Kámen mudrců a Saturnská práce

poznání
 23
Kámen se nazývá Kámen mudrců a pochází ze Saturnu. Když je dokončen, vytváří projekci, jak v lidských tělech proti všem nemocem, které na ně mohou útočit zevnitř či zvenku, tak také v nedokonalých kovech.
Zobrazen: 7866x   23. 1. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Kámen mudrců pochází ze Saturnu

 

Saturnská práce znamenitého mudrce Johna Isaaca Hollanda by neměla být chápána pouze jako obyčejné olovo, ale jako krok ke Kameni mudrců, jako olovo filozofů.

 

O přirozených a nadpřirozených věcech - Práce Saturnova

 

Mé dítě, máš vědět, že kámen nazývaný Kámen mudrců pochází ze Saturnu. A tudíž, když je dokončen, vytváří projekci, jak v lidských tělech proti všem nemocem, které na ně mohou útočit zevnitř či zvenku, ať už jsou co chtějí, nebo nazývány jakýmikoliv jmény, tak také v nedokonalých kovech.

 

A věz, mé dítě, pravdu, že v celé Rostlinné práci není vyššího ani většího tajemství než Saturnu; neboť nenacházíme tu dokonalost ve zlatě, jaká je v Saturnu; neboť uvnitř je Saturn dobré zlato, v tom se všichni filozofové shodují, a nechce to nic víc, než abys nejdříve odstranil to, co je v něm nadbytečné, to jest, jeho nečistoty, a vyčistil jej, a poté jej převrátil vnitřkem ven, což se stane jeho červení, potom bude dobrým zlatem; neboť zlato nemůže být vyrobeno jednodušeji než ze Saturnu, Saturn snadno taje a tuhne, a jeho Merkur se snadno získá. Tento Merkur vyzískaný ze Saturna, vyčištěný a sublimovaný, jako je Merkur obyčejně sublimován, říkám ti, mé dítě, je ten samý Merkur, stejně dobrý jako Merkur který je vyzískán ze zlata, a to ve všech operacích; protože pokud je Saturn vnitřně zlato, jakožto opravdu je, tak musí jeho Merkur být stejně dobrý jako Merkur zlata, pročež ti říkám, Saturn je lepší v naší Práci než zlato; neboť pokud bys získával Merkur zlata, požadovalo by otevření těla zlata na dobu jednoho roku, a Merkur Saturnu můžeš získat za čtrnáct dní, stejně dobrý jako Merkur zlata.

 

Dělal-li bys samotnou práci zlata, pracoval bys na ní celé dva roky, pokud by měla být provedena správně: a práci Saturna můžeš dokončit za 30, nebo přinejhorším 32 týdnů. A pokud jsou obě práce provedeny správně, jsou obě stejně dobré; Saturn nestojí nic nebo jen velmi málo, požaduje krátký čas, a malou práci; toto říkám pravdivě.

 

Mé dítě, ulož si toto ve svém srdci a chápání: tento Saturn je kámen, který mudrci nebudou jmenovat, jehož jméno je do dnešních dnů skryto; neboť pokud by bylo známo, mnozí by s ním pracovali, a Umění by bylo běžné, protože tato práce je krátká, bez břemen, malá a malicherná.

 

Proto má to jméno zůstat skryto, kvůli zlu, které by z něj mohlo vyplynout. Všechna ta zvláštní podobenství, o kterých mudrci tajemně mluví, Kámen, Měsíc, Výheň, Nádoba, to všechno je Saturn; neboť nesmíš na něm vidět nic zvláštního, jen co z něj pochází, není totiž na světě nikdo tak chudý, aby nemohl provádět a dokončit tuto práci; neboť Luna se dá ze Saturna snadno vyrobit za krátkou dobu, a za trochu delší dobu z něj může být uděláno i zlato. A i kdyby byl člověk chudý, stejně ho může dobře docílit, a z něj poté Kámen mudrců.

 

Pročež, mé dítě, vše je obsaženo v Saturnu, který potřebujeme, neboť je v něm perfektní Merkur, v něm jsou všechny barvy světa, které se v něm dají objevit; v něm je pravá černá, červená a bílá, v něm je váha, Saturn je náš Latton.

 

Příklad:

lidské oko nestrpí nic co je nedokonalé, ať je to jak chce malé, i kdyby to byl ten poslední atom prachu, způsobil by mnoho bolesti, která dlouho nepoleví. Ale pokud vezmeš zrnko Saturnu, ořežeš ho do kulata a do hladka a vložíš do oka, nezpůsobí vůbec žádnou bolest; to proto, že je vnitrně dokonalý, stejně jako zlato a drahé kameny. Podle těchto a jiných příznaků můžeš vypozorovat, že Saturn je náš Kámen mudrců, a náš Latton, ze kterého je získáván náš Merkur a náš Kámen s malou prací, skromným uměním a výdaji, a za krátkou dobu.

 

Proto tě varuji, mé dítě, a všechny ty kteří znají to jméno, abyste jej skrývali před lidmi, z důvodu zla, které z něj může povstat; a budeš ten Kámen nazývat naším Lattonem, a nazývat ocet Vodou, ve které má být náš Kámen máčen; to je Kámen a Voda o které již mudrci napsali mnoho objemných svazků.

 

Existují mnohé odlišné práce s minerálním kamenem, a obzvlášť s tím Kamenem, který nám Bůh dal grátis, o kterém je napsáno mnoho zvláštních podobenství v Knize minerálů. Ale toto je ten pravý Kámen, který mudrci hledali, protože vytváří projekci ve všech nedokonalých kovech, zvláště v rychlé rtuti, a nadto na všech nemocích vůbec, které mohou přijít do těla člověka, stejně jako na zraněních, rakovině, fistulách, prasklých bolácích, dýmejích, a všem co muže přijít zvenku na lidské tělo, pročež tento Kámen nenáleží pod minerální práci, ale pod rostlinnou.

 

Je začátkem Knihy rostlin, a jejím principem; tento kámen je nazýván Lapis Philosophorum, minerální kámen je nazýván Lapis Mineralis, a třetí kámen Lapis Animalis. Tento kámen je pravým Aurum Potable, pravou Quintessencí, kterou hledáme, a žádnou jinou věcí na světě, než tímto Kamenem.

 

Proto mudrci říkají: kdokoliv zná náš Kámen, a dokáže jej připravit, nepotřebuje nic více, neboť hledal tuto věc a žádnou jinou.

 

Mé dítě, musíš vzít 10, 12, či 15 liber Saturnu, ve kterém není příměs jakéhokoliv jiného kovu; roztepat jej do tenka, mít připravený velký kamenný džbán, do půli plný octa, velmi těsně jej uzavřít, vložit do vlažné lázně, každé tři nebo čtyři dny oškrábat kalcinovaný Saturn ze stěn džbánu, a uchovávat ho odděleně. Tak činit, dokud nebude mít 5 či 6 liber kalcinovaného Saturnu, pak jej velmi jemně nastrouhat na misku s dobrým destilovaným vinným octem, jako kdyby s ním chtěl malovat. Pak vzít dva nebo tři kamenné hrnce, vložit do nich Calx Saturnu, který nastrouhal, nalít na něj dobrý destilovaný vinný ocet, aby byl hrnec plný, dobře spolu promíchat, utěsnit hrnec vyleštěným sklem či křišťálem, vložit hrnec do lázně, zamíchat čtyřikrát nebo pětkrát denně dřevěnou sběračkou, a uzavřít jej opět kamennou nebo skleněnou zátkou. Neohřívej lázeň víc než tak, abys v ní udržel ruku, tj., vlažnou; nech takto stát čtrnáct dní a nocí, pak slij to, co je čisté, do jiného kamenného hrnce, nalij další destilovaný ocet na Calx, který není dosud rozpuštěn, dobře je smíchej, vlož na 14 dní do lázně, opět jej slij, a nalij na něj jiný ocet jako předtím. Toto slévání a polévání opakuj tak dlouho, dokud není všechen Calx Saturnu rozpuštěn, pak vezmi všechen rozpuštěný Saturn, vlož do lázně, vypař ocet malým ohněm, a Saturn se stane práškem či hrudkami.

 

Nebo jej míchej dokud nebude suchý, dostaneš temně žlutou nebo medovou hmotu nebo prášek, potom tento prášek opět velmi jemně nastrouhej na misku s destilovaným octem; vlož do kamenného hrnce, zamíchej a smíchej dobře dohromady, vlož opět do lázně, která není víc než vlažná, nech jej tak stát pět nebo šest dní, promíchej jej každý den od vrchu dospod dřevěnou lžící, uzavři opět skleněným uzávěrem, pak jej nech zchladnout, odlij to, co je již rozpuštěno do velkého kamenného hrnce, nalij na to další ocet, dobře promíchej navzájem, vlož do lázně jako předtím, opakuj toto čiření a polévání tak dlouho, dokud se nepřestane rozpouštět, což vyzkoušej svým jazykem. Pokud bude sladký, není dostatečně rozpuštěn. Či dej nějaký do skleněné mísy, nech jej odpařit, pokud cokoliv zůstane, všechno co by mohlo být zlatem ještě není rozpuštěno. A pak to, co zůstane v hrnci bude kal, sladký na jazyku; pokud cokoliv najdeš v míse, není ještě všechno správně rozpuštěno, pak na to můžeš nalít čerstvý ocet, dokud nebude vše rozpuštěno, pak to koaguluj jako minule, nalij na to jiný ocet, zamíchej, a znovu vlož do lázně.

 

Opakuj tuto proceduru rozpouštění a koagulace dokud nebudeš schopen najít na dně žádný další kal, a všechno bude rozpuštěno v čistou vodu, pak je Saturn osvobozen od vší své malomocnosti, melancholie, kalu a černoty, jsouce bílý a čistý jako sníh, neboť je zbaven všech svých nečistot, protože jeho chlad vyzařuje ven stejně jako u Luny, a jeho teplo je vnitřní, tekoucí jako vosk, a sladké jako cukr.

 

Proč je bílý jako sníh?

 

Protože je očištěn od všech svých nečistot, a protože jeho chlad zůstává venku, jako u Luny, a jeho teplo je vnitřní.

 

Proč je sladký?

 

Protože čtyři živly v něm jsou čisté, a oddělené od všech sirných zápachů a černoty, které Saturn dostal v dole; je téměř léčivý, a podobný Přírodě: A protože je tak čistý, vyzařuje ze sebe něco ze svých ctností v podobě sladkosti; ale teplo je tak pokryto studeným, že nemůže svou sílou vyklíčit ven z důvodu chladu, který je vně, (teplo Saturnu leží uvnitř, stejně jako Salnytru) stejně jako chuť, duch chuti je nejjemnější ve všech ohledech, jak je více a obsáhle učeno v Knize rostlin, jak se vzduch rozšiřuje ze všech rostlin a květin zvenku; nebo duch vzduchu leží ve vnitřní části všech věcí; neboť Bůh nevytvořil nic na tomto světě, co by nemělo svou příznačnou chuť čili vzduch. Vzduch a chuť jsou jeden duch, chuť vychází ze vzduchu, jako kouř z ohně.

 

Ale jak se stane, že věc, která má sladký vzduch, je horká svou chutí?

 

Důvodem je, že její kal je zkažený a smrdící v živlech, to je cholera či horko; neboť cokoliv je nepřirozeně horké, má horkou chuť; vzduch a chuť jsou jeden duch, a jak se duch vzduchu protlačuje ven skrz teplou věc, tak vzduch objímá chuť dokola, a brání jemnou chuť, aby nemohla být spálena vytrvale pálící cholerou, jak je v Knize rostlin obšírně vyjádřeno.

 

Ale důvod, proč je Saturn sladké chuti je, že je téměř čirý a čistý, má v sobě jen poskrovnu nepřirozeného horka, které by mohlo spálit jemnou chuť, pročež může chuť projevovat zvenku, a chuť má v sobě uschovaného ducha vzduchu.

 

Mé dítě, pamatuj si, co jsem již řekl, že ve věci, ve které je moc pálícího horka, uzavírá v sobě vzduch chuť, aby nebyla zničena nepřirozeným teplem. Tak v sobe chuť obsahuje vzduch, když vychází z věci, která je zvenku studená; neboť jemní Duchové vzduchu či vůně věci nevydrží žádný chlad, jak vidíme denně na květinách a rostlinách, že v zimě nevydávají žádnou vůni, jak to dělají v létě; ale v zimě se schovávají, a Duch má v sobe uzavřenu vůni, a Duši vůně či vzduchu. Pohled na muže, který je v chladu, okamžitě ztratí svou vůni, a jeho smysl pro chuť je porušen. A tak je to i zde se Saturnem; je docela studený, takže se jeho chuť manifestuje Duchem vůně; neboť Duch vůně má v sobe chuť. Podívej se na cukr, který je dobře očištěn od svých kalů, jak sladce chutná, i když neposkytuje žádnou vůni, stejně je v cukru mimořádná sladkost.

Co je důvodem?

 

Saturn je zvenku velmi studený, pročež je jak sníh, a sladké chuti; ale vnitrně je horký a vlhký, povahy zlata, a s tak velkou ctností, že je nazýván Kamenem mudrců, jak je povoleno, a velmi zavedený k léčení všech nedostatků lidského těla, jak je vidět z práce s ním. Důvod proč toto říkám, mé dítě, že máš dokonale pochopit jeho vnitřek a vnějšek, a Duchy, kteří v nich jsou, o kterých mluvíme; že podle nich budeš znát všechny velké Božské práce, a jaké zázraky vytváří v těch malých věcech, které nám dal do užití.

 

Proč nám, pro čí prospěch, vytvořil Bůh všechny tyto zázraky, a všechny tyto věci?

 

Proto, mé dítě, věř v Boha a miluj ho, a následuj ho, neboť on miluje tebe, jak to zjevuje, a projevuje se ve všech věcech, stejně v jejich vnějšcích jako ve vnitřcích… O, jak úžasný je náš Pán a Bůh, od kterého pocházejí všechny zázraky!

 

Nyní, mé dítě, proč je Saturn tavný jako vosk?

 

Z toho důvodu, že oplývá Sulfurem v sobě obsaženým; neboť nenacházím žádnou tekutost či tavitelnost v čemkoliv chudém na Sulfur, Merkur a Arsenik, a všechny tyto tři jsou v Saturnu; tudíž je Saturn rychle tavitelný, ale tyto tři jsou očištěny spolu s ním od svých nečistot. A nevíš snad, že Mudrci říkají svému Kameni Arsenik, a bílá věc; a říkají, že jejich Sulfur je nespalitelný; stejně mu říkají rudá věc, to všechno je Saturn, je v něm Arsenik; neboť Luna je z větší části získávána z bílého Sulfuru, jak je jasně učeno v Knize Sulfuru, a každý Arsenik je vnitrně rudý jako krev, pokud by jeho vnitřek byl přenesen ven, jak je předvedeno v Knize Barev. Saturn stojí téměř na stupni fixované Luny. Takže v ní je rudý Sulfur, jak vidíš, když je jeho vnitřek obrácen dovnitř, je rudý jak Rubín; nemá ovšem žádných Barev, kromě těch v Duších, takže v něm je rudý a žlutý Sulfur. Je v něm Merkur, jak je vidět, neboť Merkur je získán ze Saturnu za krátkou dobu, a s malou prací. Takže všechny tři jsou v Saturnu, nejsou v něm fixovány, ale jsou čisté, nespalitelné, tavitelné jako vosk; jsou v něm všechny věci, o kterých se Mudrci zmínili. Říkají, náš Kámen je vyráběn z páchnoucí a vlhké věci:

 

Co myslíš, není Saturn vykopáván z páchnoucí Země?

 

Neboť potápěči umírají na odporné pachy a výpary tam, kde je Saturn kopán. A Mudrci říkají, náš Kámen má malou hodnotu, pokud je nepřipravený; říkají, mají ho chudí, stejně jako bohatí, a mluví pravdu; neboť není ubožejších a chudších lidí, než těch, kteří kopou a zpracovávají Saturn v dole; a říkají, že se dá najít ve všech městech a na všech místech, kamkoliv přijdeš, tam je Saturn. Říkají, že je to černá věc:

 

Co myslíš, není černý?

 

Říkají, je to suchá voda, pokud zlato a Luna mají být při zkoušce zpracovány.

 

Nemusí to snad být uděláno Saturnem?

 

Musí jím být omyty a zkoušeny, jako je špinavý oděv čištěn mýdlem. Říkají, v našem kameni jsou čtyři živly, a mluví pravdu; neboť tyto čtyři živly musejí být ze Saturnu odstraněny. Říkají, náš kámen sestává z Duše, Ducha a Těla, a tyto tři se stávají jedním. Mluví pravdu; když je Kámen fixován s bílým Merkurem a Sulfur se svou Zemí, pak jsou všechny tři jedním.

 

Z čehož se má pozorovat, že Mudrci mluvili pravdu, skryli jeho jméno kvůli ignorantům, kteří nejsou jejich dětmi, aby je zachovali v jejich ignoranci. Proto, mé dítě, se předci postarali o to, aby skryli jméno Kamene; teď se vraťme k našemu záměru.

 

Máš nyní Saturn umytý a očištěný od všech jeho nečistot, a bílý jako sníh, tavitelný jako vosk, ale ještě ne fixovaný; zafixujeme Merkur a Sulfur se svou Zemí. Vezmi skleněnou fiólu, vlož do ní polovinu svého očišteného Saturnu, uschovej si tu druhou polovinu dokud nebudeš mít příležitost ji použít; polož vyleštěnou sklenici na ústí fióly, vlož ji do misky s prosetým popelem na pec; či ji umísti na trojnožku tajemství, nebo do pece ve které kalcinuješ Duchy; poskytni mu oheň tak teplý, jako je žár slunce uprostřed léta, a ne teplejší, buďto o malinko teplejší, nebo o malinko studenější, jak to dovedeš nejlépe odhadnout. Ale pokud mu dáš vetší teplo, například takové, aby roztavilo olovo, tvá látka se rozpustí jako by byla olej; a když bude takto stát, deset, či dvanáct dní, jeho Sulfur odletí pryč, a tvá látka by všechna přišla nazmar, neboť Sulfur, který je v tvé látce ještě není fixován, je pouze na povrchu. Proto se látka právě taví, a i kdyby byla čistá, přece je již fixována; pročež ji dávej jen tak jemný oheň, aby se neroztavil; tak ho nech po šest týdnů, pak ho malé množství vyndej, polož na sálající horký plát, pokud se okamžitě taví a dýmá, není ještě fixován, ale pokud látka zůstává neroztavena, Sulfur v ní je již fixován; pak oheň opatrně zesil, dokud nezačne látka ve fióle získávat žlutý nádech, a stále více a více žloutnout, jako prášek z šafránu, pak jej zesil ještě více, dokud nezačne látka být červená, pak pěstuj dál svůj oheň ze stupně na stupeň, stejně jak se prášek stává červenějším a červenějším, tak udržuj svůj oheň, dokud se látka nestane rudou jako Rubín, pak posil oheň ještě víc, až bude látka žhnout horkem, pak je fixována, a připravena na polití vzácnou Rajskou vodou.

 

Mé dítě, musíš vědět, že jsou dva způsoby polévání Rajskou vodou; naučím tě, jak vyrobit a připravit obě dvě, pak si můžeš zvolit, jakou budeš chtít; neboť jeden je jen z poloviny tak dobrý jako ten druhý.

 

Mé dítě, možná si pamatuješ, že jsem ti přikázal uschovat si polovinu očištěného Saturnu, kterou nyní vezmi a vlož do kamenného hrnce, nalij na něj láhev nebo víc destilovaného octa, vlož na něj poklici, destiluj z něj ocet opět nazpět v lázni, poklice musí mít v sobě otvor kvůli nalévání čerstvého octa na Látku, abstrahuj z něj opět ocet, nalij na něj opět čerstvý, a opět jej abstrahuj; toto polévání a abstrakce či destilování musí pokračovat tak dlouho, dokud není ocet odejmut stejně silný, jako byl vložen, pak to stačí, a Látka má v sobě tolik Ducha Octa, kolik jen může; pak vyjmi hrnec z lázně, odklop poklici, a vyjmi Látku ven, a vlož ji do tlusté sklenice, která vydrží oheň, přiklop ji, vlož do misky s popelem, kterou polož do pece, nejdříve vytvoř malý oheň, a neustále ho zesiluj, dokud se tvá Látka nestane rudou jako krev, hustou jako olej a sladkou jako cukr, s nebeskou vůní, pak ji zachovej v takovém žáru po tak dlouho, dokud se destiluje, a když začne ochabovat, zesil svůj oheň až začne sklenice žhnout, pokračuj v takovém žáru, dokud se nepřestane destilovat, pak ji nech samu zchladnout, odejmi jímku, velmi těsně ji uzavři voskem, vyjmi Látku ze sklenice, rozdrť ji na prášek v železném hmoždíři ocelovou paličkou; pak ji nastrouhej na misku s dobrým destilovaným octem, takto nastrouhanou Látku vlož do hrnce, nalij na ni dobrý destilovaný ocet, ve stejném poměru, vlož hrnec do lázně s poklicí, vydestiluj ocet, nalij na ni čerstvý, a opět ho destiluj: čin tak po tak dlouho, dokud není ocet tak silný, jako byl když jsi ho nalíval. Pak ji nech zchladnout, vyjmi Látku z lázně, odstraň poklici, vyndej Látku z hrnce, vlož ji do vetší kulaté sklenice, která vydrží ohen, jak jsi již udělal minule, vlož ji na pec v misce s prosetým popelem, přikryj poklicí, a stmel ji s jímkou, pak ji destiluj, nejdříve malým ohněm, který postupně zesiluj, než se Látka stane rudou jako krev, a hustou jako olej, jak bylo již řečeno; poskytuj jí oheň dokud se již nebude nic destilovat, pak ji nech zchladnout, sejmi poklici, rozbij skleněný hrnec, vyjmi Látku, opět ji rozdrť, a nastrouhej na misku s destilovaným octem, opět ji vlož do kamenného hrnce, nalij na něj čerstvý ocet, vlož do Lázně s nasazenou poklicí, destiluj z ní ocet, opět jej nalij, jak již bylo řečeno, dokud nezůstane ocet tak silný jako byl. Opakuj tuto destilaci v lázni dokud v sobě Látka nebude mít již více Ducha octa, pak ji vyjmi, vlož do skleněného hrnce, destiluj vše, co se ještě dá, v popelu, dokud se z Látky nestane rudý olej, pak máš tu nejvznešenější Rajskou vodu, k nalití na fixované kameny, pro dokončení Kamene; to je jeden způsob.

 

Rajskou vodu takto získanou nazývali Prastaří svým ostrým, čistým Octem, a skrývají její jméno.

 

Mé dítě, nyní tě naučím jiné způsoby výroby Rajské vody; je to snadný způsob, ale ne tak dobrý, ani nevytváří tak vysokou Projekci v lidském těle, i když léčí všechny nemoci vnější i vnitřní, ale ta druhá léčí zázračně a za krátký čas.

Druhý způsob připravování Rajské vody.

 

Mé dítě, pokud bys ji chtěl vytvořit po tomto způsobu, musíš vzít polovinu svého předpřipraveného Saturnu který jsem ti přikázal uchovat, na kterou nalij polovinu své připravené fixované Rajské vody, vezmi to, co vznikne, dej do kamenného hrnce, nalij na to slabý vinný ocet, dobře promíchej, pak vezmi dvě libry kalcinovaného Tartaru, který je dobře pročištěn rozpouštěním a koagulací, takže za sebou nenechává již žádný kal. Pak jednu libru Salmiaku, který je podobně stejně čistě sublimován, že po jeho sublimaci nezůstávají žádné kaly, rozdrť oba společně na prášek, rychle je vlož do onoho hrnce, a okamžitě ho těsně uzavři, nebo vyprchá; neboť jakmile se Tartar a Salmiak dostanou do octa, zvednou se, a okamžitě by přetekly hrdlem hrnce, pročež nyní hrnec uzavři, vlož jej do nádoby vody, rychle se zchladí, jinak, pokud by se horká a studená látka měly setkat náhle, soupeřily by spolu, vzkypěly, a staly se tak horkými, že by kvůli tomu horku hrnec pukl, pokud by nebyl vložen do studené vody; pročež dbej toho, když vkládáš do hrnce prášek, abys ho okamžitě uzavřel, a vložil do studené vody před tím, než přidáš i druhý prášek, pak se spojí. Nech je v té nádobě stát den a noc, pak je vyjmi, vlož je na dva dny a dvě noci do vlažné lázně, nech jej vychladnout, sejmi z hrnce poklici, a přidej k němu Hlavici, vlož hrnec v pročištěném popelu do pece, destiluj mírným ohněm, a stále jej zvětšuj, dokud nebude všechen ocet pryč, pak svůj oheň podstatně zvyš, dokud neuvidíš z trubky vytékat rychlý Merkur. Když ten přestane kapat, začni svůj oheň kousek po kousku zesilovat, dokud Merkur nepřestane kapat; můžeš zpozorovat, kdy přestane kapat, pokud za dobu dvou Pater noster (Otčenášů) spadne jen jedna kapka, pak oheň zesiluj dokud nezačne hrnec zespoda žhnout, po dvanáct hodin když všechen Merkur vyprchá, Tartar zůstane s tělem Saturnu na dně hrnce. Vyjmi jej, vlož do lněného pytle, zavěs jej ve vlhkém sklepě, Tartar se rozpustí. Vezmi jej do sklenice. Tělo Saturnu zůstane v pytli, vyjmi ho a kalcinuj v reverbační peci tři dny a noci, s velikým horkem, jak je učeno jinde, pak z něj extrahuj Sůl jak je učeno v Knize minerálu. Se Solí můžeš způsobit projekci. Znovu koaguluj svůj Tartar, bude stejně dobrý nebo lepší než býval. Stejně tak vyjmi svůj Salmiak z Hlavice, je opět dobrý, a pokud nemáš žádný Salmiak, pak vezmi tři libry kalcinovaného Tartaru, stejně tak pročištěného, aby za sebou nezanechával žádné kaly, pak žádný Salmiak nepotřebuješ, můžeš s ním stejně dobře získat Merkur z Luny a Jupiteru, se kterými můžeš činit zázraky, jak je učeno v Knize minerálu, kde je mluveno o Quintessenci kovu.

 

Nyní, mé dítě musíš vědět, že tento Merkur či Quintessence Saturnu je ve všech pracích stejně dobrý jako Merkur Slunce, jsou oba stejně dobré, v čemž se všichni Mudrci shodují. Mé dítě, vezmi tento Merkur Saturnu, vytažený z Jímky, a vlož jej do skleněné Krabice.

 

Nyní jsem tě naučil vyrobit dva druhy Rajské vody; a věz, mé dítě, že první způsob je nejlepší; i když je vyráběn s nějakým nebezpečím, déle, a s většími prostředky; neboť ocet je sice dobrý, ale rudý Olej je nejlepší; doba přípravy je nakonec stejná, a i když je proces získávání rudého Oleje zdlouhavější, ale fixuje se za kratší dobu, pokud se dostane na Látku či na fixovaný Kámen, do jednoduché esence vetší červenosti; ale když se na fixovaný Kámen dostane Merkur, drží se dlouhou dobu ve stoupání a klesání než zemře, a když je úplně mrtvý, zafixuje již zafixovanému Kameni vlastní barvu, pokryje Kámen tak svým chladem, že se rudý Kámen opět stane bílým, pak jej musíš opět jemně povařit nad malým ohněm, dokud se nestane žlutým, zesilovat oheň stupeň za stupněm, aby se barva zvyšovala a zesilovala, a to tak dlouho, dokud nebude Kámen opět dokonale rudý, což vyžaduje dlouhý čas.

 

Toto není potřeba dělat s rudým Olejem; neboť rudý Olej umírá či koaguluje v Kameni okamžitě, a fixují tedy jeden druhého do jednoduché esence, za krátkou dobu. Proto ti říkám, mé dítě, že lhůta výroby Oleje je nakonec úplně stejně dlouhá, i když se s Merkurem zdá být kratší, ale na konci práce zaberou oba dva stejný čas, pročež ti sděluji Umění obou prací, abys mohl lépe pochopit Umění výroby Oleje z vnitřní podstaty Kamene, který je nalezen později.

 

Olej byl předkům neznámý

 

neboť jej objevil můj děd se svými společníky s velkou prací a za dlouhý čas. Jsou zde tedy dva způsoby jak rozpustit Kámen, a nalít na něj čistou Rajskou vodu. Naši předci nazývali Olej svým ostrým octem; pročež, mé dítě, drž jeho jméno v tajnosti, a naučím tě nejdříve jak spojíš svůj Kámen se svým Merkurem, který jsi získal ze Saturnu, abys jej rozpustil; později tě naučím přenést rudý Olej, který jsi získal ze svého připraveného Saturnu, do fixovaného Kamene, na rozpuštění tvého Kamene.

 

Mé dítě, zvaž svůj fixovaný Kámen, vezmi poloviční množství svého Merkura, nalij jej na kámen ve sklenici, tuto sklenici opět zakryj jinou sklenicí, která na ni přesně pasuje, vlož do misky s pročištěným popelem, vytvoř malý oheň horký stejně, jako žár slunce uprostřed léta, a nedávej mu více ohně, dokud se Rajská voda či Merkur úplně nezmění na mrtvý prášek. A věz, mé dítě, že ten červený čí fixovaný Kámen, který předtím ztmavl, když do sebe vsál Rajskou vodu, nebo Merkur, nebo jak to nazýváš, bude práškem mezi černou a šedou. Pak oheň postupně zesiluj, dokud nebude Látka dokonale bílá, a když se tak stane, ještě více oheň zesiluj, stupeň za stupněm, dokud se Látka nestane temně žlutou, pak zesiluj oheň dál, dokud se nestane dokonalou Červenou; pak se raduj, neboť tvůj Kámen je dokonalý, a tavitelný jako Vosk. Chval Boha, který nám vydává část svých zázraků; a je milostivý k chudým, dokážeš ty zázraky vidět svýma smrtelnýma očima, a užívat Boží milost zázračně v tomto shnilém světě, neboť ti říkám ve své dobrotě, že pokud kdokoli dosáhne tohoto Kamene, je tento jemu dán, věnován, a zapůjčen od Boha.

 

Kdokoliv má tento Kámen, muže žít ve zdravém stavu, do poslední chvíle svého životavyměřeného mu Bohem, a může mít cokoli si jen na Zemi přeje.

 

Neboť On bude milován a uznáván všemi lidmi, neboť je může uzdravit od všech vnitřních i vnějších chorob, které je mohou postihnout; ale pokud Kámen toto nedokáže, je falešný, a nezaslouží jméno Rostlinného kamene, či Kamene mudrců.

 

Pročež, mé dítě, pokud ti Bůh věnoval tento Kámen, dávej dobrý pozor na to, aby ses vyvaroval urážek Boha, netvoříš totiž tento Kámen na zemi aby byl tvým Nebem; řid se a obracej na to Boží slávu a na pomoc chudým lidem, aby mohla Boží chvála být zesílena, na obranu křesťanství, a osvobození ubohých křesťanů ve vyhnanství. Říkám ti, mé dítě, pokud jej použiješ jinak, Bůh tě zde zanechá ještě malou chvíli o tvé vlastní vůli, ale později na tebe okamžitě sešle trest, bud tě raní mrtvice, nebo zemřeš kvůli pádu, či nějakou jinou náhlou Smrtí, a tvé tělo a Duše půjdou do Pekla, a budou na věky proklety, kvůli tvé nevděčnosti Bohu, který ti tak laskavě ráčil udělit tak vzácný a velký Dar.

 

Pročež, mé dítě, dávej dobrý pozor na to, abys řídil svůj život k Boží slávě, a spasení své duše, aby na tebe nemohlo padnout věčné zatracení, a proto jsem ti nechal tento Rukopis, jako svou závět. Moudrým bylo řečeno dost, proto na sebe dávej pozor.

 

Nyní dokončení multiplikace Kamene.

 

Nyní, mé dítě, můžeš vzít polovinu svého prášku, vložit jej do sklenice a roztavit jej. Měj připravenou dutou formu, velkou nebo malou, jak je libo, musí být zevnitř vyhlazena a urovnána pomocí Nástroje, vymazaná olivovým olejem, a když bude tvůj rudý prášek roztaven, nalij jej do formy, bude to vzácný Kámen, rudý jako Rubín, čirý a průsvitný, vyjmi jej z formy.

 

Tvoř Projekci na nedokonalých kovech a v lidském těle.

 

Vezmi desetkrát tolik připraveného Saturnu, než jsem tě učil předtím, koaguluj a rozpouštěj, dokud za sebou nepřestane zanechávat kal, pak vyjmi ze sklenice svůj vzácný rudý prášek, aby se mu množstvím vyrovnal, vlož do své teplé koupele, a nech rozpustit: pokud je cokoliv rozpuštěno, odlij to co je čisté na vrchu do jiné sklenice, nalij na to čerstvý ocet, nech to opět rozpustit, jako předtím; odlívej a polévej čerstvým octem tak často, dokud nebude všechno rozpuštěno v čistou vodu, což je hotovo přibližně v deseti či dvanácti dnech, pak vlož všechno to, co je rozpuštěno, do lázně, a umísti na to hlavici, destiluj z něj opět ocet, a koaguluj Látku tak dlouho, dokud nebude suchá a nebude zářit, pak to vlož do jiné sklenice, která je umístěna v peci v misce s pročištěným popelem, a polož na její hrdlo vyleštěnou sklenici.

 

Mé dítě, věz, že tvá Látka je v roztoku fixována s Kamenem, vytvoř v peci malý netečný oheň, asi tak teplý jako žár slunce uprostřed léta, nebo o něco teplejší, dokud Látka nezačne žloutnout, pak oheň zesiluj stupeň za stupněm, dokud nedostaneš dokonalou žlutou, pak v tom pokračuj, dokud nebudeš mít dokonalou Červeň, což je hotovo rychle, v polovičním čase, a v multiplikaci, ale pracuj jako předtím na začátku, a nalij na Kámen Rajskou vodu, jak již jsi byl v této práci naučen, vař a umrtvuj ho v každém bodě do dokonalé Červené, jak bylo učeno. Pak z něj opět můžeš polovinu vyjmout, a učinit s ní projekci, a tu druhou část opět multiplikovat stejně, jak bylo řečeno výše, a tak můžeš vždy pokračovat v práci.

 

Nyní tě naučím jiný způsob, ten nejlepší

 

K zalévání tvého Červeného fixovaného Kamene či prášku červeným olejem, aby byl tavitelný; musíš vědět, kolik tvůj červený prášek váží, pak vzít poloviční hmotnost svého rudého oleje, a nalít ji na rudý prášek, a když je olej nalit do sklenice, můžeš na ni vložit malou Hlavici, na peci s pročištěným popelem, přidělat na nos Hlavice jímku, vytvořit pod ní malý oheň, jako žár slunce v březnu, a ani trochu teplejší; neboť v oleji ještě je nějaká vlhkost octa, která může být abstrahována, pokračuj v tom stejném teple, dokud nebudeš schopen již v hlavici vnímat žádnou vlhkost, pak oheň trochu zesil, jako je žár slunce uprostřed léta, a pokud tam bude ještě více vlhkosti, budeš ji v hlavici schopen vnímat, ale pokud si jí nevšimneš v 6 či 8 dnech, tak hlavici odejmi, a vlož na hrdlo tvé sklenice opět jinou vyleštěnou sklenici, zesil oheň tak, že sotva udržíš ruku nebo prst v popelu po dobu jedné Ave Maria, udržuj oheň takto teplý dokud nebude rudý olej všechen fixován s práškem ve sklenici, což poznáš takto;

 

Vyjmi malé množství prášku ze sklenice, polož na žhnoucí stříbrný plech, pokud se prášek roztaví jako vosk, a pronikne plátem jako olej skrz suchou kůži, a dělá ho zlatem tam, kde přes něj pronikl, pak je Kámen hotov, a pokud toto nedělá, musíš jej nechat stát v takovémto teple dokud nezačne dýmat.

 

Teď, mé dítě, když je Kámen dokončen, vyjmi polovinu ze sklenice, vlož do skleněného tyglíku, a jemně prášek roztav, což by mělo být rychlé, neboť se taví jako vosk; a když je roztaven, nalij ho do formy jak již byla popsána, bude červeným kamenem, čirým a průsvitným jako Křišťál, rudý jako Rubín, pak vykonej s jednou polovinou projekci, a druhou část opět uschovej pro multiplikaci.

 

Pak vezmi, ve jménu Božím, dvacet dílů Saturnu, který je předpřipraven rozpuštěním a koagulací, dokud za sebou nenechává žádný kal, jak bylo řečeno na začátku. Rozpusť těch dvacet dílu Saturnu, nech je se rozpustit ve sklenici s destilovaným octem; podobně nech rozpustit prášek svého Kamene ve sklenici s destilovaným octem, a když jsou oba rozpuštěny v čistou vodu, nalij obě směsi do veliké sklenice, vlož do Lázně, přidělej na ni Hlavici a jímku, destiluj z ní ocet ve vařící lázni, dokud nebude Látka suchá, pak ji nech zchladnout, vlož do sklenice, přikryj ji jinou vyleštěnou sklenicí, a vlož do pece v misce s pročištěným popelem, vytvoř pod ní oheň teplý jako sluneční žár v Březnu, dokud prášek nebude dokonale bílý, což je dokonáno rychle.

 

Pak svůj oheň postupně zesiluj, dokud látka nezačne víc a víc žloutnout, až do dokonale žlutá, pak jej zesil ještě víc, od stupně ke stupni, až začne čím dál víc červenat, až do dokonalé červené; pak svůj rudý Prášek polij svým rudým olejem, nebo Rajskou vodou, nebo čistým ostrým octem, nebo to nazývej jak je libo, dělej všechny body tak, jak tě bylo učeno, dokud rudý Prášek neteče na stříbrném plátu jako vosk, bez dýmání, procházeje jím jako olej suchou kůží, aby se plát stal dobrým Zlatem, uvnitř i vně; pak vzdávej díky Bohu, buď mu oddaný za jeho dary a laskavost.

 

Opět můžeš ze sklenice polovinu vzít, a vykonat projekci, přičemž si druhou část opět uschováš, jak bylo naučeno, takže budeš moci celý život pracovat pro chudé, a plnit další povinnosti k Boží slávě, a spasení své duše, jak jsem řekl předtím; dost řečeno moudrým.

 

Projekce na Kovech

 

Věz, mé dítě, jak a jakým způsobem musíš používat tento Kámen, který vytváří Projekci na Rtuti, a na všech nedokonalých Kovech a Tělech Marsu, Jupitera a Venuše, z nichž udělej žhnoucí Pláty, na které nastrouhej Kámen, a podtop Uhlím na dobu, aby Kámen prošel. Ale Kámen musí být se Zlatem urychlen, a Jupiter také, což je velmi pracné, jak je učeno v projekci. Ale musíš vytvářet projekci na Saturnu či Luně, které nemusí být urychleny, jen roztaveny, a smíšeny s Kamenem jeden díl na tisíc, a bude to Lék. Rozděl každou část tohoto tisíce částí, na deset dalších.

 

Bude to nejlepší zlato, které kdy bylo na této Zemi viděno

 

Jeho použití na fyzickém těle

Tento kámen léčí všechny lepry, mor, a všechny nemoci které mohou vládnout na Zemi, nebo postihnout lidstvo; je to pravé Aurum Potable, a pravá Quintessence, kterou předkové hledali; je to ta věc, o které celý houf mudrců mluví tak skvěle, používaje všechen možný um na utajení jeho Jména a Přípravy, jak bylo řečeno.

 

Vezmi množství tohoto Kamene odpovídající pšeničnému zrnu, vlož ho do trochy dobrého vína v malé sklenici, zpola plné, nebo jen ze čtvrtiny plné, zahřej ho, a Kámen se rozpustí jako máslo, a víno bude rudé jako krev, a velmi sladké v ústech, jak jsi vždy cítil; neboť, pokud použijeme porovnání, je tak sladký, že med a cukr jsou k němu jako žluč; dej pacientovi toto vypít, ulož ho do postele, ale nevkládej na něj příliš mnoho přikrývek, Kámen spěchá okamžitě k Srdci, pudí z něj všechny zlé šťávy, odtamtud se šíří skrz všechny tepny a žíly celého těla, a burcuje všechny tekutiny. Pacient se bude potit, neboť Kámen otevře všechny tělesné póry, a pohání všechny tekutiny v něm, takže bude pacient vypadat, jako kdyby byl ve vodě, a přeci mu toto pocení neudělá hůře.

 

Kámen pudí ven jen to, co je protikladné k přírodě, uchovává jen to, co je shodné s žitím

 

Pročež pacientovi není hůře ani není slabý; ale čím víc se potí, tím silnější a zdravější bude, žíly budou lehčí, a pocení pokračuje dokud nejsou všechny zlé tekutiny vypuzeny z těla, a pak ustane.

Další den vezmeš opět množství Kamene jako pšeničné zrno, opět v teplém víně, pacient okamžitě půjde vykonat velkou potřebu, a ta nepřestane tak dlouho, dokud má cokoliv ve svém těle, co je protivné přírodě, a čím více stolice bude pacient mít, tím silnější a lehčí u srdce bude; neboť Kámen nevyhání nic než to, co je protikladné a škodlivé přírodě.

Třetí den dej pacientovi stejné množství Kamene v teplém víně, jak bylo řečeno; opevní žíly a srdce tak, že se pacient nebude považovat za člověka, ale spíše za Ducha, všechny jeho části budou tak lehké a plné života, a pokud vezme pacient stejné množství, jako obilné zrno, každý den po dobu devíti dní, říkám ti, jeho tělo bude tak spirituální jako by byl devět dní v pozemském Ráji, každý den jedl ovoce, činící ho čistým, zdravým a mladým; pročež používej tento Kámen každý týden, množství pšeničného zrna v teplém víně, tak budeš žít ve zdraví až do poslední hodiny života, vyměřeného ti Bohem.

 

Co říkáš, mé dítě, není toto pravé Aurum Potable, a pravá Quintessence, a věc, kterou hledáme?

 

Je to duchovní věc, Dar, který Bůh dává svým přátelům.

 

Pročež, mé dítě, nepokoušej se o tuto Božskou Práci, pokud se nalézáš ve smrtelných hříších, nebo tvůj záměr je jiný než Boží sláva, a provádění těch věcí, které jsem tě učil předtím. Říkám ti pravdivě, můžeš Práci vidět, nebo ji začít, ale jsem si jist, že ji nikdy nedokončíš, ani neuvidíš Kámen, Bůh to tak přikáže, tvá Práce se zlomí, spadne nebo ji postihne to či ono neštěstí, takže nikdy neuvidíš Kámen a nedokončíš ho. Pročež, pokud se cítíš jinak, nezačínej Práci, neboť vím jistě, že ji ztratíš; proto neklam sám sebe. Dost pro moudré.

 

Jeho použití na vnější choroby:

 

Mé dítě, jsou lidé, kteří mají na svých tělech vnější neduhy, jako fistuly, rakovinné nádory, vlky, nebo zlou žlučovitost, nebo díry, ať už jsou nebo se nazývají jakkoliv, etc., dávej jim váhu jednoho pšeničného zrna v teplém víně po dva dny, jak bylo učeno dříve, celé tělo zevnitř a vně bude osvobozeno od všeho, co je protikladné Přírodě.

 

Otevřené vředy

 

Vezmi drachmu Kamene, vař jej v troše vína ve sklenici, po dobu dvou nebo tří Otčenášů, aby se kámen rozpustil, víno bude rudé jako krev, vymyj s ním vředy ráno a večer, a přilož na ně tenký plátek Olova. Za krátký čas, asi za dvanáct dní, vředy zarostou; a dej pacientovi každý den množství Kamene odpovídající pšeničnému zrnku, v teplém víně, dokud nebude zdravý.

 

Fistule

 

Pokud má fistuly nebo jiné vyduté díry, takže se k nim nemůžeš dostat abys je opláchl, vezmi stříbrnou injekční stříkačku, a vprav do nich víno tímto způsobem, zahojí je to, jak bylo řečeno.

 

Jedy

 

A kdyby v sobě někdo měl libru toho nejhnusnějšího jedu na světě, a okamžitě vypil drachmu Kamene v teplém víně, jed okamžitě opustí tělo, spolu se všemi zlými tekutinami.

 

Mé dítě, zde končí nejvznešenější a nejvzácnější Práce z Rostlinné knihy

 

Komukoliv Bůh věnuje tento Kámen, nepotřebuje na tomto světě již nic jiného, pročež si jej drž co nejblíže a nejlépe jak můžeš, pro Boží slávu, který nám umožnil chodit v poslušnosti k Němu.

 

Amen. Bůh je požehnaný ve vší své práci


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 


Johann Isaac Hollandus, Londýn, 1670

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality