Bod štěstí

Pro duši...
 2
Bod štěstí představuje největší odměnu, kterou může člověk získat. Stává se tak velmi důležitým a citlivým bodem v horoskopu. Celý horoskop je proto možné číst skrze něj...
Zobrazen: 7926x   13. 4. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Jedním z nejzajímavějších a zároveň nejvíce zavádějících aspektů astrologie je bod štěstí. Přestože existují dílčí definice tohoto velmi zvláštního horoskopiského bodu, žádná práce nedokázala dosud jasně vysvětlit přesný význam této oblasti horoskopu narození.

Duše zná cíl...

V průběhu života, jak člověk prožívá vzlety a pády, zkoušky a utrpení, ho podporuje paprsek naděje, který ukazuje směr ke konečnému kladnému vyústění jeho osudu. Obrací-li se současný život proti němu, člověk ve svému nitru ví, že na něj čekají lepší časy. V příznivějším období, kdy prožívá více radosti, je schopen cítit, že jeho myšlenky, emoce a jednání ho vedou blíž k cíli, po kterém upřímně touží jeho duše.

Každý z nás snad dokáže věřit v pohádky nebo v přítomnost Boží, v naději na konečné dobro nebo v nějaký vzdálený sen, který překračuje hranice naší představivosti. Je to právě onen subtilní pocit naděje, co dodává člověku nejenom chuť do života a touhu dosáhnout výše, než kam doposud dosáhl, ale také mocnou víru ve šťastné vyústění jeho budoucího osudu.

Každý člověk ve svém nitru ví, že někde na konci jeho vlastního snu čeká „zlatý poklad“. Aby jej dosáhl, je ochoten procházet bouřemi života, z nichž se vynořuje jako „kapitán své vlastní lodi“. Zkoušky a testy, které vítá a snáší, jsou pouhými vlnami na moři, po němž cestuje ke své vlastní zemi zaslíbené. Zvládnutí překážek na cestě k vysněnému cíli člověka přibližuje ke břehu. Okamžiků v životě, kdy má člověk pocit, že je ve stavu úplného klidu, je relativně málo ve srovnání s časem, který tráví na cestě za svými cíly. Občas ztratí kompas nebo uhne z cesty. Nicméně v samotné hloubi duše si stále uchovává čistou esenci ideálu, že životní štěstí existuje, bude-li člověk ochoten přijmout své břímě. Pro někoho se může tato velká radost odvíjet od jiného člověka nebo může zahrnovat finanční zajištění. Nebo to může být nějaká forma čehosi velmi esoterického či přímo duchovní osvícení. Pro mnohé to může být něco velmi jednoduchého – čas prostě „být“.

 

Ideály radosti jsou samozřejmě četné a různorodé. Právě proto má každý člověk dostatečný prostor a možnost volby, aby mohl příslušný ideál, který mu přinese nejvyšší pocit radosti a spokojenosti, svým jedinečným způsobem zosobnit.

Jeden básník napsal: „Žádný člověk není opuštěný ostrov…“ Určit si své nejvyšší ideály proto není jednoduché. Aby člověk poznal příslušnou směs okolností, které ho přivedou i k upřímné touze jeho duše, musí nejdříve konfrontovat vnější faktory s faktory působícími v jeho nitru. Největší překážkou, s kterou se na této cestě setkáváme, je udržení vnitřní a vnější harmonie. Vnější harmonie je důsledkem vnitřní harmonie. Vnitřní harmonie umožňuje člověku poznat cíle a ideály, které mu přinesou štěstí – onen již zmíněný „zlatý poklad“.

Bod štěstí - "zlatý poklad"

V jazyce astrologie je tento zlatý poklad znám jako bod štěstí. Je to právě realizace tohoto bodu, skrze nejž se člověk cítí nejvíce doma a vnímá své pravé místo v životě. Bod štěstí je také bodem, kde člověk získává pocit zakotvenosti ve středu své bytosti. Někdy může dosažení životních cílů a ideálů zabrat celý život. U lidí, kteří mají to štěstí, že dosáhnou těchto zlatých vibrací v životě brzy, tomu musel předcházet velký boj zhuštěný do relativně krátkého časového úseku. Je proto jasné, že bod štěstí funguje lépe ve druhé polovině života jedince než v jeho mládí.

Jak dosáhnout bodu štěstí?

Bod štěstí je zdroj příležitostí, jejichž prostřednictvím může člověk dosáhnout svých největších přání. Nicméně myšlenka štěstí, příležitosti, naplnění a završení zůstává abstrakcí, dokud člověk nevyvine soustředěné úsilí na to, aby svého cíle dosáhl. Bod štěstí je zde proto, aby si z něj člověk mohl brát a zároveň je třeba o něj usilovat. V této souvislosti se objevuje jedna skutečnost - v bodu štěstí se vždy skrývá Boží požehnání. Otázka individuální schopnosti přijmout toto požehnání závisí zcela na tom, zda se život zaměřuje na nejvyšší ideály. Míra tohoto požehnání je u každého člověka jiná. Týkají-li se jeho touhy materiální oblasti, pak bude bod štěstí působit materiálně, jsou-li duchovní, bude bod štěstí působit duchovně.

Bod štěstí je naší odměnou...

Bod štěstí představuje největší odměnu, kterou může člověk získat. Stává se tak velmi důležitým a citlivým bodem v horoskopu. Celý horoskop je proto možné číst skrze něj. Existují cesty, jak využít planetárních energií tak, aby přivedly člověka na cestu toho největšího příslibu. Když se tak stane, pak na všechny překážky, konflikty a napětí, které se objevují v každém horoskopu, lze nahlížet jako na nástroje nebo smysluplné stupínky k dosažení onoho určitého cíle, který přinese jedinci největší radost. Horoskop nyní získává širší perspektivu. Namísto zaměřování se na nějaký konkrétní problém nebo konflikt vede pozornost ke zvláštnímu bodu v horoskopu, kde může člověk nalézt největší sebevyjádření a radost. Následkem toho se člověk může naučit používat všechny planetární energie a zaměřit je na oblast, ve které se vyskytuje největší touha duše.

 

Bod štěstí jakožto ohnisko pomáhá člověku nahlížet za to, co vnímá nižší nebo konkrétní mysl, a vytváří správnou perspektivu, aby byla otevřena vyšší nebo intuitivní mysl. To dovolí, aby se vynořily pravé ideály a cíle, jež dále umožní, aby se projevila pravá povaha duše. Spirála se stáčí současně dovnitř i ven.

Bod štěstí a horizont

Bod štěstí funguje rozdílným způsobem, objevuje-li se v různých polokoulích horoskopu.

Objevuje-li se pod horizontem, spočívá dar naplnění jež člověk zakouší, v dávání. Největší radosti dosahuje prostřednictvím všeho toho, co dává druhým. Čím více je schopen dávat, tím větší naplnění je schopen prožívat.

Objevuje-li se nad horizontem, je jeho osudem přijímat určitou formu požehnání od druhých. Z karmického hlediska si to tato duše nepochybně zasloužila minulými životy naplněnými službou.

Je zde patrné, zda si člověk v současném životě karmu zasívá, nebo zda ji už sklízí. Člověk s bodem štěstí v dolní polokouli zasévá semena lásky, aby v budoucnu obdržel totéž. Není větší radosti, než je radost pocházející z aktu dávání. Člověk, jehož bod štěstí je v horní polokouli, si odžívá karmu, kterou sklízí a od níž se mu dostává úrody pocházenící ze všecho toho, co vykonal v minulosti. Přijímat s pokorou a vděkem znamená skutečně si tento dar zasloužit.

 

Zdroj: Radost a bod štěstí – Martin Schulman

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality