Černá Luna v horoskopu – postavení v domech

Luna v horoskopu.
Lilit z ráje odešla, obětovala ho a ztratila. Při této konstelaci se často zpochybňují jistoty, jsou časté zkoušky v oblasti majetku, peněz a jistot. Rozkoš ze svádění je obrovská, může být dokonce větší než rozkoš ze samotného aktu spojení...
Zobrazen: 39582x   27. 6. 2009, aktualizováno: 29. 3. 2012

Lilit – Černá Luna – představuje v horoskopu naše nesplněná přání

Symbolizuje to, co nám schází, čeho se nám nedostává. Z postavení Lilit v astrologických domech můžeme zjistit, co nám chybí, co je předmětem našich tužeb v oblasti určeného domu. Výklady postavení Lilit v domech se z pohledu tranzitní astrologie týkají v podstatě každého člověka – vždy je období, kdy Lilit tranzituje některým z domů, období, kdy řešíme problematiku týkající se onoho domu a toho, co v něm postrádáme. Každá tato oblast se ale nejvíc dotýká člověka s konkrétním postavením Lilit v nativním horoskopu.

Černá Luna v 1.domě (dům osobnosti, vystupování navenek, plánů, myšlenek)

Člověk s tímto postavením si přeje mít vyhraněnější charakter a vyrovnanější osobnost, chce na lidi dělat dobrý dojem, často trpí komplexy méněcennosti. Mívá pocit, že není na správném místě. Není schopen potvrdit sám sebe, není teda schopen ani podílet se na plnohodnotném vztahu. Černá Luna v 1.domě zvýrazňuje vliv znamení, ve kterém se nachází, na osobnost člověka a na jeho vystupování navenek. Lilit tu naléhá na zviditelnění jejich hodnot v rámci svého postavení. Jde o to, aby se hodnoty, které v sobě člověk neakceptuje, pro jejichž zviditelnění potřebuje velkou odvahu, mohly navenek projevit. Pokud zůstanou v nevědomí, stejně se díky této konstelaci nějakým způsobem objeví, vyplavou na povrch, člověk najednou ztělesňuje vše, co chtěl skrýt, co nechtěl ukázat, vidět, vnímat. Dostaví se záblesk poznání, najednou se dotyčný člověk vidí, jakoby stál vedle sebe (symbolika zrcadla). Tito lidé si často neuvědomují, kdy svádějí, jak se ukazují, jak vystupují. Mají možnost nalézt nebo poznat sebe sama prostřednictvím vztahu nebo setkání a naopak nemůžou mít plnohodnotný vztah, aniž by sami sebe skutečně poznali.

Černá Luna ve 2.domě (dům majetku a podstaty, jistot, prostoru a hodnot)

Lilit se na první pohled zdá neslučitelná s jistotou, představuje oběť a ztrátu. Lilit a Adam si po své hádce ráj nerozdělili, nic takového, Lilit z ráje odešla, obětovala ho a ztratila. Při této konstelaci se často zpochybňují jistoty, jsou časté zkoušky v oblasti majetku, peněz a jistot. Může se projevit jako nedostatek v materiální oblasti, dotyčný nemá dost peněz, aby si mohl dopřát to, po čem touží. Jeho přání pramení z hluboké nespokojenosti, z pocitu nedostatku vlastních morálních hodnot nebo lásky. Může se projevit tím, že se snaží kompenzovat svou vnitřní prázdnotu materiálními hodnotami. Pokud se mu těchto prostředků nedostává, vzniká u něj nesnesitelná frustrace. Vyskytuje se extrémní strach z chudoby, vedoucí k extrémní spořivosti. Člověk s Lilit v 2.domě si může myslet, že za peníze lze koupit vše – včetně lásky. Může se vyskytnout sklon obětovat něco, aby získal… A nejde jen o zevní materiálno, může jít i o obětování vlastního těla – sebetrýznění, dlouhé odříkání… „abych si pak mohl alespoň trochu užít…“. Vlastní prostor bývá zpochybňován, člověk si vlastní prostor vůbec nedopřává, ačkoliv jej neustále vyžaduje. Narušení hranic vlastního prostoru vyvolává nanejvýš podrážděné reakce. Je tu veliký strach ze závazků. „Mé hranice nepřekračuj, ale svoje nech otevřené!“ Lilit ale žádá rovnoprávnost – jak víme.

Černá Luna ve 3.domě (dům rozumu a intelektu, řeči, dům sousedů, sourozenců a příbuzných)

Tato konstelace může obsahovat několik problematik. Problém vzdělání: tento člověk může mít pocit nedostatečného vzdělání, předčasné ukončení vzdělání, hanba v souvislosti s nedostatečným vzděláním. Potřebuje ke studiu víc času, než je běžné. Problematické vztahy se sourozenci: rivalita mezi sourozenci, častá ztráta sourozence, vedoucí k přesvědčení, že dotyčný za to musí pykat, sebeobviňování, posunutí do role pomocníka, tito lidé můžou mít tajemství spojené se sourozenci, tabu, které považují za své poskvrnění, sourozenec jako „černá ovce“, za kterého si to dotyčný musí „vypít“, problematika zevnitř se zrcadlí navenek – mimo domu. Problematika řeči: extrémy – neustále mluvící člověk na jedné straně, cítí se přítomen jen díky tomu, že mluví, neustálý příval slov brání tomu druhému přiblížit se. Na druhé straně člověk, který neúprosně mlčí, žádným mimickým ani jiným projevem nedá najevo, co se v něm děje, rovněž se nelze přiblížit. Obojí se používá jako zbraň. Psaní může být v tomto případě léčivým procesem, rituálem osvobozujícím od vnitřní špíny, psaní očišťujících (naštěstí nikdy neodeslaných) dopisů, denníků.

Černá Luna ve 4.domě (dům domova, rodičů)

V popředí jsou rodinné mýty, problematika odmítání jednoho z rodičů, častěji otce, rodiče můžou být zažívání jako nejednotní. Toto postavení Lilit symbolizuje oddělení od kořenů, vypadnutí z rodinného svazku, „nikam nepatřím“ – symbolizuje Lilitino vypadnutí z ráje, vzpouru vedoucí k prokletí, trestu, vyhnanství… Toto vyloučení z rodiny se může stát iniciací k vybudování vlastní základny. Častá ztráta domova a ztráta rodiny. Tento člověk nemusí poznat svého otce nebo svou matku, celý život po nich pátrá, truchlí za nimi. A přece je důležité nalézt klid a mír a smířit se s tím, co je. Kdo zapírá své kořeny, nezakoření se…Další problematikou této konstelace jsou rodinná tajemství. Člověk je buď sám takovým tajemstvím nebo nese nějaký rodinný stín… Symbolika Lilit na dně Rudého moře – pokud se něco nemůže dostat na povrch, snadno se to spojí s démony – vzniká peklo.

Černá Luna v 5.domě (dům plození dětí, kreativity, tvořivosti a zálib)

Zde vystupuje do popředí problematika dětí, plození, bezprostřednosti. Lilit podle mýtu vraždila děti. Vyskytuje se tady bezdětnost, poruchy plodnosti, potraty, tajné a mimomanželské těhotenství, adopce apod. S dětmi souvisí bezprostřednost, bývá zde velký strach z bezprostřednosti, strach ze „zabití“ ze strany druhých kvůli bezprostřednímu jednání či projevům, strach ochromující natolik, že se člověk nakonec „umrtví“ sám. Bezprostřednost se prolíná se sexualitou, s prožíváním rozkoše, sexualita potřebuje spontánnost. Potlačená se stává prokletím. Za každou přežitou rozkoš se tento člověk chce trestat – sám sebou opovrhuje, jiné nepřímo kastruje (příčina impotence partnera). Požadavek být tvůrčí, originální, kreativní a samostatný je u této konstelace obrovský. Člověk by chtěl strhnout masku skvělosti a sebekontroly svému odrazu v zrcadle, ale zapomíná, že zrcadlí sám sebe, že se musí podívat pod masku do svého vlastního nitra. Vykoupení je možné pouze sebepoznáním a zvládnutím své vlastní destrukce. S touto konstelací bývá spojena i problematika závislostí – hráčských, sexuálních a jiných.

Černá Luna v 6.domě (dům práce, povolání, nemocí)

U této konstelace člověk reaguje na jakýkoliv stres spojený s větší prací, námahou, psychosomatickým onemocněním. Střídají se období hyperaktivity a letargie. Workoholik se uvolňuje prostřednictvím nemoci. Jedním z témat je náruživost. Každodennost se stává příliš velkým tlakem, bez „zázraků“ si nevystačí. Člověk tedy uniká na jedné straně do nemocí, fantazie, denního snění, do náhražkových světů, nebo na straně druhé nastupuje krutý pragmatizmus, maximální střízlivost. Častá je zde problematika perfekcionizmu – rovněž druh náruživosti, nebo opačně – extrémní odmítání pořádku a rutiny. Lékem pro oba typy je samostatná tvořivá práce. Člověk s tímto postavením nesnáší racionální pracovní prostředí, má problém zabývat se každodenními záležitostmi – placení účtu, formuláře, dodržování pravidel, vstávání na zvonění budíku atd. Je důležité nalézt ve svém životě úkol nebo oblast, kde dojde k setkání rozumu a zázraku, dostat do života pestrost a kreativitu. Tranzit Lilit tímhle domem často vede k nutnosti podstoupit operaci.

Černá Luna v 7.domě (dům vztahů, manželství, spojení)

Centrálním problémem se tady stávají problematické (jakýmkoliv způsobem) partnerské vztahy nebo osamělost. Je tady obrovská touha být iniciován prostřednictvím „TY“´na jedné straně, na druhé straně odmítání, nedosažitelnost. Rozkoš ze svádění je obrovská, může být dokonce větší než rozkoš ze samotného aktu spojení. Tzv. „romantická nebo platonická láska“ je vrcholem všeho. Ideální objekt lásky se musí vyhýbat vzrůstající žádosti, čímž vyvolává neuhasitelnou žízeň – ta zase sytí žádost. Člověk může být beznadějně zamilován sám do sebe, problematika 7.domu – vládne Venuše – narcizmus. Věčný dialog žádosti a odmítání. Lilit tady přináší do oblasti vztahů drama, při kterém „průměrné“ vztahy neobstojí. Ráj vztahů má být dramatický, nesmí sklouznout do oblasti harmonie, harmonie už nedovoluje žádný rozvoj. Časté jsou milostné trojúhelníky – třetí ve vztahu vztah doplní, stabilizuje ho, působí jako „iniciátor“, nebo pomůže ukončit ho a posunout se dál. Ale touha je nekonečná, proto člověk často již za krátkou dobu začne hledat dalšího „iniciátora“. Chce TY zcela prostoupit, často nestačí tuto touhu uspokojit prostřednictvím snů, musí zažít TY se vším všudy. Je tady velká tendence klamat a podvádět. Touha naleznout spásu prostřednictvím TY podporuje sklony k záletům a nevěrám, protože „legální partner“ nemůže poskytnout dostatek „zázraků a iniciací“ na každý den. Člověk s touto konstelací může být i obětí záletníka, nebo zůstane svobodný, aby byl volný pro každého možného „iniciátora“. Je tady i velký sklon utíkat. Utéct a nechat partnera dusit se ve vlastní šťávě, vztah tak zůstává neuzavřený – nekonečný, věčný.

Černá Luna v 8.domě (dům stínů, sexu, smrti, dědictví)

Lilit – démonka – se tady nachází v říši stínů, vášně přímo vřou. Strach z temných oblastí bývá tak velký, že se jim člověk vyhýbá „jako moru“. Vášně potlačuje a okolí udržuje v sterilní čistotě a pod kontrolou. Častá je ztráta blízkých, úmrtí rodinných příslušníků, sebevraždy v rodině, strašící dotyčného celé roky. Tento člověk může mít sklony k sebevraždě. Hrozí demonstrativní sebevraždy, manipulující a vedoucí k získání moci nad ostatními; střet se ztrátou, smutkem, se smrtí, emoce bývají potlačovány; sklon vyhledávat hřbitovy a mrtvé, nebo naopak hrůza z nich. Smrt je považována za nepřítele, lepší je mít jí na očích – pod kontrolou, než v zádech. Rovněž sexualita a „malá smrt“ nahání strach, člověk se jí vyhýbá nebo jí neustále vyhledává. Opět dvě strany problematiky – role oběti a pokora na jedné straně, na druhé straně snaha naprosto ovládnout partnera. Fáze naprosté sexuální zdrženlivosti jsou střídány intenzivními zážitky, kdy se sexualita stává transpersonální zkušeností.Častá žárlivost, přivlastňování („můžu to prožít jen s Tebou, s nikým jiným“), člověk pak nedokáže partnera propustit, drží se ho jako klíště, i když už dávno odešel, nebo je dokonce mrtvý, nedokáže truchlit a rozloučit se, živí v sobě strašidla minulosti, ovládají ho a veškerou energii používá na jejich kontrolu. Cítí se bezmocný, ačkoliv má k dispozici veškerou moc zvládnout je. Člověk s touto konstelací bývá vyděděn, může mít potíže s dědictvím.

Černá Luna v 9.domě (dům duchovního života, intuice, ciziny)

V centru dění je víra, světonázor a rituály. Opět dva extrémy – ateizmus na jedné straně a fanatická víra až posedlost na straně druhé. Častou bolestnou zkušeností je vyhoštění z náboženského společenství, ztráta víry, nedostatek útěchy, kterou víra poskytuje, odmítání tradiční náboženské víry nebo vzpoura proti Bohu. V devátém domě se člověk stává hledačem. Pokud toto hledání potlačí, vzniká prázdno, pustina, poušť. Pramenem je pak autorita, ne život. Náboženská válka se odráží i v oblasti rituálů a svátostí, jsou popírány. Další problematikou tohoto domu jsou cesty do ciziny, setkání s cizinci, s cizími kulturami. Tolerance – popřípadě i přijetí cizorodého vytváří dialog mezi odmítáním a žádostí. Může se vyskytnout ztráta vlasti, uprchlictví a pak věčné truchlení za domovem. Důsledkem je vykořeněnost. Emigrace může ale být i vnitřní – tento člověk může mít sklony utíkat před vším, co je pro něho problémem – vnitřní uprchlictví, „odsekne se“, emigruje. Na jedné straně maximální tolerance, na straně druhé fanatizmus a intolerance – musí najít svou vlastní cestu.

Černá Luna v 10.domě (dům povolání, sociálního postavení, práce, vážnosti)

Toto postavení souvisí s nedostatečným společenským postavením, s veřejnou neoblíbeností, častými skandály, sklony k alkoholizmu. Kdo se ale nehodí do světa, má vždycky blíže k tomu, aby našel sám sebe. Problematikou Lilit tu bývá odmítání společenských hodnot, tradic, zvyků, vyhoštění ze společnosti, až vyobcování, častá role obětního beránka vyhnaného do pouště. Lilitin meč se neustále vznáší člověku nad hlavou, každé veřejné uklouznutí je chápáno jako poprava. Nebo tento člověk sám popravuje, prohlásí se za soudce v oblasti morálka a hodnot a soudí vše živé. Dalším tématem je jakákoliv ilegalita spojena s prací, či s obchodem, hrozící odhalení vyvolává obrovský strach. Při této konstelaci je důležité si rozebrat morální kodex dané společnosti a dosáhnout jisté relativizace (ne výmluvy pro své přestupky), najít vlastní cestu akceptace, vlastní morálku, která se může lišit od běžné morálky, najít zodpovědnost vůči sobě i vůči ostatním. Uplatnit odmítání morálky konstruktivně, zpochybnit tradiční a obvyklé, překročit konvence a přinést něco nového. Dobrým příkladem je tady Albert Einstein nebo C.G.Jung – měli Lilit v 10.domě. V partnerské astrologii znamená toto postavení Lilit nelegitimnost vztahu.

Černá Luna v 11.domě (dům přátel, společností, nadějí, přání, individualizace)

Přátelství je možné jedině na základě rovnosti vědomí a úrovně. Lilit chtěla rovnocennost a proto, že jí Adam nerozuměl, odvrátila se, odešla. Přítel a nepřítel se při této konstelaci nacházejí velice blízko sebe. Z přítele se lehko stane nepřítel, bývají různé problémy – odloučení od přátel, nenalezení společné úrovně. Jeden je zrazený, druhý nepochopený, je důležité nechat otevřené dveře. Lilit je tady zrcadlem, žádá pravdu: kdo už nám má říci pravdu, když ne naší přátelé? Často je ale důsledkem odtažení, osamělost, izolace. Je tady i problematika individualizace, tento člověk musí pochopit svou roli ve skupině, roli ve společnosti, aby se mohl začlenit a stát se nositelem něčeho nového. Musí nejdřív být na okraji společnosti, aby se pak mohl začlenit přímo do centra dění. Bývají tady podvody a zrady v přátelství, zříkání se vlastní svobody, jen aby došlo k začlenění někam. Vyhnanství a izolace se stává prokletím, a přece nutí k životu, k schopnosti být ve vztahu.

Černá Luna ve 12.domě (dům nepřátel, překážek, omezení svobody)

Není nic nudnějšího než tajemství, které jím přestalo být. Tento člověk miluje tajemství, je rád, když může čas od času zmizet, utéct, vypařit se. Bývá tady vedený dialog „bytí“ a „nebytí“. Touha po splynutí je nesmírná a právě tak je velký strach z rozpuštění. Může dojít ke ztrátě svobody, buď ve vězení, nebo klášteře, či internátě. Sklon k psychickým poruchám – ústup „do jiného světa“, poblouznění, bývá běžný před novým životním krokem. Lilit se odmítla vrátit zpět a přivolala na sebe prokletí. „Když se ke mně nevrátíš, už tě nechci“ – prohlásil Adam. Pokud k něčemu nemáme přístup, často snižujeme jeho hodnotu, současně ale dáváme tomu něčemu moc. Při tomto postavení Lilit je přitažlivé vše těžko dosažitelné, vše co lze ztratit. Přednostní formou přežívání je tady pomáhání – někdo, kdo byl vyhnán či ztracen, je v roli oběti (nezáleží na tom, že odešel sám), pomáhání a obětavost tady znamená „rozpuštění Já“. Pomocník potřebuje oběť, potřebuje moc, která se za pomáháním skrývá. Vlastní potřebnost potlačí a místo toho, aby požádal o pomoc, hledá prvního ubožáka, kterého by mohl spasit, nebo utíká do vysněných světů, do fantazie.

Zdroj - tyto knihy Vám doporučujeme k zakoupení:

© sas PannaCz.com podle knihy rakouské astroložky Hannelore Traugott: Lilit - Temná žena v našem nitru; Eugenika, 2003


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality