Chiron - aspekty a odraz vědomí

Chiron - aspekty a odraz vědomí.
 234
Chiron má rád překvapení a velice často se objevuje v pozicích, kde se na Zemi vracejí pradávní léčitelé, kteří potřebují jeho pomoc.Takého člověka signalizuje klesající Chiron v šestém nebo dvanáctém domě spolu s klesajícími planetami v těchto domech...
Zobrazen: 22461x   1. 5. 2009

Aspekty mezi planetami horoskopu jsou odrazem vědomí

Energetická rezonance aspektů odhaluje nejjemnější vlákenka inkarnovaného ducha, jeho makromolekulární čárový kód. Planeta v aspektu znamená kvalitu energie, poloha v domě je způsobem výrazu a aspekty jsou energickými rezonátory spojující planety do hologramu zrození. Hologram má tu vlastnost, že se v každé jeho části skrývá odraz celku. Proto musí aspekty skutečně vibrovat v těle toho, kdo čte horoskop, aby mu mohl porozumět.

Chironovy aspekty vynášejí na světlo rezonance samotného Chironu

a jeho vliv na celou dynamiku mapy určitého narození. Aspekty musí být vždy chápány jako celek a jejich správný výklad je skutečným uměním. Obecně je počet aspektů, ve kterých se nachází Chiron a ostatní planety, indikátorem stupně léčivé síly a přirozeně alchymického obsahu dané osoby. Totéž se týká i aspektů Neptuna. Chironova a Neptunova pozice v domech vnáší do aspektovaných planet energii a léčivá síla domu je souvisejícími planetami silně ovlivněna. Když se jedinec chce naučit léčit, je pro něj nejdůležitější najít svůj vlastní způsob, jak používat energii.

Chiron má rád překvapení

a velice často se objevuje v pozicích, kde se na Zemi vracejí pradávní léčitelé, kteří potřebují jeho pomoc.Takého člověka signalizuje klesající Chiron v šestém nebo dvanáctém domě spolu s klesajícími planetami v těchto domech.Silně aspektovaný Chiron je také cestou k vyléčení sama sebe.Silné kvadráty a opozice Chironu k jiným planetám často vedou jejich majitele k mocnému vnitřnímu léčení. Kvadráty a opozice vždy vytvářejí mnoho dynamické energie, ale způsob, jakým se s tím vyrovnáváme, je u každého z nás jedinečný. Znamená to,že nemůžeme jít dál,dokud si neuvědomíme ,čeho jsme už dosáhli, a začneme pracovat od tohoto bodu dále. V tu chvíli dosáhneme chirotického bodu spojení minulosti,přítomnosti a budoucnosti a zrodíme se obohacení o to, čím jsi již byli, a budeme připraveni stát se novým stvořením. Aspektům nejlépe porozumíme v kontinuu počínajcím na nultém stupni v bodě vzplanutí a vracejícím se zpět k opozici k nultému stupni

VZPLANUTÍ a KONJUNKCE - 0 až 5 stupňů

Nultý bod je okamžikem zrození nové energie a nejlépe se mu přibližuje pocit, který máme v přesném okamžiku novoluní. Prvních několik sekund každého novoluní jsou všechny galaktické pláně otevřené směrem k zemské plání.V tomto okamžiku se rodí nové semínko, které bude růst vyspívat v průběhu celého lunárního měsíce.Každá planeta stojí na nultém stupni Chironu tedy značí totální chirotickou úroveň celé inkarnace.Není možné oddělit planety v nultém bodě od vědomí.Takový člověk potřebuje ponořit své vjemy do směsi dvou energií a je kriticky otevřený dalším pláním.Nultý bod bychom mohli nazvat oknem do vesmíru, což je název akupunkturního bodu, kterým přichází multidimenzionalita. Nultý bod znamená méně než jeden stupeň a v našem horoskopu nás má naučit jednotě. Spolu s posunem planet k pátému a šestému stupni se energie promíchávají, každopádně je to planeta vzdalující se od nultého bodu, která se stává vůdcem tvořícím charakter energií konjunkce. Konjunkce značí potřebu jedince naučit se uspořádat své energie.

SEXTIL - 60 stupňů

Sextil v horoskopu reprezentuje Davidovu hvězdu a je krystalickou energickou strukturou dokonalé síly zde na Zemi, která je všemocná, dokonale vyvážená a která může být aktivována jako rezonátor dokonalé formy univerza.Sextilové formace jsou uzavřené vůči jakékli negativitě.Samy o sobě fungují jako stabilizující a uklidňující prvek a pokud jsou aktivovány, napojí vědomí na jeho nejvyšší potenciál.Na Zemi mohou být vizualizovaný v krystalech. Jsou prostorem, kde se setkávají dimenze. Planety v sextilu na Chiron jsou místem hledání našeho nejhlubšího souznění s Chironem. Aktivace galaktické rezonance s Chironem znamená vědomé napojení na sextily jako na energetické rezonátory vedoucí k enochiánské úrovni ovládnutí vibraci. Ovládnutí této vibrace znamená napojení na všechny dimenze, a tím ziskaní přístupu ke všem pláním, které v tu chvíli existují. Tato rezonance vyžaduje připravenost a vůli stoupat k vyšším pláním v plynutí času.

KVADRÁT - 90 stupňů

Kvadrát představuje maximální strukturální tlak v horoskopu a v psyché.Kvadráty na Chironu ukazují, jakým způsobem máme přemostit formu k vyššímu vědomí.Kvadráty jsou naším nejlepším přítelem, neboť vypovídají o maximální úrovní růstu v dané inkarnaci. Kvadráty vždy způsobují stres a těžkosti, které se často zobrazují ve fyzické pláni v podobě problému s dospíváním a mezi dvacátým a třicátým rokem.Po třicátém roce znamenají maximální zátěž v práci a po čtyřicátém roce označují oblasti, v nichž se skrývají naše největší dary.

Chiron je sám o sobě v horoskopu dost problematickou silou

Kvadráty značí těžkosti v procesu růstu a Chiron musí být zkoumán s ohledem na tři stádia vývoje popsaná výše. Před Saturnovým návratem, který u většiny lidí nastává ve věku dvaceti devíti let, se strukturální čili kvadrátový tlak projevuje ve formě pocitů zmatenosti v životě a dojmu, že nejsme schopni dosáhnout dobrých výsledků, což často pramení z našich minulých životů. Největší problémy nám totiž způsobují obavy, které jsou v nás zakořeněné z doby, kterou si nemůžeme pamatovat.. Chiron v kvadrátu obvykle značí možnou systémovou evoluci planety. Tento proces však musí probíhat v čase. S Chironem v kvadrátu se totiž obvykle vynořují na povrch záležitosti z minulých životů.

Své zkušenosti musíme vnímat jako součást vývoje

Musíme se naučit vzít si z každé zkušenosti co největší ponaučení.Ti, který se svým kvadrátům vyhýbají, projikují tuto energii do ostatních.Jediný způsob, jak jim pomoci to pochopit, je osvětlit jim, v čem spočívají jejich iracionální pocity nepřátelství k některým lidem. Každý z kvadrátů v sobě skrývá mnoho příležitosti, jak se s ním vypořádat. Po Saturnově návratu se otevírá nová cesta, jak pracovat s kvadráty. Doba mezi Saturnovým návratem a Uranovou opozicí je vlastně tím nejvhodnějším obdobím pro práci s opozicemi a kvadráty. Po své třicátém roce si jedinec uvědomuje, že se kvadrátům nemůže dál vyhýbat, nýbrž že se z nich musí poučit, a v tom okamžiku začíná skutečně růst. Ti kteří se nechtějí vyvíjet a projikují tlak do lidí kolem, zjišťují, že rána v jejich duši je příliš velká, objekt, do kterého projikují, jim to vrací. Sourozenecké vztahy jsou laboratoří toho, jak funguje dynamika kvadrátů. Pokud po třicítce nesnášíme svého sourozence, je velice pravděpodobné, že si do něj promítáme nevyřešené záležitosti z dětství. 

Kvadráty jsou víry energie

Do těchto vírů je možné vstoupit branou Chironu – bodem v čase a prostoru, ve kterém existuje naše vnitřní Já a ve kterém jsme nuceni ke vztahům ke svému okolí. Obecně fungují kvadráty jako pevné základy, na které je možné dál stavět, stávají se životní svalovou hmotou, opevněnou silou naší reality. Samozřejmě, že pokud je tato energie zneužívána a tvoří se negativní karma, tak se kvadráty stávají víry, které vědomě stahuji negativitu k sobě a vysílají ji na ostatní lidi. Projevuje se to kolem čtyřicátého druhého roku a v té době potřebujeme pomoc s tím, aby jsme tuto energii nasměrovali k užitku, a ne ke škodě.

TRIGON - 120 stupňů

Trigon je aspektem harmonie, tvořivosti a přirozeného obohacení energií, která je darem pocházejícím z ovládnutí energie v minulých životech. Je to znalost života, která přichází spolu s ovládnutím kvadrátů a opozic. Tento krásny harmonický aspekt je zároveň bezcenný, pokud jej nevyužijeme v tomto životě. Naše současná inkarnace je tím, co by nás mělo zajímat nejvíce ze všeho, znalost minulých životů používáme pouze jako nástroj pro zvládnutí tohoto života.Stejně jak se kvadráty vyvíjejí po našem dvacátém roce, tak se trigony ztrácejí, pokud je nevyužíváme.

Chrion v trigonu na planetu znamená velkou harmonizující sílu

v ohledu na onu planetu. Trigony do našeho vědomí vnášejí jemné energie, ale jen pokud je aktivujeme. Každá osoba s trigonem Chironu na nějakou planetu prošla neuvěřitelným vývojem oblastí, kterým ona planeta vládne. Zpětnou dynamiku nevyužitých trigonů nacházíme u jedinců starších čtyřiceti let, kteří jsou nedisciplinovaní, nevyvinutí, až neurotičtí, trpí zjevnými fyzickými problémy, šíří kolem sebe negativitu a cítí se frustrováni tím, že nemohou předat dále dar, který v sobě tuší. Chiron v trigonu na planetu je znamením velkého daru v oblasti průlomu vědomí a léčitelských schopností pocházejících z minulých životů, které mohou být aktivovány v tomto životě. Nesmíme je však přijímat automaticky, musíme na nich vědomě pracovat, což vyžaduje podřízení se přísné disciplíně.

KVINTIL a JOD - 150 stupňů

Kvintil je mnoha astrology považován za méně důležitý aspekt a jod,,prst Boží“ není vůbec doceněn.Kvintil reprezentuje dynamiku vědomí, obsahuje veškeré vědomí o napojení na trigon a aktivuje rovnováhu vedoucí k absolutnímu vizionářskému uvědomění a potlačení strukturálního tlaku přítomného v opozici.Musíme ho chápat jako proces, jelikož kvintily jsou buď klesající – pohybující se směrem od pozice, nebo přibývající – pohybující se směrem do pozice. Abychom zjistili, která planeta je v kvintilu přibývající nebo klesající, je třeba určit nejtěžší planetu aspektu a určit, zda se pohybuje směrem k nebo od opozice. Aspekty se vždy pohybují podle směru hodinových ručiček.

Opozice mezi Chironem a planetou signalizuje vysoký stupeň strukturálního tlaku

v souladu s vládou planety a vyšší vědomí se může realizovat po čtyřicátém roce. Kvintily je třeba rozluštit tak, že nejprve zjistíme, z které opozice nebo do které pozice se pohybují. V opozici se skrývá oblast, která bude představovat problém, a úkolem kvintilu bude vyřešit je během této inkarnace. Přibývající kvintil(150 stupňů) je velice chirotický, protože je to trojstranná formace pohybující se do opozice. Je to sjednocení harmonie v pohybu. To jsou části našeho vědomí, které nás nikdy nepřestanou posunovat dále, a jedinci s touto pozici se musí naučit vyrovnat se s neustálým tlakem. Kvintil pohybující se směrem z opozice (120 stupňů) představuje energii, která nás tlačí k realizaci opozice, která pro nás měla velkou důležitost v minulém životě. Tato energie působí mírně rozčilujícím dojmem, ale je bezpečná a napomáhá tomu, aby jedinec mohl projevit moc opozice, na které pracoval před mnoha a mnoha lety.

Kvintily jsou vůbec úžasným zdrojem vědomí o minulých životech

které nám horoskop poskytuje. Je podruh energie, která se vyskytuje u člověka, který je v nějaké oblasti velice vyspělý, a přece se chce stále zdokonalovat. Jody jsou propojením síly Pluta a Chironu, jsou přirozeně nabity silou a následným způsobem je možné je nabít naprosto dokonale. Přibývající kvintil je chirotický a klesající kvintil je plutonický. Bod jodu v chiroticko – plutonickém kvintilu pak může být vnímán jako virgule. Je to nejužitečnější a nejnabitější aspekt v celém horoskopu.Je to dar boží, seslaný nám pozemšťanům. Jod však může také být velice nebezpečný,a to v okamžiku, kdy není dobře vyvážený. Po svém třicátém roce se osoba s Chironem v jodu stává nezvládatelně nestálou a neklidnou. Na rozdíl trigonu jod nezmizí, pokud není aktivován. Nakonec se aktivuje s blížícím se padesátým rokem věku. Je to osoba, které si do té doby nikdo nevšímal, a náhle všechny překvapí.

OPOZICE - 180 stupňů

Chiron v opozici spojuje dvě planety do plného projevu, do totálního vědomí. Na rozdíl od kvadrátu je růst v opozici trvale intenzívní. Nepostupuje po stupních. Jedinec je prostě vysoce energizovaný. Většinou se u něj vyskytuje snaha pracovat pouze na jednom konci opozice a potlačit druhou stranu. Planeta v opozici k Chironu se aktivuje prostřednictvím krize uvědomění, je extrémně aktivní a stresová, ale časem se vyvine do neuvěřitelné úrovně.

T- KVADRÁT A VELKÝ KVADRÁT   - další aspekty 90 stupňů

T-kvadrát a velký kvadrát se přítomnost Chironu velice energizují. Planeta na vrcholu T-Kvadrátu je energizováná planetami na obou koncích T. Druhá polovina čili klesající aspekty jsou stejně významné a komplikované jako první stoupající část. Energie je úplně stejná, liší se pouze proces. Chiron je mostem nejjemnějších energií a schopnost pracovat s Chironem znamená pro astrologa schopnost vsadit do své práce jemné energie – klesající cyklus a otevřít život, který nás připravuje na nové zrození. Stoupající cyklus představuje levou část mozku a klesající pravou.

KLESAJÍCÍ KVINTIL - 210 stupňů

Klesající kvintil, který se obvykle nachází nalevo od jodu, je bod, kterým do horoskopu vstupuje znovuzrozená extatická bytost, je to místo návratu do služby. Planeta v aspektu na Chiron již obsáhla veškeré učení zemské pláně a vrací se do služby. Tento aspekt vyžaduje maximální vnesení energie do nejnižší a nejmocnější úrovně. Kvintily vždy dotlačí jedince až do bodu, kdy přijme energii, proto tito lidé dokáži být velice výkonní, ale také nepříjemní. Tento jedinec by se měl stát sluhou energie planety, která leží v kvintilu na Chiron.

KLESAJÍCÍ TRIGON  - 240 stupňů

U klesajícího trigonu je podstatné určit, která planeta má v aspektu největší váhu, přičemž druhou významnější planetou je ta, která leží vedle ní ve směru hodinových ručiček. Klesající trigon znamená splynutí s jemnými vrstvami, je to bod odpočinku na cestě, je to snění, rozkoš, tichá extáze. Často si ji pouze užíváme, místo abychom jí také k něčemu využili. Klesající trigon musí být využitý na zemské pláni, když ho nevyužijeme, ignorujeme kosmický dar.Ignorovat klesající trigon znamená ignorovat božskost, ignorovat mysticizmus, ignorovat šanci napojit se na jemné vrstvy. Výsledky nejsou na zemské pláni tak očividné jako u stoupajícího trigonu, který se projevuje jako lenost, ale negativní vliv na psyché je stejně závažný. Ztráta vznikající tím, že neaktivujeme klesající trigon na Chironu,je obzvlášť kritická, protože Chiron je naším mostem k jemným vrstvám. Podle učení kruhu aspektů byl člověk v minulém životě služebníkem léčení, jenž pracoval v oblasti, které vládne planeta,na níž je Chiron v klesajícím trigonu. Toto léčení také vyučoval.V tomto životě má tento jedinec dotáhnout svou snahu dále, až do plně rozvinuté harmonie.Pokud ovšem tuto šanci zahodí, protože se bojí překážek, musí se vrátit zpět na začátek do ohniskového bodu a tam začít znovu hledat své léčivé Já.

KLESAJÍCÍ KVADRÁT - 270 stupňů

Tento aspekt způsobuje nejvnitřnější a nejsilnější krizi ze všech. Úkolem jedince s touto pozicí je vystavět si základy ve vědomí a zapojit se do jemných vrstev. Je mu daná šance přenést na Zemi božskou úroveň. Je to aspekt proroka. Planeta v klesajícím kvadrátu k Chironu často způsobuje nešťastný život, protože je to aspekt služby vyšším úrovním založený na extrémním vědomí o tom, co to na zemské plání způsobí. Tento aspekt značí, že člověk se musí věnovat učení pocházejícímu z nejjemnějších vrstev, i když výsledky svého snažení těžko uvidí během svého života.Je to personifikace Jobova dilematu.Jedině tak že budeme Joba vnímat v procesu jako osobu procházející několika životy, můžeme nalézt správné řešení jeho dilematu.Tato krize se u jedince s klesajícim kvintilem a sextilem musí dříve, či později v životě dostavit a naučí jej, že je možné žít zde na Zemi s duchem v těle.

KLESAJÍCÍ SEXTIL - 300 stupňů

Klesající sextil je nejdokonalejší aspekt celého cyklu. V psyché leží důležité poznání z minulých životů, které si jedinec osvojí a manifestuje zde na Zemi skrze učení té planety, která leží v klesajícím sextilu k Chironu.Dokud se tento aspekt neprojeví, zažívá jedinec velké zmatky, protože si nedokáže vysvětlit, proč toho tolik ví o něčem, čemu se nikdy neučil. Jakmile se však aspekt projeví, může se zrodit génius.

EXTRÉMNĚ KLESAJÍCÍ CYKLUS - Zpět k nultému stupni

Planety v extrémně klesajícím aspektu k Chironu jsou planetami, které stojí v konjunkci pohybující se směrem k nultému stupni. Představují léčivé energie, které již byly ztělesněny a teď fungují jako ochrana. Tato energie brzy přestane existovat ve své nynější formě v daném jedinci a vrátí se zpět do kosmu. Tento člověk je uchráněn nepříjemností spojených s osvojováním si energie a zůstává nedotčen.

Zpracovala Sára PannaCz.com - Barbara Hand Clow, Chiron - Náš vnitřní léčitel, Eugenika 2003

Články - Chiron


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality