Lunární uzly

Tajemství Luny
 2
Uzly jsou ve skutečnosti dva póly magnetismu duše. Jeden směřuje od budoucnosti a druhý vychází z minulosti. Účelem procesu, který nazýváme životem, je spojit tyto dva póly tak, aby se uprostřed setkaly a založily štěstí člověka...
Zobrazen: 9952x   12. 4. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Nodální čára

Oběžná dráha Měsíce je vůči ekliptice skloněna v úhlu pěti stupňů a protíná ji ve dvou uzlech (nodech), severním a jižním. Jejich spojnice se nazývá nodální čára. Uzly se posouvají, takže se pohybuje i nodální čára západním směrem podél ekliptiky v retrográdním cyklu trvajícím 18 a půl roku. Když se Měsíc pohybuje při přetínání roviny zemské oběžné dráhy v ekliptice na sever, vzniká vzestupný neboli severní uzel (nodus), a když se pohybuje při přetínání roviny na jih, vzniká sestupný neboli jižní uzel. Tradičně jsou tyto body známy také jako dračí hlava (Draconis caput) a dračí ocas (Draconis cauda).

z pohledu tradiční astrologie...

Uzly jsou k sobě vždy vzájemně v opozici. Ať je tedy severní uzel v jakémkoli postavení, jižní uzel je přesně na opačné straně. Jestliže je například severní uzel na 22 stupních Raka, jižní uzel musí být na 22 stupních Kozoroha. Pro tyto citlivé body je několik astrologických interpretací. Jedna z oblíbených říká, že severní uzel jasně ukazuje charakter našeho vztahu k druhým lidem. Jiní astrologové tvrdí, že severní uzel má vlastnosti Jupitera a jižní uzel vlastnosti Saturnu. Jestliže je severní uzel spojován s Jupiterem, znamená to, že prostřednictvím severního uzlu můžeme využít svůj potenciál (jak je ukázán v jiných oblastech našeho horoskopu narození), přijmout náročné úkoly a rozšířit obzory. Postavení jižního uzlu ukazuje naše omezení, míru, do jaké nás ovlivňuje okolní prostředí a místa, kde se musíme podrobit nebo přizpůsobit. Je důležité, abychom se naučili udržovat rovnováhu mezi dvěma extrémy - volností a omezením.

z pohledu karmické astrologie...

Měsíční uzly představují hlavní klíč k pochopení jednotlivého života jakožto součástí kontinuální časové stopy. Mnozí astrologové mají za to, že uzly jsou důležitější než zbytek celého horoskopu. Skutečný znalec, je-li mu známa pozice Slunce, Měsíce a uzlů, objasní celý život člověka. Uzly ukazují určitým způsobem cestu, kterou se naše duše v současném životě ubírá, zatímco zbytek horoskopu poskytuje dodatečnou informaci o tom, jak touto cestou jdeme. Lunární uzly symbolizují vztah mezi příčinami a následky, v rámci kterých se odehrává náš život. Osobnost a život člověka mají jen malý význam, pokud je neposuzujeme v rámci širšího kontextu. Uzly určují karmické lekce, které se rozhodl člověk v tomto životě podstoupit, a naznačují tak, kde se nachází na své cestě k nebi. Jeho zkoušky a utrpení, je-li na ně pohlíženo jako na vzájemně související kapitoly v příběhu kontinuálního vývoje duše, tak získávají jiný význam. Člověk chce vždycky vědět proč a pro potvrzení svého předpokladu, že každá příčina má následek, se vždy obrací k minulosti. Umístění uzlů v horoskopu spojuje člověka s jeho minulostí a naznačuje cestu do budoucnosti. Dokáže-li se člověk pevně spojit se svou minulostí, začíná mít pocit kontinuity, což způsobuje, že se cítí na své cestě do budoucnosti více v bezpečí. Uzly jsou ve skutečnosti dva póly magnetismu duše. Jeden směřuje od budoucnosti a druhý vychází z minulosti. Účelem procesu, který nazýváme životem, je spojit tyto dva póly tak,aby se uprostřed setkaly a založily štěstí člověka. Jeho současná inkarnace se pak stane symbolem přechodu z minulosti do budoucnosti.

Jižní uzel - symbol minulosti

Představuje komunikaci událostí, idejí, postojů a myšlenek ze všech inkarnací, v nichž se nahromadily nevyřešené následky a vytvořily současný život. V tomto bodě, který představuje vyvrcholení stovek a tisíců let práce, kterou na sobě člověk vykonal, vidíme ty nejhlouběji zakořeněné vzory chování. V tomto životě může člověk stav, který vznikal mnohaletým opakováním a návyky jen těžko, podstatnou měrou změnit. Má proto sklon setrvávat u jižního uzlu jako v lůně rodiny, s jejímž chodem je důkladně obeznámen. Jižní uzel je potenciálně nejslabším místem v každém horoskopu, protože představuje ušlou cestu, kterou máme za zády. Bez ohledu na to, jakou cestou jsme prošli, jsme skrze kanál jižního uzlu stále otevřeni karmickým pozůstatkům z minulosti. Neustále se díváme do budoucnosti a zřídka se zastavíme, abychom prozkoumali následky toho, co jsme vytvořili v minulosti. Dokud se nám tyto následky nepostaví do cesty. Stopy, které jsme vytvořili, jsou však stále tady. Symbolizují návyky chování z mnoha životů. Pro mnoho lidí jsou ukazatelem k cestě, která, jak se jim zdá, je cestou nejmenšího odporu. Těmi nejnegativnějšími rysy člověka jsou ty, kterým po staletí nebo po tisíce let dovoloval, aby průběžně bujely v jeho duši. Člověk se neustále snaží dát dohromady fragmenty své hluboko uložené minulosti. V naději, že tyto části vytvoří základní stavební kameny jeho budoucnosti. Příliš často se stává, že tato minulost člověka fascinuje a způsobuje, že se jakoby v transu navrací ke starým způsobům chování. Přitom zapomíná, proč vlastně začal ve své minulosti pátrat a z návratu do minulosti si dělá smysl existence. Namísto, aby mu tento návrat byl pouze prostředkem k cíli, po kterém původně toužil. Jižní uzel může být zrádný.

Severní uzel - symbol budoucnosti

Představuje novou, dosud neprověřenou zkušenost. Pro člověka znamená nový cyklus, který je před ním. Přestože jsou s tímto uzlem spojeny obavy z neznámých zkušeností, má nicméně podivuhodnou kouzelnou přitažlivost a vede tak duši k dalšímu růstu. Boží prozřetelnost tady zkouší něco nového a člověku se od ní dostává v jeho úsilí mnohé pomoci. V hloubi své bytosti má pocit, že ho něco vede. Smysl jeho života ho pobízí, aby šel dále, navzdory překážkám. Tento uzel je ve skutečnosti podobný rohu hojnosti, který produkuje jedno dobro za druhým. Tak, jak se jednotlivé překážky postupně mění ve stupně vedoucí k dalšímu růstu. Symbolizuje oblast, ve které má být v současném životě dosaženo nejvyššího růstu, proto je třeba ho interpretovat v kontextu těch nejvyšších kvalit znamení a domu, v nichž se nalézá. Nové zkušenosti vyvolávají zprvu pocit osamělosti, protože člověk si není jist pevnou půdou pod nohama. Brzy však zjišťuje, že mají-li mít zkoušky jeho odvahy smysl, musí jim čelit sám, v jádru své bytosti, kde se s každým novým dobrodružstvím setkává jako s novou postavou ve hře zkušeností. Novota všeho vyvolává v člověku podivný pocit fascinace. Severní uzel je před člověkem jako pověstná mrkvička, která má přinutit osla k pohybu. Pokaždé, když už si člověk myslí, že jí dosáhl, spatří její další potenciál. Tak si zakládá na další kroky, další zkoušky a více touhy jít kupředu. Člověk však není schopen dosáhnout severního uzlu, dokud se nezbaví své minulosti, protože minulost představuje okovy poutající ho k jeho karmickému vězení. Tím nejpozoruhodnějším rysem severního uzlu je, že jakkoli se mu člověk přiblíží, vždycky se před ním otevře nový obzor – protože severní uzel představuje nekonečnou spirálu vedoucí přímo k Bohu.

Najdi sám sebe...

Životní zkušenosti se navzájem prolínají podobně jako barvy na jemně tkané tapisérii. Každá myšlenka, která se dostane do popředí, má svůj základ v minulosti a opět se tam vrací. Vrstvy snů, idejí a činů vypadají nekonečně, někdy snad možná i nesmyslně. Přesto jsou všechny součástí vlákna, ze kterého je utkána nit života. Dokáže-li člověk vidět své myšlenky a okolnosti, které doprovázejí jeho život, jako součást nitě, kterou sám přede, začne si vytvářet vnitřní podstatu, což způsobí změny i ve vnějším světě. Lunární uzly pomáhají člověku chápat podstatu jeho úkolu, důvod, proč mu byl dán život. Namísto, aby viděl život jako sbírku navzájem nesouvisejících událostí, může se člověk povznést k poznání, že vše, o co kdy usiloval, tady někdy dříve už bylo - spolu s mnohým dalším. Vše, co musí udělat, je najít sám sebe.

 

...pak pravila jsem:"Každý ať zváží postoj svůj a názory nechť si uchová, neb důležité mohou být nejen pro Tebe..." (Arria)

 

Zdroj: Lunární uzly a reinkarnace – Martin Schulman, Velká škola astrologie - Julia a Derek Parkerovi

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality