Slunce

Slunce a život.
V časovém průběhu se poloha Slunce mezi hvězdami mění, a také Sluncem vytvářené pole. Kromě toho i vzájemné gravitační ovlivňování Slunce a těles jeho planetární soustavy mění jeho působení, které se pak odráží i ve všech pozemských jevech a bytostech...
Zobrazen: 4113x   17. 4. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

centrální těleso našeho planetárního systému, jehož velikost vzhledem k velikosti planet vede k předpokladu, že planety jsou vedlejšími útvary vzniklými v době jeho utváření. Celý jeho systém budí dojem, že v dávných dobách, kdy se Slunce teprve tvořilo, podobalo se více mlhovině než pevnému nebeskému tělesu; jeho okraj pravděpodobně sahal až za planetu Neptuna, který stejně jako ostatní planety vznikl ze štěpící se masy sluneční koule. Přitom je zajímavé, že všechna tato tělesa vznikla na nejvyšším místě rotujícího Slunce, tj. na jeho rovníku, takže celý sluneční systém je vlastně disk nebo kruhová plocha, která nemění svůj tvar.


V astrologickém smyslu je Slunce dárcem tepelných paprsků, jež ve spolupůsobení s hmotou země umožňuje nebo podporuje vznik živých jevů. Tyto jevy stejně jako plod matky získávají nezávislost na těle Slunce, ale obsahová příbuznost mezi nimi a Sluncem způsobuje, že podléhají právě slunečnímu působení. Proto v ustrojení těchto jevů symbolizuje Slunce jejich základního činitele, tj. individualitu, která jim umožňuje udržet si svou autonomii. V časovém průběhu se však poloha Slunce mezi hvězdami mění, a tím se mění také Sluncem vytvářené pole. Kromě toho i vzájemné gravitační ovlivňování Slunce a těles jeho planetární soustavy mění jeho působení, které se pak odráží i ve všech pozemských jevech, tedy i v bytostech. A jelikož Slunce symbolizuje individualitu těchto jevů a individualita je zase v souvislosti se stavy těla, symbolizuje Slunce stav životních sil v těle a tím i stav vůle, energie a povšechných vztahů jedince k okolí. To všechno symbolizuje Slunce, jehož působení je obměňováno nejen vztahy planet k němu vzhledem k Zemi, nýbrž i jeho postavením v jednotlivých znameních zvířetníku.

Slunce ve Skopci

je v harmonickém silovém poli, a proto člověka učleňuje dobře pro život. Přitom se jeho energie projevuje více elánem, než psychicko-fyziologickým stavem; člověk se Sluncem ve Skopci bude tedy mít dost elánu a svou energií prorazí i v okolnostech plných překážek.

V Býku je Slunce v neharmonicky působícím silovém poli

a proto se snadno „dusí"; tento stav pak překonává mocným hnutím vůle, jehož účinek se může projevit v tvrdě se uplatňující energii, v despotismu a nepovolnosti.

Slunce v Blížencích

je v harmoničtějším silovém poli a jeho působení se zde projevuje v mentální čilostí, v logickém a pohotovém myšleni, ve snaze vytvářet bratrské prostředí nebo obchodovat a cestovat. Také časté změny ve všem jsou výsledkem polohy Slunce v Blížencích.

Slunce v Raku

je v neharmonickém poli, ale to jeho chráněncům neubírá nic na energii uplatnit se v prostředí, ve kterém žiji. Člověk s tímto postavením S. bude pořádat hospodářské věci své rodiny, k jejímuž vytvoření vždy lne. I ve společenském životě se snadno uplatni, protože si snadno získává sympatie nebo respekt.

Ve Lvu Slunce nachází vyhovující prostředí

pole svého působeni. Proto se ti, kdo máji Slunce zde cítí povzneseni nebo jako páni vzhledem k svému okolí. Z toho mohou vzejit komplikace, ale člověku „typu Lva" to neubere na pocitu převahy nebo na úrovni sebevědomí. Ostatně člověk „typu Lva" má dosti síly, kterou za nezbytných podmínek vždycky uplatni.

Slunce v Panně

již ztratilo na jarosti a síle k vytvářeni sebevědomí a v bytostech zrozených v tomto znamení probouzí již sklon k pochopení situace, problému nebo podmínek. Proto ti, kdo mají Slunce, v Panně, budou se jevit jako lidé praktičtí, s mnohými teoriemi, lidé studující nesčetné životni, technické, hospodářské i vědecké problémy a budou mít štěstí své teorie uplatňovat. Jejich zdraví nebývá pevné.

Slunce ve Vahách

se v ocitá poli „sekundárních životních projevů", totiž vzhledem ke znamení Skopce, a proto lidé s tímto jeho postavením jakoby nemohli najít své místo, rovnováhu. Později se však vnitrně upevňují a projevuji rozvahu a sílu, jejichž prostřednictvím si dovedou vytvořit životni okolnosti, přispívající k harmonizaci jejich zevního života. Jindy zase mohou projevit velice mnoho energie, jejíž pomocí se dopracovávají významného postavení v životě. A protože milují spíše klid než rozruch, skonči jejich akce v úsilí situaci opět zkonsolidovat a zharmonizovat.

Slunce ve Štíru

je v disharmonickém poli působeni. Člověk s tímto postavením S. má mnoho práce se sebou samým, protože jeho city a vášně jsou prudké a je ze svého těla vystaven nesčetným popudům, jež se uplatňují vyvoláváním rozruchu kolem jeho osoby. Vůle je pevná, spíše tvrdě se projevující, zdrženlivost má všechny znaky snahy něčeho se domoci a tyto snahy jasně ukazují, že hledá osobní prospěch, ať již dobře zřejmý, nebo méně zřetelný. Životni síla neobíhá harmonicky, a proto dochází k chorobám, často velmi prudkým.

Slunce ve Střelci

je sice v harmonickém poli, ale nikoli v poli. odkud může příznivé působit. Proto lidé s tímto postavením Slunce bývají dosti povrchní, s vadami charakteru, neboť se snaží snadno získat prospěch. Zato zase mívají zdraví, jehož všechny poruchy se snadno vyrovnávají; touží cestovat, vidět něco, idealizuji, a proto se přepočítávají. Vyniknou-li v životě, pak jenom proto, že něco zprostředkovávají nebo jsou ve službách jiných lidi. Na vedoucí místa se dostávají jenom zrozením nebo protekcí.

Slunce v Kozorohu

činí člověka spíše skeptickým než optimistickým a s tím souvisí snaha domoci se něčeho vlastní píli a energií. Lidé „typu Kozoroha" jsou vážní, mívají pevnou vůli, jsou praktičtí, lnou ke hmotě a věří pouze v hmotné skutečnosti, s výjimkou typů velmi pokročilých nebo karmicky starých.

Slunce ve Vodnáři

je v „poli rozporů". Proto lidé s tímto postavením Slunce mají mnoho problémů, jejichž odleskem na povrchu je „revolucionářský duch". Pouze u vyšších lidských typů se vyskytuje velká moudrost, intelektuální pronikavost, snaha vytvářet harmonii a přispět k všeobecnému štěstí. Slunce ve Vodnáři dává vzniknout duchům, které označujeme slovem mudrc.

Slunce v Rybách

je v neharmonickém poli podle živlu, ale nikoli podle kvality. To způsobuje, že lidé s tímto postavením Slunce jsou přizpůsobiví, cituplní a také ohleduplní, jsou vybaveni dobrým úsudkem i myšlením, mají vyšší zájmy a dovedou si získat sympatii. Jen při neharmonickém ovlivněni Slunce vystupuji charakterové vady, z nichž nejvýznačnější je nestálost, nespolehlivost, neodolnost (slabá vůle), nerozeznáváni a přílišná poddajnost. Z toho důvodu bývají takoví lidé hříčkou osudů.

Pokud jde o elementy Slunce, nejsou uváděny, neboť musí být vlastně uváděny elementy Země.
Zdroj: Květoslav Minařík (1908-1974), Malý mystický slovník naučný.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality