Vztah Slunce, Merkura a Venuše

mlhovina
 2
Tradiční astrologie interpretuje pouze konjunkce obou planet se Sluncem. V současné době přihlížíme na to, zda Merkur a Venuše vycházejí ráno před Sluncem, nebo až po něm. Tím se možnosti výkladů vztahů mezi planetami obohacují...
Zobrazen: 8769x   21. 10. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

V tradiční astrologii...

Z geocentrického pohledu se Merkur a Venuše nevzdálí od Slunce natolik, aby s ním utvořily nějaký velký, významný aspekt kromě konjunkce. V největší výchylce - elongaci - je Merkur vzdálen od Slunce 28° a Venuše 48°. Tradiční astrologie tak interpretuje pouze konjunkce obou planet se Sluncem.

Konjunkce Slunce – Merkur

propůjčuje kreativitu a schopnost být aktivní ve všech záležitostech signovaných Merkurem, především v nových myšlenkách, práci a přátelství. Tento aspekt naznačuje tendenci prosazovat své představy a rozhodnutí silou vůle. Brání tak ale objektivní sebeanalýze, protože mysl a ego se navzájem ztotožňují. Tak je pro člověka pak těžké, aby sám sebe viděl objektivně nebo očima ostatních. Tito lidé mívají velkou mentální sílu a energii.

"Spálený" Merkur

Tvoří-li Merkur konjunkci se Sluncem v orbisu od ½° do 4°, mluví se o „spáleném“ Merkuru – myšlenková spojení jsou zde přetížena sluneční energií. To způsobuje zborcení komunikace a myšlenkových procesů, podobně jako se spálí tenké dráty v počítači v důsledku nadměrného přívodu elektřiny. Když tato nadměrná energie příliš rozehřeje myšlenkové pochody, dochází na kratší nebo delší období ke vzniku mentálních „slepých skvrn“.

Merkur v "srdci Slunce"

Je-li Merkur ve své konjunkci vzdálen od Slunce méně než ½° nebo 30´, říká se, že je v „srdci Slunce“. Tato pozice, u které jsou částečně charakteristické stejné problémy jako u „spáleného“ Merkura, znamená současně „důstojnost“; u takto dokonalé harmonizace vlnového tvaru se sluneční energie vlivem Merkura moduluje a je z ní pak ideální frekvenční nosič pro myšlení. Jinak řečeno: vůle se stává nástrojem mentálního projevu. Tato pozice znamená obrovské intelektuální schopnosti, zejména když je konjunkce ve znamení Blíženců, Panny, Vodnáře a Vah.

Konjunkce Slunce - Venuše

U této konjunkce jsou city silné a energické a vlastníci horoskopu milují život. Většinou jsou veselí a optimističtí a mají rádi zábavu a družnost, mohou být do jisté míry i narcističtí. Tato konstelace dává svým nositelům krásu a lehkost projevu. Takoví lidé bývají hudebně a umělecky nadaní. Není-li pátý a druhý dům poškozen, mohou lidé s takovouto konjunkcí často dosáhnout zisku díky spekulacím. Díky své silné schopnosti milovat a romantickému založení, jsou schopni učinit šťastnými i ostatní. Zvláště dobře si rozumí s dětmi.

V novodobé astrologii...

Moderní astrologové asimilovali pojetí Dana Rudhyara ze šedesátých let, které využívá toho, zda Merkur a Venuše vycházejí ráno před Sluncem, nebo až po něm. Také směr pohybu přímý – direktivní nebo zdánlivě zpětný - retrográdní, hrají v této interpretaci důležitou roli, stejně jako případná stacionarita.

Merkur-Prométeus

Merkur vycházející ráno před Sluncem se nazývá Prométeus a už svým jménem evokuje nezávislou, intenzivní, intuitivní a inspirovanou mysl zaměřenou na budoucnost, která reaguje vyrovnaně na požadavky života. To platí zejména, když Prométeus je direktní. Jestliže se Merkur-Prométeus pohybuje retrográdně, máme co dočinění s myšlenkovými pochody stejně intenzivními, jasnými a zaostřenými jako v předchozím případě. Mysl se však snaží vymanit ze závislosti na instinktech, přemoci je. Z tohoto konfliktu může mít člověk velký prospěch, neboť je příčinou osobního růstu.

Merkur-Prométeus vzdálený od Slunce 28°-14° přináší nespoutané, chtivé, typicky dionýské myšlení, které vede člověka na cestě životem.

Merkur-Prométeus vzdálený od Slunce 14°-0° představuje podobný typ myšlení jako v předchozím případě. Mysl je však více kontrolovaná vůlí, takový člověk je zdrženlivější a má větší sebevědomí.

Merkur-Epiméteus

Merkur-Epiméteus vychází až po Slunci. Pokud je direktní, bývá znakem apollinského, nebo konzervativního myšlení, které je objektivní, ale svázané tradicemi a vzory. Retrográdní Merkur-Epiméteus naznačuje také tradicemi ovlivněné myšlenkové pochody, navíc však filosofické nebo introvertní, introspektivní, zaměřené na vnitřní duševní život bohatý představami.

Merkur-Epiméteus vzdálený od Slunce 28°-14° naznačuje rozvážnou mysl vedenou životními zkušenostmi. Takový člověk však postrádá sebedůvěru.

Merkur-Epiméteus vzdálený od Slunce 14°-0° je opět rozvážný, oplývá větší sebedůvěrou a sebekontrolou.

 

Příklady:

Merkur-Prométeus direktní: Bill Gates, C.G.Jung, Dane Rudhyar

Merkur-Prométeus retrográdní: Evdard Beneš, John R.R.Tolkien, Václav Havel

Merkur–Epiméteus direktní: Karel Čapek, John Lennon, Jaroslav Seifert

Merkur-Epiméteus retrográdní: Rámakršna, Igor Stravinskij

Venuše- Jitřenka

Venuše vycházející ráno před Sluncem je všem dobře známa jako Jitřenka. Pokud nalezneme kdekoli v horoskopu Jitřenku, můžeme si být jisti, že vůdčí životní silou u tohoto člověka budou emoce nebo intuice. V mnoha případech máme před sebou extroverta, který vede až bezuzdný, nespoutaný citový život. Do vztahů se vrhá žhavě, s naivní otevřeností, takže často zažije zklamání. V pozdějších letech si pak nasazuje masku chladu jako vlastní obranu, přestože dál zůstává uvnitř spontánní, dychtivý a impulzivní. Člověk narozený pod Jitřenou bývá vysoce tvořivý, cítí se zvěstovatelem a snaží se promítnout a uvést své myšleny více do života, a ovlivnit tak svět, ve kterém žije.

Retrográdní Jitřenka naznačuje to nebezpečí, že člověk nemilosrdně odvrhne vše, co neodpovídá jeho představám.

Venuše-Večernice

Venuše, která vychází a zapadá, až po Slunci je Večernice. Emoce u tohoto typu bývají intenzivní, ale jsou méně spontánní a bezprostřední, slouží k hodnocení činů a událostí z hlediska estetického a etického. Večernice bývá znakem životní moudrosti a dospělosti, jindy naznačuje citový život spoutaný tradicí, nebo duchovními hodnotami. Pokud je člověk s Večernicí vystaven dlouhodobému stresu a frustraci, mohou jeho emoce vybuchnout ničivou silou.

Retrográdní Večernice odpovídá asketickému typu, jehož pohnutky a hodnoty mohou být až v přímém rozporu s životními silami a instinkty. Stává se, že takový člověk je ovlivňován nebo dokonce posednut transcendentními světy a mívá výrazně individuální estetické projevy. Mnohdy však vede retrográdní Večernice k rozpadu osobnosti doprovázenému šílenými a krutými skutky.

 

Příklady:

Venuše-Jitřenka direktní: Woody Allen, Sigmund Freud, C.G.Jung, John Lennon

Venuše-Jitřenka retrográdní: Ringo Starr

Venuše-Večernice direktní: Lída Baarová, Jaroslav Ježek, Gina Lolobrigida

Venuše-Večernice retrográdní: Winston Churchill


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


Zdroj: Pavel Turnovský - Rozloučení s tradiční astrologií, F.Sakoian,L.S.Acker - Velká učebnice astrologie

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality