Zodiak - znamení zvěrokruhu a krize vědomí

Čas nebe a jeho rozmanitost.
Zodik - zvěrokruh, rovník, astronomický a astrologický rok, znamení a souhvězdí Zodiaku, Jarní bod - konjukce, opozice. Rozdělení znamení na na základní, pevná, proměnlivá a podle kvality živlů. Konvergentní cyklus. Co je to krize v astrologii...
Zobrazen: 6332x   29. 5. 2006, aktualizováno: 19. 5. 2008

Co je to Zodiak - Zvěrokruh

Je to vztah mezi Zemí a Sluncem, vztah kruhový, cyklický, celoroční a znamení Zodiaku je dvanáct fází tohoto vzájemného vztahu.

Zodiak

funguje jako informační pole. Paprsek Slunce probouzí určité informace. Zodiak existuje kolem Země i v nás. Záleží na sklonu pod kterým paprsky Slunce nebo planet dopadají na zemský povrch. Existuje cyklus dvanácti znamení. S cykličností přichází pohyb a změna a pouze pohyb je život. Každý cyklus má začátek, vrchol a konec. V každém cyklu nastávají čtyři křížové okamžiky, kdy se musí pohyb změnit. Tyto čtyři kritické okamžiky jsou zaznamenány v Zodiaku a naznačeny jako okamžiky rovnodennosti a slunovratu.

Rovník

je pomyslná čára, která leží uprostřed mezi severním a jižním pólem. Když protáhnem tuto pomyslnou čáru do vesmíru, dostanem světový rovník .

Slunce pomyslně koná dráhu vůči zemi a svírá s rovníkem úhel 23,5 stupně. Zodiak vzniká díky měnící se vzdálenosti od Slunce kolem rovníku. V okamžiku, kdy dráha Slunce protne rovník,říkáme také že stojí na rovníku, tak je to pro nás na jaře.Nastane jarní rovnodennost.

Astronomický a astrologický rok

vzniká vždy o prvním jarním dnu.

Znamení a souhvězdí Zodiaku

Pletou se pojmy znamení a souhvězdí Zodiaku.

Znamení Zodiaku

jsou vyjádřením poměru světla a tmy během roku

Souhvězdí Zodiaku

jsou hypotetické útvary, které nemají pro nás žádnou informační hodnotu. Se souhvězdími pracuje siderialistická škola od 40.let a má zásluhy o rozvoj astrologických technik.

Jarní bod - konjukce

Cyklus začíná v hlubinách našeho nevědomí, naší subjektivity a to je fáze, kterou astrologie nazývá konjunkce. V Zodiaku to známe jako jarní bod, začátek znamení Berana.

Po jarní rovnodennosti 21.3.

Slunce stoupá dál na severní polokouli při svých kulminacích a vzdaluje se od rovníku. Přibližně po třiceti dnech se dostane do druhého bodu, kdy končí znamení Berana.

Od 22.4. začíná znamení Býka, který je spojován s rozvinutým jarem. Za 30 dnů se dostane přibližně na dvacet stupňů od rovníku na znamení Blíženců, které je třetím jarním znamením. Kolem 21.-22.6. je Slunce nejseverněji asi na 23,5 stupních a tam dochází k obratu. Řecky se obrat řekne tropos-zvrat. Proto se říká zvěrokruhu se kterým pracujeme my, zvěrokruh tropický. Duben, květen, červen je naše superinstinktivní, neuvědomělá fáze našeho rozvoje, dětská, naivní. Rosteme nejrychleji, ale pouze biologicky.Zabýváme se zde poznenáhlu sebevědomím, učíme se.

První letní znamení Raka

Začíná léto na severní polokouli. Den je nejdelší a síly dne mají převahu nad silami noci. V tomto maximu se vždy rodí zvrat v žáru slunce a v největším světle se rodí tma. Začíná první letní znamení Raka a Slunce se sklání k jihu. Krize je letní slunovrat. S létem, s okamžikem letního slunovratu nastává fáze, kdy příroda je nejbujnější, vše je šťavnaté. Zde dochází k vyvrcholení biologického růstu. Rostlina začíná nasazovat na plody. Obecně je to rozvíjení struktur nebo osobností, člověka pro jeho budoucí použití. Budujeme zde základ své osobnosti.

22.-23.7. dosáhne slunce deklinace asi 20 stupňů a začíná znamení Lva,

spojené s vrcholným létem. Začínají psí dny-kanikuly - vedřiny. Nic se v tyto dny nemá podnikat a máme se rekreovat. Z historie 19.7. je heliaktický východ Siria.Těsně před východem Slunce ráno se nad východním obzorem zjevila hvězda Sirius, která zvěstovala příchod nilských záplav.

Vrcholné léto - znamení Panny

je spojeno s principem otcovským, oplodňujícím. 22.8. nastává znamení Panny.

Podzimní rovnodennost - znamení Vah

22.9. se slunce dostane přesně na rovník, síly dne a noci se vyrovnávají. Máme za sebou zkušenost jara a léta. Začíná znamení Vah. Je podzimní rovnodennost. Začnou převažovat síly Jin nad Jang.

Opozice - konvergentní fáze

S podzimní rovnodenností začíná fáze druhá, je to opozice, bod, který je nejvzdálenější počátku. Pohyb směřuje opět zpět, dovnitř. Je to fáze konvergentní nebo ubývající,fáze kolektivistická, rozmyslná. Hledáme tu smysl existence cyklu, proč funguje a co přináší, účel, význam. Snažíme se zde zařadit sami sebe do kontextu těch druhých. Hledáme své místo uprostřed společnosti. Jsou to podzimní a zimní znamení. Fáze od podzimní rovnodennosti do zimního slunovratu- zde dochází ke sklizni. Co se sklizní? Buď se zkonzumuje nebo ji uložíme nebo vyměníme za něco jiného. Přehodnocování je podzimní rovnodennost, získání životní moudrosti, zvnitřňování vztahu. O zimním slunovratu je kritická fáze cyklu, kdy se musíme rozhodnout, co s tím vztahem dál budeme dělat.

Krize vědomí

22.10. začíná znamení Štíra,

22.11. znamení Střelce,

22.12. znamení Kozoroha. 22.12. je nejhlubší noc a zimní slunovrat Solsticium. Deklinace se nemění, začíná zima. Po největších temnotách se rodí slunce, proto je zimní slunovrat spojen s postavami slunce, které se opět rodí. Maximální převaha sil noci se mění ve prospěch dne.

21.1.-22.1. začíná znamení Vodnáře

22.2. znamení Ryb.

Znamení rozdělujeme na základní, pevná a proměnlivá

1. Vždy o rovnodennosti nebo slunovratu začíná znamení základní. Tady energie vybuchuje s největší intenzitou.Je to vždy odstředivá síla, iniciativa, energie. Princip změny, rozmachu a iniciativy. Znamení základní jsou Beran, Rak, Váhy a Kozoroh.

2. Pevná znamení, fixní kvalita znamení: energie je zde soustřeďována, uchopována. Symbolizují dostředivou sílu, největší koncentraci energie, tak zvanou hmotu, odpovídá maximální intenzitě a dávají hloubku našim zkušenostem. Je to koncentrace, struktura, řád, hmota.

Znamení pevná jsou Býk, Lev, Štír, Vodnář.

3. Proměnlivá znamení: zde to, co bylo uchopeno, prožito, je využito a sděleno.

Znamení

 • Blíženci
 • Panna
 • Střelec
 • Ryby

Zde se připravuje změna roční doby, odpovídá to vlnění, informaci, přizpůsobivosti a zobecňování základních životních zkušeností.

Znamení můžeme rozdělit podle kvality živlů

Jsou čtyři živly

Zemská znamení - Kozoroh, Býk, Panna

Země představuje pevné skupenství. Zemská znamení jsou Kozoroh, Býk, Panna. Symbolizují praktičnost, stálost, opatrnost, jistotu.Zemská znamení odpovídají hmotnějším, opatrnějším, jistějším našim vlastnostem. Země je melancholická. Symbolizují princip stálosti, hledání bezpeční, praktičnost a zkušenosti téměř přízemního rázu. Oblast zkušeností pozemských, kolektivního rázu.

Vodní znamení - Rak, Štír, Ryby

Vodní živel odpovídá kapalnému skupenství. Vodní znamení Rak, Štír, Ryby symbolizují emoce, sensitivitu a přizpůsobivost. Voda jako univerzální ředidlo dokáže rozpustit cokoliv. Pro nás představuje princip univerzality životních zkušeností, univerzální kosmické zákony, ke kterým se přibližujeme buď tvůrčím nebo senzitivním způsobem. Voda je flegmatická.

Vzdušné znamení - Váhy, Vodnář, Blíženci

Vzdušný zobrazuje plynné skupenství. Vzdušné znamení Váhy, Vodnář, Blíženci symbolizují intelekt, mentální schopnosti, schopnost komunikovat a vůbec vztahy. Vzduch představuje princip přizpůsobivosti s životní zkušeností kolektivní. Vzduch je sanqvinický. Schopnost přizpůsobit se, komunikovat, sdílet. Je to informace nebo intelekt, mentální procesy.

Ohnivá znamení - Beran,Lev, Střelec

Oheň zobrazuje plasmatické skupenství hmoty. Ohnivá znamení jsou Beran,Lev, Střelec symbolizují energii, nadšení a optimismus.Oheň sdružujeme s principem vitality, aktivity, činorodosti. V oblasti životních zkušeností jsou to zkušenosti individuální a intenzivní, zejména intenzivní emoce.

Rozdělení znamení na kladná a záporná

Znamení můžeme rozdělit na extrovertní, kladná znamení: vzduch, oheň a introvertní, záporná, pasivní znamení - země, voda.

Nelze to však zevšeobecňovat. Nikdo není celý život extrovertní nebo introvertní.

Konvergentní cyklus

Začátek konvergentního cyklu můžeme přirovnat k prvním 27 letům našeho života.

 • Prvních sedm let je biologický růst od nemluvněte
 • 7-14 let - učení se, příprava na budoucí rozvoj
 • 14-21 let - syntéza toho, co jsme se učili
 • 21-27 let - zde máme vydat plody, dochází opět k tomu návratu. Měli bychom se někým stát.
 • Prvních 28 let budujeme sebe sama.
 • Do 56 let budujeme své postavení ve světě.
 • Do 84 let budujeme duchovní postavení. Jistotu hledáme v duchovních požitcích

Co je to krize v astrologii

Krizi vidíme jako rozběžnou kvadraturu, prvních 90 stupňů, proto opozice nemůže být primárně špatný aspekt.

Další čtvrt-krize, ta už není biologická, to je krize vědomí, kdy začínáme přehodnocovat. Nesmíme si plést krizi s katastrofou. Musím napnout celou svou soudnost, abych situaci zvládl, proto je to kritické. Vždy nový cyklus začíná v troskách starého cyklu. Za úplňku, za krize dochází k přehodnocování.Někteří lidé tuto pravdu ve světle neunesou a zhroutí se do sebe. Z krizových situací si bereme, co ta situace o nás vypráví, co bychom mohli rozvinout díky této situaci.Nikdo z nás není dokonalý a nikdo z nás to dokonale nezvládá.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality