Čtení z ruky - Osudová rýha – čára osudu

Čtení z ruky.
Čtení z ruky a pro někoho tajemné M uspořádané z čtyř čar. Obor, který se již po dlouhé staletí zabývá čtením z ruky se nazývá chiromantie. Co vše se dá číst z ruky dlaně? Přinášíme vám soubor - Čtení z ruky a chiromantie.
Zobrazen: 4374x   26. 5. 2020

Čára osudu a čtení z ruky

Osudová rýha začíná obyčejně u životní rýhy a táhne se nahoru k čtyřem vrchům na ruce. Tato osudová rýha nevede jako životní rýha shora dolů, nýbrž zdola nahoru. Při posuzování této rýhy je nutno dát pozor, protože vykazuje často velice složité tvary a záleží zde na každé maličkosti. Již vznik dává chiromantovi velice důležité poznatky, a je proto důležité být velice opatrný, protože se lehce dostaneme na falešnou stopu.

Pravidla pro čtení čáry osudu

 • Začíná-li osudová rýha v životní rýze, je to znamení, že se takový člověk svým přičiněním pro něco nadchne a nedá se jednoduše odradit.
 • Začíná-li osudová rýha v rascetě, bude taková osoba téměř bez životních překážek.
 • Začíná-li osudová rýha na Měsíčním vrchu, znamená to velice proměnlivý, ale přece nadějný život, ve kterém náhoda způsobuje příznivé obraty.
 • Začíná-li osudová rýha na Martově vrchu, potom jedná taková osoba velice unáhleně a nerozvážně. Tato unáhlenost je velice škodí.
 • Začíná-li životní rýha uprostřed ruky, nečeká tohoto člověka moc dobrého.
 • Je-li osudová rýha zdvojená a dobře zbarvená, může tato osoba počítat s neočekávanou pomoc v nouzi.
 • Je-li osudová rýha zdvojená a velice bledá nebo řetězovitá, musí si tato osoba dát pozor na prostopášný život, který by mu ublížil.
 • Je-li osudová rýha zdvojená a tmavě červeně zbarvená, máme před sebou velice bezohledného člověka, který se nelekne žádné násilnosti, jde-li o jeho prospěch.
 • Je-li osudová rýha v svém začátku dobře zbarvená a dále je bledá a nepatrná, musí se tato osoba snažit, aby dosáhla brzy dobrého postavení, protože později to pro něj bude velice těžké.
 • Je-li osudová rýha v svém začátku bledá, ale dále je lépe zbarvená, může člověk teprve ve vyšším stáří očekávat existenční vzestup a zlepšení.
 • Probíhá-li osudová rýha v podobě křivky, bude život takové osoby plný změn a kolísání.
 • Je-li osudová rýha ve svém počátku přerušena, znamená to, že dotčený člověk opustí brzy buď svůj domov, nebo že již v mládí nastaly v jeho rodném domě veliké změny a převraty.
 • Je-li osudová rýha u hlavové rýhy přerušena, může takový člověk svou neopatrností hodně zkazit.
 • Je-li osudová rýha u hlavové rýhy přerušena a hodně bledá, znamená to sklon k hysterii.
 • Je-li osudová rýha u srdeční rýhy přerušena, mohou u této osoby ovlivnit osud milenecké záležitosti.
 • Je-li osudová rýha přerušena jak u hlavové, tak i u srdeční rýhy neuzavře tento člověk rozumné manželství.
 • Je-li osudová rýha uprostřed dlaně přerušena, ukazuje to, že dotčená osoba se pravděpodobně odstěhuje do zahraničí.
 • Je-li osudová rýha uprostřed dlaně vícekrát přerušena a bledá, je to velice špatné znamení. Život tohoto člověka bývá plný starosti, smutku a skoro nikdy se nedočká klidu.
 • Je-li osudová rýha velice krátká, musí takový člověk počítat s náhlým úpadkem.
 • Jsou-li osudová rýha a životní rýha nápadně krátké, nedožije se dotyčná osoba dlouhého věku.
 • Končí-li osudová i životní rýha velice náhle, hrozí osobě smrtelná nehoda.
 • Konči-li osudová rýha, životní rýha a srdeční rýha náhle, ukončí život osoby srdeční mrtvice.
 • Končí-li osudová rýha uprostřed dlaně a objeví-li se po delším přerušení opět stejně silně, prodělá taková osoba velice těžkou chorobu, kdy lékaři nebudou dávat dále naději, ale přes to nakonec úplně vyléčí.
 • Končí-li osudová rýha na Jupiterově vrchu, je člověk velice ctižádostivý a má naději, že dosáhne svého cíle.
 • Končí-li osudová rýha na Saturnově vrchu, dočká se velikého vzestupu, který jej však nenaplní a naopak se bude hnát stále dál. • Končí-li osudová rýha na Slunečním vrchu, bývá osoba ve společnosti velice oblíbena. Prozrazují-li současně i jiné ukazatele na umělecké nadání, může dosáhnout na tomto poli úspěch.
 • Končí-li osudová rýha na Merkurově vrchu, znamená to velkou výrečnost a obchodní nadání.
 • Končí-li osudová rýha těsně před nebo těsně za srdeční rýhou, znamená to povahu, která se dá silně strhnouti svými city a vášněmi a která v milostných záležitostech ztratí veškerý rozum.
 • Končí-li osudová rýha v podobě vidlice, naznačuje šťastné a bezstarostné stáří.
 • Končí-li osudová rýha hvězdou neb křížem, považuje se to za nešťastné znamení.
 • Má-li osudová rýha v svém začátku vystupující větve, má rodina pro onu osobu veliký význam, neboť jí dopomůže k rychlému vzestupu.
 • Má-li osudová rýha v svém začátku dolů směřující větve, překáží tomuto člověku rodný domov ve vývoji.
 • Má-li osudová rýha ve svém středu vystupující větve, slibuje v polovině života úspěch.
 • Má-li osudová rýha ve svém středu dolů směřující větve, znamená to v polovině života obrat k horšímu.
 • Má-li osudová rýha již blízko konce vystupující větve, znamená to vzestup ve stáří.
 • Má-li osudová rýha již blízko konce dolů směřující větve, bude tento člověk ve stáří bojovati s velkými starostmi.
 • Je-li osudová rýha provázena malými souběžnými čarami, znamená to pomoc od jiných.
 • Je-li osudová rýha rozříznuta malými vodorovnými čarami, považuje se každá taková čára za neočekávanou překážku.
 • Je-li také životní rýha rozříznuta takovými čarami, znamená to překážky způsobené nemocemi.

 

Chiromantie - čtení z ruky - další články

Čtení z ruky - životní dráha – životní čára

Hlavová rýha – čáry hlavy a čtení z ruky

Čtení z ruky a Srdeční rýha – čára srdce

Čtení z ruky a zdravotní čára

 

Sluneční rýha - čtení z ruky

Čtení z ruky - Svatební rýha a dětské rýhy

Čtení z ruky - Rasceta

Čtení z ruky - Venušin pás

Čtení z ruky - Pás smrti

Čtení z ruky a jak se vyrábí odlitek ruky
Čtení z ruky - Chiromantie


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality