Čtení z ruky - Rasceta

Čtení z ruky.
Čtení z ruky a pro někoho tajemné M uspořádané z čtyř čar. Obor, který se již po dlouhé staletí zabývá čtením z ruky se nazývá chiromantie. Co vše se dá číst z ruky dlaně? Přinášíme vám soubor - Čtení z ruky a chiromantie.
Zobrazen: 25533x   15. 10. 2007

Rasceta a čtení z ruky v chiromantii

Za rascetu se v chiromantii považují rýhy, které v podobě přirozeného náramku objímají zápěstí. Většina chiromantů je toho názoru, že každá tato rýha představuje život dvaceti let, takže člověk s trojitým náramkem dosáhne stáří šedesáti let, člověk s čtyřmi náramky se dožije osmdesáti let. Toto počítání stáří je většinou správné, nesmí se však při tom zapomenout, že směrodatná pro stáří určité osoby je přece jen životní rýha. Doporučuje se proto nespoléhat tolik na rýhy rascety a dbát více na hranici stáří, již určuje životní rýha. Tyto rýhy na zápěstí neurčují však jen stáří, nýbrž prozrazují stejně jako ostatní rýhy různé charakterní vlastnosti a osudové podmínky.

Pro rascetu platí následující pravidla

  • Jsou-li tyto rýhy dlouhé, hluboké a dobře zbarvené, znamená to mnoho štěstí a vysoký vzestup.
  • Jsou-li tyto rýhy dlouhé, úzké a bledé, svědčí o nepříliš silné konstituci a veliké náchylnosti k nemocem. Obyčejně jsou tito lidé také velice nerozhodní a nedovedou své schopnosti správně uplatnit.
  • Jsou-li tyto rýhy řetězovité, bude míti tato osoba velice strastný život a bude musit bojovati s nekonečnými obtížemi.
  • Je-li jen první rýha řetězovitá, musí se rovněž počítati s četnými překážkami, dotčený člověk se bude hodně trápit, ale má naději na úspěch.
  • Táhnou-li se od rascetových rýh větve k Měsíčnímu vrchu, podnikne dotčená osoba četné a daleké cesty.
  • Jsou-li rýhy rascety přerušeny, bude tato osoba osudem těžce zkoušena a musí počítat s tím, že v jejím životě budou hráti velikou úlohu neočekávané události, které zničí na dlouhou dobu všecko, co již bylo vybudováno.
  • Táhnou-li se od rascetových rýh větve k Venušinu vrchu, mohou hráti v životě tohoto člověka milostné zkušenosti velice důležitou úlohu. Tyto větve jsou mimo to dobrým znamením pro šťastné manželství.
  • Vyskytnou-li se mezi jednotlivými rascetovými rýhami svislé čáry, znamená to, že dotčená osoba se dočká teprve v stáří pravého života a že pak bude i míti naději na úspěch.

Chiromantie - čtení z ruky - další články

Čtení z ruky - životní dráha – životní čára

Hlavová rýha – čáry hlavy a čtení z ruky

Čtení z ruky a Srdeční rýha – čára srdce

Čtení z ruky - Osudová rýha – čára osudu

Čtení z ruky a zdravotní čára

Sluneční rýha - čtení z ruky

Čtení z ruky - Svatební rýha a dětské rýhy

Čtení z ruky - Venušin pás

Čtení z ruky - Pás smrti

Čtení z ruky a jak se vyrábí odlitek ruky
Čtení z ruky - Chiromantie

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality