Čtení z ruky - Venušin pás

Čtení z ruky.
Čtení z ruky a pro někoho tajemné M uspořádané z čtyř čar. Obor, který se již po dlouhé staletí zabývá čtením z ruky se nazývá chiromantie. Co vše se dá číst z ruky dlaně? Přinášíme vám soubor - Čtení z ruky a chiromantie.
Zobrazen: 18962x   15. 10. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Venušin pás a čtení z ruky

Venušin pás, zvaný také Venušin prsten, nevyskytuje se na všech rukou. Je to čára, která probíhá v půlkruhu, začíná většinou na Jupiterově neb Saturnově vrchu a končí mezi prsteníkem a malíčkem. Dříve převládal názor, že Venušin pás je znamením nezkrotných neb perversních vášní. Není to však docela správné. Je sice pravda, že taková čára naznačuje vždy silnou smyslnost, ale tato nemusí býti chorobného neb nepřirozeného druhu. Zpozoruješ-li tuto čáru u nějaké osoby, musíš tento pás velice dobře prohlédnout, než podáš konečný úsudek. Je-li současně i Venušin vrch dobře vyvinut, potvrdí růžově zbarvený a normální Venušin prsten, že erotika hraje v životě dotčeného člověka velikou úlohu. Vykazuje-li tato čára zvláštní znaky, musíme ovšem postupovat poněkud kritičtěji.

Pravidla pro posuzování Venušina pásu

Je-li Venušin pás zbarven tmavočerveně, ukazuje to na brutální smyslnost.
Je-li Venušin pás zbarven hnědě, ukazuje na homosexuální sklony dotčené osoby.
Je-li Venušin pás bledý a řetězovitý, máme před sebou perversní osobu.
Je-li Venušin pás roztrhaný a přerušovaný, znamená to hysterii.
Nachází-li se na Venušině pásu kruh, prozrazuje to sklon k násilnostem.
Nachází-li se na Venušině pásu hvězda neb kříž, znamená to nebezpečí pohlavních chorob.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

Chiromantie - čtení z ruky - další články

Čtení z ruky - životní dráha – životní čára

Hlavová rýha – čáry hlavy a čtení z ruky

Čtení z ruky a Srdeční rýha – čára srdce

Čtení z ruky - Osudová rýha – čára osudu

Čtení z ruky a zdravotní čára

Sluneční rýha - čtení z ruky

Čtení z ruky - Svatební rýha a dětské rýhy

Čtení z ruky - Rasceta

Čtení z ruky - Pás smrti

Čtení z ruky a jak se vyrábí odlitek ruky
Čtení z ruky - Chiromantie

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality