Čtyři typy ruky podle živlů

Ruce.
 23
Vodní ruku charakterizuje dlouhá dlaň s množstvím jemných čar a dlouhé prsty. Voda je ze všech čtyř živlů nejméně stálá a nejsnáze mění skupenství. Země přece jenom zůstane vždy zemí, oheň ohněm, ale voda může téct, zmrznout v pevný led.
Zobrazen: 30354x   příspěvků: 0   19. 3. 2009, aktualizováno: 14. 3. 2014

Znalost různých typů tvarů ruky

nám může mnoho odhalit o charakteru určitého člověka. Hranaté ruce mají např. lidé , kteří o věcech spíše přemýšlejí, zatímco okrouhlé mívají ti, kteří se orientují spíše citem. O tvaru ruky můžeme uvažovat jako o klíči k tomu, jak se instinktivně stavíme k životu, neboli jak podvědomě reagujeme na okolní prostředí.

  • Typy rukou rozlišujeme podle základních čtyř živlů: zemský, ohnivý, vzdušný a vodní.

V praxi ruka u většiny lidí neodpovídá pouze jednomu typu, spíš nalezneme kombinaci dvou či více typů. Při určování typů je dobré v duchu rozdělit ruku na dvě části: prsty a dlaň. Dlaně jsou buď zakulacené, nebo hranaté a prsty buď krátké, nebo dlouhé.

Erda – zemská ruka

Ruku typu Erda lze ze všech čtyř typů rozlišit nejlépe. Poznáte ji podle dvou charakteristických rysů - hranaté dlaně a krátkých prstů. Mívá jen málo linií neboli větví, což odráží fakt, že tento typ lidí preferuje jednoduchost. Jsou-li prsty na konci zakulacené, může mít dotyčná osoba sklon k netrpělivosti. Hranaté zakončení pak naznačuje více tolerance. Člověk se zemskou rukou bude praktický, přirozené realistický, spolehlivý, předvídatelný, emocionálně vyrovnaný a často konzervativní. Průběh čar bývá zpravidla nekomplikovaný, což odráží celkový prostý a přímý přístup k životu. Zemská ruka charakterizuje osoby, které uznávají tradici. V životě se řídí heslem: „Není-li to porouchané, nesnaž se to napravit“. Tito lidé mívají pevnou pracovní morálku, jsou přesní a mají tendenci zajišťovat se pro čas budoucí. Nejsou to ani vůdci, ani sluhové, raději dělají věci po svém, podle svého rozvrhu a ve svém rytmu. Tento typ ruky často naleznete u architektů, řemeslníků, návrhářů a konstruktérů. „Zemští“ lidé také mívají rádi rostliny a zvířata. Při pohledu na ruku typu Erda pomyslete na zemi. Hory a stromy bývají velmi stálé, pohybují se pomalu. Země je úrodná, symbolizuje plodnost, proto tento typ ruky prozrazuje zároveň aktivní zájem o sex. I když „zemití“ lidé nebývají ti nejvášnivější romantici, mívají sklon k tomu pečovat o druhé oporou. Jejich vztahy nehoří jako vích, ani neplynou jako voda, ale jsou zdrojem bezpečí a stálosti. Pro jejich lásku k bezpečí si o nich občas „ohnivý“ a „vodní“ lidé myslí, že jsou nudní.

Logi – ohnivá ruka

Ruce ohnivého typu mívají krátké prsty, které svědčí o netrpělivosti, a podlouhlou dlaň, jež je známkou velkých rezerv emoční energie. Na dotek bývají horké. Lidé s tímto typem ruky jsou často vášniví a silně citové založení. Milují změnu a rozmanitost a všední úkoly je nudí. Nenávidí zákazy, omezování a rutinu, „staré vyježděné koleje“. Logi byl bohem ohně, který pohltil vše, co mu stálo v cestě. V důsledku toho „ohnivé lidi charakterizují silné touhy, chutě i ambice. Vše úspěšně začnou, ale zřídkakdy své plány dokončí. Zapálí se pro myšlenku, ale nemají dost trpělivosti, aby ji dotáhli do konce. Trvá-li dokončení nějakého projektu příliš dlouho, začnou se nudit a honem spěchají začít něco nového. Oheň a země spolu dobře spolupracují: Logi projekt začne a předá jej člověku typu Erda, který jej dokončí. Ohnivý lidé jsou ambiciózní, ale pokud je element ohně příliš silný, mohli by se stát až nenasytnými a zatoužit po moci. Takovým lidem je třeba stále připomínat, že jejich činy mohou mít vliv na druhé, jinak by se mohlo stát, že poháněni svými ambicemi půjdou za svým cílem zcela bezohledně. Ideální je ohnivý typ ruky s vylaďujícím elementem země či vody. Oheň může hořet jen po určitou dobu. Lidé tohoto typu jsou zvyklí na intenzivní činnost a po období vypjaté činorodosti se obvykle zhroutí. Dokážou toho ale v krátké době vykonat velmi mnoho.

Frey – vzdušná ruka

Tento typ poznáte podle hranaté dlaně a dlouhých prstů. Vzdušná ruka charakterizuje bystrého, rychle uvažujícího člověka. Její negativní stránkou je sklon ke klamání druhých a k manipulaci. Lidé tohoto typu, dovedou sami sebe výborně motivovat a při práci dodržovat vlastní vnitřní postup a pořádek. Frey byl bohem počasí, a proto ti, kterým vládne jsou stejně proměnliví a jako vítr jdou tam, kam se jim zrovna zamane. Jejich chování bývá někdy okázalé, ale to, co prohlašují, tak doopravdy myslí! Jsou rození baviči a těší je pozornost druhých a jejich uznání. Podnětná, zajímavá myšlenková činnost jim jde k duhu, a mají-li určený termín, bývají velmi výkonní. Někdy budí dojem, že už si zvykli na stres a melodramatická gesta. Jsou zvídaví a zkoumaví, alespoň jednou by si všechno rádi vyzkoušeli. Jejich význačným rysem je všestrannost, jako by jich žilo v jedné osobě několik. Mnoho herců má freyovskou ruku. Jsou skvělí debatéři, kteří neváhají podpořit argumenty obou stran – jen tak, pro zábavu. Zajímá je psychologie a rádi baví druhé nebo i sami sebe myšlenkovými hříčkami. Frey zodpovídal za plody země, a proto lidé s tímto typem ruky jsou velmi zdatní ve vytváření různých teorií, názorů a myšlenek, i když zřídkakdy mají čas je všechny uskutečnit.

Heimdall – vodní ruka

Vodní ruku charakterizuje dlouhá dlaň s množstvím jemných čar a dlouhé prsty. Voda je ze všech čtyř živlů nejméně stálá a nejsnáze mění skupenství. Země přece jenom zůstane vždy zemí, oheň ohněm, ale voda může téct, zmrznout v pevný led nebo sublimovat v plynné výpary. Dokáže snadno přejímat skupenství ostatních tří živlů. Proto bývají lidé vodního typu náladoví a chvílemi se jejich vnější projev zdá být zcela v rozporu s vnitřní realitou. Úsloví „Nesuď člověka podle zevnějšku“ pro ně platí zcela bezvýhradně. Často se u nich projevují výkyvy nálad a zcela protichůdná hnutí mysli, jak přecházejí ze zemského do vzdušného stavu. Z dlouhých prstu lze také usuzovat na perfekcionismus a vytříbený smysl pro detail. Takové lidi není snadné uspokojit. Vlivem nesčetných drobných čar pokrývajících povrch ruky působí jejich ruce jakoby staře. U lidí tohoto typu jen obtížně uhádnete náladu, neboť jsou to ony pověstné „tiché vody, které břehy melou“. Vládne jim Heimdall, věčně ostražitý strážce Duhového mostu, jsou to tedy dobří pozorovatelé a diváci. To obzvlášť platí v případech, kdy mají jakoby sukovité prsty. O bohu Heimdallovi se říkalo, že má tak vytříbené smysly, že slyší trávu růst. Proto se tito lidé s oblibou dívají na druhé a pozorují je. Lidé heimdallovského typu jsou nepokojní a potřebují nějaký zklidňující vliv, který vy je ukotvil, aby zbytečně nepromrhali sou energii. Jen neradi přistupují k tématu přímo a celé hodiny dovedou mluvit vlastně o ničem. Avšak pokud je ukotví pevný vztah, náboženské přesvědčení či jejich profese, dokážou být obrovský výkonní a tvořiví. Díky svému zvyku přistupovat k věci oklikou mohou někdy přinést jedinečný pohled na problém či navrhnout osobitý postup. Jsou velmi citlivý na kritiku a často se cítí být odmítání i tam, kde tonak vůbec není myšleno. Na druhou stranu bývají výrazně intuitivní a jejich první dojem zpravidla trefí do černého.

Zpracovala JanDy PannaCz.com Zdroj: Vykládáme z ruky podle run, Jon Saint-Germain www.noetika.cz


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality