Hlavová rýha – čáry hlavy a čtení z ruky

Čtení z ruky.
Čtení z ruky a pro někoho tajemné M uspořádané z čtyř čar. Obor, který se již po dlouhé staletí zabývá čtením z ruky se nazývá chiromantie. Co vše se dá číst z ruky dlaně? Přinášíme vám soubor - Čtení z ruky a chiromantie.
Zobrazen: 25749x   15. 10. 2007

Chiromantie a čtení z ruky - čára hlavy

Hlavová rýha začíná mezi palcem a ukazováčkem a pokračuje šikmo přes ruku k Martovu nebo Měsíčnímu vrcholu. Hlavová linie značí stupeň inteligence dotyčné osoby a další charakterové vlastnosti.

Čtení čáry hlavy - pravidla pro čtení z ruky

 • Je-li silná a výrazná znamená to rychlé chápání a racionalitu.
 • Je-li dobře čitelná a velice rovná, jedná člověk více hlavou než srdcem. Citové okamžiky jsou vedlejší. Je to znamením vypočítavosti.
 • Je-li velice dlouhá a přímá, je to znamením lakoty, chladnosti a závisti.
 • Je-li hlavová rýha velice dlouhá a sklání se směrem k Měsíčnímu vrchu, je to znamením romantiky, fantazie, ale také slabší spojení s materiální realitou.
 • Je-li Hlavová rýha z počátku velice rovná a skloní-li se náhle k Měsíčnímu vrchu, znamená to vypočítavost, náchylnost k podvodu a lžím.
 • Je-li velice krátká, znamená to slabou paměť.
 • Táhne-li se hlavová rýha daleko dolů tak, že končí až při spodním okraji Měsíčního vrchu, upozorňuje na nebezpečí utopení a sklon k narkotikům a návykovým látkám.
 • Je-li dlouhá a úzká, je to znamením lehkomyslnosti a flegmatické povahy.
 • Odbočuje-li větev rýhy k Jupiterově vrhu, je to znamením velké ctižádosti a silných rétorických schopností.
 • Odbočuje-li větev hlavové rýhy k Saturnovu vrchu, poukazuje to na zvláštní nadání pro vědecké studium a výzkum.
 • Odbočuje-li větev hlavové rýhy k Merkurovu vrchu, znamená to obchodní nadání a spisovatelské vlohy.
 • Odbočuje-li větev hlavové rýhy k Slunečnímu vrchu, můžeme očekávat umělecké úspěchy, dovednosti spekulace a strategie. • Končí-li Hlavová rýha v podobě vidlice, jedná se o osobu moudrou, rozvážnou a se smyslem pro krásu a poezii.
 • Chybí-li hlavová rýha, je to špatným znamením. Taková osoba má chorobné sklony a je pod vládou vlastních vášní.
 • Táhne-li se hlavová rýha v oblouku nahoru k srdeční dráze, potom převládají city nad rozumem.
 • Má-li hlavová rýha ostrovy, může to být znamení častého bolení hlavy a také neracionálního myšlení.
 • Je-li v hlavové dráze kříž, hrozí nebezpečí zranění hlavy.
 • Má-li hlavová rýha na začátku ostrov, může to znamenat nervovou nemoc v rodině.

Chiromantie - čtení z ruky - další články

Čtení z ruky - životní dráha – životní čára

Čtení z ruky a Srdeční rýha – čára srdce

 

Čtení z ruky - Osudová rýha – čára osudu

Čtení z ruky a zdravotní čára

Sluneční rýha - čtení z ruky

Čtení z ruky - Svatební rýha a dětské rýhy

Čtení z ruky - Rasceta

Čtení z ruky - Venušin pás

Čtení z ruky - Pás smrti

Čtení z ruky a jak se vyrábí odlitek ruky
Čtení z ruky - Chiromantie

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality