Zlatá past, poklad TEMPLÁŘŮ a Dubový ostrov

Dubový ostrov
Vítejte ve Zlaté pasti! Dubový ostrov zřejmě skrývá něco vzácného - snad poklad pirátů, kořist z lodí vezoucích náklad zlata z Nového světa? Či snad dokonce poklad templářů s artefakty nedozírné ceny, uklizený sem z Evropy?
Zobrazen: 5979x   4. 1. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Zlatá past a Dubový ostrov

Nejnákladnější hon za pokladem v historii na březích mlhami zahaleného zálivu na atlantském pobřeží Kanady. Projekt, na němž se podílely nejvýznamnější osobnosti Ameriky včetně prezidenta Spojených států, filmových hvězd Hollywoodu a řady milionářů amerických i kanadských, pohltil už miliony a stál i lidské životy. Co mají všechny tyto události společného?

 

Přes propast času je spojuje jediné: existence tajné společnosti, založené před tisíci lety, která přežila všechna protivenství, neztrácejíc ze zřetele svůj cíl, organizace ve své době bohaté, disponující vlastním loďstvem, stojící za revoltami, schopné svrhávat vlády... organizace přetrvávající dodnes a jeden ostrov...

Zlatá past a záhadné zařízení na ostrůvku Nového Skotska

Zařízení, které odolává prostředkům nejmodernější techniky už plných dvě stě let! Nevelký Dubový ostrov (Oak Island) o rozloze necelých sto dvacet osm akrů je jedním z třiapadesáti ostrovů v zálivu Mahone Bay, vzdálen asi hodinu cesty od města Halifax na jihu provincie. Když na něm v roce 1795 došlo k objevu něčeho, co vypadá jako skrýš pokladu, byl ostrov prakticky neobydlený. Postupem času byla odkryta sedmdesát metrů hluboká šachta, zpevněná masivními dubovými přepážkami i zděnými a kovovými výztuhami. Důmyslný systém kanálů, ústících do ní šikmo z boku, umožňuje zaplavit ji v krátké době tisíci litry mořské vody. Očividně byl zbudován s úmyslem zabránit případnému vetřelci proniknout k samému úložišti pokladu. Zavodňovací kanály se dají vystopovat na stovky metrů daleko až k mořskému pobřeží, které bylo uměle upraveno. Dokonce se našly zbytky filtrů ze spletených rostlinných a kokosových vláken - materiálů, které se na ostrově nevyskytují - jež měly zabránit jejich zanesení. K zaplavení hlavní šachty dochází automaticky vždy po dosažení určité hloubky, což brání dalšímu postupu. Kdosi kdysi - už před staletími - dokázal vymyslet a sestrojit veledůmyslnou ochranu toho, co mělo zůstat ukryto. Dílo bylo objeveno koncem osmnáctého století, ale radioizotopová analýza výdřevy ukazuje na stáří mnohem vyšší. Dubový ostrov zřejmě skrývá něco vzácného - snad poklad pirátů, kořist z lodí vezoucích náklad zlata z Nového světa? Či snad dokonce poklad templářů s artefakty nedozírné ceny, uklizený sem z Evropy? S jistotou nevíme nic. Během let toho Zlatá past nevydala mnoho a to, co se objevilo na povrchu, přineslo jen další otazníky. Pokusy o vyzdvižení pokladu již pohltily víc prostředků, než by mohl zaplatit sebevzácnější poklad pirátů. Řada nadšenců zde již pohřbila celý svůj majetek, někteří obětovali i život. Bohužel je třeba konstatovat, že se jejich snažení zatím nesetkalo s úspěchem.

Takže, vítejte ve Zlaté pasti! Jak se říká, co bylo, bylo, je to dávná minulost. Dnes jsou jisté pouze dvě věci: současný hledač pokladů sice může využívat pokročilou techniku, ale musí mít k dispozici větší objem prostředků. Jeden takový, co má obojí, se našel: významný kanadský podnikatel David Tobias založil se spoluúčastí dvaapadesáti dalších subjektů z USA i Kanady společnost Triton a hodlá pokračovat v kopání. Jeho zásluhou byl získán ke spolupráci i prestižní Oceánografický institut.

Na Dubový ostrov se chystá frontální útok

Jeho tajemství má být vyrváno za každou cenu. A o jaké hodnoty by se mělo jednat? Podle ředitele Tobiase v objemu miliard dolarů. Zdá se, že nitro Dubového ostrova skutečně něco skrývá. Podle odhadů může být to něco staré až tisíc let a pro někoho mělo cenu tak vysokou, že nelitoval nákladů ani námahy k jeho zabezpečení. Předpokládají se velké hodnoty vyjádřitelné penězi, ale i jiné, nevyčíslitelné pro svou cenu duchovní. Pro někoho bylo kdysi životně důležité, aby zůstaly očím světa skryty. A dnes zas není jiným žádná cena dost vysoká, aby se jich zmocnili. Možná, že na Dubovém ostrově bylo ukryto to, co nashromáždila organizace kdysi bohatá a vlivná, později pronásledovaná a donucená uchýlit se do ilegality. V okamžiku nejvyšší tísně možná obětovala část svého bohatství, nicméně přežila. Její pochodeň kdysi převzal jistý šlechtický rod ve Skotsku a není vyloučeno, že právě on se zasloužil o zbudování úkrytu na zapadlé vartě Nového světa. A co měl tak rafinovaně ochránit podzemní trezor? Jistě velký objem zlata, stříbra, cenností, ale možná i jiné věci, posvátné předměty jako třeba korunovační klenoty, poskytnuté kdysi zástavou, či posvátné texty, obsahující tajemství střežená tisíc let, jako je:

Rodokmen Ježíše Krista od krále Davida až po Ježíšovy "dědice"

Dnes jako kdysi představují takové dokumenty rozbušku, schopnou otřást samými základy církve i křesťanstva. Abychom na tyto otázky našli odpověď, musíme se pustit na území dosud neprobádané. Marginálie na starých mapách označují neprobádané kraje; ale v našem případě se může jednat o něco, co už jednou objeveno bylo, ale následně bylo zapomenuto. Zatím tápeme, hledáme směr a nevíme, zda to, co leží před námi, je - obrazně řečeno - nová pevnina nebo jen její nepatrný odštěpek kdesi na konci světa. Pomyslná mapa nám ale nabízí jen obrazy mořských potvor a Sirén s nápisem: "Zde žijí obludy"

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality