AURA - magický orgán člověka

ilustrační foto
Stav lidské aury úzce souvisí se zdravotním a duševním stavem člověka. Čistá a silná aura dokáže člověku doslova držet od těla všechny nežádoucí a zbytečné astrální vlivy, pokud nejsou podmíněné karmicky...
Zobrazen: 8345x   31. 5. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

AURA

Každý živý organismus je obklopen vrstvou aury, která tvoří jakýsi jeho ochranný energetický obal. Lze říci, že organismus svou aurou „přečnívá“ do astrálu. Vzhledem k tomu, že magie chápe pojem život jinak než biologie, nepřekvapuje, že auru mají nejen lidé, zvířata a rostliny, ale i minerály. Přestože auru vnímají zvláště jasnovidci a senzibilové (ale reagují na ní i zvířata, zvláště kočky), dokáže více či méně každý člověk, za určitých okolností, tento fenomén pozorovat. Auru je dnes dokonce možné i fotografovat pomocí tzv. Kirlianovy metody. Stav lidské aury úzce souvisí se zdravotním a duševním stavem člověka, což dobře vědí léčitelé. Aura bývá někdy označována za jakýsi magický orgán člověka.

Práce s aurou

Položte ruku na list bílého papíru. Soustřeďte se a pozorně sledujte prostor mezi prsty tak, jako byste se dívali na hodně vzdálený předmět. Po chvíli uvidíte jemné chvějivé mihotání. To je hustší část aury nejblíže k tělu. Stejný pokus můžete udělat například s ořechem, jablkem, drahokamem, čerstvě utrženou květinou. Nyní se můžete pokusit auru vycítit. Nejdříve si důkladně třete dlaně, aby zcitlivěly. Pak je držte ve vzdálenosti několika milimetrů od partnerovy paže (nebo nad hlavou vaší kočky či nad hřbetem vašeho psa). Nyní pomalu, po milimetrech, trochu oddalte dlaně. V určitém okamžiku budete mít pocit jakési hranice nebo přechodu. Cosi ucítíte. Tento pocit se podobá jemnému mravenčení a vzdáleně připomíná lehký průvan. V této oblasti hraničí dvě vrstvy aury. Možná se vám dokonce podaří vycítit ještě druhou hranici, která leží za první.

Čistění aury

Magik by o svou auru měl pečovat tím, že ji bude pravidelně čistit. K tomuto účelu lze použít různé rituální postupy. Nejlepší je pentagramový rituál, který byl vyvinut v rámci anglického hermetického řádu Golden Dawn (Zlatý úsvit). Existují však i metody zcela triviální, jež jsou rovněž dobré. Například aurická koupel ve sprše. Postavte se pod sprchu a představujte si, že každá jednotlivá kapka vody, která na vás dopadne je obklopena zářící aurou.

Čím lépe dovede magik ovládat své myšlenky a emoce, tím méně se mu aura „ušpiní“. Čistá a silná aura dokáže člověku doslova držet od těla všechny nežádoucí a zbytečné astrální vlivy, pokud nejsou podmíněné karmicky.

Auromagie

Dalším krokem je zvládnutí dovednosti za pomoci vůle a imaginace utvářet svoji auru, tj. ovlivňovat její barvu, strukturu a velikost. Vynikajícím prostředkem proti pocitům bezmoci a úzkosti je nafouknout „aurické vejce“, které obklopuje fyzické tělo, do tvaru obrovské koule. Zároveň lze změnit i tvar nafouklé aury. V krizových situacích je možné dát své auře tvar třeba dánské dogy, řvoucího lva, vyzbrojeného válečníka nebo ošklivé zombie. Tyto postavy, které ostatní lidé sice nespatří, nicméně je dokáží podvědomě vnímat, je po ukončení experimentu třeba zase „rozpustit“, protože jinak byste mohli mít vážné těžkosti při kontaktu se svým okolím. Tato technika se dobře nacvičuje např. v tlačenici při různých výprodejích, v metru apod. Bez použití auromagických technik je totiž prakticky nemožné razit si v množství lidí přímou cestu. Jakmile se vám podaří projít bez srážek, zastávek a vyhýbání se přímou cestou tlačenicí, lze mít za to, že jste tuto techniku zvládli. Lze tuto techniku použít i k opačnému účelu. Vyšperkujte si svou auru. Dejte ji tvar toho nejkrásnějšího, co máte ve svém srdci. Pak uvidíte, jaké se budou dít věci…

 

Lidé s velkou aurou jsou nápadní. Malá aura naopak působí jako pláštěnka neviditelnosti. Podaří-li se vám zmenšit svoji auru na minimum, pak vás ostatní lidé sice uvidí, ale nebudou vás vnímat a jasně registrovat. Nebudou se o vás zajímat. Nebudou schopni si později vzpomenout na to, že se s vámi již jednou potkali. Budete sice viděni, ne však zpozorováni, tj. vzati na vědomí.

Předpokladem pro zvládnutí těchto technik je imaginace, vůle a magická energetizace.

Magická energetizace

Při magické energetizaci využíváme skutečnosti, že lze dýcháním změnit stav vědomí. Jednotlivé fáze dýchání lze analogicky přirovnat k lunárním fázím, a proto se vědomé „čtyřfázové“ dýchání označuje jako lunární dýchání.

Postup je následující: Nadechněte se a v duchu počítejte do čtyř. Představte si přitom přibývající lunu. Poté zadržte vzduch v plicích, a to tak, že stáhnete bránici dolů, aniž byste křečovitě uzavírali horní cesty dýchací. Přitom v duchu počítejte do dvou. Před vaším vnitřním zrakem se teď objeví luna v úplňku. Během výdechu v duchu počítejte do čtyř, a přitom si představujte ubývající lunu. Poté následuje fáze novu. Nov je při lunárním dýchání přiřazen pouze před novým nadechnutím. Tato fáze obsahuje dvě početní jednotky. Po určité době cvičení, když vám rytmus 4-2-4-2 přejde do krve, se můžete počítání vzdát. Za pomoci lunárního dýchání můžete rozšířit svoje vědomí a probudit své dřímající magické schopnosti, bez nichž vám všechny „formulky“ stejně nebudou k ničemu.

Technika sepětí se Zemí

Další variantou magické energetizace je technika sepětí se Zemí. Při tomto cvičení jde o to, nechat do sebe vědomě proudit sílu Země. Nejlépe se dá provádět v přírodě, ale není to podmínkou. Zpříma, ale uvolněně se postavte. Váhu těla rovnoměrně rozložte na obě nohy. Zavřete oči a soustřeďte se na představu, že z vašich chodidel vyrážejí nesčetné jemné, průhledné, zářivé kořeny, které rychlostí myšlenky dosáhnou do energetického centra Země. Po dosažení tohoto centra se kořeny rozvětví a začnou přijímat blahodárnou sílu Země. Energie stoupá kořeny bleskurychle nahoru. Cítíte, jak do vašich nohou vtéká síla a stoupá stále dál kotníky, lýtky, koleny a dál do temene hlavy. Jakmile ucítíte, že jste nečerpali dostatečné množství energie, použijte kořeny jako „telegrafní dráty“, jimiž lze poslat živé a inteligentní bytosti, které říkáme Země, krátkou zprávu. Můžete jí poděkovat, či ji pozdravit nebo sdělit nějakou myšlenku. Poté v představě stáhněte kořeny zpět do chodidel. Toto cvičení též pomáhá při stavech únavy a malátnosti.

Cvičení se doporučují provádět v magickém kruhu

aby nahromaděná energie „neunikala“. Kruh se před započetím cvičení – rituálu nakreslí do vzduchu buď magickou dýkou nebo se pouze imaginuje. Po ukončení rituálu je třeba kruh zrušit.

Imaginace a vůle

Magie stojí a padá s uměním imaginace. Metod, jak trénovat imaginaci, je celá řada.

Příklad - imaginujte růži

Nejprve se uvolněte, zavřete oči, pokuste si představit obraz růže jako takové. Možná se před vaším vnitřním zrakem rychle objeví. Může se však také stát, že nevidíte vůbec nic. Pak se soustřeďte na slovo „růže“ a pátrejte ve své paměti po podobách všech růží, které jste v životě viděli. Jak vypadá růže? Jak voní? Jak jsou složeny její okvětní plátky? Jak vypadají listy? Jak je třeba uchopit stonek, aby se člověk nepopíchal? Důležité je, abyste se o to nepokoušeli křečovitě. Nepodaří-li se vám, aby se obraz růže za pomoci imaginační síly objevil před vaším vnitřním zrakem hned napoprvé, musíte pokus vytrvale opakovat. V případě, že se vám podařilo imaginativně vytvořit obraz růže, energetizujte tento imaginární obraz a formulujte malé přání, které by mělo být splněno za pomoci magie, např.: „Tuto růži uvidím“ nebo také „Tato růže přijde ke mně“. Když potom během příštích dnů někde uvidíte růži nebo překvapivě dostanete darem růži, která vypadá přesně jako ta, kterou jste si představovali, je to známkou toho, že umění imaginace začínáte ovládat.

Magie však není jen uměním imaginace

ale je i dovedností chtění. Vůle je mostem mezi přáním a skutečností, a kdo necvičí svoji sílu vůle, ten může v magii jen těžko dosáhnout nějakých výsledků. Dokud však člověk není připraven převzít plnou odpovědnost za všechny události a zkušenosti svého života, nebude nikdy schopen něco opravdu chtít.Velmi důležité je také správně chtít, tj. tak, aby toto chtění bylo v souladu s Prozřetelností.

Jinými slovy: magik musí poznat svoji Pravou Vůli. Magií lze sice dosáhnout i splnění chybných přání, ale děje se tak k magikově škodě. Otázka Pravé Vůle je klíčovou otázkou magické praxe i etiky.

 

Literatura: Magie – K. Wolffová


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality