Magický rituál svatyně Regnum - Eliphas Levi

Archanděl Michael - Řím - A.R.X.
Éliphas Lévi byl člověkem, který říkal, že jeho myšlenky pochopíme až po více než 100 letech co je napsal. Předkládáme je Vám v tomto čase, ať máte příležitost si je přečíst. Předkládáme Vám první část dosut nezveřejněné svatyně Regnum.
Zobrazen: 6022x   příspěvků: 0   18. 2. 2014, aktualizováno: 18. 2. 2014

Vypracováno a čerpáno z dosud nezveřejněného díla Éliphas Lévi  dle rukopisu z roku 1567.

Existuje sedm archandělů

kdy každému z nich náleží období 354 let a 4 měsíce vlády (přechodné).

Archandělé jsou přiřazování planetám dle období nadvlády v následujícím pořadí :

 • Orifiel | Saturn
 • Anael | Venuše
 • Zachariel | Jupiter
 • Raphael | Merkur
 • Samael | Mars
 • Gabriel | Měsíc
 • Michael | Slunce

Ke zničení babylonské věže ( viz. Tarot) došlo v druhém roce vlády Orifiela

život Abrahámův  v druhém roce vlády Zachariela, život Mojžíše při druhé Vládě Raphaela, Pythagoras, Xerxes a Alexandr Veliký při druhém vládnutí slunce Michaela.

Éra Ježíše Krista byla ve třetím panování Orifiela.

Třetí vláda Anael začala v roce 109 n.l.

Třetí vláda Zachariel začala v roce 463 n.l.

Třetí vláda Raphaela začala v roce 817 n.l.

Třetí vláda Samaela začala v roce 1171 našeho letopočtu.

Třetí vláda Gabriel začal v roce 1525 našeho letopočtu.

Třetí panování Michaela začala v roce 1879 našeho letopočtu.

Pozn. V roce 2233 nastoupí doba Orifiela (pád Babylónské věže).

Doporučená literatura k této záležitosti

 • Court de Gebelin. Le Monde premitif analyse. Paris 1773−82. Volume 8.
 • Etteilla or Alliette. Philosophie des hautes sciences. Amsterdam. 1785.
 • Etteilla. Lecons theoriques et pratiques du livre du Thot. 1787.
 • Tarots Egyptiennes ou Grand Etteilla. 1830.
 • Etteila. Maniere de se recreer avec le jeu des Tarots. 1783−5.

Naslouchejte slovům Šalomouna, který mluvil se svým synem: "bázeň Boží je počátek moudrosti, ale konec moudrosti je poznáním a láskou k Němu..., toho který je zdrojem všeho dobrého a nejvyšším Důvodem, pokračování všeho.

Adonai prožíval  svou věčnost v nebi. Potom stvořil Muže s tím, že jeho čas na zemi je dán člověku k tomu, aby Adonaie pochopil. Jinými slovy, poznání, které člověk získá se týká nejvyšší příčiny bytí. Člověku je propůjčeno pro jeho tvorbu, aby si mohl uspořádat a ujasnit představu o bytí toho, kdo jej poslal na tento svět. Postupně se inteligence začne vytvářet a promítat Boha tak, aby se člověk obrátil v dobré skutky. Lidská vůle je bez skutků mrtvá, nebo v každém případě je jen zbožným přání: totéž platí o myšlení není-li vyjádřeno jazykem. Potom není slov, ale jen inteligencí.

Sliby jsou pouze představou, zatímco čin je realitou.

Ze stejných důvodů není zbožnost bez modlitby. Není žádného náboženství bez uctívání.

Slova jsou realitou ideálů a obřady jsou náboženstvím v praxi. Není zde žádná víra pokud se projevuje vyzíváním k víře.

Chováním a slovy, které potvrzují akci se ukazují dvě síly lidské duše.

Chcete-li pracovat, tak je nutné chtít, a formulovat své přání. Akce znamená nápad, i když představy mají vlastní existenci a nejsou vloženy do činů.

Myslel jsem, že slova jsou inteligence, že ukazují na tvořivou sílu myšlení, zatímco činy jsou poslední snahou slov – jejich vyvrcholením. Slova jsou součástí řeči, myšlenky jsou přeloženy v činy, k čemuž došlo vlastní tvorbou.

Slovo je předpokladem vzorce myšlení. Čin je reprezentací vůle. To je také důvod, proč modlitba je nutností. Proč tak lze získat vše oč se žádá. Modlitba je čin dokonalé vůle. Je spojovacím článkem lidského slova Boží Vůle.

Veškeré obřady, svěcení, očištění a oběti jsou činem modlitby. Jsou symbolickým vzorce větší účinnosti modlitby, protože jsou přeložením slova do činu. Ukazují sílu vůle a vytrvalosti, která vyžaduje více než tichá, vynucená modlitba.

Modlitba vyjádřená slovy představuje skutečnou práci, a taková práce vyžaduje celého člověka, celou jeho energii.

Mág

První Tarot Mág. Levi v jedné z jeho prací uvádí, že ramena a tělo z obrázku nesou podobnost s prvním písmenem, Aleph z Hebrejské abecedy.

Mág stojí u stolu a drží kouzelnou hůlku v levé ruce, před ním na stole leží ještě další nástroje – dýka, kalich, pentakl. Jeho tvář vyjadřuje jistotu a paprsky inteligenci. Lévi na jiném místě také definuje okultní význam - Bůh, duch, jednota, a muž jsou odrazem Božím.

Tato karta představuje v Božském světě absolutní jednotu Duševního světa, jednotu ve fyzickém světě. Poukazuje také na to, že člověk (Mág) by stejně jako Bůh neměl být bez práce. Člověk musí být schopen se zastavit, nečinit raději ničeho, než činit zlo.

Velekněžka

Hloubka je rovna výšce, tma je v kontrastu se světlem, otázkou je jen oděv ducha. Co je nahoře je také dole. Boží dech se nese spolu s vodou nad vodou. Voda ve vzduchu je dechem Boha. To, co nazýváme Božím dechem je životem, esencí plodnosti světa, tekutinou světla, tekutinou tepla. Voda dává diši planet, je společnost nádobou života zvířat, universálním základem afinity mezi orgány, prostředím lásky mezi duší, je vozem vůle a společným základem rozvoje.

Boží dech je dechem lidským.

Když Bůh stvořil život, vytvořil jej jako chrám. Osvětlil planety jako světlo poselství, ozdobil zemi květinami jako ministrant, vložil magické vlastnosti kovů a rostlin, a vytvořil svými prsty kruhy, trojúhelníky a kříž, jako věčné pentakly na obrovskou klenbu nebe.

Mág by měl napodobovat svého Boha na této zemi, jeho obydlí.

Jsou tři základy pro náboženskou a královskou vysokou magii .

Látka a forma jsou umístěné v síle Mága. Jeho činy jsou závislé na slově. Aby nebyly ztraceny musí být zachováno jeho učení.

Ten kdo chce pochopit následující tajemství, tak si musí uvědomit, že se může ocitnout u propasti a na cestu zpět již může být pozdě.

Druhý Tarot představuje sedící ženskou postavu s korunou s diadém, která drží v ruce knihu, která je částečně ukrytá pod pláštěm. Má závoj kolem hlavy, a některé staré tarotové karty ukazují také rohy Isis. Okultní význam je dům Boží, člověk, svatyně, Gnosis, Kabala, žena a mateřství.

Rosekruciání považují tuto kartu jako Velkou matku, duši přírody. Dveře svatyně, které čekají na zahájení.

Část 1.

(c) A.R.X. - ze studijních materiálů 2014


B.d.L.

 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality