Okultní prostor

ilustrační foto
Důležité je vědět, že každý předmět má svoje specifické vyzařování, a proto by měl magik vždy pečlivě zvážit, zda tu či onu věc chce mít ve svém okolí. O osobách platí to samé.
Zobrazen: 2687x   5. 11. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Lidské Já potřebuje ke svému rozvoji protiklad - utváření Ty.

Toto Ty, které stojí vůči Já ve stálém napětí dokonce i tehdy, bylo-li dosaženo stavu harmonie, je pro Já nepochybně zdrojem síly. Jen velmi málo lidí může existovat samo o sobě a může se tudíž zříci utváření Ty. K tomuto Ty, které představuje okolí Já, s nímž se člověk stýká, patří manželství, přátelství, stát, národ, k němuž člověk náleží, místo, kde se zdržuje. V užším smyslu pak k utváření Ty přispívá i prostor bytu či domu, který člověk obývá. V tomto ohledu je důležitý zákon sympatie a antipatie, vzájemné přitažlivosti a odpudivosti. V potaz přichází též ódické vyzařování každé živé i neživé věci. Proto je nerozumné obklopovat se lidmi, kteří člověku nejsou sympatičtí, nebo trpět ve svém okolí předmět, který člověka irituje. Ke kontrole kladných a záporných sil každého předmětu slouží siderické kyvadlo.

 

Magicky školený člověk je schopen nabít předmět určitou myšlenkovou silou, stejně jako na dálku magicky ovlivňovat a řídit jiné osoby. Okultní vědění bylo vždy výhradním vlastnictvím vládnoucí kněžské kasty, která jej střežila a chránila. Sloužilo k tomu nejen jeho zašifrování tajnou symbolikou, ale i ódický a magický ochranný plášť.

Symboly ochrany

• PENTAGRAM

Pentagram obrácený špičkou vzhůru nebo hexagram slouží jako ochranný symbol. Jsou-li v okultních lóžích desky s tajnými spisy vždy opatřeny symbolem pentagramu, nejde o dekoraci, nýbrž o obranu. Tyto jednoduché symboly lze konstruktivně rozšířit do podoby ochranných glyf.

Člověk může umístit nade dveře do svého bytu pentagram, aby byl chráněn před negativními astrálními vlivy, neboť tento symbol je v astrální sféře velmi mocný. Pouhým načrtnutím pentagramu do vzduchu lze též obvykle zapudit i jakýkoli fantóm.

• KADIDLO

Rovněž vykuřování kadidlem má silný ochranný, ale i stimulační účinek. Katolická církev používá při svých obřadech kadidlo zcela vědomě. Praktikujícímu magikovi lze proto doporučit, aby svůj příbytek denně vykuřoval. Volba kuřidla záleží na mágovi samém; lze vykuřovat např. směsí kadidla a myrhy nebo planetárními kuřidly, která odpovídají jednotlivým dnům. Příjemně vonící kuřidlo vyvolává nejen pocit pohody, ale hlavně člověka chrání před nežádoucími astrálními a mentálními vlivy.

• AMULET

Dalším ochranným prostředkem je nošení nativitě odpovídajících amuletů z drahých kamenů nebo planetárních kovů, stejně jako používání individuálních parfémů.

 

Dalo by se zde uvést ještě mnoho dalšího, avšak zmiňujeme tyto věci jen ve stručnosti proto, že patří k problematice utváření prostoru a tím i harmonizace Ty. Je třeba mít na paměti, že v magii není nic vedlejšího.

Zásady při tvorbě magického prostoru

Pokud se týká kultury bydlení, nelze zde stanovit žádnou normu. Osobní vkus i materiální prostředky, jimiž člověk disponuje, zde přirozeně hrají velkou roli. Jakkoli si esoterik postupem času vypěstuje schopnost mimosmyslového vnímání, neměl by mu chybět ani přirozený cit pro krásu a harmonii. Ve svém nativním horoskopu člověk snadno najde ty kosmické danosti, z nichž za pomoci jisté snahy a péče může odvodit ideální způsob, jakým by měl uspořádat svůj život. Možnost jeho uskutečňování ovšem závisí na poměrech, okolí a zvláštních životních okolnostech každého jedince. Každý, kdo se chce stát magikem, by však měl usilovat o to, aby zde uvedené pokyny uvedl v život, individuálně je propracoval a postupně realizoval.

Postupné změny nitra člověka by se měly promítat i ve změnách jeho okolí, které by se rovněž mělo zušlechťovat.

Stejně jako knihovna zrcadlí intelekt a duchovní orientaci svého majitele, ukazuje zařízení bytu na osobnost člověka. Proto by měl student magie usilovat o to, aby prostor, v němž žije nebo se většinou zdržuje, nejen nesl jeho osobní punc, ale aby byl správně utvářen i v okultním smyslu, ba aby dokonce měl i určité pečlivě zvolené magické vyzařování.

 

Z pracovny a ložnice je třeba beze zbytku odstranit všechny přebytečné věci jako nábytek, obrazy a další předměty, k nimž nemá žák osobní vztah. Prostor tak obdrží vážný a duchovní punc a později bude zařízen mentálně. Stěny je vhodné vymalovat nejlépe tmavě zeleně, tmavě modře, případně tmavě žlutě. Tapety se nedoporučují. S ohledem na osobní vkus však mohou být použity i jiné barvy a světlejší tóny, nikdy však černá, šedá nebo červená. Stěny lze vyzdobit odpovídajícími okultními symboly nebo originály maleb, rytin atd., které nejsou v rozporu s laděním prostoru. Staří mistři zde nabízejí velký výběr. Nepatří sem žádné kýčové barvotisky a reprodukce, nejméně pak obrázky a fotografie příbuzných, rodičů, snímky z dětství apod. Mohou zde být vystaveny jen pravé umělecké předměty, např. z bronzu nebo porcelánu, žádné imitace; to už raději nic. Zejména na sádru a různé tretky musí žák ve svém bytě uspořádat pravý hon a musí se jich zbavit. Je třeba vzít v potaz, že každý originál, ať už obraz nebo ozdobný předmět, si podržuje ód svého tvůrce. Je proto třeba vypudit z těchto předmětů cizí fluida, nasytit je svým vlastním ódem a čas od času tento náboj obnovit. Člověk nemusí být boháčem a vystačí při koupi těchto předmětů i s omezenými finančními prostředky, pokud má vrozený vkus.

Nezáleží na finanční hodnotě předmětu, nýbrž na osobním vztahu žáka k tomuto předmětu...

 

Jeden luxus by si však člověk přece jen měl dovolit, a sice velký a pohodlný psací stůl, na němž by měl udržovat pořádek. K tomu patři různé desky, složky apod. V pracovně by samozřejmě neměla chybět knihovna. Jinak je třeba už jen málo nábytku. Vhodné je velké zrcadlo od podlahy ke stropu, v černém rámu, zakryté černým hedvábným závěsem. Do oken nepatří žádné žaluzie, nýbrž těžké závěsy. V jednom koutě by měl stát stolek s dobrou kadidelnicí a s pravým gongem. Dveře tmavé barvy, nábytek taktéž. Podlaha pokrytá kobercem nebo rohoží. Osvětlení by dle možností mělo umožňovat použití různých barev světla. Je třeba se vyvarovat průchozích místností. Vstupní dveře by měly být zahaleny tmavým závěsem a měly by být uzamykatelné zevnitř. Uklízet pouze v pondělí, nikdy za východu nebo západu slunce. Pravidelně vykuřovat planetárními vůněmi. Zvláště ložnice by pokud možno měla být umístěna tak, aby do ní nepronikal hluk z ulice. Je výhodné bydlet na okraji města nebo na venkově. Čím dál od lidí, tím líp. I ve velkoměstě si však magik musí umět udržet své soukromí a ochránit se před rušivými vlivy okolí.

 

To, co zde uvádím, jsou pouze hlavní orientační pokyny. Není třeba zacházet do extrému. Důležité je vědět, že každý předmět má svoje specifické vyzařování, a proto by měl magik vždy pečlivě zvážit, zda tu či onu věc chce mít ve svém okolí. O osobách platí to samé. Magik může pěstovat určitý kult své osobnosti. Jeho vývoji to neškodí a posiluje se tím sebevědomí. Vezměme si příklad z východních národů. Takový Japonec by si nikdy nedovolil vstoupit do své pracovny nebo ložnice v botách z ulice. Kdo disponuje většími prostory, měl by si zařídit magickou pracovnu, na níž jsou kladeny speciální požadavky. Čím silnější je osobnost, tím lépe se ubrání proti nivelizujícímu tlaku masy a ochrání hranice své sféry, kterou potřebuje ke svému duchovnímu a osobnímu rozvoji.


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


Zdroj: Josef Veselý - Učení mistrů

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality