Ájurvéda - umění dlouhověkosti

Harmonie přírody
 2
Žádný lékař nikdy žádného pacienta nevyléčil a také nikdy žádného nevyléčí, protože jediným lékařem je sama příroda. To příroda činí zázraky. Lékaři jen učí své pacienty, jak z její divotvorby čerpat.
Zobrazen: 2746x   6. 2. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Ájurvéda je umění

Tato všeobjímající indická tradiční léčebná soustava se zabývá všemi aspekty lidského tělesného, duševního a duchovního zdraví. Terapie se stává léčením až v okamžiku, když do ní vstoupí léčitel.

 

Můžete celé dny malovat obrazy, modelovat keramiku či skládat koncertní skladby, dokud však do nich nevdechnete život, zůstanou chladné a bezduché. Skutečný umělec má oproti prostému řemeslníkovi ono vnitřní vedení, jak obdařit výtvor životem. A skutečnou medicínu tvoří lidé, kteří dokáží snoubit dohromady své umění a vědu.

 

Ájurvéda (doslova „věda o životě“, „vědění života“ nebo také „umění dlouhověkosti“) však v sobě zahrnuje mnohem víc než pouhé umění léčit. Ájurvéda se dotýká všeho, co činí život „hodným žití".

 

 

Opravdu dobrý ájurvédský léčitel musí být současně i dobrým kuchařem aby dokázal namíchat ten správný lék. Ručně připravovaná ájurvédská léčiva obvykle o třídu převyšují továrně vyráběné farmaceutické produkty, a to v podstatě stejným způsobem, jako dotek šéfkuchaře dokáže ze zcela obyčejného těsta vytvořit zcela nevšední delikatesu. Většina mistrů kuchařského umění nemá nejmenší ponětí o termodynamických zákonitostech tepelné úpravy potravin, vědí však naprosto přesně, jak učinit z jídla dokonalý chuťový zážitek. A stejně tak, jako je šéfkuchař umělcem lidské chuti, musí se dobrý ájurvédský lékař stát umělcem léčby. Musí mít stejný cit na léčebný postup jako kuchař na ten správný recept.

 

A právě tento cit, který se rozvíjí se stupněm naladění na síly přírody, přeměňuje klinické a technické dovednosti v intuitivní způsob léčení. Neznamená to, že je ájurvéda „nevědecká“, znamená to, že překročila hranici mechanicky chápané vědy. Žádný lékař nikdy žádného pacienta nevyléčil a také nikdy žádného nevyléčí, protože jediným lékařem je sama příroda. To příroda činí zázraky. Lékaři jen učí své pacienty, jak z její divotvorby čerpat. Lékař by tak měl využít vše, co dokáže zjistit o pacientových dřívějších neduzích a současném stavu, aby mohl vycítit budoucí možnosti a určit léčebné strategie.

 

Ájurvédští lékaři fungují jako vědomě naladěné kanály, jejichž prostřednictvím může příroda konat své zázraky. Proto ájurvéda učí, že je každý lékař povinen všemi svými silami léčit nepřetržitě všechny pacienty, a to i v průběhu diagnostických postupů. Přestože ájurvéda klade vytrvalou pozornost léčbě tam, kde je jí třeba, neustále zdůrazňuje, že důležitější je prevence.

 

Ájurvéda se snaží živý organizmus uvádět do rovnováhy a obnovovat jeho síly, snižovat jeho zranitelnost a umocňovat jeho obranyschopnost, aby se nemohla rozvinout nová nemoc. Je proto spíš než léčebnou soustavou životním stylem, vědou o tom, jak se naučit žít v souladu s přírodou a vytvářet s ní harmonické spojení. Zdraví v ájurvédě znamená harmonii, ve skutečnosti nemá onen stupeň rovnováhy, o nějž může člověk usilovat, žádné konečné hranice.

 

Staří ájurvédici neměli počítače, a tak bezezbytku využívali svou vlastní mysl, měli mimořádně vycvičené paměťové schopnosti, díky nimž se stávali nositeli rozsáhlých lékařských informací. Využívali tak své citlivé intuice a své vědění zapojovali do vlastních terapeutických zásahů. Přetvořili ájurvédu na léčitelské umění a stanovili zvláštní cíl – že totiž správná lékařská soustava nemá směřovat k ničemu menšímu než k dosažení samotné nesmrtelnosti.

Tři základní síly ájurvédy

Podle ájurvédského učení každý člověk a všechny věci ve vesmíru sestávají ze tří hlavních sil nebo prvků. V sanskrtu se nazývají váta, pitta a kapha (vítr, žluč a hlen). Mají řídit všechny tělesné a duševní procesy a jsou srovnávány s působením větru, Slunce a Měsíce.

 

Váta se podobá větru, který je trvale v pohybu a řídí centrální nervový systém.

 

Pitta je jako Slunce zdrojem energie. Řídí trávicí systém a všechny biochemické procesy.

 

Kapha ovládá rovnováhu kapalin v tkáních, řídí růst buněk a pevnost těla – podobně jako Měsíc ovládá příliv a odliv.

 

Dobré zdraví má být výsledkem harmonie, panující mezi těmito třemi silami – žádná nesmí být silnější nebo slabší než ostatní. Zdravotní stav se zhorší, když se tato rovnováha vytratí. Poměr těchto sil je u každého jednotlivce určen v čase jeho početí a udržuje se po celý život. Úkolem léčitele je odhalit pacientovy vrozené dispozice a přesně určit jakoukoli nerovnováhu, která působí jeho tělesné či duševní potíže.

 

Nevyváženost váty může být způsobena např. nepravidelným jídlem, nedostatkem spánku, výbuchy hněvu a žárlivostí a jakoukoli formou přílišné námahy – tělesné, duševní či hlasové.

 

Nevyváženost pitty vzniká často od zažívacích obtíží, překyselení žaludku, nadměrného pití alkoholu a pocitů žalu či strachu.

 

Nevyváženost kaphy může být důsledkem nedostatku tělesného pohybu, spánku během dne a účinků ročních období.

 

Pomocí energií váta, pitta a kapha se ájurvédští lékaři snaží pochopit pacientovy základní dispozice, vzít v úvahu jeho věk a stupeň vývoje – dětství, dospělost, střední věk či stáří.

 

Každý člověk je zcela jedinečný, plný osobitých zvláštností a znaků. Váš nejdražší majetek – vlastní život – je jen a jen váš, nemající obdobu v životě nikoho jiného v žádném jiném čase. Každý člověk je jedinečným výtvorem Matky přírody, tvůrčí vesmírné enegie. Každý v sobě nosí díl vesmírné duše.

Poselství véd zní:

„ Má-li každý jedinec prožít život ve skutečné plnosti, musí si najít svou vlastní cestu, neboť jedině tím, že sám sebe dovede k plnosti, splatí přírodě svůj dluh za dar života.“

 

Zdroj: Základní kniha ájurvédy – Robert E. Svoboda, Encyklopedie alternativní medicíny

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality