Éterické tělo a energetické pole člověka

PannaCz.com (c) Éterické tělo a energetické pole člověka
Při zdravém procesu se přirozená proměna energie, která udržuje strukturu a funkci tohoto těla je v rovnováze jin a jang a sděluje nám, že jsme v pořádku. Pokud dochází k onemocnění projevuje se to na éterické úrovni tak, že ...
Zobrazen: 12155x   11. 7. 2011

Éterické tělo je vytvořeno v protikladu k tělu fyzickému

To znamená, že muži mají ženské éterické tělo a ženy naopak mají mužské éterické tělo. Jak již jistě víme člověk není jen fyzickým těle, ale má další těla, která nejsou při normálním vědomí pozorovatelná, výjimku tvoří jasnovidci a senzitivní lidé kteří jsou schopni tyto těla vidět. Ti co nemají ještě dostatečně rozvinuté schopnosti, aby energetická těla viděli, nemusí zoufat. Věda již pokročila tak daleko, že lze energetické obaly okolo člověka fotografovat.

© PannaCz.com Éterické tělo a energetické pole člověka

První úspěšný pokus s fotografováním záření

vycházejícího z lidského organismu, provedl již v roce 1940 S. Kirlian, který vyvinul metodu známou jako Kirlianova fotografie.  J. Štýbr ve své knize píše: Kirlian použil fotografickou desku kterou uložil emulzí vzhůru na kovový plech, do něhož přivedl elektrický proud o napětí 10 000 V a frekvenci 3 000 Hz. Na emulzi umístil například rku a při červeném světle exponoval. Po vyvolání desky byla okolo ruky patrná aura. Od té doby výzkum lidské aury významným způsobem pokročil. Byly vyvinuty metody, pracující s nízkými napětími. Snímají se frekvence biopole, který se převádí do oblasti viditelné části spektra. Tak je zcela novým způsobem umožněno během několika minut zhotovit barevný snímek aurického vyzařování.1

Kromě fyzického těla máme ještě tělo éterické, emocionální, mentální, astrální, tělo éterických předloh, nebeské, tělo kéterické předlohy

My se nyní budeme zabývat tělem éterickým. Éterické tělo se stává viditelným, když si fyzické tělo odsugerujeme ostrým volním aktem. Potom zůstává prostor fyzického těla vyplněn tělem éterickým. Éterické tělo pozoruje okultista vlastně jako tělo nejnižší. Je to tělo, podle něhož je vytvořen fyzický člověk. R. Steiner k tomu řekl: Ve směru sestupném éterické tělo vytvořeno k tělu fyzickému jako protiklad, jen ve směru vzestupném jsou si obě těla rovna. Žena má éterické tělo mužské a muž má éterické tělo ženské. Kolem těla éterického vystupuje tělo astrální. Na éterické úrovni jsme schopni vnímat fyzickou bolest, pokud jsme nemocní, poraníme se, řízneme a pod.

© PannaCz.com Éterické tělo a energetické pole člověka

Dr. Vladimír Savčenko

na svých přednáškách uvedl, že pokud se pacientovi podá anestezie, lokální anestezie, tak v místě chemického působení ve fyzickém těle necítíme bolest. Je tomu tak, protože se éterické tělo nad danou oblastí odtáhne, odstoupí do okolí, kde anestézie nepůsobí. Jakmile se éterické tělo vrátí zpět, člověk začne cítit bolest.

Přirozená proměna energie

Při zdravém procesu se přirozená proměna energie, která udržuje strukturu a funkci tohoto těla je v rovnováze jin a jang a sděluje nám, že jsme v pořádku. Pokud dochází k onemocnění projevuje se to na éterické úrovni tak, že člověk existuje podle svých představ, neharmonicky a nedochází k přirozené proměně energie, je narušená rovnováha jin a jang, čímž dochází k přetěžování solárního plexu tj. třetí čakry, oblast mezi pupkem a žaludkem. Dochází k různým trhlinám a dírám v první vrstvě. Příčinou nerovnováhy éterického těla, kterou uvádí B. A. Brennan, může být např. strach, ten naruší éterické tělo v místě solárního plexu a způsobí, pokud osoba nebude schopna problém vyřešit, přílišnou převahu energie jinového charakteru v této oblasti. Když dopustíme, aby porucha pokračovala, přenese se do metabolismu chemických energií, způsobí nerovnováhu v tělesných systémech a nakonec povede k onemocnění. V tomto případě tato nerovnováha může vyvolat zvýšení kyselosti v žaludku, což nakonec povede k žaludečním vředům. Stejně tak negativně ovlivňuje éterické tělo i hněv a smutek a další projevy strachu.

Pro udržení rovnováhy jin a jang

zdraví fyzického i éterického těla je dobré se naučit ovládat strach a eliminovat jej na minimum. Strach se všemi jeho projevy je nepřítelem zdraví člověka a má na svědomí až osmdesát procent nemocí.

Éterické tělo má bílou, povětšinou však modrou barvu

je úzce spjato s fyzickým tělem. Jeho rozpětí je různé, v průměru má několik centimetrů, kopíruje fyzické tělo. Ve spánku u normálních lidí zůstává s fyzickým tělem, cokoliv člověk udělá na fyzické úrovni se okamžitě odráží do úrovně éterické. Pokud je náš „éterický dvojník“ poškozený je a nedojde-li včas k nápravě je poškozeno tělo fyzické. Pokud by o tohoto éterického dvojníka přišly naše tělo by přestalo fungovat.  Naopak v momentě smrti fyzického těla zaniká i náš éterický dvojník, ten je předlohou pro tělo fyzické. Je součástí naší individuality a zde máme uloženou náš fyzický vzhled, fyzickou identitu.

Vzhledem k tomu, že éterické tělo leží mezi fyzický a emocionálním tělem

a tyto těla se interaktivně ovlivňují, je pro udržení zdraví éterického těla nejen dobře živit naše fyzické tělo, ale i tělo emocionální. Tělu emocionálnímu je nadřazeno tělo mentální atd. Proces zachování zdraví je malinko složitější. Nicméně pro udržení zdraví ostatních těl, je velmi důležité hlídat a analyzovat své myšlenky. Funguje zde přímá úměra tzn. Negativní myšlenky vede k negativní emoci (naruší se emocionální tělo) ta poškodí éterické tělo a my může projevuje zdravím.

© PannaCz.com Éterické tělo a energetické pole člověka

Krásné, příjemné myšlenky, pěkné příjemné emoce

vedou ke zdraví a chrání nás u nepříjemných, záporných je tomu naopak. Jelikož člověk dostal do vínku svobodnou vůli může si vybrat čím se bude zabývat, co bude jeho emocionální a mentální potravou. Samozřejmě, že v každodenním životě není možné se vyhnout tragickým, nepříjemným a negativním zprávám. Pokud jste v nepříjemné, tragické situaci je dobré myslet na něco krásného, najít v sobě tu nejhezčí vzpomínku a  zůstat v ní co nejdéle. Negativní informace mají v sobě tu schopnost, že k sobě přitahují další, tak jako magnet k sobě přitahuje železné piliny.

Jestli chcete být zdraví nemůžete jim podléhat, špatné vzpomínky, negativní informace a emoce jsou nebezpečným a zhoubným soupeřem. Věnujte se krásným pěkným vzpomínkám, zážitkům a zprávám a vytvářejte další. Naplňte se nádhernými a příjemnými pocity a myšlenky, nikdy nevíte kdy je budete potřebovat.

© PannaCz.com Noetika - zpracovala JanDy

Zdroje:

  • ŠTÝBR, J. Aura a drahé kameny. Plzeň: FS Publishing, 1998, ISBN neuvedeno.
  • STEINER, R. Základy esoteriky. Bratislava: Sophia, 1998, ISBN 80-968045-0-2
  • BRENNAN, A. B. Ruce světla. Praha: Pragma, 1987, ISBN 80-7205-515-1

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality