Alchymie emocí

emoce
Musíte pochopit alchymii emocí, abyste zvládli ty špatné převést na dobro a lásku ve vás. Příběh šamana a drogově závislého člověk, kteří dokázali pomocí alchymie změnit svůj svět k lepšímu. Tři klíčové způsoby, jak přeměnit své emoce.
Zobrazen: 2715x   29. 4. 2020

Musíte pochopit alchymii emocí a posléze ji zvládnout ovládat, abyste přeměnili hněv, nenávist a vnitřní bolesti na ten typ emocí, který vašemu tělu ani duši nebude ubližovat. Zjistěte, jak mohou být emoce přeměněny na vyšší úroveň, aby se pro vás staly silnými transformačními silami.

Jednoduché kovy přeměněné na zlato jsou klasickou definicí slova “alchymie”. Kov je vystaven vlivu transformačního činitele. Existuje také myšlenka, že jakmile je nějaká látka přeměněna - dokonce i jed - její síla může být použita pozitivně.

S tímto principem se setkali i lidé

kteří přišli do kontaktu s jihoamerickým šamanem, který zažil rok absolutní samoty kvůli načerpání nových zkušeností. Během toho roku zažil intenzivní touhu po lidském kontaktu. Sedm měsíců trpěl a pak jednoho dne pocítil, jak jej Matka Země pozvedává, aby jej držela a vyživovala. Potom jeho bolest zmizela. Dodnes prý cítí sílu svého spojení s ní a pomáhá mu v léčení druhých lidí.

Další příběh vypráví o drogově závislém člověku

který se díky závislosti dostal až na úplné dno. Měl na výběr ze dvou možností. Buď s drogami skončit, nebo zemřít. Byl závislý od svých dvanácti let. Slova nemohou popsat peklo, které si prožil. Jediným způsobem, kterým se přes závislost dostat, byl ten aby žil pouze přítomností. Absolutně vnímal každý přítomný okamžik. Musel trénovat, aby se neohlížel ani do minulosti, ale ani do budoucnosti. Když si tímto procházel, zjišťoval, že začíná sám sobě opravdu důvěřovat a může zvládnout všechno, čeho chtěl v životě dosáhnout.

zlost

Na první pohled je možná udivující

že jsou tyto dva příběhy sobě tolik podobné, i když se jedná o zkušenosti dvou mužů z opačných koutů světa, kteří žijí v úplně jiných kulturách a rozdělují je i zkušenosti a vzdělání. Oba muži prožili transformační prvek (kombinace bolesti, odhodlání a touhy), který vyústil v radikální změnu v jejich životě. Intenzita bolesti, síla touhy a vytrvalost vytvořily soustředění sil potřebných pro jejich přeměnu. To jsou příklady alchymie emocí.

Vaše základní emoce je energie zachycená v reaktivních a ochranných obranných vzorech

Strach, hněv, nenávist a všechny jejich variace jsou základními emocemi, které jsou reakcemi na vnímané nebezpečí, narušení nebo zranění. Ale v každé emoci se nachází vyšší emocionální stav, který může odpovídat inteligentně s láskou na různé životní peripetie.

hadka

Pokud je strach přeměněn, otevírá v nás odvahu

Když je přeměněn hněv, transformuje se do schopnosti rozšiřovat své životní zkušenosti a schopnosti, stanovit si jasné hranice a jednat s láskyplnou energií v zájmu vašeho blaha a blahobytu druhých. Bolest se změní v soucit a laskavost. Nenávist se přetváří do pozitivní síly a lásky a paradoxně vede k vnitřnímu míru.

3 klíčové způsoby, jak přeměnit své emoce na vyšší kvality

1. Ovládejte své emoce

Jakákoli emoce vybíjí energii, která je skutečně zapotřebí pro alchymii. Naučte se soustředit se na své emoce. Může k tomu pomoci dechové cvičení, kde se základní energie soustředí na vyvíjení pozornosti člověka a na cvičení vlastního vědomí. Někdy je ale emoce natolik silná, že s ní nejste schopni pracovat. To je přirozená součást života. Právě pravidelným cvičením se vám může podařit dívat se pak na své emoce z jiných úhlů pohledů.

2. Nesnažte se vyhýbat se emocí, nebojte se jich. Získejte důležité zkušenosti.

Pracujte se svými emocemi tím, že budete zvědaví a umožníte jim průchod vaší duší. Například, když se ve vašem těle usídlí nenávist nebo hněv. Hněv má spoustu dynamické energie, často v pažích nebo v čelisti. Chce vybuchnout, vystřelit z vašeho těla. Prorazit si cestu do prostoru kolem. Nenávist je ale zakořeněná hluboko v duši. Nachází se v čele, v očích a ve vašem nitru. Hněv si dere cestu ven, ale nenávist vás pomalu sžírá zevnitř. Bolest je další reaktivní emoce. Existuje mnoho příčin a druhů bolesti. Je to zranění a ztráta. Často, když vnímáte bolest, může se překlenout i do fyzické roviny. Pociťujete ji jako kontrakci v oblasti srdce. Lidé se často cítí provinile, když se v nich bolest usídlí. Ale není proč. Jenom je potřeba místo toho se jí silou zbavit, otevřít své dveře pro soucit a lásku, aby se dostala na místo bolesti.

3. Rozvíjejte pocit pravdy a porozumění.

Každý má různé způsoby řízení svých emocí. Někdy mají lidé tendenci se navzájem soudit, protože mají pocit, že jsou ti druzí slabí. Ale oni jenom zatím nechápou, co za význam v jejich životě ty emoce mají. Je nesmírně důležité pochopit vztah, který s námi emoce navazují, abychom mohli jít kupředu. Nenávist je skvělý příklad. Máme tendenci považovat tuto emoci za špatnou, nebo si myslíme, že nás pocity nenávisti činí špatným člověkem. Nenávist vzniká hlubokým zraněním, zradou nebo obrovským strachem. Je to přirozená obranná emoce. Žárlivost, opovržení, pohrdání a arogance jdou ruku v ruce s nenávistí. I když se nakonec nenávist může proti vám obrátit, je to pouze přirozená ochranná reakce.

Očištění se od vašich úsudků vůči emocím, je základní složkou alchymického procesu. Odpustili jste někdy svému nepříteli a cítili okamžitě pocit úlevy a osvícení vaší duše i mysli? Jakmile dovolíte mysli porozumět vašim emocím, začnete emoce přeměňovat na vyšší aspekty bytí.

radost

Opuštění

Je strach z toho, že vás opustí někdo, na kom vám záleží. Můžete se obávat, že když budete pro tyto lidi dělat málo, odejdou z vašeho života. Nebo radši ze vztahu utečete dřív, než by se mělo dostavit možné opuštění. Snesete totiž lépe pocit, že opustíte vy, než abyste byli opuštění. Pokud se vás tato emoce týká, je důležité, abyste zjistili, že se vám svět nezhroutí, když vás někdo opustí. Uvědomte si, že strach z opuštěn jenom zrychluje celý průběh opuštění. Protože vesmír reaguje na myšlenky, které mu dáváte, a tady jsou to jenom samá negativa, tak nemůžete očekávat pozitivní výsledky. Vaše vědomí může zabránit tomu, aby strach z opuštění vládl vašemu životu.

Oprávnění

Lidé, kteří prožívají tuto emoci, se domnívají, že se na ně nevztahují žádná pravidla. Mohli jako děti zažívat ignoraci, nebo naopak přílišnou benevolenci. Tito lidé často předvádějí svou zdatnost, ale obvykle tím akorát zakrývají pocity nedostatečnosti, nebo se domnívají, že mají nárok na více, než jim může být dáno. Vykazují nedostatek sebedisciplíny a mají neutuchající touhu po sebeuspokojení. Pokud se vás tato emoce týká, snažte se uvědomovat i její negativní dopad, který má nejen na vás, ale i na lidi kolem vás. Vědomí vás může naučit varovat vás předtím, než byste překročili určité limity. Spojte se s vašimi hlubšími pocty, abyste se mohli s touto emocí vypořádat.

Podřízení

Tento emocionální styl se točí kolem pocitu, že vaše vlastní potřeby jsou utlačovány. Tito lidé se snadno podřizují druhým, ale uvnitř nich se může všechno zmítat vztekem a zuřivostí. Mohou buď nadměrně reagovat, tento pocit si uvědomovat, protože někdo nad nimi je nadřazený, ale budou se akorát vztekat. Neumění říct “dost”, i když by si to strašně přáli. Druzí budou sedět tiše v koutě a přidruží se k nim pocity méněcennosti a nedostatečné sebeúcty. Pokud se vás týká tato emoce, spojte se s vaším odporem, abyste mohli realizovat vaše touhy a přání. Všichni jsme si rovni. Pomůže vám sledovat vaše přirozené reakce - hněv nebo strach, které ve vás utkví při konfrontaci s druhým člověkem. Přeměňte je na lásku a odpuštění, které vás posune vpřed.

slzy

Vyloučení

Povrchní posuzování druhých nás často vede k tomu, že nejsme jako oni. Ale proč bychom měli být? My jsme přece my a nikdo takový není. Pokud se ale takto srovnáváte s davem, zůstanete vždy na jeho okraji, čímž pocit vyloučení akorát posilňujete. Pokud se vyloučení cítíte, naučte se zpochybňovat své obavy tím, že překonáváte své úzkosti a pouštíte se do komunikace s jinými lidmi. Nesrovnávejte se s nimi, jenom prosazujte své nejlepší já a uvidíte, že se pocit “začlenění”, to, že někam patříte, brzy dostaví.

Nedůvěra

Pro tento typ emoce je typická podezíravost a domněnky. Často nedůvěra spočívá v tom, že byla fyzicky, sexuálně nebo emocionálně zneužita. Lidé pak inklinují k tomu, že se vrhají do vztahů, kde jejich obavy ještě sílí, protože s nimi druzí špatně zacházejí, namísto toho, aby si hledali partnery, kteří k nim budou upřímní. Pokud cítíte nedůvěru, musíte přehodnotit své vzpomínky a pracovat s hněvem, který vás bezpochyby ovládá. Někdy se toto neobejde bez terapeuta. Vaše vědomí vám může pomoci se z nedůvěry dostat a znovu začít věřit. Také je ale nesmírně důležité, abyste nejdříve našli důvěru sami v sobě.

Selhání

Typická emoce selhání doprovází pocit nedostatečnosti. Může to vést k tomu, že se lidé ani nepokoušejí plnit i své přání a sny, protože se stydí a bojí se, že to nezvládnou. Někteří se mohou stát obětí podvodníků - uspějí jen na oko, záhy ale zjistí, že to bylo podvodem a čekají jej za to sankce. Pokud se vás tato emoce týká, musíte si nejdříve uvědomit své schopnosti a talenty, na kterých teprve můžete začít stavět svůj úspěch. Také je potřeba přijmout možnost, že můžete uspět a není to nic zlého. Každý má právo na sny a na štěstí. Zpochybňujte tímto své negativní myšlenky a čeká vás štěstí.

Nedostatečné sebevědomí

Je to automatický předpoklad, že “nejste dost dobří”. Utápíte se v pocitech hanby, méněcennosti, ponížení a pocity, že jste ve všem a pro všechny špatní. Někteří dávají najevo tyto své pocity arogancí, usilují o veřejné uznání, někdy až obtěžujícím způsobem. Takoví lidé to mají těžké v jakémkoli vztahu. Je potřeba, abyste si uvědomili, co je ve vás dobré, třeba si zapisujte i milá slova, která vám někdo řekne. Připněte je na nástěnku, každé ráno si je přečtěte a před zrcadlem je sami sobě řekněte. Obklopujte se lidmi, kteří vás mají rádi a ti vám opravdu mohou pomoci získat ztracené sebevědomí.

Perfekcionismus

Perfekcionista potřebuje mít všechno naprosto dokonalé a hlavně na svém místě. Bez ohledu na to, jak dobře to udělají, nikdy jim to ale nebude stačit. Můžeme si uvést příklad na umělci, který kreslí své dílo - jedno a totéž - stále dokola, protože to “předtím” nebylo dost dobré. Je pro ně těžké začlenit se do společnosti, protože se u nich budou projevovat pocity selhání - často se s druhými srovnávají a přijde jim, že nikdy nebudou tak dobří, jako oni. Pokud se vás perfekcionismus týká, musíte upustit od svých vysokých standardů a uleví se vám. Navíc vám přibude čas, který jste předtím jistě neměli a stihnete více úkolů, včetně vašich zájmů a potřeb. Zpochybňujte svou sebekritiku, protože ta ve vaší duši nemá tak velké místo, jak by se mohlo zdát.

Deprivace

Jádrem této emoce je víra v to, že vaše potřeby nemohou být splněny. Nezáleží na tom, kolik takovým lidem dáte, nikdy nebudou mít dost. Někteří lidé deprivaci pociťují ve srkze vychovávat sebe sama, zatímco druzí ji promítají do své kariéry, ve které pomáhají druhým - jako jsou sociální práce a ošetřovatelství. Pokud trpíte deprivací, musíte prozkoumat, které aspekty ovlivňují vaše vztahy. Lidé vás přece mohou potěšit, aniž byste stále potřebovali něco víc. Sdílejte vaše potřeby přesně tak, jak je cítíte a hledejte si partnery, kteří jsou na vyšší emocionální úrovni a ucítíte úlevu.

emoce

Zranitelnost

Klíčovým prvkem této emoce je přehnaný strach, že se má stát něco hrozného. To může vést až k tomu, že si upíráte věci a události, které vám dělají radost. Také můžete být přehnaně úzkostlivé ohledně svého zdraví a k lékaři vás vedou úplné banality, které byste jistě vyřešili sami, nebo dokonce vůbec neexistují. Zranitelnost může mít také formy různých fóbií. Někteří lidé reagují tak, že se těmto fobiím straní, druzí se je snaží za každou cenu překonat a často riskují i své zdraví, protože se ujišťují, že  se jim nic nestane. Svobodu získají tím, že sledují své myšlenky, dávají průchod své intuici, než aby nechali strach diktovat si podmínky. V tomto případě jsou dobré také meditace, které uklidní rozbouřenou mysl.


(c) panna.cz CLAIRE

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality