Védská astrologie

Védská astrologie
 2
Védská astronomie si udržela hluboké poznání kosmické energie, své duchovní kořeny a tradici. Přináší s sebou hluboký východní mysticismus, filozofii a chápání lidského ducha skrze jazyk hvězd.
Zobrazen: 19496x   příspěvků: 0   22. 3. 2011, aktualizováno: 12. 5. 2011

Védská astrologie

Plný název védské astrologie je džjótiša, což znamená plamen svíčky. Symbolicky označuje světlo, jež nám dává schopnost vidět očima, ale umožňuje i hlubší vhled do jemností života. Celkově lze tedy džjótišu přeložit jako "vědu  světle" nebo "moudrost nebe".

Védská astrologie je součástí védské moudrosti

která zahrnuje i vědy jako ájurvédu, gramatiku a jógu. Védy a rozsáhlá védská literatura, udávají podrobné vztahy mezi astronomií, astrologií a lidskými bytostmi. Indická či védská astrologie je cestou k sebepoznání, vedoucí k harmonizaci našich materiálních a duchovních potřeb.

Védská astronomie si udržela hluboké poznání kosmické energie

své duchovní kořeny a tradici. Přináší s sebou hluboký východní mysticismus, filozofii a chápání lidského ducha skrze jazyk hvězd.

Oproti západní astrologii, vyjadřuje védská astrologie svá hvězdná znamení odlišným způsobem. Západní astrologové používají tropický zvěrokruh, který ukazuje vztah Země ke Slunci. Indičtí astrologové používají nirajanu čili siderický zodiak, který vyjadřuje vztah planet ke hvězdám. Védská astrologie má také dvanáct znamení, ale dělí zvěrokruh ještě dále na 27 nakšater ( seskupení hvězd po 13 až 14 dnech). Nakšatry jsou rozděleny do tří cyklů po devíti, ovládaných vždy planetami ve stejném pořadí. Těchto devět planet jsou : Kétu(jižní uzel Měsíce), Venuše, Slunce, Měsíc, Mars, Ráhu(severní uzel Měsíce), Jupiter, Saturn a Merkur. Vnější planety ( Neptun, Uran, Pluto) védská astrologie nepoužívá.

Nakšatry

Nakšatra označuje skupinu hvězd, souhvězdí, či měsíční dům, znamená též "trvající neustále". Každá nakšatra je spojena s určitou hvězdou, zpravidla tou nejjasnější ve skupině a má ochranný dohled nad duší po mnoho lidských životů. Každá nakšatra má svou vlastní individuální povahu, charakter nazývaný prakrti. Prakrti je tvořeno z gun, dóš a životních cílů.

Guny neboli psychické vlastnosti

Guna znamená vlákno z niž je tvořen provaz. Různé kvality ( guny) se proplétají, aby vytvořily osobnost jedince. Atributy gun jsou psychické než fyzické, nicméně mysl má velkou schopnost ovlivňovat fyzickou stránku života. Všichni máme ve svém horoskopu tři guny, ale jejich vzájemný poměr se u každého liší.

Tři základní guny

Sattva - vlastnost čistoty

Sattvická osoba věří v čistotu bytí, myšlení a konání. Čirou sattvou je voda. Sattva působí do značné míry na abstraktní úrovni.

Radžas - vlastnost jednání

Je hledající kvalita, kterou jsou obdařeni všechny lidské bytosti. Znamená "květinový pyl" nebo "citovou, morální či duševní tmu". Je to neschopnost lidí nalézat odpovědi sama v sobě neboť hledají uspokojení v materiálním světě. Působí a pohybuje se mezi abstraktním a praktickým.

Tamas - vlastnost temnoty

Je "nevědomost" s pojetím temnoty jako duševní tmy. Tamasičtí lidé postrádají poznání či duchovní vhled, užívají si materialisticky života a soustředí se na naplňování svých tužeb. Působí na praktické úrovni.

Životní cíle

Dharma

Představuje správné jednání, naše povinnosti vůči druhým i sobě. Je schopnost jednat v životě správně bez ohledu na důsledky.

Artha

Je praktická náplň života, s orientací na určitý cíl - kariéra, finanční záležitosti..

Káma

Jsou tužby a potřeby na velmi konkrétní úrovni. Je vášeň - sexuální, náboženská, pro život, pro nějakou věc..

Mókša

Je osvícení. Znamená nirvánu, to, že se vzdáme fyzického života, abychom dosáhli vyššího vědomí. Je konečný cíl každé duše, pokud ji dosáhneme, vytrhneme se z cyklu zrození a smrti.

Dóša neboli slabost

Dóša znamená vadu nebo slabost. Jedná se o pochopení subtilních interakcí v těle.

Váta - vítr -  kvalita vzduchu

Kvalitami jsou jednání, cítění, nadšení, vnímání, inspirace, cvičení

Pitta - žluč - kvalita ohně

Produkuje horko a ovládá zažívací systém. Patří sem hlad, žízeň, tělesná pružnost, veselost, inteligence a zrak

Kapha - hlen - kvalita vody

Stabilita těla, potence, síla, pružnost kloubů, klid a trpělivost.

Do védské astrologie také patří speciální slabiky pro osobní jména.  To se vybírá podle souhlásky a samohlásky mající vztah k nakšatře našeho narození. Tím se jméno stává mantrou, a kdykoli je někdo vysloví, vytvoří kolem nás blahodárnou energii.

Cesta duše

Védská filozofie věří ve stěhování duše. Konečným cílem duše je dosáhnout mókši, čili osvícení, stavu věčné blaženosti a tím ukončit cyklus životů a smrtí.

Védská astrologie se zabývá spojením jedince s vesmírným

Když se narodíme, vezmeme na sebe fyzické tělo, čímž toto spojení přerušíme. Naše fyzické tělo je jiné pokaždé když se narodíme jako lidská bytost, ale je tu kontinuita vědomí. Jsme pouhou částečkou veškerého vědomí, kosmického zákona. Po smrti se vracíme zpět do vesmírného, abychom se znovu narodili. S každým narozením se vyvíjíme, což umožňuje nakonec se vymanit z tohoto cyklu a dosáhnout věčného míru. Duše musí zakusit život, aby byla schopna se ho vzdát. Jak se učíme odvrhovat tužby a lpění, začíná naše duše vidět světlo. Védská astrologie je vědou o světle.

Tři úrovně karmy

Karma značí doslova čin. Každý skutek, který vykonáme ve svém současném, minulém nebo budoucím životě, je naše karma. Naše skutky z minulosti vytvářejí situace, kterým musíme čelit nyní, stejně jako naše dnešní skutky budou mít za následek situace, kterým budeme muset čelit později.

Saňčita-karma

je souhrnem dobrých i špatných skutků vykonaných v našich předchozích životech

Prarabdha-karma

je karma jíž čelíme v tomto životě, je negativní i pozitivní

Krijamána-karma

je karma, kterou vytváříme dle vlastní volby, ze svobodné vůle. Zahrnuje to, co uděláme, abychom zlepšili kvalitu svého života.

Grahy čili planety

Planetární energie ovlivňují naše životy prostřednictvím nadvlády nakšater a jejich vlivu na naše rodné Slunce. Planety představují sedm úrovní vědomí, obalujících rozvíjející se duši, a vesmírný zákon času.

Súrja neboli Slunce

Je v astrologii nejvýznamnější planeta. Studujeme postavení Slunce v okamžiku narození, abychom vysvětlili své vnitřní bytí a jeho spojení s vnějším světem. Je vládcem vesmíru, reprezentuje purušu, mužský princip. Reprezentuje každý aspekt našeho bytí - naši věčnou duši právě tak jako individuální já.

Ovládá nakšatry Krttiky, Uttaraphalguní a Uttarášádhu.

Sóma nebo Měsíc

Ovládá přírodu - život a smrt, zrození a znovuzrození. Je ženský regenerativní princip. Je určovatelem mysli. Mnoho stínů Měsíce se odráží v naší psychice. Může nás dovést k nejvyšším vrcholům myšlení a dát nám sílu dobýt své světské tužby, ale také má schopnost vzít nám světlo, přinutit nás žít v nevědomosti, v područí tužeb, vášní a pudů.

Ovládá nakšatry Róhiní, Hastu a Šrávanu.

Mangala neboli Mars

Reprezentuje odvahu, statečnost, nesmírnou sílu a fyzickou vytrvalost. Neuznává nebezpečí, jeho povinností je bránit. Mars má silné spojení s duchovním uvědoměním a hledáním pravdy.

Ovládá nakšatry Mfgašíršu, Čitru a Dhaništhu

Budha neboli Merkur

Označuje intelekt. Merkur je praktické, racionální a uvědomělé myšlení. Spolu se Sluncem a Měsícem tvoří základ života : átman-buddhi-manas. Duši átmana představuje Slunce, emocionální mysl manas Měsíc a intelektuální mysl zvanou buddhi Merkur. Jsou to tři podstatné předpoklady vědomí.

Ovládá nakšatry Ášléšu, Džjéšthu a Révatí

Brhaspati neboli Jupiter

Jupiter vede lidstvo od přeludu vnější iluze k vnitřnímu světlu s jeho poznáním a vysoce vyvinutým vědomím. Jinými slovy uděluje poznání, které vede k osvícení. Svým uctívačům dává materiální blaho. Přenáší plody minulé karmy a zajišťuje zámožnost, pohodlí a štěstí v tomto životě. Jeho hlavním úkolem je zajišťovat dobrý materiální život, abychom se mohli soustředit na podstatný duchovní vývoj.

Ovládá nakšatry Punarvasua, Višákhu a Púrvabhadru.

Šukra neboli Venuše

Zastupuje zjemnělost a lidské tužby, zabývá se plozením a životem na  Zemi. Pomáhá nám si uvědomit, že pozemská nádhera nám nepřinese opravdové štěstí.

Ovládá Bharaní, Púrvaphalguní a Púrvášádhu.

Šani neboli Saturn

Učitel kosmických pravd prostřednictvím překážek, omezení, nezdarů, deziluzí a smrti. Je planeta karmové odplaty. Vede nás k tomu, abychom se dobrali svých hlubokých vnitřních zdrojů a tak čelili nepříjemným a těžkým úkolům. Zbavuje nás obalů, které halí duši, a vede k nesmírným psychologickým proměnám, z nichž vzchází síla.

Ovládá nakšatry Pušju, Anúrádhu a Uttarabhadru.

Čhájágrahy neboli stinné planety

Ráhu a Kétu představují minulý život (Kétu) a jeho schopnost ovlivňovat současné zážitky(Ráhu). Nejsou přímo planetami, ale názvy dané uzlům Měsíce(severní a jižní). Jsou to body na ekliptice, kdy je Měsíc v jedné řadě se Sluncem a Zemí. Jejich vliv je hlavně psychický a vztah se Sluncem a Měsícem hraje významnou roli v rozvíjení individuálního vědomí. Dostali status planet, aby byl zvýrazněn jejich význam. Nemají žádnou hmotnost a fyzicky neexistují, a přece je jejich vliv plný potence a duchovní důležitosti.  Představují polarity s posláním rozviřovat naše životy tak, aby vypluly na povrch skryté schopnosti a moudrost. Pracují s pojmy smrti a znovuzrození, transformace a regenerace. Naznačují cestu duše v určitém životě a její spojení s životem věčným.

Ráhu

Pokouší lidi, aby je svedl ze správné cesty na cestu sebezničení. Má však přitom zcela určitý záměr. Chce nás naučit všemu, dát ochutnat všeho a pocítit všechno, abychom se od úplného uspokojení smyslů obrátili na cestu sebeuvědomování a nalezli opravdové osvícení.  Na fyzické úrovni vyvolává touhu po dosažení, po dobytí.

Ovládá nakšatry Árdru, Svátí a Šatabhišadž.

Kétu

Vede nás pomocí meditace a intuice ke správnému pochopení vesmíru a provází duši na její cestě ke konečnému vysvobození. Je planetou minulého života. Vytváří mnoho překážek na cestě životem, jež nám dává pochopit karmu a zbavovat se jí a přetvářet se v novou osobnost.

Ovládá nakšatry Ašviní, Mághu a Múlu

© PannaCz.com Noetika - zpracovala Sojka.


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality