Křišťál - amulet

Křišťál.
Křišťál má abnormálně vysokou schopnost odrážet, případně eliminovat člověku škodlivé záření z přírodních zdrojů, anomálií a patogenních projevů. Při delší práci s křišťálem může docházet k ztrátě reality a vytváření simulativních představ.
Zobrazen: 13629x   22. 4. 2013

Křišťál v prahistorii

Staropaleolitický člověk se nejdříve staral o zbraně a nástroje potřebné k uhájení života v tvrdých podmínkách. Byly to jistě dlouholeté zkušenosti, které mu napověděly, že kámen může s užitkem použít, ale ne každý kámen mu byl stejnou mírou ku prospěchu. Proto používal jako nástroje takové minerály, které se dobře štípaly a vytvářely ostrohranné úlomky – pazourek, radiolarity, obsidián a křišťál. Narazíte-li o sebe dvěma kusy pazourku, mohou se rozštěpit a vznikne mušli podobný okraj, který je stejně ostrý i účinný jako ostří nože. Pokud působíme na některé krystaly mechanickým tlakem, vzniká na jejich povrchu statický náboj, generující jiskření a umožňující rozdělat oheň (dodnes využíváno v zapalovačích). Několik tisíciletí po objevení ohně jako pomocníka, zdroje tepla a ochrany využívají lidé piezoelektrického jevu ve zbraních hromadného ničení. Postupem času se tyto kamenné nástroje zdokonalovaly tak, že v mladší době kamenné (cca před 12 tis.lety) měl již člověk kamenné nástroje nejen hlazené, přibroušené, ale též ozdobné jednoduchými zářezy, vruby a do některých vrtal otvory pro topůrka.

Křišťálové koule

Umění věštby a předpovídání budoucnost z křišťálové koule se datuje ještě do předhelenistického období a bylo společné pro mnoho civilizací. Mimořádnou dovednost v opracování dokonalých leštěných koulí ze skalního křišťálu (čistého křemene) nebo berylu můžeme nalézat u pradávných Japonců. Jedna z vůbec největších kdy vyrobených koulí pochází ze skalního masívu z Madagaskaru a má průměr 15,5 cm. Pokud se na křišťálovou kouli po určitou dobu upřeně díváme, začnou se v ní prý promítat vize. Vědecké vysvětlení tohoto jevu předpokládá, že světlo odrážené z vyleštěného povrchu koule posléze unaví citlivý optický nerv, který tak přestane přenášet zevní podněty. Ztratí-li oko zevní podnět, na který by se fixovalo, začne reagovat na podněty přicházející z mozku. Perský spisovatel Ibn Kaldoun to roku 1332 vyjádřil poetičtěji: „V tomto stavu věštci nevidí to, co je skutečně k vidění…, je to jiný stav vnímání, který se v nich rodí a který není zprostředkován zrakem, nýbrž duší.“ v krystalech, u nichž dojde k přerušení procesu jejich formování, někdy vzniká tzv. „fantomový“ efekt, kdy paralelní vrstvy jsou uzavřeny v hlavním, výsledném krystalu. Tento efekt pomáhá podněcovat představivost věštce.

Křišťálová lebka

Obecně představují tyto lebky rekonstrukce lidské lebky v životní velikosti, jsou zhotoveny z křišťálu. Provází je řada sporů kolem jejich původu. Někteří odborníci předpokládají, že byly vytvořeny vysoce rozvinutou, snad mimozemskou civilizací. Každá lebka má svoji vlastní frekvenci. Obsahuje rozsáhlé informatické data.

Křišťál a ozařování

Ozářením křišťálu můžeme získat záhnědu, případně ametyst.

Svatovítský poklad

Ve svatovítském pokladu je překrásná broušená křišťálová konvice z 11. století, přivezená do Čech Karlem IV., která je dále zdobena rubíny, safíry, smaragdem a perlami. Dále je tam i zlatý kříž papeže Urbana V. s velkou křišťálovou čočkou. Na kříži jsou výjevy z korunovace Karla IV. na císaře Říše římské. Z doby Lucemburků se v pokladu zachovalo i několik křišťálových relikviářů (schránek na ostatky svatých). Celkem 26 antických a raně křesťanských gem z achátu je na korunovačním kříži Karla IV., rovněž je zde překrásná onyxová číše z roku 1350.

Křišťál

Jméno křišťál samo, znamenající čirou odrůdu křemene, je řeckého původu. Řekům totiž označení krystalos nebo crystallos znamenalo původně zmrzlou vodu, led. Teprve v dobách Platóna bylo přeneseno i na bezbarvý křišťál, o němž se věřilo, že skutečně z ledu vznikl. Křišťál býval také symbolem Luny, Diany, Seleny, Hekaté. Pro prvokřesťany býval (viz Budge) symbolem neposkvrněného početí. Pro Rosikruciány byl křišťál podobně jako diamant, symbolem kamene mudrců - Ježíše Krista. Stejný význam měl podle Weinfurtera i ve staré čínské mystice, kde byl odznakem Zasvěcenců. Anglický jasnovidec Charubel doporučoval nošení křišťálu pouze vyrovnaným lidem s čistým srdcem. Křišťál poskytuje ochranu před oklamáním a neupřímností přátel. Lze totiž na něm rozeznati kladný a záporný pól. Křišťál je jedním z nejstarších kamenů, s nimiž se lidstvo seznámilo. Pomocí čoček z křišťálu se zapaloval oheň pro obětní dary. V Japonsku jsou od pradávna křišťálové koule rituálním nástrojem šintoismu - sinsho, tj. “kameny soustředění”, koncentrace, s tím, že v sobě obsahují “dech bílého hada”. Křišťálová koule je důležitou pomůckou magiků, astrologů a věštců při zvědné magii. Zajímavostí je, že srdce všech členů habsburského rodu bývala pochována v Kapucínské hrobce ve Vídni v křišťálových nádobách (je jich zde přibližně 150).

Křišťál - amuletní kámen a jeho povaha

Afinita křišťálu s lidstvem je maximální. Vůči ženám a mužům je obecně přátelská. Absolutní ztotožnění s planetou i s univerzem. Povaha křišťálu umožňuje svému nositeli využívat pouze malou část negativních vlastností. Křišťál patří mezi kameny jednoznačně se stavící na stranu života. Povaha křišťálu je velice přátelská a dobrosrdečná. Velmi dobře se adaptuje do nového prostředí a plní svěřené úkoly. Uchovává v sobě optimální vlastnosti hrdosti, čímž může pozitivně ovlivňovat rodinné vztahy a tzv. vztahy domova. Poloha ješitnosti neboli pýchy je mu cizí. Do všech interakcí s okolím se pouští křišťál bez rozmyslu s prudkostí a určitou vášní po poznání něčeho nového. Křišťál dokáže plně „vnímat“ celého člověka a jeho tvůrčí erudici. Je tedy rovněž optimálním zpovědníkem. Pravděpodobně tato vlastnost vede ezoteriky k použití křišťálu při zvědomovací práci a při „zvědné magii“. Schopnost odrážet a chránit svého nositele před negativními vlivy není optimální a dala by se nazvat určitou rozpustilostí kamene především s ohledem na jeho jinak vynikající vlastnosti, které by mohl ve skutečnosti použít velice „úderně“. Křišťál však není v této oblasti ovlivnitelný. Znamená to, že jej nelze nutit, aby své obranné schopnosti pro člověka plně použil. Křišťál má abnormálně vysokou schopnost odrážet, případně eliminovat člověku škodlivé záření z přírodních zdrojů, anomálií a patogenních projevů. Při delší práci s křišťálem může docházet k ztrátě reality a vytváření simulativních představ. Tato vlastnost se dá bez problému odstranit. Nesmí se však opomenout. Křišťál podporuje všechny formy inteligence a s talentových dispozic především umělecké a humanitní. Křišťál nijak nepodporuje podnikání a obchod. Tento sektor ho absolutně nezajímá. Projevuje se vyrovnaným temperamentem a má velmi vysokou schopnost pomoci svému nositeli vypořádat se starostmi. Maximálně podporuje mozek a všechny jeho laboratoře. Ze zdravotních problémů podporuje mnoho orgánů, ale nejvíce mozkové blány. Je vhodný proti bolestem hlavy, buňky chrání proti mutacím, podporuje cévy, páteř, plíce a dýchání. Na rozdíl od jiných kamenů spojuje schopnost člověka ne jenom svou intuici vnímat, ale také ji umět naslouchat. S osudových cest ovlivňuje zdraví, lásku a pozitivně ovlivňuje délku života. Jeho životním pilířem a tedy jeho celkovou povahou je PRAVDA. Má velmi vysokou anihilační (vstřebávací) schopnost , která dokáže působit téměř k patám rakoviny. Na rakovinu již bohužel nestačí. Pro zápis informací do křišťálu je nutno vynaložit maximální přesnost, protože chybně formulované "úkony" odmítne a nesnaží se jim porozumět.

© Z knihy "Magie drahokamů" PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality