Rubín - amulet

Rubín.
Hlavním povahovým pilířem rubínu je schopnost vtisknout okolí svoji povahu - MOC. Svojí obranyschopností patří rubín do čtveřice nejsilnějších amuletních drahokamů. Poškození rubínu po útoku je viditelné v popraskání krystalické struktury.
Zobrazen: 14265x   22. 6. 2009, aktualizováno: 25. 12. 2012

Rubín - kámen archanděla Malchediela

Anděl je v křesťanství označení pro svatou a dokonalou duchovou bytost obdařenou rozumem a vůlí, která slouží Bohu. Archandělé jejichž jména se nacházejí v Písmu jsou Michael, Gabriel a Rafael. V Bibli je však za archanděla výslovně označen pouze Michael, jako vedoucí Božích „vojsk“ nebo ochránce Izraele a zároveň odpůrce ďábla ve sporu o Mojžíšovo tělo. Anděl Rafáel je zmíněn v deuterokanonické (apokryfní) knize Tóbijáš, kde pomáhá hlavní postavě knihy. V Bibli je dále zmiňován anděl Gabriel, který např. zvěstuje narození Krista. Jména dalších archandělů se vyskytují v různých starozákonních apokalypsách či židovských apokryfech.

Archandělé:

 • Archanděl Ariel
 • Archanděl Azrael
 • Archanděl Gabriel
 • Archanděl Haniel
 • Archanděl Chamuel
 • Archanděl Jeremiel
 • Archanděl Jofiel
 • Archanděl Metatron
 • Archanděl Michael
 • Archanděl Rafael
 • Archanděl Raguel
 • Archanděl Raziel
 • Archanděl Sandalfon
 • Archanděl Uriel
 • Archanděl Zadkiel

Kameny dle archandělů

 • Rubín - Malchediel
 • Hyacint -Zuriel
 • Topas - Asmodel
 • Achát - Barbiel
 • Granát - Ambriel
 • Ametyst - Adnachiel
 • Smaragd- Muriel
 • Beryl - Humiel
 • Safír - Herchel
 • Onyx - Gabriel
 • Diamant - Humatiel
 • Jaspis - Barchiel

Rubín v historii

Ve starověku byl tento drahokam ceněn ještě výše nežli diamant. Za nejcennější, jak po stránce hmotné, tak i hermetické, jsou pak až dodnes pokládány rubíny světle červené, jejichž barva bývá srovnávána s burgundským vínem nebo holubí krví. Vliv rubínů je dobrý i zlý. Velmi špatnou pověst má například vejčitý rubín z Parmy, označovaný jako zabiják Caesara Borgie a jeho sestry Lucretie. Naopak šťastným rubínem byl známý šperk cara Petra Velikého. Rubín s vyrytým obrazem hada měl být výborným talismanem pro získání moci a bohatství. Podle Mani-Mala přináší kauruntaka (rubín) svému nositeli zdraví, štěstí, bohatství a moc. Je mnohdy také označován jako kámen vzbuzující v nositeli touhu po moci. Je to oblíbený kámen vladařů.

Rubín zaměněný za Spinel

Nejromantičtější historii má spinel „Černého prince“ (původně byl považován za rubín). Prvá zmínka o něm je z roku 1367, kdy patřil králi Granady. Černý princ, syn Eduarda III., dostal spinel od dona Pedra, krále Kastilie, jako odměnu za vojenskou pomoc proti Granadě. Jindřich V. V důležité bitvě stoleté války mezi Anglií a Francií u Azincourtu (1415) měl tímto spinelem ozdobenou přilbu svého brnění. Vévodou d‘Alencon byl zasažen do hlavy, přilba i spinel však odolaly. Za anglické revoluce (1645-1653) byl tento spinel prodán do soukromých rukou, ale po porážce anglické republiky a restauraci krále Karla II. se opět vrátil do britské koruny. Rovněž „Timurův rubín“ je spinel, známý více než 600 let, kterého se zmocnil Timur (středněasijský vládce, někdy zvaný Tamerlán) v Dillí (Indie) roku 1398 a odvezl jej do svého sídelního města Samarkandu. Představitel následné dynastie Abbás (1587-1629) pak tento spinel věnoval Velkému Mogulovi Džáhángírovi a nakonec skončil opět v britské koruně. Spinely je ozdobeno i říšské jablko.

Červené kameny

Červené kameny: červená je barvou lásky a hněvu, ohně a krve, síly a zdraví, vitality, dodává odvahu, agresivitu a energii. Představuje pohyb, energii, sílu. Dodává výkonnosti a mají k ní náklonnost vůdčí typy lidí. Minerály s touto barvou jsou pak rubín, granát, rubelit, spinel, pyrop, almandin, jaspis, karneol.

Rubín - amuletní kámen a jeho povaha a pravá tvář

Rubín je kamenem svodů. Vyvolává v člověku touhu po moci a po majetku. Neznamená to však, že je rubín zlý. Hodně záleží na tom, kdo rubín nosí. Rubín zastupuje v člověku tu část, která má touhu po hmotných statcích nebo moci. Majiteli kamene zajišťuje spokojenost. Má výbornou schopnost adaptability a pomáhat při krocích v podnikání. Vedle maximální hrdosti je vybaven rubín rovněž maximální ješitností. Dokáže v člověku podporovat chuť si „zariskovat“. Svojí obranyschopností patří rubín do čtveřice nejsilnějších amuletních drahokamů. Vadou na kráse by mohlo být navádění majitele k pocitu, že koná správně, ale může za tím být schováno něco nebo někdo, komu se může bezdůvodně ublížit. Rubín je jednoznačně kámen, který negativní vliv odráží větší silou než, která byla směřována na nositele amuletu. Tato tvrdohlavost však může vyvolat několika násobnou zpětnou rezonanci, která často kámen poškodí. Poškození rubínu je viditelné v popraskání krystalické struktury. Dochází k tomu především při střetu s kamenem stejné úrovně, tedy jiným rubínem (červený korund) nebo s kamenem příbuzného řádu - tedy safírem (safír - modrý korund), ale i jiných drahokamů z hlavní skupiny drahokamů.

Rubín podporuje

 • sexuální funkce,
 • tvořitelskou, racionální, empatickou inteligenci,
 • talentovou výbavu uměleckou, humanitní i technickou,
 • ale především podnikání a obchod.

Rubín je podvědomím lidstva, safír nadvědomím, smaragd knihou poznání, ametyst místem dvou tváří a diamant světlem i tmou. B.d.L.

Dominantním temperamentem rubínu je sangvinik. Podporuje mozek, mysl a rozum. Potlačuje však cit. Napomáhá schopnosti dívat se kolem sebe, řídit se intuicí, ale potlačuje schopnost naslouchat i tomu co se mu nelíbí. Ze zdravotních jednotlivin podporuje kardiosystémy, srdce a cévy. Nositeli přináší radost a dobrou náladu a upřednostňuje chytrost nad moudrostí. V osudových cestách ovlivňuje sex, finance a hmotný majetek. Hlavním povahovým pilířem rubínu je schopnost vtisknout okolí svoji povahu - MOC. Schopnost anihilovat (vstřebávat) škodlivé záření je velmi vysoká a dotýká se dokonce až méně agresivních druhů rakoviny. Příprava amuletu rubínu je středně těžká.

Slza andělů

Rubín je slzou andělů, která potřebuje klid, aby nerozpoutala armagedon.

 

© Z knihy "Magie drahokamů" PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality