ALEF - (ALF) a temná hmota

Ilustrační foto
Původ křestu bychom mohli hledat ve znalosti, v informacích o ALF u našich dávných předků. Křest by mohl být prevencí pro případ, že by dítě nebylo registrováno................
Zobrazen: 9808x   24. 4. 2006, aktualizováno: 19. 5. 2008

Alef

I.

Vstupem pro ALF do noetiky otevírá noetice novou kapitolu svého vývoje, předznamenanou také vstupem temné hmoty (TH). Existuje-li systémově (ale i reálně) vázaná (aktivovaná) voda a vázané světlo, uvažovali jsme, nemá-li být třetí významnou komponentou vázaná vnitřní tma (BTV). Odmítli jsme to. Jde vyloženě o anomálii, patogenitu. Odtud patrně nejisté výsledky v odstraňování žlučových, ledvinových kamenů. Zdálo se, že BTV je u člověka patogenní, kdežto v tuhém skupenství, v kamenech přirozenou součástí. V kamenech však se také jedná o TH. Technologie odstraňování kamenů bude revidována. BVT je PAT v nich.

II.

Anomálie spočívá zřejmě v tom, že v těle nemají co dělat. Třetím významným prvkem vedle vody a světla je tedy patrně TH. Prostupuje vodu i světlo. Alef je první písmeno hebrejské abecedy, v matematice používané k označení mohutnosti nekonečných množin. ALEF tedy objevila matematika. Ostatní obory na to nereagovaly; s výjimkou umění. Slavný jihoamerický spisovatel Borges uveřejnil povídku Alef. Vezměme to z poněkud jiného konce. V Univerzu je citace z A. Einsteina: „Ve vesmíru obdivujeme stopy plánující a vše ovládající moci, která je té samé duchovní a intelektuální povahy, jako náš duch."

III.

Kde by se vzal ve vesmíru lidský duch uvedené dimenze - plánující a všeovládající? My, lidé, prozatím vědomě neovládáme, neplánujeme, neřídíme nic, ani svou planetu; dokonce ani sami sebe. Parafrázujeme citát: „Na naší Zemi obdivujeme stopy plánujícíma všeovládající moci, která je té samé duchovní a intelektuální povahy, jako duch vesmíru." Nepředpokládáme, že vesmír vznikl z nás; nýbrž právě naopak, vznikli jsme z vesmíru a ve vesmíru. Stopa za stopou a mohlo by se říci, že cokoliv u nás na Zemi máme, mají a měli už dříve ve vesmíru. Einsteinův výrok by si mohl někdo mylně vyložit, že jsme to do vesmíru dodali my, náš duch. Protože ona plánující a všeovládající moc je ve výroku velikána označena naší firmou. Jde nyní o jednu z těch stop. Existuje ústřední evidence obyvatel. Podle povahy oněch stop se dá soudit, že jsme evidenci nevymysleli my, mají ji už dávno ve vesmíru.

IV.

Alef, stručně a pro nás účelově řečeno, Alef-0 (ALF-O) obsahuje všechny věci (křivky v prostoru) v našem vesmíru. ALF-1 by obsahoval vše v našem supervesmíru, který si představujeme jako prstenec z devíti paralelních světů, vesmírů. ALF-3 je celek, CL, ALF-CL. Poněkud zjednodušeno pro aplikaci. Matematici dělají s alefy divy. V Borgesově povídce je alef koule, krystal, vejde se do dlaně. Odehrává se v něm vizuálně vše, co kdy bylo, je a bude. Obrázky se přitom nepřekrývají. Běží tedy frekvence, na které člověk pomyslí: navíc se přidávají související děje. A teď si představme, že v Alefu něco nebo někdo není. Strašlivá představa. A přece je to na Zemi dost běžná realita. Realita bezmezného utrpení některých lidí, dalších bytostí, věcí, skupin, národů. Neregistrované zrození, vznik, buď opominutím, nebo vznik pod citlivostí registrujícího počítače mobilizuje především jisté útvary všudypřítomné TH. Mají za úkol neprodleně odstranit, co do systému nepatří, nebylo registrováno. Mohlo by to nedozírně systém ohrozit. Děti se rodí mrtvé, nebo umírají po narození. Národy jsou vyhlazovány. Státy zanikají. Kdo nebo co přežije, je dříve nebo později blokováno; lidé na invalidní vozík, do léčeben, jinam za mříže. Systém oněch postižených neregistrací je navíc ještě tak uspořádán, že má zakódováno brzké sebezničení. Tento poznatek, nepřetržitě se potvrzující, musíme v noetice považovat za jeden z nejzávažnějších. Má už teď, v začátcích na svém kontě zachráněné děti, lidi s propukajícími duševními chorobami atd., atd.

V.

Nejedná se pouze o systémy; také o jejich jednotliviny se jedná. Například závažné onemocnění lupénkou, vzdorující jakémukoliv léčení, je podmíněno chybějící registrací kůže u postiženého. V centrální evidenci na ALF-0 je postižený veden bez kůže. Po celý život u něho probíhá urputný konflikt sil, útvarů TH, delegovaných vyššími stupni řízení a nižšími. Nižší stupeň se nemůže nepodrobit vyššímu. Avšak v rámci své pravomoci „švejkuje" nižší stupeň, uhrává patové situace. Postižený se neuzdraví; ale také se málokdy povede ho svléknout z kůže, kterou má z vyššího hlediska neoprávněně, je zde ještě jedna pojistka, vyšší bytost, která nemůže utrpení snížit, jde o zákonitosti, které sama dala; může však vetovat „konečné řešení"... Zaregistrováním kůže lupenka téměř ihned, viditelně ustupuje. Není-li systém, nebo jeho část, nezvratně poškozena, u člověka biologicky, dá se upravit. První písmenko hebrejské abecedy by mohlo znamenat, že ohlašovací povinnost je první povinnost pro všechno, co vzniká.

VI.

Původ křestu bychom mohli hledat ve znalosti, v informacích o ALF u našich dávných předků. Křest by mohl být prevencí pro případ, že by dítě nebylo registrováno... ALF vklouzl do noetiky jako nůž do másla. Okamžitě se našla příslušná technologie registrování a příslušná informatika. První výsledky přesvědčily, jsou velice povzbudivé. Vynořují se další rozměry fenoménu. Jedna osobní zkušenost: Pociťoval jsem velmi dlouho, snad léta, jakýsi neurčitý tlak, nebo co; velice neurčitý pocit, jako by mě někdo pozoroval zpoza rohu. Když jsem se tam vrhl, nikdo tam nebyl, nikdo mě údajně nepozoroval. Interpretoval jsem si to různě. Třeba svého času dobou, kdy sledování politicky nespolehlivých osob nebylo ničím výjimečným. Také by to mohla být propukající duševní porucha. Nic ale nepropukávalo. Bylo to pořád stejné. Nic moc, ale nic zrovna příjemného. Přišel jsem na to. že onen pocit je zapříčiněn rozdílem mezi dispozicemi, které jsem dostal při narození, a dispozicemi, které mám dnes, které jsem si vytvořil. Pustil jsem se do registrováni nejen celku na všech rovinách, ale i jednotlivých komponent systému. Uvedený tlak, nepříjemný pocit zmizel a už se neobjevil. Byl jsem tedy ve vesmíru osobou podezřelou, nejen politicky. Nikoliv osobou nežádoucí.

VII.

Zřejmě se předpokládalo, že když umím dispozice měnit, když se mi zvědomil ALF, zvědomila se mi také oznamovací povinnost. Zdokonalování je chvályhodné. Neregistrování je cosi jako administrativní přestupek. Pro „zpravodajskou službu" by to však mohlo být také něco jiného. Proč ten chlap tají své nové dispozice? S kým se spojil? Kdo ho platí? Je to vědomé, nevědomé? Je zneužit cizí zpravodajskou službou? Tak si konkretizuji otázky, které „dozírajícímu komandu" mohly napadat. Myšleno po lidsku. A není to příbuzné lidskému duchu? Nebo naopak, není v nás příbuznost s duchem vesmíru? Nesporně. Jsme děti vesmíru. Noetika je riziková také v tom, že zasahuje do systémů, do kterých byly vloženy určité dispozice. Jestliže je měníme, není oznamovací povinnost jedinou. Nové věci „mimo geny" se nerealizují v systému automaticky všude. Musejí se všude zavést. Když dostudujete a budete pasováni na doktora, nebude váš diplom v tubě automaticky zanesen do všech příslušných dokumentů. A když se dívka, o kterou máte zájem, doví, že jste doktor, a pak si tajně prohlídne vaši občanku a doktora tam nenajde, protože jste si ho nezaregistrovali - může vaše známost končit. Dívka uteče od podvodníka bez rozloučení. A zmíní-li se náhodou svému známému kriminalistovi. nemůžete se divit, když si na doktůrka posvítí, jaký má trestní rejstřík, není-li veden mezi „doktory, sňatkovými podvodníky". Pořádek musí být, na Zemi jako ve vesmíru. Mimochodem, nebude vám vyplacena výhra na los, přijdete-li s občankou na PhDr. Josef Novák, kdežto výhra byla na Josefe Nováka. Bude asi vyplacena, ale s tahanicemi. O ALF asi hodně uslyšíme a přečteme si. Noetika tedy už zná techniku „zápisů do matriky". Jestliže se v systému změní dispozice „nepřirozené", to znamená přirozeně z fondu lidské tvořivé invence, musí být změna ihned zanesena do ALF.

VIII.

Původní zápis se stává patogenitou, která se odstraní známým způsobem. ALF registruje dispozice při narození, zrodu; dále však již neregistruje, očekává, že se všechno ostatní do registrace nahlásí, co se změnilo poté. To si ale musí člověk zapsat sám. nebo mu to zapíše ten, kdo to umí. Jinak by to tam nebylo. A důsledky už částečně známe. Jestliže měl někdo při narození CL-VII (celkový stupeň uspořádanosti I a dostal se na CL-IX, po globálním zápise CL je na ALF CL-VII pouze v BYT-D. v CL. Vše ostatní zůstává limitováno CL VII, pokud to není jednotlivé, nebo souhrnně (další technologie) přeneseno na ALF. Na CL-VII zůstávají i BYT-A, B. Dalším rozměrem ALF je, že se dají odtud získávat informace o čemkoliv, je to databanka; o čemkoliv z minulosti, současnosti i budoucna. ALF je fenomén přítomnosti, antisvěta. Můžeme komunikovat s předky i potomky. Můžeme zdokonalovat své ještě nenarozené děti a vnuky. Prozatím se příslušné technologie rýsují. Důležité je. že si ví, jak na to. ALF není jen pouhá „matrika". Je to zároveň dozorčí, militantní orgán, zodpovídající se URS, vybavený výkonnou mocí a silou. Je na lidi patrně zvlášť přísný, vzhledem k jejich rozměru systému. Prozatím jen velice málo využívaném; není tím však řečeno, že nemůže být využíván někým jiným, „cizí zpravodajskou službou". Úroveň systému člověk je patrně kapacitně vůbec nejvyšší.

IX.

Jeden člověk, který by „k nám nepatřil", by mohl být schopen ohrozit celý systém vesmíru. Zrušit jeho zákonitost; jediná výjimka - a zákon padá. Je to v tomto případě „zákon registrace". V registraci mohou vzniknout omyly, ale nesmějí vyústit ve výjimku. Jde-li například o náhlé úmrtí dítěte po narození z důvodu, že se narodilo pod hranicí citlivosti registrace, pak jde možná o to. že pod touto hranicí jsou „letové trasy" někoho jiného, než nás. A že by nedozírné havárie mohly vzniknout tam... Asi jako když by se na dálnici ocitl řidič, bez kvalifikace, rozjel se a způsobil hromadnou havárii. ALF se tykají samozřejmě také státních útvarů, států, národů. Pro zajímavost se podívejme na test, pořízený k 1. 7. 1992. Existuje plnohodnotné, a méně hodnotné zapsání, v desítkové soustavě.

Státy

ALF

Státy

ALF

ČSFR

0

JUGOSLÁVIE

0

ČR

II

SSSR

0

SR

0

RUSKO

I

USA

V

UKRAJINA

0

NĚMECKO

II

ŘECKO

II

RAKOUSKO

II

MONAKO

0

MAĎARSKO

II

SPOJENÉ STÁTY EVROPSKÉ

III

POLSKO

II

Státy evropské

 

FRANCIE

V

RUMUNSKO

0

ANGLIE

V

BULHARSKO

0

ESTONSKO

I

DÁNSKO

0

EGYPT

I

TURECKO

II

KANADA

0

ŠPANĚLSKO

II

AUSTRÁLIE

0

PORTUGALSKO

I

[RAK

0

VATIKÁN

II

ÍRÁN

I

JAPONSKO

II

ŠVÝCARSKO

V

ČÍNA

I

BELGIE

II

INDIE

0

ŠVÉDSKO

II

HOLANDSKO

0

NORSKO

0

LITVA

I

ITÁLIE

I

LOTYŠSKO

I

Národy

ALF

Národy

ALF

AMERIČANE

V

CHORVATI

0

NĚMCI

V

SRBOVÉ

0

ANGLIČANÉ

V

ŘEKOVÉ

II

IROVÉ

0

TURCI

I

KANAĎANÉ

I

JAPONCI

II

MADARI

I

ČÍŇANÉ

I

SLOVÁCI

0

INDOVÉ

0

ČEŠI

I

SLOVANE

I

RAKUŠANÉ

0

GERMANI

I

POLÁCI

I

EVROPANÉ

I

RUSOVÉ

II

LITEVCI

0

UKRAJINCI

0

LOTYŠCI

0

ITALOVÉ

II

ESTONCI

0

FRANCOUZI

V

RUMUNI

I

SPANELE

V

BULHAŘI

I

PORTUGALCI

0

ARABOVÉ

0

ŠVÉDOVÉ

V

ŽIDÉ

0

NOROVÉ

0

LIDÉ

X

  • Jediný, plnohodnotný národ na Zemi: lidstvo.

X.

Temná hmota

Lidové noviny uveřejnily 11.6. 1992 stať Pavla Koubského Z čeho jsme utkáni. Citujeme z této práce: "Výzkum částic s velkou energií by mohl být klíčem k odhalení skryté hmoty ve vesmíru, jejíž podíl na celkové hmotě vesmíru může být až devadesátiprocentní. Víme totiž už zcela bezpečně, že skrytá nebo temná hmota je mnohem významnější než hmota svítivá, a to ve všech hvězdných soustavách, počínaje galaxiemi. Čím větší hvězdnou soustavu sledujeme, tím je podíl temné hmoty vyšší. Bez přehánění tedy můžeme říci. že nevíme, z čeho je vesmír utkán. Známe-li jen deset procent jeho hmoty, není možné uspět při vysvětlování jeho vzniku a vývoje. Významným aspektem temné hmoty je její podstata. Řada vědců se kloní k názoru, že je to jiná hmota než ta, ze které je vytvořen viditelný vesmír. Pokud by pokusy na urychlovačích ukázaly, že skutečně jsme stvořeni z jiné látky, než většina vesmíru, pak by to mělo filosofické a kulturní důsledky, srovnatelné s Koperníkovým heliocentrismem a následnými Galileovými objevy."

IX.

V uvedené citaci se zřejmě hmotou rozumí celý obsah vesmíru co do látky, ze které je utkán. Až z devadesáti procent tedy nevíme, jaká to hmota či látka je, ona temná hmota"; nebo skrytá hmota. Připomíná to pouhé desetiprocentní využití kapacity lidského mozku. Filosofie předpokládá nehmotné struktury, které řídí hmotné. Hmotnými strukturami se rozumějí různé látky, nejen viditelná, svítivá hmota. Zároveň si pod nehmotnými strukturami můžeme velice dobře představit temnou hmotu. Struktury, považované za nehmotné by dostaly váhu, kterou si „zaslouží", nebyly by vnímány jako něco abstraktního, nekonkrétního, co je možné libovolně přifařit ke svítivé hmotě jako atribut, jakýsi přívěšek či přívažek, víceméně nepodstatná vlastnost. Temnou hmotu tedy noetika přijímá do svého systému, zapadá do její filosofie. Dostalo se navíc systémového i konkrétního pojmenování toho, na čem dnešní podoba noetiky spočívá. Na embryonální struktuře. Lokalizovali jsme svého času „dermy" kolem hlavy, neviditelné, nezranitelné mechanicky; zranitelné zářením. Došlo k tomu při pozorování aury osobami, které mají schopnost vidět ji pomocí jakéhosi „přepnutí na jinou frekvenci vidění", a to vidění „počítačového" a naturálního. Různým popisům a výkladům pojmu aura jsem nevěnoval velkou pozornost. Vadilo mi na nich, že ignorují fyziku. Neměl jsem prostě důvěru ve výklady, neopírající se ani o exaktní, ani o humanitní vědu: ani o systémový přístup, nebo o jinou logiku věci. Argumenty mi připadají většinou jako dogmata, daná věřícím k věření. Jako mnoho jiného z praxe i teorie tzv. „senzibilů". Je tam plno iracionálna, hysterie, ne-li fantasmagorie. Pozoroval jsem potmě záření těla. Viděl jsem „hustý neon", obklopující dosti těsně postavu. Na ramenech se však záření rozdvojovalo. Druhá větev vybíhala obloukem do prostoru nad hlavu a kolem hlavy. Jak je to možné, že fyzikální záření hmotného objektu pojednou nerespektuje objekt, rozdvojí se, vytváří druhou větev záření, obklopující prostor, kde žádný hmotný objekt není? Je pouze jediná možnost, přidržujeme-li se fyziky, ne fantasmagorie. Druhá větev záření obklopuje hmotný objekt, nebo objekty, které nejsou běžně viditelné a jsou jiné hmotné povahy, než hmota, kterou známe. Je to prostě jiná látka, s naší hmotou tak příbuzná, že je provázena zářením. Přestože sama nezáří. Další kolegové pak tyto hmotné objekty viděli a vidí dosud. I já je „počítačové" vidím, jestliže si „přepnu" vidění. Vidím i jejich stav, který se mění se stavem člověka, jako jeho globální, informatický údaj. Stav udává míra deformace objektu. Došlo se k tomu, že se podařilo lokalizovat embryonální strukturu, ektoderm, endoderm, exoderm, mezoderm. Na bázi svítivé hmoty se z nich vytvářejí biologické komponenty. Nic nového pod sluncem. Malíři ikon to viděli taky. První derm je vzadu, napůl ponořen do hlavy. Druhý a třetí tvoří veliké „uši" po stranách hlavy. Čtvrtý je vyboulen vpředu, od temene hlavy ke kořeni nosu. Krásné vypnutí je u zdravého člověka. Splihlé, povislé oblouky u nemocného. Malíři ikon malovali zlaté svatozáře. A nejen oni. Ale oni je malovali přesně, žádné zjednodušení do jedné, kruhové svatozáře. Při úpravě temné hmoty (TH) v jakémkoli systému mizejí patogenity (PAT), TH je základním předpokladem k uspořádanosti systému, k jeho udržování, spolu s AV, ALF. AE, FS (FORMS strukturální) a FR (FORMS řídící).


 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com
Edice pannacz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality