Esoterika a pohled do minulosti

(c) A.R.X. Esoterika.
Esoterika a slovesný původ. Příklady esoterických hnutí. Etymologie - Platón. Aristoteles. První výskyt esoteriky v angličtině. Pythagorejci a esoterika. Věda a esoterika. Esoterika a náboženství. Esoterika metafyzika. Esoterické proudy.
Zobrazen: 8986x   příspěvků: 0   23. 3. 2014, aktualizováno: 4. 3. 2015

" Arkána " (Arcanum) a " esoterické "Ezoterika (nebo esoterismus)

znamená vnímání esoterických názorů nebo určitého přesvědčení, které je, svým způsobem konzervativní nebo chápané pouze určitou skupinou. Vnímání esoteriky je vzácné nebo lze také možná říci také neobvyklé běžnému pojetí.

Esoterika a slovesný původ

Termín pochází z řeckého ἐσωτερικός ( esôterikos ) což je, sloučeninou ἔσω (ESO) : tedy „uvnitř“, což se vztahuje k niternosti a mysticismu. Jeho antonymum je „obecně srozumitelný“.

Termín Esoterika se může také vztahovat k akademickému studiu esoterických náboženských hnutí a filosofií, nebo ke studiu náboženských hnutí a filosofie, jejichž příznivci rozlišují své názory, jednotlivé postupy a zkušenosti z hlavního proudu obecně srozumitelných a více dogmatických institucionalizovaných tradic.

Příklady esoterických hnutí

Příklady esoterických hnutí a filozofie jsou:

Ačkoli ezoterika odkazuje na zkoumání skrytých významů a symboliky v různých filozofických, historických a náboženských textech, tak samotné texty jsou často hlavním tradičním směřováním. Jsou to například, Bible, Tóra jakožto esoterický materiál.

Etymologie - Platón

Platón ve svém dialogu ESO (esoterika): Alcibiades (cca. 390 př.nl), používá výraz „vnitřních věcí“, a ve svém dialogu Theaetetus ( circa 360 př.nl ) používá výraz: Exo (exoterika) což znamená „mimo tyto věci“.

Aristoteles

Aristoteles aplikuje tento rozdíl do svých vlastních filosofických spisů. Jeden z prvních výskytů řeckého adjektiva esôterikos je potom patrný u Luciana Samosata.

První výskyt esoteriky v angličtině

Termín „esoterický“ se jako první objevil v angličtině v roce 1701 v díle Dějiny filozofie Thomase Stanleyho, v jeho popisu Mysteriózní školy Pythagoras.

Pythagorejci a esoterika

Pythagorejci byli rozděleni do tkz. „obecně srozumitelného“ (ve výcviku) a esoterického pojetí, které je určeno pouze pro „vnitřní kruh“.

Odpovídající substantivum „esoterika“, které bylo vytvořeno ve francouzštině v roce 1828 je asi nejsrozumitelněji následně definováno mystikem Eliphasem Lévim v roce 1850.

Mezi „konkurenčním“ chápáním například vědy (jakožto polarity) je chápání esoterismu, jako řady různých proudů esoterismu.

Věda a esoterika

Věda se pokusila definovat skutečnost, jejíž definice je založena na přítomnosti v esoterických proudech několika základními charakteristikami:

Teorie, která definuje korespondenci mezi všemi částmi neviditelného a viditelného vesmíru.

Přesvědčení, že příroda je živá bytost vzhledem k Božské přítomnosti nebo jisté životní síle, kterou potřebuje pro zprostředkování (např. symboly, rituály, anděly, vize atd.), aby byl přístup k duchovnímu poznání. Zkušeností a vybavenost osobní a duchovní proměny, kdy lze dosáhnout určitého poznání.

Esoterika a vnitřní vlastnosti

K tomu všemu se přidávají také jisté vnější a vnitřní vlastnosti.

Esoterika a náboženství

PRATHEO - starověká teologie. Je třeba však zdůraznit, že definice esoteriky je jedním z několika druhů odlišných chápání nejvhodnějšího použití termínu školy, která je zastoupena autory jako:

Původní tradice je patrně více ze severu než z východu. Je součástí pozdější epoch. Jsou převedeny do jiných regionů než mezi západní a východní. Domníváme se, že původ esoteriky je severní tradicí.

Esoterika metafyzika

V použití je ezoterika metafyzickým pojmem, který odkazuje na „transcendentní jednotu“ všech velkých náboženských tradic. Ezoterika je metafyzický bod jednoty, kde jsou obecně srozumitelné náboženství, které věří ve sblížení.

Odmítání esoteriky

Esoterika má představu, že východiskem je uznání skutečnosti, že existují různé náboženství, které se navzájem vylučují. Může to znamenat také to, že jedno náboženství má pravdu, a že všechny ostatní jsou falešné... ale také to, že všechny jsou chybné...

...Ve skutečnosti to však znamená, že všichny jsou v pořádku - ne v jejich dogmatické výlučnosti, ale v jejich jednomyslném vnitřním významu, který se shoduje s čistou metafyzikou, nebo v jiných podmínkách , s filosofií (F. Schuon 1995).

Západní esoterické hnutí v určitém smyslu mají kořeny ve starověku a středověku. Hlavní fáze ve vývoji západního esoterismu začíná v renesanci, zčásti v důsledku různých pokusů oživit dřívější poznání.

Během italské renesance, například překladatelé, jako byl Ficino a Pico della Mirandola obrátil svou pozornost ke klasické literatuře neoplatonismu, a k tomu, co bylo považováno za určitou mozaiku hermetismu.

Další snahy ve starověku, které vstoupily do souboru esoterických spekulací byly astrologie a alchymie.

Vedle těchto, oživil proudy od pozdního starověku, druhý hlavní zdroj esoterické spekulace jako je kabala, která byla následně vymazávána z židovského kontextu a to se snahou přizpůsobit se křesťanské představě. (Johannes Reuchlin).

Mimo italskou renesanci,  ale další hlavní proudy esoteriky byl zařazen také Paracelsus v kombinaci s alchymicko - astrologickými motivy (mimo jiné).

Esoterické proudy

Počátkem 17. století, esoteriku zastupují proudy, jako je křesťanská theologie a Rosicrucianismus. O století později potom esoterické myšlenky zednářství.

V 18. století, stejně jako v počátcích 19. století nastoupil mesmerismus pro který se stal esoterismus hlavním výrazem.

V 19. století byla, esoterika zastoupena v některých aspektech filozofie, literatury a vědě v souvislosti s romantismem, spiritismem a pozoruhodnou vlnou francouzského okultismu.

Hlavním představitelem esoteriky ve druhé polovině 19. století je teosofie HP Blavatské, nesmí však být zaměňována s křesťanskou Teosofií.

Ve 20. století byla Teosofie rozvíjena Annie Besantovou a Charlesem Websterem Leadbeaterem, Rudolfem Steinerem a mnoha dalšími, kteří se řadí na post – theosofického hnutí Antroposofie, která byla založena Rudolfem Steinerem v rané fázi 20. století zahrnující esoterickou verzi školství, zemědělství a zdravotnictví.

Určitě musíme ještě zmínit jeden pozoruhodný esoterické proud, který pochází z učení GI Gurdjieffa a PD Ouspenského.

Theosofie je považována také za hlavní vliv na mnoho méně institucionálně organizovaných odrůd esoterismu v metafyzickém prostředí jako například tkz. New Age.

V novodobé historii můžeme také zařadit Carla Gustava Junga, jenž může být viděn také jako zastánce esoteriky včetně jeho spisů, které  se týkají esoterických směrů jako je například Alchymie.

Esoterika a její různé formy a podstaty v multidimenzionálních povahách však nemůže být přenesena, aniž by byly překročeny pouze historické data. Minimálně, studium esoteriky a mystiky, vyžaduje určitý stupeň účasti v tom co člověk studuje.

 

(c) A.R.X. B.d.L.


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality