Možnosti mozku – zbraně

(c) A.R.X. 	Možnosti mozku – zbraně
Mozek jako zbraň. Reakce OSN na nebezpečí. Zákaz zbraní v kosmu a některých dalších. Zařazení zbraní do výzbroje Ruska. Zneužití mozku k válečným účelům. Symptomy napadených osob.
Zobrazen: 9479x   příspěvků: 2   4. 3. 2015

Mozek jako zbraň

Je zřejmé, že možností vyšší než běžně užívané mozkové kapacity 10% je schopnost páchat jak dobro tak zlo. Zatímco dobro je standardně sice dobré, ale tkz. pasivní, tak zlo jak víme koná aktivně. Nezřídka se stává, že se proti sobě staví utajené spolky a to jak spolky specializované pod některou vládní agenturou, tak ty, které pracují samostatně. Není se čemu divit, že v řadě států se vytváří hnutí, které upozorňuje na nebezpečí podkopávání demokracie, které tkví v použití psycho zbraní, vytvářených speciálně nadanými nebo vycvičenými jednotlivci a spolky.

Reakce OSN na nebezpečí

OSN zařadila odkaz na nebezpečí těchto zbraní, který směřuje na článek kanadského Globalresearch a irský News Beacon Ireland. 28. ledna se článek objevil rovněž v Indymedia ve Velké Británii  a v USA. Odkaz můžeme naleznout také v přehledu Evropského parlamentu a Ministerstva životního prostředí USA.

Postoj EU a USA

Jak EU tak USA naznačila, že souhlasí s iniciací mezinárodního zákazu používání zbraní, kterými by vlády a případně i jiné skupiny byly schopné zbavovat nepřátele nebo občany, životů a svobody, aniž by to jejich oběti a jejich blízcí mohli prokázat.

EU a USA se obávají, že kdyby byly tlakem veřejnosti donuceny tyto zbraně jednostranně zakázat, mohly by je proti nim v nějaké možné válce použít další světové mocnosti, zejména Rusko a Čína.

Když se 29. ledna objevil stejný článek v Rusku, objevily se na něj znovu odkazy na všech třech webových stránkách (odkazy na stránkách Evropského parlamentu a vlády USA zmizely vlivem zastarání).

Postoj Ruska

V diplomatické politické řeči to bylo nenápadné pozvání Ruska k jednání o zákazu těchto zbraní. Rusko už v roce 1998 navrhovalo generálnímu tajemníkovi OSN, aby zařadil k jednání na pořad Valného shromáždění OSN zákaz takzvaných informačních zbraní, ale článek, upozorňující na to, že mezinárodní zákaz těchto zbraní teď závisí hlavně na Rusku a Číně, byl 2. února na ruských Indymédiích zablokován jako spam. Přesně o týden později a to 10. února byl opět zveřejněn.

Článek z 2. února se opět objevil na přehledu tisku amerického ministerstva pro ochranu životního prostředí a Evropského parlamentu. Celosvětový zákaz zbraní, které jsou v zásadě a ve své podstatě zbraněmi hromadného ničení a jejichž používání by znamenalo likvidaci přirozeného lidského světa a destrukci demokracie, tedy teď závisí na rozhodnutí Ruska a Číny připojit se k jednáním.

Nedostatkem původního článku na toto téma je, že se nezmiňoval o alternativních technologiích dálkového ovládání lidského nervového systému a lidského mozku. Základem nedostatků článků je detailnější popis fungování, jelikož podléhá vysokému stupni utajení již několik desítek let.

Zákaz zbraní v kosmu a některých dalších

Mimo zákaz rozmísťování zbraní ve vesmíru z roku 2000 vyjmenoval Denis J. Kucinich tyto technologie dálkového ovládání mozku, likvidaci zdraví a zabíjení lidí:

"systémy umístěné na zemi, na moři nebo ve vesmíru, používající záření, elektromagnetické, psychotronické, zvukové, laserové nebo jiné energie, směrované na jednotlivé osoby nebo populace za účelem informační války, ovládání nálady nebo mysli jednotlivých osob nebo populací".

Je možné, že vývoj fyzikálního výzkumu odhalí ještě další koncepty dálkového působení na lidský mozek a nervovou soustavu. Pokud by tedy došlo jenom k zákazu elektromagnetického ovládání lidského mozku, nebude tím ještě uzavřena cesta k nedokazatelnému zbavování lidí jejich svobody, jejich zdraví a jejich životů. V tomto směru je moderní věda schopná vytvořit mezi vládami a občany nepřekonatelnou propast.

Zařazení zbraní do výzbroje Ruska

Ruský ministr obrany, Anatolij Serdjukov, řekl na schůzce s tehdejším předsedou ruské vlády, dnes ruským prezidentem, Vladimirem Putinem: „Vývoj nových zbraní, založených na nových fyzikálních principech: zbraní směrované energie, geofyzických zbraní, zbraní vlnové energie, genetických zbraní, psychotronických zbraní atd. je součástí programu zařazování zbraní do výzbroje od roku 2011 do roku 2020.

Vývoj a výzkum v 70. letech

V 70. letech minulého století probíhal v USA, SSSR a i v Československu intenzivní vědecký výzkum jevů spojených s možnostmi mozku, který částečně odhalil jejich fyzikální principy.

Základní symptomy napadení

V Kanadě vznikla skupina, která iniciuje petice proti zbraním tohoto druhu a sestavila rovněž seznam určitých symptomů, které provází zásah:

Mezi některé symptomy napadených osob patří:

 1. Mikrovlnné slyšení a týrání intenzívním, hlasitým, elektronicky znějícím zvukem
 2. Zkreslení vidění a halucinace
 3. Manipulace vůle, emocí, pocitů a vjemů
 4. Manipulace lidského chování: vynucená řeč, nedobrovolné pohyby těla, přenos specifických povelů do podvědomí, povinné provádění těchto povelů
 5. Čtení myšlenek na dálku, vyvolávání myšlenek, „implantace“ charakteru
 6. Oslabování smyslového vnímání: neschopnost koncentrace, narušení schopnosti racionálního a samostatného myšlení
 7. Ztráta paměti a vědomostí
 8. Neadekvátní stavy, které napadení jedinci předtím nikdy nezažili (stavy narkotického opojení, deprese, chorobné tužby apod.)
 9. Ovládání spánkových vzorců: spánkový nedostatek, případně neovladatelný spánek
 10. Rozmazané vidiny
 11. Křeče, záchvaty a výbuchy
 12. Nesnesitelná uměle vyvolaná bolest v jakékoli části těla, včetně zástavy srdce a dalších závažných medicínských stavů

Zneužití mozku k válečným účelům

Je smutné, když obrovské možnosti mozku jsou zneužívány k potlačení lidské svobody a demokracie. Možnosti jsou velké a hlavním směřováním by vždy měla zůstat snaha o zachování života, zvyšování kvality života a celkové fyzické a psychické kondice, kvalitního prostředí a dobrých sociálních vztahů ve společnosti. Což také zůstává našim cílem.

Postoj emphatiky

Přestože se naše společnost zabývá využitím vyšší mozkové kapacity, informačními účinky bez ohledu na vzdálenost v prostoru s dopady v čase ve všech sférách bytí, tak vždy jednáme tak, aby byla zachována svoboda a zdraví společnosti a jednotlivců, kteří nepoškozují zdraví a svobodu druhých.

Studium emphatiky

První ročníky studia emphatiky jsou zaměřeny výhradně na cvičební kroky vedoucí k praktickému využití získávání informací, kódování společného jazyka potřebného pro dešifrování indikací širší mozkové kapacity. Stejná míra času je věnována pluralitní filozofii, všeobecnému rozhledu v ezoterice, poznávání symbiózy přírody a člověka.

V dalších ročnících se přistupuje k rozšíření vědomostí o lidském těle a jeho fungování. Přednášky jsou sestaveny z cyklu medicínsky zaměřených přednášek, kde přednášejí lékaři specialisti, kteří jsou členy naší společnosti. Rozsah studia odpovídá základnímu studiu v anatomii a souvisejících oborech lékařské fakulty. Přidává se segment aplikovaných disciplín, kde se učí studující testovat talentové předpoklady, kompletní spektrum IQ a další vybavenost člověka.

V nejvyšších ročnících se učí vyšší syntéza poznatků získaných informací, možnost jejich úpravy a rozsah možných úprav do optimálních stavů.

Náročnost studia empahtiky

Náročnost studia do středního stupně odpovídá vysoké škole bakalářského stupně. Délka studia je tři roky. Vyšší a vysoký stupeň studia odpovídá dálkovému studiu universitního typu a je v délce dalších dvou let. Po absolvování vysokého stupně nastupuje tkz. dílna, které je obvykle v délce dvou let praxe a je ukončená tkz. atestací. Dosažený interní titul je EMPH.

Vystudovaní absolventi se následně zapojují buď do specializované pracovní praxe, jako přednášející a také jako členové konzilia podílející se na vývojových otázkách a výzkumu.

(c) A.R.X.


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 2 příspěvků.
"Hacknutý" mozek (kikik, 12. 3. 2019 16:47:31)
Pomůžete prosím. Díky.
"Hacknutý" mozek (Kik.., 8. 3. 2019 21:15:17)
Co se dá udělat, v případě, že je mozek člověka "hacknutý"? Díky.
 Poslední aktuality