Nemoci nejen mágů

Živel vody a ohně.
Podívejme se nyní krátce na psychiku člověka a některé nemoci. Rovněž se podívejme na něco co se často připisuje na vrub psychických onemocnění, ale rozhodně tam nepatří. Psychika a charakter.
Zobrazen: 17059x   příspěvků: 0   7. 2. 2010, aktualizováno: 27. 1. 2014

Poruchy a nemoci osobnosti

 • Osobnostní a charakterové poruchy (nepatří mezi nemoci)
 • Psychické onemocnění

Osobnostní a charakterové poruchy

Nízká HRD (hrdost), vysoká JE (ješitnost), pokles CHAR (charakteru), nízké PO (pod -10/20), ZEN (nejznámější tři ZEN – žízeň po penězích, sexu, alkoholu a návykových látkách) ad.

V extrémním případě se charakterová porucha projevuje syndromem:

 • MESIÁŠ,
 • SPASITEL,
 • NIČITEL.

Obvykle postupně, možno, ale i kombinovaně. Osobnostní a charakterové poruchy nelze omlouvat a je nutno vždy zaujmout opatření.

Projev simulace osobnosti

K aktivaci syndromu simulace osobnosti (mesiáš atd.) je potřeba tkz. vodítko.

IM (implicitní) vodítko

je například aktivace ABS (abcesu – zapouzdřené vzpomínky, které se aktivují vnějším prostředkem – často narušené dětství, případně dědičné dispozice).

EX (explicitní) vodítko

například touha po penězích (ZEN) aktivuje nízké živočišné pudy. Dochází k duševní mutaci, kdy se pokřiví vnitřní krása jedince a ochrnou jeho duchovní hodnoty. V těchto případech se probouzí jako zvěstovatel pohrom (mesiáš), slabší povahy podrobuje a „zachraňuje“ (spasitel) a ty, kteří stojí v cestě se snaží likvidovat. Osobnostní a charakterová porucha není nemoc, ale úpadek člověka. Naproti této poruše stojí něco naprosto jiného…

Psychické onemocnění

Orientační dělení: MAD SCH PAP EPI HYS MR DEN SM.

 • Implozní
 • Explozivní

A tedy na:

 • Deprese (DEES) a
 • Maniodepresivní psychózy (MAD)

Deprese (IM)

Deprese se projevuje dlouhodobě pokleslými náladami. Člověk má skličující charakter, upadá do chmurných úvah a negativního pohledu na svět. Často pociťuje úzkost a opuštěnost, objevují se pocity zbytečnosti nebo viny, má malou sebedůvěru, zhoršené soustředění, problémy s pamětí a pozornosti, únava. Člověk v depresi je téměř neschopen smysluplné činnosti. Pro okolí může působit jako lenivý člověk. Chřadnou jeho reakce na radostné podněty a zpomaluje se myšlení. Reakce na podněty jsou často chladné.

Dělení deprese podle příčiny vzniku

 • organické – při organickém poškození mozku (např. úrazy, nádory), krvácení, endokrinní poruchy, poruchy jater či slinivky břišní (např. cukrovka),
 • endogenní – příčina je v poruše chemie mozku (nervovým přenašečem dopaminem),
 • reaktivní – reakce na nějakou stresovou událost,
 • farmakologické – způsobená některými léky či přípravky.

Charakteristické pro depresi je dlouhodobě zhoršená nálada a beznaděj

Omezuje se dřívější zájem o příjemné aktivity. Může docházet k ochladnutí intimity, změnám spánku, nespavosti, změna příjmu potravy. Jídlo se může jevit nevýrazné a bez chuti. Omezuje se schopnost koncentrace, soustředění na práci, četbu. Běžná je ztráta energie. Zvyšuje se riziko sebevraždy (cca 15% lidí trpící depresí ukončí násilně život). Deprese je narušená vůle z nedostatku vnitřní a fyzické energie.

Deprese patří k implozním (vnitřní destrukce) poruchám

tedy ovlivňují především postiženého člověka. Deprese ubližuje především postiženému. Lze účinně řešit.

Maniodepresivní psychóza (EX)

je závažný duševní stav (psychický výkyv), který způsobuje nadměrné změny nálad, vitality, psychických funkcí a někdy i omezuje schopnost celkového „přirozeného“ fungování a rozhodování. Projevy poruchy může být i rychlé cyklování nálad (více než 4 fáze v jednom roce) či ultrarapidní cyklování (fáze se mnohokrát střídají během dne).

Manický syndrom

Manickým syndromem se rozumí stav, kdy je nemocný nadměrně podnikavý, veselý, nic pro něho není problém, má sníženou potřebu spánku,

 • v sexuální oblasti je často promiskuitní,
 • navazuje stále nové vztahy,
 • může být i bezdůvodně podrážděný,
 • při obtížném formátu diskuse mluví nesrozumitelně, kdy myšlení předbíhá slova (slovní chaos),
 • pochody v jeho těle jsou zrychlené,
 • často mají „velikášské“ bludy,
 • mnohdy narušují práci, školu, rodinu a celkově život ve společnosti,
 • Zvýšené psychomotorické tempo,
 • Někdy je velmi sdílný, jindy, nesnášenlivý, tvrdohlavý. Nemocní nakupují nebo prodávají různé věci, podnikají různé aktivity, utrácí peníze, bývají sexuálně podnikaví.

Objevují se bludy.

Typy bludů Makromanické

 • Megalomanické - přesvědčení o zvláštním významu vlastní osobnosti
 • Extrapotenční - přesvědčení o nadpřirozených schopnostech či nadání
 • Originární - přesvědčení o vznešeném původu
 • Inventorní - přesvědčení daného jedince o tom, že je vynálezcem významného objevu
 • Reformátorské - přesvědčení o tom, že daný jedinec provede významné změny ve společnosti
 • Mesiášské (religiózní) - přesvědčení daného jedince o tom, že je spasitelem
 • Erotomanické - přesvědčení o neodolatelnosti pro druhé pohlaví
 • Eternity - přesvědčení, že dotyčný je nesmrtelný, že nezemře

Mikromanické bludy

 • Insuficientní - přesvědčení o vlastní neschopnosti
 • Autoakuzační - sebeobviňování za různá neštěstí atp.
 • Obavné - přesvědčení, že se přihodí katastrofa
 • Ruinační - přesvědčení o totálním zchudnutí
 • Negační - popírá existenci (buď vlastní či někoho jiného - např. z rodiny atp.)
 • Enormity - přesvědčení, že svojí existencí či činností přivodí katastrofu
 • Eternity - přesvědčení, že musí žít navždy, aby trpěl za své hříchy
 • Hypochondrické - přesvědčení daného jedince, že trpí nějakou chorobou - většinou nevyléčitelnou
 • Dysmorfofobické - Přesvědčení, že část těla je znetvořená nebo zohyzděná.

Paranoidní bludy

 • Paranoidní - připisuje věcem a situacím kolem sebe význam ve vztahu k vlastní osobě
 • Perzekuční - přesvědčení o pronásledování a ohrožení vlastní osoby
 • Kverulační - pod vlivem přesvědčení o perzekuci si stěžuje na policii, různé instituce, podává žaloby a odvolává se až k nejvyšším místům
 • Emulační (žárlivecké) - přesvědčení o nevěře partnera
 • Transformační - chorobný pocit změny osobnosti
 • Metamorfózy - pocit změny v jinou bytost - např. zvíře
 • Kosmické - obsahem jsou např. mimozemské civilizace (ovlivňování, pozorování ...)

Standardní je vytvoření bludu, který přejímá postižený jako realitu. Vyznačuje se nepravdivostí, nevývratností (přesvědčení daného jedince nelze vyvrátit žádnými logickými argumenty). Blud je v centru pozornosti daného jedince. Maniodepresivní psychóza patří k explozním (vnější destrukce) poruchám. Při projevu poškozuje okolí, drahé a blízké, přátele, podnikatelský sektor.

 • Postižený nemá problém bez zjevných důvodů označit druhé za ty, kteří mu ubližují a ničí ho. Nezřídka si najde někoho koho přesvědčuje o bludech a snaží se, aby mu je potvrdil. Je ochoten vynaložit nemalé finanční prostředky jen, aby měl "parťáka" v bludu. Je schopen najednou přerušit i delší přátelství. Zakáže rodině, dětem styk s předmětem bludu. Využívá všech prostředků, soudů, msty, nenávisti. Chování je cyklické a v určitých etapách se opakuje.
 • Například jistý klient ze Slovenska měl v posledních pěti letech 5 cyklů (tedy se opakuje cca jednou ročně). Vždy je v podstatě stejný průběh. Klient navštíví terapeuta, kterému označí osoby, které ho manipulují. Je ochoten slíbit cokoliv jen ať terapeut zasáhne proti jeho ničiteli. Nakonec, ale s železnou pravidelností napadá své terapeuty. Stejný průběh je i proti přátelům a rodině.

Když nemocný člověk MAD zasáhne svojí explozivní reakcí okolí a blízké, vyvolá u nich následně DEES odraz, který je přímo úměrný jejich stabilitě a pochopení věci. Pro zdravé jedince je zdánlivě nevysvětlitelné jednání deprimující a skličující. U některých lidí může dojít ke spontánní agresivní obraně, která může vést k nenávistným projevům.


© PannaCz.com

 

 


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality