Psychologie osobnosti

Historie.
Vrozené aspekty osobnosti, vlastní obsah psychiky, nejpodstatnější charakteristika osobnosti, rys osobnosti, psychická struktura osobnosti. Struktura osobnosti je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností...
Zobrazen: 15920x   příspěvků: 0   7. 2. 2010, aktualizováno: 27. 1. 2014

Osobnost

Organická jednota tělesného a psychického, vrozeného a získaného, která je typická pro daného jednotlivce a projevuje se v jeho chování a jednání.

 • Osobnost je strukturální a funkční jednotou
 • Je schopna volit mezi hodnotami a řídit se zvolenými hodnotami
 • Psychofyzická jednota
 • Jednota tělesného i duševního
 • Osobnost je výslednicí tělesných a psychických dějů, projevů
 • Osobnost je syntézou původního (zděděného, vrozeného) a rozvinutého

Vrozené aspekty osobnosti

 • nepodmíněné reflexy
 • instinkty
 • pudy
 • některé city
 • typ vyšší nervové činnosti a předpoklady vývoje
 • dispozice

Vlastní obsah psychiky

 • psychické procesy
 • psychické stavy
 • ostatní vlastnosti osobnosti – si člověk osvojuje a rozvíjí během individuálního vývoje

Nejpodstatnější charakteristika osobnosti

Jedinečnost, zvláštnost každé osobnosti. Pojem osobnost v psychologii nemá hodnotící charakter – má obecný význam.

Každý člověk je osobností

Vlastnost osobnosti Je ta stránka lidské osobnosti, kterou člověku přisuzujeme na základě jeho zvláštního, poměrně stálého chování. CHAR - Charakter,HRD - Hrdost, JE - Ješitnost atd.

Rys osobnosti

Projev určité stránky osobnosti, který momentálně v jejím chování vnímáme. Např. LETORA. Vlastnost vzniká spojením příbuzných rysů a na rozdíl od nich představuje stálejší charakteristiku osobnosti. Základem je kotva v NES.

Psychická struktura osobnosti

Uspořádání prvků, složek, ze kterých se skládá určitý celek - CL, a určení vztahu VAZ mezi těmito složkami.

 • Uspořádání vlastností osobnosti do diferencovaného celku základní kategorie vlastností osobnosti:
 • aktivačně – motivační (např. BUN, BUP)
 • co pohání osobnost k činnosti, o co usiluje, k čemu směřuje (např. NAES DIFT)
 • vztahově – postojové (AF, KOX, ANX)
 • systém hodnot, kterým osobnost dává přednost při hodnocení různých jevů, kterými se řídí ve svém jednání a chování (např. PO)
 • zahrnuje více vlastností – dominující je charakter CHAR
 • morální a volní vlastnosti výkonové vlastnosti (např. TS, RIZ)
 • měřítkem toho, co osobnost dokáže, jak náročné úkoly zvládne (např. –EL--)
 • dominující vlastnosti tvoří schopnosti (např. SOR)
 • vědomosti, zručnosti, návyky (NYK, SETNA, VED atd.)
 • seberegulační vlastnosti (CELISN, SPON atd.)
 • charakterizují uspořádanost osobnosti v celek (např SUVSN)
 • dynamické vlastnosti (např. MISN, NAES - D atd.)
 • charakterizují intenzitu a tempo prožívání a chování (např. NAES – T, TS, RADUS)
 • vlastnosti psychických procesů a stavů (např. VL-ST DUCH, DUO)
 • převážně spoluutvářejí individuální zvláštnosti osobnosti (např. TALSN)

Struktura osobnosti je dynamická - s vývojem se mění nabýváním nových zkušeností, je relativně stálá - zachovává si systém a hierarchii vlastností, které jsou pro ni typické.

 

© PannaCz.com

 

 

 


 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality