Zařazení ezoteriky

Ezoterika
 2
Těch dvaatřicet karet TAROT základního informatického vybavení kartářky se zdá málo...její základní vybavení je, ale jinde. Je ve tvůrčí invenci.Je na čase vyjít ze vzácného odkazu předků a promítnout jej do současnosti. ...
Zobrazen: 9144x   24. 4. 2006, aktualizováno: 4. 3. 2015

Zařazení ezoteriky

Co jsou to ezoterické vědy? Co jsou to hermetické nauky? Co je to ezoterika?

Na tyto otázky je naučněslovníková odpověď: Ezoterický, ezoterní znamená - známý jen v úzkém kruhu, tajný, přístupný jen úzké skupině lidí, zasvěcencům. Hermetika je jeden z proudů mysticismu, zahrnující filosofické a náboženské názory a výklady o podstatě a příčinách věcí a dění, uzavřené nezasvěcencům a šířené přímo z učitelů na žáky - tzv. hermetický řetěz. Alchymie má být mimo jiné souborem filosofických spekulací o složení hmoty. Znamenalo by to, že bavit se o ezoterice nemá smysl, pokud se nejedná o úzký okruh zasvěcenců. Zasvěcenci, z povahy věci, nemohou nezasvěceným poskytovat žádné informace. Můžeme se dále ptát, kdo jsou ti zasvěcení, odkud se vzali, kde a kdo jsou jejich učitelé, kteří na ně přenášejí ezoterické vědění. Logickou odpovědí by bylo totéž: Nemůžeme sloužit. Bez komentáře. Zasvěcenci i jejich učitelé jsou utajení. První myšlenkou, která mnohé lidi napadne, je - že takové definování je velice problematické. Prakticky může jít o říši extrémních sektářů, duševně nemocných či mezních osobností. Je to pro ně prostředí jako dělané, hemžící se spasiteli všeho druhu, tajemnými posly božími i jinými zvěstovateli, duchovními giganty a jinými blázny, kteří v ezoterice našli palác svých bludů. Je na čase vyjít ze vzácného odkazu předků a promítnout jej do současnosti. Nepochybně vzácný je. Jsou i v minulosti, ale i v současnosti takové úkazy, že je dosud věda nebyla schopna objasnit. Tudy může vést jedna z cest. Jako by nám tyto úkazy nabízely co potřebujeme - existenčně. Nevíme si rady s přežitím člověka na této planetě. Prostředky, kterými by se dala zkáza odvrátit, se ukazují jako nedostačující. Jsme přímo obklopeni neznámými skutečnostmi, které si věda zvykla pohodlně ignorovat. Přestože právě v nich - kde jinde - by mohlo být čitelné, co nám připravuje cestu do pekel, a mohly by tam být jiné, nové prostředky, jak peklo odvrátit. Je to nyní hlavní důvod, proč se noetika pokouší formovat ezoteriku nikoliv jako příbytek bláznů. A sama se do ní zařazuje. Prvním počinem, chceme-li cokoliv definovat.

Zařazení oboru

Je zařazení oboru. Nazvěme onu rozsáhlou oblast utajených nauk, údajných věd a umění, ezoterikou; zařaďme tedy ezoteriku. Co je, kam patří.

  • Filosofií rozumíme soubor filosofických systémů.
  • Uměním soubor uměleckých děl.
  • Vědou rozumíme jednotlivá vědní odvětví, exaktní a humanitní.
  • Nauky jsou souborem jednotlivých oborů, které se dopracovaly solidnějšího základu v rozeznání společných znaků a pravidelností. K zákonitostem, aby se staly vědami, nedospěly.
  • Ezoterika není jeden z filosofických systémů. Je souborem ezoterických systémů, pokud takové jsou. Dá se vysledovat směřování k nim.

Jinak je to obtížné pro utajenost. Informace, které pronikají na veřejnost, jsou povětšinou na úrovni autoritativních tvrzení. „Znalec" něco prohlásí, a místo aby to doložil, mlčí, tváří se tajemně.

Jak se liší filosofický systém od ezoterického

Je to systém aplikační. Vybere si filosofický systém, který se pokouší aplikovat do osobní i společenské praxe. Jakými prostředky? Svými, které bývají obvykle předmětem utajení. Jejich povaha je ponejvíc subjektivní a subjektivistická. Nejsou to prostředky exaktních, ale ani humanitních věd. Utajování má důvod v ničení stávajícího vědění. Dochází k němu odjakživa. Jakmile se nastolí autoritativní moc, více nebo méně smete, vymaže všechno, co jí ideologicky vadí; především minulost a její vědění. Ezoterika je také o zachování, ukrytí vědomostí před zničením. Dalším důvodem utajení jsou některá specifika, která by v nepovolaných rukou ohrozila lidi, případně i svět. Doloženě se traduje, že tajemství atomové pumy měla před jeho objevením Spojenými státy nějaká ezoterická skupina. Více nás teď zajímá onen subjektivní a subjektivistický rys věci. Ona problematická opakovatelnost výkonů. Proutkař najde virgulí, nebo pomocí virgule zdroj pitné vody. Nenajde nic, když ho zkoušejí. Předpoví - prekognostik, astrolog - správně to i ono. Když má předpovědět, protože se to po něm chce, aby se prokázal, mlčí, nebo se zmýlí.

Ezoterika a užité umění

Vidím ezoteriku - to, co bychom z ní chtěli mít tak, že je užitým uměním. Je to staronové užité umění. Užité umění má navíc jistou technickou náročnost; řekněme řemeslo, jistou míru exaktnosti. Bez ní by umělci chyběly výrazové prostředky. Jsou to však jen prostředky. Je nepodstatné, zná-li keramik fyziku a chemii. Vytvoří-li krásné dílo v podobě servisu, bylo by nesmyslné prokazování, zná-li nebo nezná exaktní vědy. Může je znát i po svém. Účel zde světí prostředky. Ona exaktnost je obsažena v aplikačním systému. Keramik aplikuje svou představu, umělecký záměr do potřebného hmotného vyjádření. Bez systému mu to nejde; výsledky jsou nejisté. Systém, racionalita stojí proti umění, intuici, inspiraci, subjektivním dojmům jen zdánlivé. Filosofický systém je racionální, zahrnuje však vše lidské v člověku. Umělecké dílo je systém jinak, jinými prostředky. V tomto osvětlení problematiky se můžeme dívat jinak na prekognici, biolokaci, astrologii, duchovní léčitelství atd. Co jsme považovali za šarlatánské, posouvá se do jiné, známé, transparentní roviny. Šarlatánskou optiku způsobilo přenášení vědeckých metod na umění. Pojednou po umění požadujeme nikoliv díla, ale od umělce vědecké prokazování díla, aby byla zaručena opakovatelnost. A to už je zjevný nesmysl – prohlásit Rembrandta za šarlatána, protože vědě neodkázal postup, podle kterého by příslušně kvalifikovaný vědecký pracovník maloval jako on. V takovém klimatu se zuřivě diskutuje o astrologii či prekognici, ale zcela na okraji zůstávají artefakty, skutečností ověřené předpovědi. Nejsou-ti prokazatelné plodem hádání, pak příslušný fenomén existuje. A má být předmětem uměnovědy, nikoliv umělce. Ten je od toho, aby artefakty vytvářel. Ze zkušenosti vím, že hovořit s vědcem o umění může být přijatelné; ale obvykle je na úrovni rozhovoru s jiným laikem. Až na výjimky se vědci vykazují totální neznalostí umění. Za zlé jim však mám něco jiného - že ze zdrojů neznalosti pořádají estrády za účelem pobíjení některých umělců, kteří se opovážili zabrousit se svými vyjadřovacími prostředky do hájemství vědy. A kteří se sami jako umělci nedokáží definovat. Drží se „ezoterických věd" aniž by o védě měli ponětí. Stejně jako vědci zase naopak. Znám jednu kartářku, které po léta předpovědi až neuvěřitelně vycházejí. Těch dvaatřicet karet základního informatického vybavení se mi zdá málo. Pochopil jsem, že její základní vybavení je jinde. Ve tvůrčí invenci. O primitivní vybavení v podobě karet se jen opírá. Jsou to pouze potřebné mantinely pro fantazii. Svobodná společnost by se neměla ani morálně zříkat užitečných lidí a užitečných talentů. Ostatně, zříkala by se jen toho, čeho se nesvobodná společnost nezříká, jen předstírá, ale její bosové se zapovězenému oddávají ještě více a naivněji, než ostatní smrtelníci, které vedou k „vědeckosti" v uvozovkách, vykleštěné od všeho lidského. Člověk bez citu, intuice, inspirace je robot. A takoví bosové potřebují roboty.

Koncepce

Jestliže telestézie disponuje určitými představami, koncepcemi, hypotézami, jsou pracovní. Jsou nekritizovatelné obecně; obecně jsou kritizovatelné výsledky, artefakty. Od výtvarného umělce nekupujeme jeho představy, koncepce a hypotézy, ale obrazy. Pracovní představy charakterizují umělecké školy; stávají se společnými mantinely tvorby. Kdežto v džungli soudobé ezoterické slovesné produkce se dá spíš zabloudit.

 

 

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


Edice pannacz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality