Andělé

Andělé
 23
Andělé míru, andělé radosti, andělé léčení, andělé lásky, andělé moudrosti, ochrany. Archanděl Michael, Jofiel, Samael, Gabriel, Rafael, Uriel, Zadkiel. Modlitby k andělům. Vzývání andělů a archandělů. Andělské hierarchie. Andělé strážní.
Zobrazen: 11705x   1. 11. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Andělé - kdo jsou andělé

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou (Bohem, chcete-li), aby pomáhaly lidem.

Andělé jako poslové nebes

Nejčastěji se s nimi setkáváme v křesťanství, ale jsou mnohem starší, protože okřídlené bytosti se vyskytují v mytologiích mnoha kultur. Tito poslové nebes nám přinášejí inspiraci, rady a vedení z vyšších sfér a křídla mají jako symbol rychlého přesunu mezi jednotlivými dimenzemi, díky čemuž nám zprostředkovávají moudrost a nadhled. Jsou to bezpohlavní bytosti, neboť u nich je ženský i mužský princip v naprosté rovnováze. A protože mají vyšší vibrace než člověk, jemuž bylo dáno hmotné tělo, aby se mohl snáze vyvíjet a zřetelněji si všímat následků svého tvoření, nejsou našimi fyzickými smysly většinou postřehnutelní.

Říše andělů

V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí (podobně jako existuje několik lidských ras), mezi nimiž jsou jednak malí andělíčci, starající se o drobné každodenní záležitosti, andělé neboli elementární bytosti živlů, udržující všechno stvořené, a také obrovští andělé, mající za úkol spravovat horstva, lesy, hvězdy a planety a také se starat o velké vesmírné projekty.

Serafíni a cherubíni

Každý z nich pracuje pod vedením určitého archanděla a pomáhá rozvíjet různé kvality, například léčení, mír, lásku, odpuštění, osvícení. Existuje dokonce i druh andělů, kteří nebývají v každodenním kontaktu s lidmi, protože mají konkrétní úlohu na nebesích. Nazývají se serafíni a cherubíni a jejich úlohou je velebit a uctívat Boha. Na duchovní sféry andělů se nalaďovali umělci všech dob, takže se díky jim můžeme těšit pohledem na jimi vytvořené obrazy a sochy a čerpat z nich andělské vibrace. Můžeme slyšet také andělský zpěv. Andělská hudba je nebesky krásná, mnohdy se jí říká „hudba sfér“. Jsou to zvuky, které lidské ucho nedokáže zachytit. Ale i tak na nás mají vliv, mohou nás léčit, inspirovat a povznášet, protože se dotýkají každičké buňky v našem těle, ať si to uvědomujeme nebo ne.

Andělé při západu slunce

Přítomnost andělů lze nejsnáze procítit při východu, západu nebo zatmění slunce, kdy celá příroda jako by na okamžik ztichne. Tyto okamžiky jsou nádherně ztvárněny ve filmu Město andělů s Nicolasem Cagem.

Andělé na posvátných místech

Andělé se také rádi shlukují v blízkosti posvátných míst, například u kostelů, katedrál, na místech zjevení, ale i na silových místech naší planety nebo posvátných místech starých kultur, která jsou nabita silnou energií a oplývají neobyčejnou krásou (dubové háje, bizarní skalní útvary, menhiry, pyramidy apod.). Takové silové místo si můžete pomocí své intuice nalézt sami. Já jsem nejintenzivnější přítomnost andělů a dalších světelných bytostí procítila před sedmi lety na Starých Horách u Banské Bystrice. Na místě zjevení Panny Marie tam stojí studánka s léčivou vodou, kaplička s její povznášející sochou, a nad tím vším se klene majestátní hora Krížna. Od té doby jsem s anděly v neustálém úzkém kontaktu.

V čem nám mohou andělé pomáhat

Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti.

Andělské legie

V naší moderní hektické době, kdy jsou na nás vyvíjeny vnější tlaky, abychom ve vnějším životě obstáli, realizovali ve společnosti svoji osobnost a byli úspěšní, je kontakt s nimi více než prospěšný. Při intenzivním projevování svých schopností ve vnějším světě často trpí psychika neboli duše. Moderní věda již v poslední době přišla na to, co léčitelé říkají již dlouho: že za příčinou většiny nemocí stojí náš psychický stav, naše emocionální rozpoložení a rozumová přesvědčení, naše každodenní nálady, přílišný stres, přehnaná zodpovědnost. Andělé nám také otevírají bránu našeho vědomí k vyšším a větším možnostem, pomáhají nám pozvednout úroveň našeho vědomí. V současné době je jich mezi námi na naší planetě víc než kdy předtím, protože zde dochází k obrovským změnám. Planeta Země vstupuje do fotonového pásu, který oddělí jednotlivé dimenze. Těm, kteří se před narozením rozhodli a vykonali před karmickou radou slib, že sladí svůj vývoj s vývojem planety Země a postoupí s ní do páté dimenze, jsou v naplňování jejich poslání připraveni pomoci celé andělské legie. Ale andělé nám samozřejmě pomáhají při našich běžných každodenních činnostech. Můžete jejich pomoc vyzkoušet třeba při hledání místa k parkování nebo aby na vás počkal spoj hromadné dopravy, aby vám dodali sílu k domácím pracím, aby vám ochraňovali dům nebo byt před vloupáním, aby vás dovedli tam, kde se dá udělat nejvýhodnější nákup, aby vám pomohli zhubnout, a také při dalších praktických záležitostech. Nádherná práce je například s anděly míru, kteří se volají na místa s etnickými nepokoji nebo po přírodních katastrofách. Při vysílání světlo andělů míru na tato místa sami prociťujeme báječný příliv klidu a míru. Jejich světlo můžeme samozřejmě využívat i v běžném životě. Moje klientka mi vyprávěla, že jednou nastoupila do metra, kde podle ní cestovalo příliš mnoho otrávených lidí. Aby si ukrátila cestu a zpříjemnila prostředí, začala k nim přivolávat anděly Lásky a míru. Vnímala, jak se lidem nálada pomalu zlepšuje a při vystupování se na ni dokonce jeden mladík usmál!

Kdo může s anděly navázat kontakt?

S anděly jsme se někdy setkali snad všichni. Kdo by si z dětství nepamatoval modlitbičku „Andělíčku, můj strážníčku“? Jako děti jsme byli v přirozeném kontaktu s duchovními bytostmi naprosto všichni. To až později v období dospívání, kdy na nás začne působit škola a společnost, se kontaktu s těmito neviditelnými bytostmi vzdáváme. Ale to ještě neznamená, že by andělé přestali existovat. Andělé na nás nezapomněli, to jen my jsme si jich přestali všímat. Oni jsou stále připraveni nám kdykoli poskytnout pomoc. A k tomu stačí jenom přiznat jim právo na existenci (tj. pevně v ně věřit) a z vlastní vůle je o pomoc, radu nebo vedení požádat. Pokud máte problémy s uvěřením nebo s vírou, doporučuji vám následující cvičení. Jeden z duchovních zákonů říká, že na co se soustředíme, to roste. Všímejte si po určitou dobu, například týden, „náhod“, kterými by se mohly v našem životě díky působení andělů projevovat zázraky. A kdykoli vás přepadne skepse nebo pochyby, okamžitě si vzpomeňte na lidi, kteří v anděly věří a kterým se v životě zázraky dějí. A je nás čím dál tím víc! Každý z nás má svého anděla strážného, který nám je přiřazen podle naší životní úlohy. Stojí při nás v obdobích životních krizí i úspěchů, zná naši cestu návratu domů, k Stvořiteli, ke zdroji životadárné vesmírné síly. Přestože jsou nám neustále nablízku, jsou pociťováni pouze do té míry, do jaké jim to dovolíme. Mnohdy k nám nemohou proniknout proto, protože jsme zahaleni do pláště bouřlivých vibrací našich lidských emocí.

Andělé strážní

Na planetě Zemi strážní andělé slouží zatím pouze pod čtyřmi archanděly: pod archandělem Michaelem, Gabrielem, Rafaelem a Urielem. Rozlišíme je podle barvy, jejíž odstín převládá v naší auře. Anděl strážný má právo zasáhnout do života člověka tím, že ho může upozornit při rozhodování v důležitých životních záležitostech nebo situacích. Ale pouze tehdy, když je o to požádán. Na této planetě si totiž osvojujeme lekce ze správného používání svobodné vůle, takže (bohužel) za nás nikdo rozhodovat nemůže. Jinou věcí je, že se své osobní síly mnohdy dobrovolně vzdáváme ve prospěch arogantnějších, bezohlednějších nebo prospěchářských osob. Jak často jste slyšeli slova: „…je to (dělám to) pro tvoje dobro…“? To je manipulativní technika, kterou se nás druzí snaží dostat tam, kde by nás chtěli mít, bez sebemenšího zájmu o to, co chceme my a co je pro nás z hlediska duše nejvýhodnější a nejlepší. I zde nám však mohou andělé strážní pomoci, a to naznačením, kudy vede naše životní cesta. Rozhodnutí však záleží pouze na nás, andělé se nám do naší svobodné vůle nemohou vměšovat, smějí jen upozornit na důsledky, které z našeho rozhodnutí mohou pramenit. V jejich zasahování však existuje jedna výjimka: pokud bychom byli v ohrožení života (není-li odchod právě v té době v našem inkarnačním plánu). Na našem trhu je již dostatek knih, které tyto neuvěřitelné příběhy popisují, například jak se na trávníku v zahradě z ničeho nic ztrácejí stopy pána, který vytáhl topící se dítě z bazénu, zatímco jeho matka v kuchyni vytahovala z trouby oběd. Podle mého názoru sem patří také řada „zázračných“ uzdravení nebo vyváznutí z těžkých nehod bez zranění. Lidé při směrování svých žádostí a proseb k andělům strážným často dělají tři chyby: odmítají od nich přijmout rady (raději dělají, že „neslyší“, protože jejich rada je v rozporu s žádostmi jejich ega nebo hmotným pohodlím), dále čekají, že za ně andělé strážní úkol vykonají a oni se nebudou muset nijak namáhat ani podnikat kroky k uskutečnění svých cílů a záměrů (často slýchám úsloví „…vždyť Otec/andělé/prozřetelnost vědí, co je pro mě nejlepší…“, které zavání alibismem, vymlouváním se a nechutí převzít osud do vlastních rukou). Poslední hlavní chybou je potom ta, o níž jsem se již zmiňovala: lidé chtějí, aby andělé za ně rozhodovali.

Andělská hierarchie

Protože andělé disponují individuálním vědomím, mohou jejich síly splývat, dělit nebo působit najednou na vícerých místech. Proto je vhodné oslovovat je podle jejich úloh a neoslovovat je jménem. Pokud například máme problémy v milostných vztazích, nevoláme si anděla manželství Anaela nebo anděla věrnosti Tezalela, jak se píše v některých knihách o angelologii neboli o vědě o andělech, ale voláme raději všechny anděly Lásky a necháme je spojovat jejich síly tak, jak je to pro nás nejlepší. A to může mnohdy být alternativa, která se nám zpočátku nemusí jevit přijatelná.

Tři andělské kůry

Andělé se dělí do několika skupin, konkrétně do tří kůrů po třech trojicích. V nejvyšším kůru působí serafíni, cherubíni a trůnové. Jsou to bytosti, které jsou nejblíže Bohu, mají velmi vysoké vibrace a jejich světlo je tak intenzivní, že do běžného kontaktu se smrtelníky téměř nepřicházejí, protože ti by prý po jejich spatření mohli oslepnout. Mají za úkol kroužit nebo objíždět v ohnivém voze Boží trůn a oslavovat ho svými chvalozpěvy. Stráží poznání nejvyšší pravdy a zprostředkovávají Boží Lásku a Moudrost andělským kůrům ležícím pod nimi. V prostředním kůru působí panstva, ctnosti a mocnosti. Obývají úroveň, kde se začíná stýkat rovina duchovní a hmotná. Panstva jsou velice mocné bytosti, které řídí běh planet a hvězd a vládnou přírodním zákonům, ctnosti vládnou vyšším ideálům a inspirují svaté v jejich činnosti. Mocnosti mají za úkol dovést duše zesnulých do příslušných sfér a ochránit je před působením démonických sil. Třetí kůr se skládá z knížectev, archandělů a andělů. Knížectva vedou pozemské panovníky, vládce a vůdce, aby jednali zodpovědně a spravedlivě. Na archanděly a anděly se nyní podíváme blíže.

Archandělé

Archandělé se někdy smrtelníkům zjevují a přinášejí jim poselství nebo pomoc od vyšších kůrů. Například Archanděl Michael napomohl spojeneckým vojskům vyhrát předem ztracenou válku v první světové válce u Mons (němečtí zajatci z této bitvy popisovali, že nad spojeneckými liniemi viděli přízračnou armádu vedenou oslnivou postavou na bílém koni). Archanděl Gabriel zase zvěstoval Panně Marii, že porodí Božího syna, a Mohamedovi nadiktoval svatou knihu islámu Korán. A archanděl Rafael podle apokryfů radil v převlečení za poutníka proroku Tobiášovi, jak a čím léčit různé neduhy. Archandělé se prý také mohou za nás u Boha přimluvit, aby nám odpustil naše hříchy. Stvořeno je prý sedmnáct archandělů. Nejaktivněji však v současné době na planetě Zemi se svými andělskými legiemi pracuje archandělů sedm a každý z nich odpovídá za určitou oblast působení. V běžných případech je lepší než andělského „šéfa“ volat příslušné anděly, ale je dobré vědět, pod jakým archandělem slouží (viz níže).

Vzývání andělů a archandělů

Zde se můžete naučit jednoduchým základním technikám, jak si volat konkrétní anděly ke konkrétní pomoci. Je vždy lepší být ve svých žádostech adresní, protože pak i jejich pomoc je jaksi „kvalifikovanější“. Pod „popisem práce“ jednotlivých andělských skupin uvedu krátkou modlitbu, invokaci nebo prosbu směrovanou právě příslušným andělským legiím. Pokud vás osloví, můžete ji ve svých vzýváních používat, pokud vám do ní zaznívají trochu odlišná slova, upravte si ji, nebo si napište modlitbu zcela osobní. Měli byste ji však formulovat pozitivně, nezapomenout na příslušné vyjádření úcty a při žádostech navíc na poděkování. Neuškodí také přát druhým totéž. Postup vzývání andělů je jednoduchý: zapálíme si svíčku (chcete-li, můžete zvolit svíci barvy příslušného archanděla, případně doplnit ozdobným ubrouskem a krystalem rovněž ve stejné barvě), několika hlubokými nádechy a výdechy se zklidníme, pomyslíme na archanděla, jehož anděly chceme volat, a pak v duchu nebo nahlas vyslovíme modlitbu nebo individuální žádost.

Archanděl Michael – andělé ochrany

Andělům ochrany, síly a víry panuje archanděl Michael, projevující se bledě modrou barvou. Voláme je tehdy, když se cítíme ohroženi (nejenom fyzicky, ale i v případě psychických a astrálních útoků), když se připravujeme překročit svůj stín, nebo když ztrácíme odvahu. Znám případy, kdy řidič ztrácející vládu nad svým vozem třikrát silně zavolal archanděla Michaela, a přestože situace vypadala velmi vážná, vyvázl bez zranění. Jindy zase auto ve smyku na zledovatělé vozovce po zavolání archandělova jména udrželo směr a zůstalo na silnici.

Zde je jednoduchá modlitba k invokaci andělů ochrany:


Andělé odvahy, síly a Boží vůle pomozte mi prosím uvěřit, že vše se děje pro dobro mé duše. Nedovolte, abych ztrácel(a) víru ve své schopnosti, a pomozte mi vždy jednat tak, aby to bylo pro nejvyšší dobro mé i všech zúčastněných. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé prosby, a to ve jménu Všemocného.

Archanděl Jofiel – andělé moudrosti

Andělům moudrosti a osvícení vládne archanděl Jofiel, který má barvu zlato-žlutou. Voláme je, potřebujeme-li něco lépe pochopit, pomoci při přípravách na náročné zkoušky na všech typech škol, nebo pokud nám při nějaké činnosti dojde inspirace. Andělé moudrosti nám také například pomáhají správně chápat informace sdělované ve veřejných médiích, které jsou i v demokratických zřízeních zabarvené názory a strategií jejich vlastníků nebo vládnoucích činitelů.

Modlitba k těmto andělům může znít třeba následovně:

Andělé moudrosti a osvícení, posilte prosím moje schopnosti proniknout k podstatě tématu, který studuji, a pomozte mi zapamatovat si důležité body. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Chceme-li pochopit, zdali předložená informace neskrývá nějaký netušený manipulativní podtext, modleme se takto:

  • Andělé moudrosti a osvícení, zvedněte prosím mlžné závoje z pravdy, která leží pod touto informací. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé prosby. Staň se tak ve jménu Všemocného.

Archanděl Samuel – andělé Lásky

Andělé Lásky jsou anděly, kteří bývají voláni a vzýváni asi nejčastěji. A není divu, protože nedostatek skutečné, na oplátku nic nepožadující neboli bezpodmínečné Lásky leží snad pod úplně každým problémem. Vždyť tento vesmír byl stvořen právě z Lásky, a jedině také ona může vyléčit svého největšího nepřítele a protivníka, kterým je strach. Andělé Lásky se však nevěnují jenom takto vzletným ideálům, pomáhají nám i v našich každodenních problémech. Hledáme-li někoho, kdo by s námi chtěl sdílet náš životní příběh, můžeme anděly Lásky poprosit o pomoc (doporučuji prosbu nekonkretizovat, spíše požádat o člověka, který se k vám nejlépe hodí nebo s nímž si vzájemně nejlépe naplníte své potřeby). Anděly Lásky můžeme rovněž využít k posílení věrnosti a udržování vášně v již vzniklém svazku, nebo k léčení starých emocionálních ublížení, zrad a podrazů.

Andělům Lásky vládne archanděl Samuel, má barvu růžovou a žádat jeho anděly o pomoc můžete třeba takto:

  • Milovaní andělé Lásky, přiveďte mi prosím do cesty člověka, který se ke mně hodí, s kterým naše láska bude vzkvétat a s kterým se společně přiblížíme lásce Vaší. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé prosby, a to ve jménu Všemocného.

Pokud potřebujeme vyléčit žal po ztrátě milované bytosti, může vaše modlitba znít následovně:

Milovaní andělé Lásky, dejte mi prosím lék na moje bolesti, které způsobila nevědomost. Vyhojte žal a prázdno v mém srdci a naplňte ho novou nadějí. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

V případě, že potřebujete s někým utužit vzájemné milostné pouto, můžete vyzkoušet následující modlitbu. Musíte však mít na mysli konkrétního člověka, s kterým žijete v trvalejším svazku. Lásku někoho konkrétního, kdo o vás bohužel nestojí, vám andělé získat nepomohou (protože se nesmějí vměšovat do svobodné vůle druhých lidí a vy byste si tím navíc zbytečně zatížili karmu). V případě bolestivě neopětované lásky vám ale mohou zacelit rány a do života přivést jiného partnera, který vaši lásku opětovat bude (viz modlitby uvedené výše). Ale nyní již prosba o rozdmýchání vášně v partnerském svazku:

Milovaní andělé Lásky, zažehněte v nás prosím plamen vzájemné přitažlivosti a dejte, ať touha mezi námi stále bují. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé žádosti, a to ve jménu Všemocného.

Archanděl Gabriel – andělé vedoucí nás na správnou cestu

Andělům čistoty, kteří nás vedou na správnou cestu, panuje archanděl Gabriel a je bílý. Jeho anděly žádáme o správné vedení v duchovním životě nebo o sdělení, jaký životní plán a cíl máme před sebou. Protože zodpovídají také za pořádek a disciplínu ve všech sférách života, pomáhají nám rovněž při nerozhodnosti a při organizování praktických činností, jakými jsou například nákupy, výběr vhodné školy, profese anebo zaměstnání.

Modlitba k nim může znít třeba následovně:

Andělé čistoty, kteří mi ukazujete správnou cestu, dejte mi prosím poučení, která z těchto možností: _____ je pro můj vývoj nejlepší. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé modlitby a věřím, že váš vzkaz správně pochopím. To vše se staň ve jménu Všemocného.

Archanděl Rafael – andělé léčení

Archanděl Rafael se svými legiemi pomáhá k uzdravení na všech úrovních. Zázraky však tito andělé (samozřejmě pokud to není v inkarnačním plánu dotyčného) málokdy způsobují, protože léčí Pravdou. Trpíte-li nějakými neduhy, můžete si jejich symboliku vyhledat v příslušné literatuře, které je dostatek nyní i v češtině (např. v knihách Thorwalda Dethlefsena), a podle ní své problémy řešit. Doporučuji vám však pracovat se zkušeným terapeutem, který tímto procesem sám prošel. Ale ani to nenahrazuje lékařskou péči! Sami můžete léčení podpořit třeba následující modlitbou:

  • Milosrdní andělé léčení, pošlete mi prosím léčivou energii Lásky, která mi pomůže k zmírnění bolesti a utrpení, je-li to v souladu s Vyšší vůlí. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Archanděl Uriel – andělé míru

O andělech klidu a míru byla zmínka již v prvním díle našeho seriálu, kdy je přivolávala žena v přeplněném metru, aby pozvedli spolucestujícím náladu. Archanděl Uriel je vínové barvy a se svými anděly pomáhá nastolit klid a mír mezi lidmi, v okolním prostředí i v celých geografických oblastech.

Andělé míru vyvoláváme takto:

Andělé klidu a míru, prozařte svým světlem toto místo (resp. vztah mezi mnou a _____; mezi těmito lidmi), aby zde (mezi námi; nimi) byla nastolena harmonie. Ctím Vás a děkuji za vyslyšení mé modlitby, a to ve jménu Všemocného.

Archanděl Zadkiel – andělé radosti

Archanděl Zadkiel vládne andělům radosti, je fialový a jejich vibrace provázejí nastávající věk Vodnáře. Fialový plamen andělů radosti nám pomáhá odpustit, uvolnit nepříjemné vzpomínky a trýznivé pocity viny z minulosti, osvobozuje duše – jinými slovy nám pomáhá očistit karmu. Důležité je také to, že nás podporuje v tom, abychom druhým přáli to, co si přejeme pro sebe. Voláme je následující modlitbou a pokud to cítíme, můžeme jejich světlo posílat k harmonizaci životních podmínek a k očištění karmy viníků i do vzdálenějších krajů, kde vládnou nepokoje:

  • Andělé radosti a odpuštění, vneste prosím svoji zář do_______ (uveďte kam) a rozpusťte fialovým plamenem všechny neshody, které omezují lidi v těchto místech žijící. Děkuji Vám a ctím Vás za službu, kterou vykonáváte, a to ve jménu Všemocného.
Přeji vám při práci s anděly mnoho radostných prožitků a věřím, že vám jejich vzývání přinese do života větší spokojenost, harmonii a naplnění.

Andělský chléb - Manna a linie života


Řády duchů - Andělé a Démoni


Strom života - zpěv andělů

Překlad - časopis Phoenix 4, 5, 6/2004 Ivana Muková

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality