Celestinské proroctví

Obraz Fénixe na obloze.
V knize Celestinské proroctví jsou obsaženy tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat...
Zobrazen: 11369x   17. 4. 2010, aktualizováno: 17. 4. 2010

Před půl stoletím vstoupilo do lidského světa nové vědomí

nové postupující poznání, které se dá nazvat jedině transcendentním, duchovním. Začíná to zvýšenou vnímavostí k cestě, kterou spějí naše životy dopředu. Všímáme si těch náhodných událostí které se stanou přesně ve správný okamžik a vynesou do popředí přesně ty správné jedince, kteří najednou posunou váš život v novém a důležitém směru. Možná víc než jacíkoli jiní lidé v jakékoli době intuitivně rozeznáváme v těchto mystických událostech vyšší smysl. Víme, že podstata života skutečně tkví v duchovním vývoji, který je osobní a úchvatný – ve vývoji, který žádná věda, filozofie ani náboženství ještě plně vyjasnily. A právě tak víme ještě něco: víme, že jakmile se zapojíme do tohoto naznačeného procesu a budeme maximalizovat jeho roli ve svých životech, lidská společnost udělá kvantitativní skok do úplně nového způsobu života – takového, který zrealizuje to nejlepší z našich tradic – a vytvoří kulturu, která byla vždy cílem lidských dějin.

Celestinské proroctví nám odhaluje devět vhledů

které pomohou lidem v evolučním vývoji. Devět poznání.

Kritické množství

V naší civilizaci dochází k novému duchovnímu probuzení, k probuzení z působenému tím, že kritické množství jedinců prožívá svůj život jako duchovní vývoj, jako cestu, po které nás vedou tajemné souvislosti, koincidence a náhody. První vhled znamená, že znovu uchopíme vnitřní tajemství, které obklopuje naše jednotlivé životy na této planetě. Zažíváme tyto tajemné shody okolností, a přestože jim ještě nerozumíme, víme, že existují. Znova, tak jako v dětství cítíme, že existuje jiná stránka života, jejíž objevení na nás teprve čeká, nějaký další proces, který probíhá za tím, co vidíme. Počet lidí, kteří si uvědomují tyto shody okolností dramaticky poroste a bude pokračovat k začátku dvacátého prvního století až dosáhne určité úrovně takových jedinců – úrovně kritického množství.

Prodloužená přítomnost

Toto probuzení představuje vytváření nového, úplnějšího světového názoru, který nahrazuje náš pět set let starý zájem o světské přežití a pohodlí. Ačkoli tato technologická předpojatost byla významným historickým krokem, naše nové chápání životních koincidencí nám ukazuje skutečný smysl lidského života na této planetě a skutečnou povahu vesmíru.

Záležitost energie

Dnes si uvědomujeme, že nežijeme v materiálním vesmíru, nýbrž ve vesmíru dynamické energie. Všechno existující je polem posvátné energie, kterou jsme schopni vnímat. Navíc my lidé můžeme přenášet svou energii soustředěním pozornosti žádoucím směrem (:kam jste pozornost, tam jde energie“), čímž ovlivňujeme ostatní energetické systémy a zvyšujeme množství koincidencí v našem životě.

Boj o moc

Lidé se příliš často izolují od většího zdroje energie a cítí se pak slabí a nejistí. Abychom energii získali, nutíme druhé, aby nám věnovali pozornost, a tím energii. Když se nám daří lidi takto ovládat, cítíme se mocnější, ale druhé to oslabuje a zastonám odporují. Boj o lidskou energii je příčinou všech mezilidských konfliktů.

Poselství mystiků

Nejistota a násilí končí, když začneme prožívat vnitřní spojení s božskou energií ve svém nitru spojení popisované mystiky všech kultur. Pocit optimismu – živosti – a neustálý pocit lásky jsou měřítkem tohoto spojení. Máme-li tyto pocity, je naše spojení skutečné. Nemáme-li je, pak je toto spojení jen předstírané.

Překonání minulosti

Čím více jsme ve spojení, tím ostřeji si je uvědomujeme ztrátu tohoto spojení – obvykle ve stresových situacích. V takových situacích si můžeme všimnout jakým způsobem okrádáme druhé o energii. Jakmile si tuto manipulaci uvědomíme, stane se naše spojení stálejším, objevíme svou vlastní cestu, své vlastní poslání a způsob, jakým můžeme přispět světu. Druhy manipulace (tzv. ovládacích dramat) uvedené v šestém vhledu jsou: Rezervovaný – jde o způsob kontroly lidí a situací s cílem získat energii, aby proudila jejich směrem, je vytvořit si v duchu drama, během kterého unikne z dané situace a vypadá záhadně a tajemně. Nejde zde o opatrnost, ale o zařazení druhého člověka do tohoto dramatu, takže se pokusí zjistit, co se s tebou děje. A když to někdo udělá, zůstane dál neurčitý a nutí je, aby se snažili a vyšťourávali a rozpoznávali jeho skutečné pocity. A pokud to ostatní udělají dotyčný získá jejich plnou pozornost a to k němu vyšle jejich energii. Tazatel – lidé, kteří používají tento způsob získávání energie, nastolí drama pokládání otázek a zkoumají svět jiné osoby se specifickým cílem najít něco špatného. Když to najdou, kritizují pak příslušný aspekt života toho druhého. Pokud tato strategie uspěje, pak je kritizovaná osoba vtažena do dramatu. Najednou zjistí, že v přítomnosti tazatele ztrácí sebevědomí, dává pozor na to, co tazatel dělá a na co myslí, a snaží se neudělat špatně nic, čeho by si tazatel mohl všimnout. Tyto psychické ohledy dávají tazateli energii, kterou si žádá. Zastrašovatel – osoba, která někoho ohrožuje, ať slovně nebo fyzicky, si takto získá pozornost a tím bere napadenému energii, protože se oběť bojí, že se ji stane něco špatného. Jde o nejagresivnější druh dramatu. Drama Lituj mě – je opakem k zastrašovateli, tento typ osoby vypráví všechny strašné věci, které se mu dějí, možná tím naznačuje danému jedinci, že on je za to odpovědný a že pokud mu odmítneš pomoc, ty strašné věci se budou dít dál. V tom případě se tě ta osoba snaží ovládat na té nejpasivnější úrovni. Každý člověk dělá manipulace kvůli energii buď agresivně, přímo nutí lidi, aby mu věnovali pozornost, nebo pasivně, a pak hraje na lidský soucit nebo zvědavost s cílem získat pozornost. Tyto dramata se formulují v dětství, jsou škodlivá a proto je nutné jít zpátky do minulosti, do rodinného života ve svém útlém dětství, a podívat se na to, jak se zformoval tento zvyk. Když si uvědomíme příčinu vzniku tohoto zvyku, pak budeme vědět jakým způsobem jsme ovládali jiné lidi. Je dobré mít na paměti, že většina členů našich rodin také hrála ve svých vlastní dramatech svou roli. Pokoušeli se z nás vytahovat energii, když jsme byli děti. To byl hlavní důvod proč jsme si vytvořili ovládací drama, určitou strategii jak získat energii zpátky. Toto drama si vždy vyvíjíme ke členům vlastní rodiny. Ale jakmile rozpoznáme dynamiku energie ve svých rodinách, můžeme se povznést nad tyto ovládací strategie a podívat se, co se doopravdy dělo.

Zapojení do proudu

Pochopení našeho individuálního poslání dále posiluje proud záhadných koincidencí, který nás vedou k cíli. Nejdříve hledáme odpovědi na otázky, pak nás sny a intuice dovedou k odpovědím, které nám synchronicky poskytne moudrost druhého člověka.

Mezilidská etika

Výskyt rozhodujících koincidencí můžeme zvýšit, budeme-li se snažit povznést každého člověka, s nímž se setkáme. V romantických vztazích si však musíme dávat pozor, abychom neztratili své vnitřní spojení. Snaha o povznesení druhých je obzvlášť účinná ve skupinách, kde každý vnímá energii ostatních. U dětí je to velmi důležité v zájmu jejich bezpečí a růstu. Tím, že vnímáme krásu v každé tváři, povznášíme druhé na úroveň jejich nejmoudřejšího já a zvyšujeme tak pravděpodobnost, že uslyšíme synchronické poselství.

Vznikající kultura

Zatímco všichni naplňujeme své duchovní poslání, budou technologické prostředky k přižití plně automatizovány a my se budeme moci soustředit na svůj synchronický růst. Budeme dosahovat stále vyšších energetických stavů, až se nakonec naše tělo změní v duchovní formu a tato dimenze existence se spojí s existencí posmrtnou, která ukončí koloběh narození a smrtí.


V knize Celestinské proroctví jsou obsaženy tajemství, která mění svět, v němž právě žijeme. Rukopis osvětluje, jakou cestou se bude naše civilizace v příštím tisíciletí ubírat.


© PannaCz.com - zpracovala JanDy - James Redfield, Celestinské proroctví


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality