Černá Madona

Černá Madona
Černá barva sošky Černé Madony z hruškového dřeva neznamená příslušnost k etniku tmavé pleti. Je dána stářím sošky a jako by o to více symbolizovala souvislost s černou zemí a jejími tajemnými silami - telurickými proudy.
Zobrazen: 12248x   7. 6. 2010

Bývá také nazývána Černá Matka Boží

V našich zemích i jinde v Evropě jsou doloženy její sošky již před příchodem křesťanství. Podle všeho souvisí s pohanským kultem plodnosti a pravděpodobně symbolizovala Matku Zemi. Vědci dokládají její souvislost s východními vlivy a egyptskou Isis. Bývala nalézána v zemi, v kryptách a u pramenů, i v místech různých geologických anomálií. K nalezeným soškám se vážou pověsti o setrvávání na místě nálezu a nepochopitelných vraceních, pokud byla soška přenesena. Co se týče podoby Černé Madony, je dost různorodá a záleží na době a místě vytvoření.

Černá barva sošky z hruškového dřeva

neznamená příslušnost k etniku tmavé pleti. Je dána stářím sošky a jako by o to více symbolizovala souvislost s černou zemí a jejími tajemnými silami - telurickými proudy. Starší sošky jsou spíše menší a vykazují „pohanské“ rysy. Madony z křesťanského období jsou vytvořeny v duchu období svého vzniku – gotika, renesance, baroko… Obrazy jsou povětšinou mladšího data a vycházejí z předlohy např. Loretánské Panny Marie a Czenchostowské madony.

Nejznámější Černá madona na našem území je patrně z Celetné ulice

z domu U černé Matky Boží. Další se nacházejí např. v Českém Krumlově, Kadani (Černá Matka Boží od Svaté brány), Brně (Černá Madona Svatotomská), mnohé byly ztraceny již v dávné minulosti jako vzácná gotická Černá Madona z Roudnice vytvořená pro Václava IV.

Výskyt Černých Madon je doložen v celé Evropě

– zejména v Polsku, Itálii, Španělsku, Francii, na Kanárských ostrovech, V Belgii, Anglii, Maďarsku… Nejslavnější je patrně Notre-Dame-de-sous-terre v Chartres,která ukrývá hned dvě černé Madony.První se nazývá Notre-Dame-sous-Terre a našli byste ji sedící na trůnu v kryptě.Na podstavci můžete vidět nápis Virgini pariturae-Panně,jež má porodit.Druhá Madona-Notre-Dame-du-Pilier-je umístěna ve středu výklenku v jednom z pilířů.

Černá madona v Chartres

je prý umístěna nad místem mocného výronu této záhadné energie,střeží jej a vítězí nad ním.To podle mystiků také symbolicky znázorňují ta zobrazení,kde Panna Maria drtí svojí patou hada.Historické údaje však tuto mystickou hypotézu nepotvrzují.Chartres a pramen zdejší údajně léčivé vody sice byly významným poutním místem již v předkřesťanské době,ale první doložená zmínka o sošce pochází až z roku 1389.

Podle pověsti se druidové v Chartres kdysi doslechli o proroctví

podle kterého panna porodí Spasitele. Na oslavu této zvěsti nechali vyrobit sošku ženy s dítětem ze švestkového dřeva. Sochu umístili k posvátné studni (prý u dolmenu) a začalí jí říkat Panna pod zemí. Když sem ve třetím století přišli křesťané, nazvali ji Panna, která porodí. Postavili zde první kostel a soška, která mezitím věkem zčernala, zůstala u studny, nyní v podzemní kryptě katedrály.

Isis a černá Madona

Můžeme tedy věřit a nemusíme, že soška je tak stará, to ani není křesťanská Panna Marie, ale jakási pohanská bohyně, snad egyptská Isis s malým Hórem či některá jiná z tehdejších bohyní. Kult černé Madony bývá spojován právě s následnictvím kultu bohyně Isis.

V podzemí starých chrámů stávaly kdysi sochy Isidy

ale s příchodem křesťanství původní božstva musela ustoupit .... nebo se transformovat. Tak se také bohyně Isis mohla proměnit v černou Pannu, která byla pak prostým lidem i nadále uctívána, přičemž symbolika zůstala však téměř totožná. Takové Madony byly označovány již v předkřesťanské době latinskými slovy Virgo paritura - země před oplodněním.

V hermetické symbolice pak představují Materii Primu - prvotní hmotu

Sošek bohyně Isis, které unikly tlaku pokřesťanštění, zůstalo velmi málo. Kult Isidy (egyptské Cerery), byl přísně tajný a vyzrazení chrámových mystérií se trestalo smrtí. Isida sama pak byla označována za matku bohů, stejně jako Rhea či Kybelé, což nás může směrovat k domněnce, že všechny tři jsou vyjádřením téhož principu. Je zajímavé, že Kybelé byla ve Frygii uctívána v podobě černého kamene, o němž se tvrdilo, že spadl z nebe. K černým Madonám směřovala od pradávna procesí poutníků. Zajímavé je, že při ceremoniálech byly zapalovány svíce výhradně zelené barvy.

 


©Zpracovala YW - Noetika - PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality