Co je to hřích?

Kdo hodí kamenem?
 23
Co je to hřích? Jak se dívají na hřích jednotlivá náboženství? Jak vnímá hřích křesťanství, judaismus, islám nebo třeba buddhismus? Jak je to s pocitem viny? Jaký je morální kodex?
Zobrazen: 4068x   25. 4. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Pocit viny

je nejvýmluvnějším příkladem fungujícího morálního kodexu mysli. Velmi mnoho lidí se obvykle cítí provinile, pokud udělali něco, o čem jsou přesvědčeni, že je špatné, nebo to tak alespoň pociťují. Pocit viny může být natolik silný, že dokáže člověka provázet po celý život. Špatný skutek spáchaný v útlém dětství může pronásledovat jedince po mnoho let. Lidé si svého pocitu viny nejsou často vědomi, protože jej zatlačili do podvědomí. Odtud se potom dostává samovolně, za účasti vědomí na povrch a ovlivňuje chováni člověka. Krásný příklad najdeme v Shakespearově díle. Lady Macbeth - náměsíčně kráčí, tře si ruce a volá: „Zmiz, prokletá skvrno!" Snaží se tak zbavit pocitu viny za zabití Duncana.

Co je to hřích?

Každá společnost má systém morálních hodnot. Křesťanství a judaismus sdílejí Desatero přikázání, jež Hospodin vypálil do desek archy úmluvy pro Mojžíše a jeho lid. Pro islám vyhlásil přikázáni prorok Mohamed. Text Starého zákona je přitom společným textem pro všechna tři náboženství. Také buddhisté a další náboženství mají svůj morální kodex. Přikázání jsou posilována pomocí náboženského dogmatu nebo zákona. Rovněž společenství, jež nemají uzákoněný náboženský nebo právní systém, se řídí morálními principy. Pohled jednotlivých systémů uvádí tabulka. Na jednotlivých morálních systémech není pozoruhodné to, čím se liší, ale to, v čem se shoduji.


 

Církev

anglikánská

Církev

katolická

Juda-

ismus

Islám

Hindu-

ismus

Buddh-

ismus

Rouhání

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

nevadí

nevadí

Neúčast

na

bohoslužbě

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

nevadí

Hřích

Vražda

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Nevěra

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Krádež

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Lhaní

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Před-

manželský

sex

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

nevadí

Homo-

sexualita

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

nevadí

Rozvod

nevadí

Hřích

nevadí

nevadí

Hřích

nevadí

Mastrubace

Hřích

Hřích

Hřích

nevadí

Hřích

nevadí

Sebevražda

nevadí

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Hřích

Krutost ke

zvířatům

nevadí

nevadí

nevadí

Hřích

Hřích

Hřích


Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality