Drak v symbolice

Drak.
Západní i východní tradice popisují draka v nejrůznějších podobách. V nejstarší době byl drak považován za prospěšného tvora, který ztělesňuje čtyři prvky. Některé východní kultury věří, že drak je ochráncem života na zemi, vlastní moudrost a poznání...
Zobrazen: 17943x   13. 5. 2008

Drak

Je pánem oblohy a na zem posílá svou sílu v podobě deště a slunečních paprsků. Objevuje se také přesvědčení, že dračím dechem je déšť z mraků, hrom a blesk. Mytologická představa v západní tradici je taková, že jde často o bytost skládající se z několika tvorů: orlí drápy a křídla, nohy a hlava se podobají lvím, hadovi se podobá vlnitá část trupu a ocasu. Někdy mívá rohy antilopy. Zde je pánem země a bohatství, symbolicky moudrosti a síly nebo poznání.Boj s drakem je dobývání tohoto bohatství. Slovo drak vychází z řeckého dragon, souvisí se slovem vidět, střežit, hlídat. Objevuje se v mytologických příbězích spojených se vznikem světa. Obvykle je představen jako drak nebo had v boji s božstvem, které musí nastolit řád v Kosmu nebo na Zemi.

Drak na východě

Východní drak je laskavý, ovládá základní vodní prvky ve vesmíru a tradice ho znázorňuje jako oblohu,na níž sídlí bohové a císaři.Východní draci jsou Synové Nebes. Čínský drak má pět prstů. korejský čtyři a japonský tři prsty. Číňané říkají, že jsou potomci Draka. Čínský drak (lung) je nositelem životní esence v podobě nebeského dechu (šeng-čchi). Přináší životní sílu určitému období.Vodu z deště, teplo ze slunce,vítr z moře, půdu ze země. V Číně je drak chápán jako symbol božské ochrany a bdělosti.Má schopnost žít v moři, létat po nebi, svinout se na zemi do tvaru hor. Je ochráncem lidí před zlými duchy, poskytuje jistotu všem, kteří mají jeho symbol, který je symbolem štěstí. Drak je spojen s východem, s oblastmi, kde vychází slunce.

Drak je pánem plodnosti, pramenů a deště

Říká se, že na podzim se ukrývá v jezerech, řekách a mořích a zimu, že tráví pod zemí.Objevuje se na jaře a s ním přichází na zemi déšť a nový život.Vystupuje ze země druhého dne, druhého lunárního měsíce.Sjednocuje zemi a vodu. Císařové v asijských zemích říkali, že mají dračí předky a komplimentem pro ně bylo oslovení “Dračí tvář“. Tradice také říká,že když je sucho je třeba vytvořit na zemi obraz draka Jin a pak začne pršet. Proč se Číně říká Říše Středu? Císař vydával rozkazy do všech čtyř světových stran současně. Pátý směr byl nazýván střed a to je důvod, proč se Číně říká Říše Středu. Drak si může zvolit, zda chce být viditelný anebo ne. Někdy má schopnost předvídat budoucnost. Jsou učiteli kouzel a dárci mečů .Mají rádi drahokamy. Na vázách spolu s vyobrazením perly mají přinášet štěstí, dále se objevují na svatebních vějířích spolu s ptákem Fénixem. V knize proměn představuje první hexagram šest čar, 6 etap objevování, které začíná nehybným, skrytým drakem, pokračuje přes draka v polích,viditelného draka, letícího draka a končí vznášejícím se drakem, který se navrací k prvotním principům. Dračí krev je černá a žlutá, jako prvotní barvy nebe a země. Drak je Jang, když se ztotožňuje s Koněm a Kovem a Jin ve spojení s Rybou nebo Hadem. Drak se objevuje v mnoha podobách a ztělesňuje božskou tvořivou sílu Universa.

Drak je kombinací devíti odlišných prvků

Hlava se podobá hlavě velblouda, oči připomínají zajíce, rohy paroží jelena, uši jako býk nebo kráva, krk je jako tělo hada, břicho se podobá žábě nebo mušli, tlapy jako tygr,drápy orlí, dlouhé tělo pokryté šupinami stosedmnácti jako u kapra z nichž osdesát jedna je Jang a třicet šest Jin.

Draci v Číně jsou rozděleni do 4 kategorií

 • Tchien-lung-Nebeský drak- strážce sídla bohů
 • Šen-lung-Duchovní drak,ovládá vítr a déšť
 • Ti lung- Pozemský drak, ovládá vodu na zemi,na jaře je v nebi a na podzim v moři
 • Fu-cchang-lung- podzemní drak- střeží poklady,drahokamy a perly.

9 synů draka má různé funkce a významy

 1. Pi-si- podobá se želvě a nachází se na podstavcích
 2. Čchi-wen- - podoba savce,šelmy- hlídač/ na střechách chrámů,síní,pagod,vrcholy domů/ hlídá před ohněm.
 3. Pchu lao- malé tělo,cvrlikavý zvuk_zdobí zvony,objevuje se na hodinách,aby šly přesně
 4. Pi an- podoba silného tygra, je na dveřích soudních budov,má zálibu v soudních sporech
 5. tchao tchie- nenasytné stvoření.Objevuje se na pokličkách, kolem mísy,aby zabránil nenasytnosti.Má 1 hlavu,2 přední nohy a 4 zadní a dvě těla
 6. Kchug fu zdobí pilíře mostů,má vztah k vodě
 7. Jaj-c –na rukojetích měčů a zbraní,má potěšení ze zabíjení
 8. Suan ni – má vztah k ohňostrojům, vypadá jako lev.Na kadidelnicích
 9. Čchiao tchu – podobá se měkkýši,proto se rád uzavírá a objevuje se jako výzdoba dveří.

Role draků

Žlutý – drak kůň, posel bohů, vzešel z řeky a odhalil 8 trigramů známých z knihy I ting. Ju lung – rybí drak –symbolizuje úspěch u zkoušek. Je drakem s 5 drápy a je symbolem císaře. Mang – drak se 4 drápy představuje světskou moc. Čchien tchang je vládcem říčních draků. Má červenou barvu a ohnivou hřívu. Dlouhý drak svírá v drápech leskou perlu,která symbolizuje měsíc,moudrost a plodnost. Jing lung – okřídlený drak porostlý srstí Wang lung – dračí král s lidským tělem, ohnivý drak, nesmrtelný dračí král obývá palác na dně moře. Objevuje se v podobě chlapce s modrou kůží, který jede na červeném kaprovi. Drak v numerologii se vyjadřuje číslem 9. konec jednoho cyklu a začátek dalšího.

Drak v astrologii

 • S elementem dřevo: tvůrčí a zvídavá osobnost, logické myšlení, tichý, upřímný, odvážný, ambiciosní, ale nepřeje si obtěžovat své okolí.
 • S elementem oheň: extrovert a soutěživý, subjektivní kritiky, nenasytná ctižádost. Popudlivost a nesnášenlivost. Potřebuje učitele, který by ho naučil pokoře.
 • S elementem země: klidný a rozjímavý, ve vedení ostatních neprojevuje tyranské sklony. Není výbušný, ale vyžaduje respekt. Diplomat, pečlivě plánuje, aby dosáhl cílů.
 • S elementem kov : má nejsilnější vůli, neústupný a neochvějný bojovník. Odmítá přijmout nezdar, za svým cílem dojde sám a to ho dovede k úspěchu.
 • S elementem voda: je méně sobecký a tvrdohlavý než ostatní, je plachý a netouží po moci. Je dobrým zprostředkovatelem a optimistou, potřebuje se neustále učit, jak se vzdát toho, co je nemožné ve prospěch toho, co má skutečnou hodnotu.

(c) PannaCz.com Nortia

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality