Dvanáct cest k vyššímu vědomí

Dvanáct cest.
Ukáže Vám, jak urychlit Váš duchovní růst a umožní Vám vstoupit do nového života Živoucí lásky. Kdysi jste se naučili, že štěstí spočívá ve schopnosti uspořádat věcí a lidi okolo sebe tak, aby odpovídali vašim tužbám.
Zobrazen: 3284x   4. 6. 2008

Počet našich tužeb roste ale rychleji než naše schopnosti je uspokojovat. Návyk je program nebo-li operační příkaz vašemu biopočítači, který, jestliže svět neodpovídá jeho struktuře, uvádí do chodu nepříjemné emocionální reakce a zneklidňuje vaše vědomí Jeho typickou vlastností je schopnost donutit vás emocionálně reagovat a bezděčně jednat podle programu hněvu, obav, úzkosti, žárlivosti, strachu a podobně, v případě,kdy není uspokojeno vaše přání.

První cesta - osvobození

„Osvobozuji se od bezpečnostních, smyslových a mocenských návyků, které mne nutí pokoušet se násilím ovládat situace svého života, narušují tak mou rovnováhu a brání mi milovat sebe i druhé.“ Ve světě okolo nás se vše stále mění. Neustále se proměňuje i naše mysl a tělo. Dokud budete pod vlivem návyků, bude váš dokonalý biopočítač, vaše mysl posedlý marnými pokusy zajistit vám štěstí. Návyky ovládaná mysl není schopna soustředit se na jemné vibrace lidí a věcí okolo vás. Pro harmonický život ve vyšším vědomí je třeba vnímat svět z hrubší i jemnější strany.

Život tady a teď

„Stále si uvědomuji, že mám vše, co potřebuji, abych se mohl tady radovat ze svého života. Tady a teď přijímám plnou zodpovědnost za vše, co prožívám, protože příčinou mého jednání jsou mé vlastní programy a ty také ovlivňují reakce lidí v mém okolí. Přijímám se plně tady a teď a vědomě zakouším vše, co cítím, myslím a říkám nebo dělám jako nezbytnou součást růstu k vyššímu vědomí.“ Skutečné řešení problémů vašeho života se vyjeví tehdy, jestliže se přestanete přít se svými návyky a plně se vcítíte do lidí a věcí ve vašem okolí. Váš svět se tvoří ve vaší mysli. Klidný člověk žije v klidném světě, zlostný si buduje svět plný zlosti. Vstřícní lidé probouzí v ostatních vstřícnou energii. Šťastní lidé nacházejí svět zaplněn šťastnými lidmi, protože i lidé nešťastní zakoušejí při setkání s nimi na okamžik radost a štěstí.Pokud vědomě vnímáte vše, co cítíte a děláte, jako představení v divadle zvaném svět, pak život opravdu vychutnáváte. Vidíte sebe i ostatní jako herce v každodenní hře života. Tělo nebo mysl ale netvoří vaše skutečné já.Skutečné „Já“ je proces, ve kterém si uvědomujete své vlastní vědomí.

Kontakt s lidmi

„Upřímně se otvírám všem lidem s vůlí sdílet své nejskrytější pocity, protože jakákoliv neupřímnost mně udržuje v iluzi odloučení.“ Hluboce soucítím s problémy jiných, nejsem však jejich starostmi, přinášejícími poselství potřebná k růstu, pohlcen. Jednám bez zábran,daří-li se mi milovat, vcítit se a být soustředěný, ale podle možností se snažím jednání vyhnout v situacích, kdy jsem emociálně rozrušený a nedosahující moudrosti plynoucí z lásky a rozšířeného vědomí.

Objevování vědomého vnímání

„Tiším stále neklid své racionální mysli, abych byl schopen vnímat jemnější energie a mohl splynout se vším, co mne obklopuje. Stále si uvědomuji, kterého ze sedmi center vědomí právě užívám a cítím růst energie, vnímavosti a lásky a vnitřního klidu, otvírám-li všechna centra vědomí.“ Vnímám každého včetně sebe, jako probouzející se bytost, která je zde, aby uplatnila své přirozené právo na dosažení vyšších úrovní bezpodmínečné lásky a jednoty.

Sedm center vědomí

1.Bezpečnostní centrum

Upoutá vaši pozornost k potravě, úkrytu nebo čemukoliv, co si spojujete s vaší osobní bezpečností.

2. Centrum smyslových vjemů

Zabývá se hledáním štěstí prostřednictvím stále příjemnějších smyslových vjemů a činností. Pro mnoho lidí je nejpřitažlivějším smyslovým požitkem sex. Mezi další návykové smyslové vjemy mohou patřit tóny hudby, chuť jídla a další.

3.Centrum moci

Zde usilujete o ovládání lidí a situací a zvýšení vaší prestiže, bohatství a hrdosti-kromě tisíců jemnějších způsobů uplatňování hierarchie, manipulace a kontroly.

4.Centrum lásky

Zde se učíte vidět svět s pocity a harmonií volně plynoucího přijetí. Vidíte se v každém a každého vidíte v sobě. Soucítíte s utrpením těch, kteří ulpívají na bezpečnostních, mocenských a smyslových hrách. Začínáte bezpodmínečně milovat a přijímat každého, dokonce i sebe sama.

5. Centrum hojnosti

Když je vaše vědomí v záři tohoto centra, zakoušíte náklonnost světa,který sami tvoříte.Začínáte si uvědomovat, že jste vždy žili v dokonalém světě. Stále více milujete a přijímáte a svět se stává „rohem hojnosti“, který vám přináší více, než potřebujete ke štěstí.

6.Centrum vědomého vnímání

Mít centrum, ze kterého vaše Vědomé vnímání sleduje činnost těla a mysli na úrovni nižších pěti center, je osvobozující. Jedná se o metacentrum, z něhož pozorujete hru svého těla a mysli, aniž byste cokoliv posuzovali.

7. Centrum kosmického vědomí

Když žijete na úrovni Šestého centra , jste připraveni překročit vědomí sebe sama a stát se dokonalým vědomím. Na této nejzazší úrovni jste sjednoceni se vším- jste láskou, klidem, energií, krásou, moudrostí, jasností, aktivitou a jednotou.

3 centra neštěstí

3 nižší centra vnáší do života neštěstí
  • 1. strach, obavy, úzkost. Strach z prohry. Racionální mysl je vždy schopna vytvořit nekonečný řetěz možností, které svádí k obavám.
  • 2. zklamání, pocity marnosti, nuda. Stálý strach z prohry. Když opakovaně zakoušíme příjemné smyslové vjemy, začneme být unaveni a nudíme sami sebe.
  • 3. zlost, odpor, podráždění, nepřátelství. Jsme připoutáni k obraně a snaze ovládat .

2 centra štěstí

Centrum lásky

Jestliže přijímáte vše, co lidé dělají jako součást své cesty k probuzení, dosáhli jste Centra lásky. Objevíte, že vaše vědomí sídlí v novém světě.Poznáváte, že s růstem k vyššímu vědomí jste schopni milovat každého ve vašem okolí, bez ohledu na to, co dělá nebo říká.Pokud dva lié milují na úrovni čtvrtého centra vědomí, nevnímají lásku k druhým lidem jako něco, co by ohrožovalo nebo znehodnocovalo jejich vzájemný vztah. Láska, která je spojuje není žárlivý a romantický cit, a nevytváří návyk, jenž by je činil zranitelnými nebo trpícími. Dávají jeden druhému plnou svobodu a bezpodmínečně se přijímají. Milují se a slouží si způsobem, an kterém se téměř nezúčastní ego. Pro oba znamená láska a služba to nejkrásnější, co může život nabídnout.

Centrum hojnosti

Svůj život začínáte chápat jako jeden „zázrak“ za druhým.

Literatura: Kniha Vyššího vědomí, Ken Keyes,Jr, PannaCz.com - Nortia
Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality