Havrani v mytologii, snech i Bibli

Krkavec.
Havrani sehráli klíčovou roli už krátce po stvoření světa. Noe vypustil při Potopě havrana, aby našel zemi, ale na jeho návrat čekal marně. Havran poletoval sem a tam, dokud vody neopadly a vždy našel dostatek potravy, aby se uživil.
Zobrazen: 26770x   28. 4. 2010

Kdo jsou tajemné bytosti v černém, co doprovází Paní Zimu?

Přiletí společně, černý kabát na bílých šatech. Jejich příchod cítíme z dálky, studené pohlazení Paní Zimy přeťato zlověstným křikem. Zahalili celé město, černo-bílá melodie, noty poházené zachmuřelým skladatelem na bílém papíře. Slunce se probouzí pomalu, jeho příchod již vítají. Po obědě, když začne slunce pomalu klesat, seskupí se v plášť a s výkřikem zvednou se doprovodit slunce spát.

Havrani

Havrani patří do čeledi krkavcovitých, řádu pěvců. Spolu s nimi patří do čeledi krkavcovitých i vrány, krkavci, kavky, straky, ořešníci a sojky. Nejbližšími a nejpodobnějšími ptáky havranům, se kterými si je lidé nejvíce pletou, jsou krkavci, vrány a kavky. Podíváme se nyní, jak je od sebe rozeznat.

Havran polní (Corvus frugilegus)

– je o něco větší, než vrána. Žije v otevřené krajině se skupinami stromů, na kterých staví hnízda. Hnízdí v koloniích, které můžou čítat až 100 000 kusů a osidluje je i více let. Živí se hmyzem, červy, plži i drobnými obratlovci, nepohrdne semeny, ovocem nebo i odpadky. Poznávacím znamením havrana je bílá lysina kolem zobáku a kalhotky (pera kryjící z boku nohy). Jsou štíhlejší než vrány a mají delší zobák. Barevný odlesk peří je spíše do modra až fialova. Většinu havranů, co v zimě potkáme, nejsou místní. Na zimu k nám přilétají havrani z Ruska a Polska. Naši havrani zase putují dále na západ a jih. Hnízdí u nás jen pár menších kolonií. Nejznámější hnízdiště jsou ve Veltrusech, Soběslavi, Českých Budějovicích, Chrudimi, Kralupech nad Vltavou a Brnem.

Kavka obecná (Corvus monedula)

– je velikostí holuba, černá s šedým krkem a bílýma očima. Žije pospolitě v krajině se starými stromy, ve věžích hradů ale i ve městech. Hnízdí v dutinách stromů, na skalách, půdách a věžích. Živí se hmyzem, plži, červy i semeny a bobulemi. Dnes hnízdí většinou na periferii města. Kavka dobře vychází s vránami i havrany, často hnízdí i společně.

Vrána obecná (Corvus corone)

– velikostí přibližně jako havran, o něco menší. Je v černé i šedé formě. Nejedná se všajk o samostané druhy, protože se mohou mezi sebou křížit. Obývají lesnatou krajinu, hnízda staví z větví a vystílají je mechem a peřím. Nežijí v koloniích. Živí se drobnými obratlovci, vejci, hmyzem, červy semeny a ovocem. Vrány jsou černé nebo šedé, bez zvláštních znaků. Barevný odlesk peří je purpurový až zelený. Jsou dravější a agresivnější, než havrani.

Krkavec velký (corvus corax)

– je velký asi jako káně se silným zobákem a načepýřeným peřím na krku. Hnízdí ve skalnatých územích i v lesích. Živí se obratlovci, i mršinami, hmyzem a odpadky. Krkavec je elegán, černý s odlesky do modra, je velý a silný, za letu ho lze snadno zaměnit s dravci. Krkavci kdysi žili v okolí Bílé hory a v oblasti Bubenče, dnes jsou prakticky vyhubeni. Jejich stavy se pomalu začaly zvyšovat teprve v 70. letech 20. století. Ačkoliv dnes hnízdí na několika místech ČR (např. V přírodním parku Nazaret nedaloeko Uherského Hradiště), patří stále mezi ohrožené druhy. Krkavic jsou ve své čeledi největší a také nejinteligentnější, dokáží napodobit zvuky, použít nástroje. Obecně platí, že kognitivní schopnosti u krkavcovitých odpovídají velikosti jednotlivých druhů. Co se týče jednotlivých záměn mezi krkavcovitými, nejvíce si lidé pletou havrana s vránou. Někdy je havran a vrána dokonce pokládán za jeden druh a v lidové taxonomii se oba výrazy pokládají spíše za označení pohlaví. U havranů a krkavců se ještě nachází další zajímavé schopnosti, třeba to, že se dokáží naučit počítat do šesti nebo sedmi. Kupodivu se tím nemyslí jen vyslovovat číslice, jak jdou za sebou, ale i chápat jejich smysl. Havrana či krkavce můžeme dokonce naučit, aby preferoval misku s určitým počtem předmětů bez ohledu na to, o jaké předměty půjde. Kavka si údajně dokonce odklepává jednotky zobákem a je schopná sčítat tj. zvládne srovnat 5 předmětů na misku tak, že je sem přemístí z jinýc misek s různým počtem předmětů. Tito ptáci se dají též chovat doma, jako třeba psi. S jejich inteligencí se naučí spoustu fíglů, ale můžou se i nudit. Je třeba je zabavit, zvláště chováme – li je v kleci. I v zoo si můžete všimnout, že se s vámi havran snaží navázat kontakt, strká vám větvičku nebo poletuje kolem. Jsou to ptáci aktivní a zvídaví. Jeden druh vrány dokonce využívá auta, jako nástroje na rozlousknutí tvrdých skořápek ořechů, které sami nedokáže rozbít. Ořechy hází na silnici a nechávají je auty přejet, pak si jen slétnou pro jádra.

Havrani v mytologii

V Evropě jsou spojováni se srtelností, úmrtím a válkou. Jinde je však jejich symbolický charakter trochu mírnější. Například v Číně je havran třínohým symbolem dynastie Ču, znázorňující vzestup, zenit a klesání slunce. Solární konotace havrana je značně rozšířená, ačkoli na povrchu vln lidské představivosti je tento pták vnímán spíše jako metafora temnoty.

Havrani v Bibli

Havrani sehráli klíčovou roli už krátce po stvoření světa. Noe vypustil při Potopě havrana, aby našel zemi, ale na jeho návrat čekal marně. Havran poletoval sem a tam, dokud vody neopadly a vždy našel dostatek potravy, aby se uživil. V církevní symbolice byl pak havran chápán jako hříšník a odpadlík – místo aby se navrátil zpět k Noemovy do Archy, tedy církve, usadil se u světských marností, čili potravy. Havrana tak můžeme nalézat na středověkých vyobrazeních světských neřestí též jako atribut lakomství. Naproti tomu, havran v poušti přinesl Eliášovi chléb a maso a jeho velkorysost ke křesťanským svatým, jako byl Bernard a Kubert, jimž nabídl jídlo a radu, z něj učinila symbol božské osamocenosti.

Havrani a Vikingové

Na ramenou nejvyššího severského boha Odina sedávali dva havrani Hugin (Myšlenka) a Munin(Paměť). Každý den za úsvitu Odin vysílá své havrany, aby obletěli svět, a k snídani se opět navracejí a šeptají mu do uší všechny zvěsti, které vidí a slyší. Tak je zpraven o mnohých událostech. Proto bývá nazýván též bohem havranů.

Havrani a Indiáni

V evropské kultuře je havran symbolem smrti, je to zlé znamení. Pro indiány však každé zvíře představovalo tvora s duší, tedy potomka „Velé Matky“ – Země. Žádné stvoření pak nemohlo být představitelem záporných vlastností. Nejinak je tomu u havrana. Symbolizoval rovnováhu v přírodě, napomáhal udržovat svět v harmonii. I v indiánské mytologii byl spojen se smrtí – napomáhla mrtvým duším. Ale indiáni nechápali smrt jako něco negativního, ale jako součást života, podmínku života. Zabití havrana znamenalo velké neštěstí. Havran je oblíbenou postavou indiánské mytologie, stejně jako had nebo želva, která na svých zádech nese svět. Příběh o havranovi předstvauje hlavní božstvo Nazcakiyela, v jehož domě se nacházely slunce, měsíc a hvězdy. Nascakiyel svtořil Volavku a Havrana jako dobré a moudré muže nadané nadpřirozenou silou. Kromě nich stvořil také několik obyčejných lidí a poslal je na svět, kde však museli žít ve tmě. Havran nad nimi pocítil lítost a proměnil se v jedlovou jehličku, kterou Stvořitelova dcera vypila s vodou a otěhotněla. Dítě, které se narodilo, dostalo také jméno Havran, a když vyrostlo, darovalo lidem světlo, oheň a vodu.

Havrani ve snech

Jaké poselství nám chce havran sdělit, když nás ve snu navštíví?

 • Havrana - viděti od nepřátel obklíčen býti
 • Havran - v kleci Osvobození
 • Havran - v domě zlý sluha nebo služebná
 • Havran - tebe klovajícího budeš okraden s násilím
 • Havrana - slyšet křičet vyzrazení nějakého zlého úmyslu
 • Havran - peří z něho peníze, ale nemají trvání
 • Havran - okolo sebe havrany vidět létati Úmrtí
 • Havran - nad hlavou létající Smrt
 • Havran - na stromě známý se oběsí
 • Havran - lítá-li blízko kolem tebe tvoje smrt nebo někoho z rodiny
 • Havran - krákorající velmi zlé zvěsti
 • Havran - když něco odnášejí do smrtelných úzkostí přijíti
 • Havran - jich houf zlá budoucnost
 • Havran - jeho maso jísti zlá nemoc
 • Havran - jak ho krmíš zlé poselství
 • Havran - bude zabit vše k dobrému se obrátí
 • Havran - brk z něho udavačský, habebný dopis
 • Havran - bílý těžký trest


© PannaCz.com – noetika - Sojka. Použitá literatura: Pavel Houser: Havrani, Nicolas J. Sauders : Mytická síla zvířat, další zdroje.


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality