Jasnovidění, jasnoslyšení, jasnovědění a jasnocítění jako dary nebeských andělů

kostka
Jasnovidění je schopnost vidět nebeské obrazce, symboly a anděly. Jasnocítění nám dává možnost poznat dotyky andělů a nebeské pocity. Jasnovědění nás přináší na cestu kreativních nápadů. Jasnoslyšením k nám andělé promlouvají.
Zobrazen: 7535x   příspěvků: 0   15. 2. 2018

Jasnovidění je schopnost, kterou lidé mají, pokud vidí anděly, různá znamení, obrázky nebo symboly - jsou to nebeská poselství

Spousta lidí si myslí, že schopnost “jasně vidět” je založena na spatření trojrozměrných andělů se svatozáří nad hlavou a křídly posetými třpytivým měsíčním prachem. Většinou jde ale o obrazy ve vaší mysli. Mohou se objevovat v představách, do kterých je vaše podvědomí neustále dostává, mohou ovlivňovat vaše sny, které se budou zdát tím více živější a skutečnější. Jsou to barevné sny plné emocí a vy si můžete být jistí, že si je budete pamatovat hodně dlouho. Možná se také budou opakovat. Nemusí se tak stát v plném rozsahu, ale nějaká důležitá část se vám může zjevovat opravdu často.

Pokud se vám zdá, že k vám božské obrazy promlouvají s větší frekvencí, než jste schopni unést, promluvte k nim a poproste, aby svou intenzitu zmírnily

Fungují na podobném principu, jako duchové, kteří přichází, aby si s námi popovídali, aby o sobě dali vědět, že jsou mezi námi. Také jsou rádi, pokud s nimi komunikujeme a vyslovíme - li nahlas, že potřebujeme klidnější zázemí, že nás možná jejich každodenní přítomnost děsí, oni nám vyhoví a stáhnou se do ústraní. A tak je to i s obrazy.

Někteří lidé se stávají jaznozřivými po traumatických událostech

Po nehodách, dlouhodobých stresových situacích a nebo po klinické smrti. Mohou být potom více vyděšení z toho, co se jim zjevuje, protože je to pro ně neznámý a nepoznaný svět. Kdežto lidé, kteří se s tímto darem již narodili, se s ním učí pracovat od dětství a je jejich součástí, tudíž z něj strach nemají. Ale to neznamená, že je občas přemíra vidění může unavovat.

koule

Z počátku jasnozřiví lidé vidí většinou pouze různé záblesky, mlhu, nebo jasné barvy.

Postupem času si ale mohou vypěstovat takovou ostrost vidění, že uvidí anděly i s otevřenýma očima. Nemusí jít nutně o trojrozměrné anděly, jak je známe z pohádek - o ty jde málokdy. Oni nám totiž o sobě většinou dávají vědět jinými (pro ně méně náročnými) symboly, jakými jsou živé sny, jiskry nebo světelné záblesky, ale také vás mohou provázet určitými situacemi, kdy opakovaně narážíte na ty samé předměty, čísla, nebo zvířata. Jasnozřiví lidé popisují, že i když jezdí do práce desítky kilometrů, doprovází je neustále jeden a ten samý pták. Ráno sedí na parapetu okna jejich ložnice, poté na stromě nedaleko jejich auta a nakonec je kontroluje při práci v kanceláři. Jiní zase vidí opakující se řadu čísel. Objevují se v telefonních kontaktech, na smlouvách, SPZ aut, v datech narození a tak podobně.

V neposlední řadě jsou to vize

  • Vize, které působí absolutně přesvědčivě a jednou se třeba stanou. Říkáme tomu De Ja Vu. Najednou se stane něco, co by se jakoby zopakovalo. Pak si ale vzpomeneme, že tomu až tak úplně není. Pouze se naplnily vize, které nám kdysi zableskly hlavou. Možná jednou, možná se ale opakovaly častěji. Důležité je, že to jsou spontánní a přirozené vize, které nám dávají nějaký smysl.
  • Pokud se ale snažíme za každou cenu “jasně vidět” a necháme k nám promlouvat své ego, dříve či později tento dar zakrní, nebo úplně vymizí, protože ego je stoprocentně neduchovní a dáváme tím Bohu najevo, že v něj nevěříme, že nevěříme ve vyšší principy a místo víry používáme sílu, která jemné frekvence andělských zjevení naprosto ničí.

Jasnoslyšení, jak už z názvu vyplývá, je schopnost přijímat nebeská znamení v podobě zvuků.

Někteří jej považují za halucinace stejně jako schopnost vidět anděly. To je ale zastaralá mylná myšlenka. Halucinace se objevují opakovaně, většinou když je člověk nemocný, má vysoké horečky, bolesti, je pod vlivem opiátů. To způsobuje ztrátu kontaktu s realitou.

zvíře

Bytost obdařená jasnoslyšením ale tento dar využívá ve zcela plném vědomí.

Mohou tím být myšleny hlasy, které k nám plynou pomocí konverzací, ale také hudba, kterou zaslechneme v rádiu a my tak nějak cítíme - opravdu intenzivně - že jsou to právě ona slova, která k nám měla přijít. Zrovna teď a tady. Že k nám promlouvají andělé poznáme tak, že se jeho poselství vztahují bezprostředně k našim myšlenkám, touhám a obavám.

Odpovídají nám na otázky.

Mluví k nám láskyplně, s klidným hlasem a podporují nás, abychom se zdokonalovali v našem životě, či pomáhali a byli podporou druhým. Andělé mohou tzv. “pověřit” jiné osoby, aby k vám promluvily hlasem, který znáte, jemuž rozumíte. Děje se to například tehdy, pokud zaslechnete zcela náhodou rozhovor úplně cizích lidí, ale najdete v něm odpovědi na své otázky.

Jasnověděním nazýváme u člověka tehdy, pokud přijímá nebeská poselství v podobě myšlenek.

Máte v hlavě nějakou myšlenku a jste si jisti, že je pravdivá. Možná se sami sebe ptáte, jak to víte, ale nezbude vám nic jiného, než si odpovědět: “Prostě to vím.” Jsou to myšlenky, které se neustále opakují a navazují na sebe a jejich hlavním posláním je, aby vyřešily nějaký problém, kterým se zabýváte, abyste dostali odpověď na otázku, kterou jste vyslali do nebes.

Mohou vás najednou napadnout kreativní nápady,

které vás mají v životě posunout dál. Vnímáte je velmi intenzivně a máte pocit, že nemůže nic lepšího v ten daný okamžik existovat. Toto uvědomění budou posilovat pozitivní myšlenky, kterými k vám andělé promlouvají. Nebudou to nápady, u kterých byste nemuseli hnout brvou a takzvaně by se všechno vyřešilo za vás. To ani náhodou. Andělé nechtějí, abyste ustrnuli na místě, vyžadují od vás posuny a výsledky, tudíž se budete muset činit a opravdu na sobě i na invenci pracovat. Přitom ale budete stále vědět, že to má smysl a že výsledky jsou reálné. Navíc andělé vás nikdy nebudou nutit do něčeho, o co nemáte zájem, nebo co byste nezvládli.

svíčka

Opírají se o vaše skutečné touhy, potřeby a schopnosti.

Takže i když to třeba bude složité, můžete si být jistí, že vás to bude bavit a budete na sebe náležitě pyšní, až se doberete k cíli. Jasnovědění nikdy nebude pouhou jednou myšlenkou, ale stane se souborem různých vizí, které vám dopomohou dobrat se vytouženého výsledku. Primárně nejde o úspěch, slávu a bohatství, i když ve výsledku mohou být jeho přidruženou formou. Výhradně jde o možnost sebezdokonalování, nebo pomoci druhým.

Jasnocitem oplývají lidé, kteří přijímají poselství v podobě pocitů.

Nemusí jít pouze o emocionální pocit, ale často se stává, že jasnocitný člověk vnímá i fyzické pocity v podobě náhlého tepla, či chladu, změny tlaku, závanů různých vůní, či může mít pocit, jako by vedle něj někdo zrovna posadil na postel. Výjimkou není ani vnímání doteků, jako by se vás někdo zrovna snažil pohladit po vlasech, popostrčit, nebo naopak zdržet. Tyto pocity jsou však něžné a láskyplné a vzbuzují ve vás pocit bezpečí. Můžete také cítit, že je nablízku nějaký váš zemřelý blízký.

ruka

Jasnocítění jde ruku v ruce se všemi smysly, kterými jsme obdarovaní. Sluch, čich, hmat, chuť, vid i intuice pomáhají rozvíjet jasnocit.

Lidé, kteří tento dar mají, bývají hodně citliví a stěžují si na to, že mimo pozitivní energii čerpají i tu negativní, toxickou. Nejjednoduššími předběžnými opatřeními, jak se tomuto vyhnout je zklidňující hudba a růžové světlo. Také aromaterapie, uvolňující masáže po těžkém dni, či procházka v přírodě pomohou přetíženou duši zklidnit.


(c) panna.cz CLAIRE

 
diskuzní
fórum
Celkem je vloženo 0 příspěvků.
Nevložen dosud žádný diskusní příspěvek.
 Poslední aktuality