Každý má svého anděla

Rukopis.
Ten, kdo pracuje se silami andělů, vidí svět jinak než ten, který vše nevysvětlitelného a záhadného odbývá jako nesmysl. Můžete požádat anděly, aby pro Vás něco udělali, aby Vám pomohli vyřešit určitý problém a dali odpověď na Vaši otázku.
Zobrazen: 13883x   12. 4. 2010

Moderní vědy popírají existenci andělů, protože je nelze dokázat

Je však vědecká dokazatelnost měřítkem veškerých věcí na světě? Abychom anděly mohli vnímat, potřebujeme se dívat na svět jiným pohledem. Zkušenosti s anděly se neodehrávají na úrovni rozumu, ale na úrovni zcela jiné. Každý z nás může utvářet svůj život tvůrčí silou, ukrytou ve svém nitru. V duchovním světe je nespočet bytostí, které nás doprovázejí na naší cestě životem, a to, ať už je vidíme nebo nevidíme. Jsou však s námi. Vezměte si například hvězdy, které září na obloze i ve dne, ale my je nevidíme, a tak často neslyšíme náš vnitřní hlas a poselství andělů, a to jen proto, že náš rozum je příliš hlasitý.

Co představuje anděla

Andělé jsou bytosti, které byly stvořeny vším pronikající inteligentní vesmírnou sílou, aby pomáhaly lidem. V andělské říši existuje mnoho typů a druhů andělských bytostí (podobně jako existuje několik lidských ras).

V čem nám andělé pomáhají

Andělé nám všem mohou nejenom pomoci se léčit, harmonizovat problematické vztahy, najít nejvhodnější řešení nejrůznějších životních potíží, ukazovat správnou cestu a ochraňovat před nebezpečími, ale také se utišit, zbavit se starostí a stresu, poskytnout útěchu a odstraňovat pocity osamělosti.

Andělé jako duchovní bytosti

Andělé, kteří jsou duchovními bytostmi nelze situovat do žádného možného místa. Mohou se přemisťovat v čase i prostoru. Z toho důvodu jim byla přisouzena křídla. Anděly nelze spočítat, je jich nepředstavitelné množství. Den, ve který přicházíme na svět, nám napoví, jací budeme a jak naplníme svůj životní osud. Každý den v týdnu náleží jednomu andělovi, který pak působí na všechny osoby v tomto dni narozené. Jedná se o nejvyšší archanděly: Gabriel, Uriel, Michael, Zadkiel, Anael, Samael, Rafael.

Gabriel, jako vládce pondělí

Osoby narozené pod jeho křídly jsou půvabné, laskavé i přizpůsobivé. Činnostem, které vykonávají, věnují veškeré úsilí a nadšení. Jsou to lidé šetrní s potřebou mít vždy v rezervě nějaké úspory. Často se věnují různým druhům sběratelství, mají dobrou paměť a rádi se chlubí tím, že si pamatují i detaily dávno uplynulých událostí. Jejich povaha je rozmarná až vypočítavá, romantická a často i s určitou dávkou přehánění. Osoby z prvního dne v týdnu velice touží po oddanosti svých přátel. V lásce pak oceňují jemnost, soucit a nikdy nemohou odpustit zradu.

Uriel, jako vládce úterý

Tito lidé vyzařují vnitřní energií, nade vše si cení svobodu a nezávislost. Nesnášejí omezování. Vyznačují se dobrými schopnostmi v jakékoliv oblasti, rovněž mají velice silnou vůli. To jim umožňuje hrát přední a důležitou roli v životech druhých. Jejich výrazná vnitřní energie může u nich vyvolávat nervové napětí, vedoucí až k extrémnímu počínání. Ve vztahu ke svým milovaným jsou nekritičtí až zaslepení. Od druhých však vyžadují věrnost, upřímnost a naprostou poslušnost.

Michael, jako vládce středy

Myšlení osob narozených ve středu, je analytické a díky tomu zvládnou každou záležitost předem si dobře promyslet a vnímat její klady i zápory. Jsou schopni rychleji než jiné osoby dojít k tomu nejvhodnějšímu závěru. Doslova si libují v náhlých a výrazně kontrastních změnách. Mají smysl pro humor a ve vztahu k jiným lidem jsou srdeční. Snadno navazují nové známosti nejen v soukromí, ale i v pracovní oblasti. Při diskusích se cítí jako ryba ve vodě. Jejich zájmy jsou široké. Méně snášejí monotónnost v partnerském či manželském vztahu.

Zadkiel, jako vládce čtvrtku

Lidé narození ve čtvrtek vyznačují schopností předvídání, dobrou intuicí. Jsou veselé, optimistické povahy a často mluví více než by bylo vhodné. Často se u nich projevují sklony k filozofování. Jsou vnímaví vůči utrpení druhých. Milují děti a zvířata. V lásce jsou věrní, cení si dobrého a klidného rodinného zázemí.

Anael, jako vládce pátku

Osoby narozené v pátek jsou rovnovážné s výraznou potřebou spravedlnosti, harmonie a pořádku. Jsou citliví na vše, co se kolem nich děje, přitom jsou schopni chladnokrevně posuzovat i odsuzovat jiné osoby a události. Vyznačují se upřímností a laskavostí. Dokážou velice hluboce milovat. Vyhýbají se násilí, konfliktům a jakýmkoliv nesrovnalostem. Jsou poněkud roztržití, řešení náročnějších případů odkládají na pozdější dobu.

Samael, jako vládce soboty

Lidé narozeni v sobotu nesnášejí, když jim někdo zasahuje do jejich osobního života. Touží být nezávislými a zcela samostatnými. Netolerují pochlebování, faleš a nápadné demonstrování citů na veřejnosti. Nejlépe se cítí v tradičních ustálených poměrech. Málokdy se projevují na veřejnosti, takže mohou působit dojmem osob lhostejných, chladných a nedůvěřivých. Často mohou podléhat rozličným komplexům.

Rafael, jako vládce neděle

Lidé narození v neděli mají silný smysl pro humor a jejich nálady podléhají rychlým změnám. Snaží se být pro ostatní užitečnými a pomáhat, jak je to jen možné. Jejich přirozeností je vynikat nad ostatními a vnucovat jim své názory. Přitom však to jsou osoby milující a srdečné.

Patříte mezi pozemské anděly?

Máte pocit, jako by tento svět, toto místo, kde jste, nebylo pro Vás to pravé. Připadáte si odlišní, než všichni kolem Vás?  Je u Vás touha, nadání uzdravovat, či učit druhé, pomáhat jim, můžete patřit mezi pozemské anděly. Duše pozemského anděla nemá stejný původ jako duše obyčejného člověka. Ačkoli obýváme lidské tělo, naše duše si v pozemském životě a těle připadají jako poutníci daleko od domova. Lidé, kteří nejsou vtělenými anděly, žijí svůj život jen pro uspokojení svých vlastních potřeb, tužeb a přání. Jejich životy jsou však zasvěceny lidským, čistě pozemským zájmům. Poslání pozemských andělů je schopnost léčit a vykonávat zázraky. I když pozemský anděl neví přesně, jaké je jeho konkrétní poslání, přesto si je jist, že to nějak souvisí s učením nebo léčením druhých. Pozemské anděly zastavují naprosto neznámí lidé a žádají je o pomoc nebo jim odhalují ty nejintimnější podrobnosti ze svého života. Většina pozemských andělů slyší v jednom uchu zvonění ve vysokých tónech. Může doprovázet stresové situace nebo se objevuje bez zjevné příčiny. Mnoho z nich považuje tento zvuk za nepříjemný a rušivý, ale působí přímo opačně.

Typy pozemských andělů

Vtělení andělé

Narodili se ve znamení Býka, Lva, Štíra nebo Vodnáře. Jejich profese souvisí se službou a pomocí druhým: jsou mezi nimi například učitelé, letušky a stevardi, zdravotní sestry, poradci. Zesvětlují si vlasy. Neumí říci ne a trpí pocity viny, když jim druzí pomáhají. Sbírají knížky o andělech, jejich sošky a jiné předměty, které s nimi souvisí nebo na nichž jsou vyobrazeni. Jejich vztahy se vyznačují oboustrannou závislostí. Typickými partnery jsou narkomani a alkoholici. Zůstávají ve vztazích mnohem déle, než ostatní. Mají dar pronikat pod skrytý povrch věcí a díky tomu vnímají v člověku jeho skryté talenty, dřímající potenciál a samozřejmě i božství. Mají často přátele nebo milence, kteří svůj potenciál různými závislostmi potlačují a oslabují. Často trpí syndromem chronické únavy. Jsou velmi citliví na negativní energii, také proto, že jsou vůči druhým velmi otevření. Ke zvyšování své vitální energie často používají jídlo a velmi často trpí nadváhou.

Elementární bytosti

Podobají se vílám, elfům, skřítkům, zvířatům apod. Mohou být úplně zrzaví nebo mohou mít vlasy kaštanově hnědé s červenavým leskem nebo nazrzle blonďaté. Nesnáší pravidla. Mají rádi legraci a kanadské žertíky a nikdy nemají k smíchu daleko. Mají štíhlá až hubená těla. Mají rychlý metabolizmus a citlivý nervový systém. Rádi si užívají života. Dávají přednost společnosti zvířat a rostlin před společností lidí. Často třídí odpad, užívají přírodě neškodlivé čisticí prostředky a chovají se ekologicky. Když se cítí odmítnutí, často se z nich stane plachá bytost. Občas trpí depresemi. Často se narodili pod znamením vody. Nejčastější znamení jsou Býk, Kozoroh, Panna, Rak, Ryby a Štír.

Vesmírné bytosti

Jsou to dobrovolní vyslanci míru. Kdykoliv jsou připraveni nesobecky vyjít vstříc a pomoci. Jsou velmi laskaví. Ve společnosti se cítí rozpačitě. Jako děti byli často vystaveni zlomyslným narážkám. Jsou vysocí a štíhlí. Oblékají se prakticky a pohodlně a nedbají moc na módu, neradi jsou středem pozornosti. Jsou ochotni pomoci každému, kdo to potřebuje, na druhé straně si však udržují odstup a jsou rezervovaní. Sledují sci-fi filmy a čtou vědecko-fantastickou literaturu.

Nové Duše

Jednoho dne se probudí a mají dojem, že jejich život je zlý sen a vůbec se s ním neztotožňují. Vzpomínají si, že chtěli spáchat sebevraždu. Nebo za sebou mají pokus o sebevraždu. Jejich přátelé a rodina jim říkají: „Jsi jako vyměněný. Jako bys to ani nebyl ty." Změní si například své křestní jméno, bydliště, rozvedou se, změní profesi, náboženské vyznání, atd.

Zasvěcenci

Vypadají jako hrdinové z romantických románů. Jsou obdařeni moudrostí a intuitivními schopnostmi. Obklopuje je aura tajemného. Jsou to vtělení mágové, čarodějové, šamani.

Ochránci

Pracují jako učitelé, spisovatelé, hudebníci, reportéři. Předávají energii druhým. Dodávají motivaci, dobrou náladu.

 

© PannaCz.com Noetika - Pavilona

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality