Kundaliny jóga

Kundaliny jóga
Obvyklá metoda těch, kteří praktikují kundalini jógu, spočívá v silné koncentraci na každé centrum a v nanejvýš oduševnělém vzývání Mateřské síly nebo vládnoucího božstva. Přesto všichni skuteční Mistři ze svých nejhlubších zkušeností říkají...
Zobrazen: 6732x   22. 4. 2013

Kundalini jóga je jógou prány

Prána je životní energie či životní princip vesmíru. Existují tři hlavní kanály, kterými tato životní energie proudí. Tyto kanály jsou idá, pingalá a sušumna. V sanskrtu se tyto kanály nazývají nádí. Idá, pingalá a sušumna jsou uvnitř našeho jemného fyzického těla, nikoliv hrubého fyzického. Idá rozvádí proud životní energie v levé části těla, pingalá v pravé části těla a sušumna středem páteře. Nejdůležitější z těchto tří nádí je sušumna. Přijímá neustálý tok životní energie z univerzálního Světla Vědomí. Existuje vnitřní spojení mezi idou, pingalou, zvěrokruhem a planetami. Idá má zvláštní spojení s Měsícem a planetou Merkur, proto je její hlavní kvalitou chlad a jemnost. Pingalá je spojena se Sluncem a Marsem, proto se vyznačuje mocným a dynamickým teplem.

Idá ovládá levou nosní dírku

Pingalá ovládá pravou nosní dírku. Když se nadechujeme a vydechujeme převážně svou levou nosní dírkou, měli bychom vědět, že je to idá, která pracuje. Když se nadechujeme a vydechujeme hlavně svou pravou nosní  dírkou, pracuje pingalá. Když jsou obě nosní dírky činné stejnoměrně znamená to, že svou roli hraje sušumna. Někdy se také stává, že idá vdechuje a pinalá vydechuje.

Idá, pingalá a sušumna se prolínají na šesti různých místech

Každé toto místo vytváří centrum, které je kruhové, jako kolo. Indická duchovní filozofie říká těmto centrům čakry. Také se jim říká lotosy, protože vypadají jako květy lotosu. Těchto šest center jak možná víte, se nazývá múladhára, svádhištána,manipura, anáhata, višuddha a ádžna. Existuje ještě jedna čakra, která se nachází uvnitř mozku, a ta se nazává sahasrára. Protože leží v mozku a ne podél páteře, k ostatním šesti centům se nepočítá. Vedle těchto šesti čaker existuje v jemném fyzickém těle mnoho dalších čaker. V koleni máme čakru, dokonce v prstech na nohou a ve špičkách prstů  na rukou.  Ale tyto čakry jsou menší a většinou nejsou zmiňovány.

Kořenová čakra či lotos múladhára

je znázorňována jako lotos se čtyřmi okvětními plátky, které jsou zbarveny červeně a oranžově. Slezinová čakra, svádhišthána, má šest okvětních plátků. Tyto plázky jsou oranžové, modré, zelené, žluté, fialové a krvavě červené. Krvavě červená je nejnápadnější barvou této čakry.  Pupeční čakra, manipura, má deset okvětních plátků. Jsou růžové, oranžové a zelené, ale hlavně zelené. Srdeční čakra, anáhata, má dvanáct okvětních plátků. Její barvou je jasně zlatá. Hrdelní centrum lotos višuddha, má šestnáct okvětních lístků modré a zelené barvy. Čelní centrum, ádžňa, má pouze dva okvětní lístky. Uvnitř každého z nich se ale nachází dalších čtyřicet osm okvětních plátků. Mají růžovou barvu. Korunní centrum, sahasrára, má tisíc plátků, nebo přesněji devět set sedmdesát dva. Obsahuje všechny bary, ale převládá fialová.

Univerzální Vědomí ztělesňuje univerzální hudbu

V každé čakře, ve které je shromážděna životní energie z Univerzálního Vědomí, je vytvářen určitý tón. V sahasráře se vytváří tón zvaný šaddža či „sa“. V západní hudbě se nazává „do“. V ádžňa čakře zní rišava nebo „ri“, čemuž vy říkáte „re“. Z višuddhy vychází gandhara či „ga“ neboli „mi“. Anaháta vyluzuje madhajamu či „ma“, tedy „fa“. Z manipury zní pančama či „pa“, což je „sol“. Z svádhišthány vychází dhaivata neboli „dha“, který nazáváte „la“. V máladháře se tvoří nišáda či „ni“, který vy nazáváte „si“.

Existuje sedm světů, které odpovídají těmto sedmi čakrám

Múladhára odpovídá Bhúrloce, svádhištána Bhubarlóce, manipura Svarlóce, anáhata Džanalóce, višuddha Tapalóce, ádžná Maharlóce a sahashára odpovídá Satjalóce. Každí svět je něčím symbolizován. Symbolem Bhúrlóky je země, Bhubarlóky voda, Svarlóky teplo, Džanalóky vzduch, Tapolóky éter, Maharlóky energie a Satjalóky nekonečný prostor. V každém centru přebývá jiná Mateřská síla, jež je projevením Nejvyšší Matky. Tyto Mateřské síly jsou známé jako Brahmí, Paraméšvarí, Kaumarí, Vaišnaví, Várahí, Indrání a Čamunda. Každá má své vlastní místo. Brahmí je Mateřskou silou, která ztělesňuje nekonečný prostor a prostupuje jím. Vládne všem čakrám.

Brahmí přebývá v sahasráře čili mozkové čakře

v tisícikvětém lotosu. Odtud ovládá centra, která se nahází níže: ádžňa čakru, višuddha čakru, anáhata cakru, manipura čakru, svádhišthána čakru a múladhára čakru. Praraméšvarí se nachází v ádžňa čakře, v čelním centu. Tam žídí ádžňu a čakry nacházející se pod ní. Kaumaří je ve  višuddha čakře, hrdelním centru, a ovládá čakry nacházející se pod ní. Vaišnaví začíná pracovat z anáhata čakry, srdečního centra, a vládne centrům pod sebou. Várahí, která zůstává v pupečním centru ovládá nižší úrovně: manipuru, svádhišthánu a máladháru. Indrání řídí svádhišthánu ve slezině a múladhára čakru na spodku páteře. Čamuda ovládá pouze muladháru.

Každé centrum má také své představené božstvo

kosmického boha. Brahma je představeným božstvem múladháry, Rudra je představeným božstvem svádhišthány, Višnu manipury, Íšvara anáhaty, Sadášiva višuddhy, Šambu ádžňa čakry a Paramašiva je představeným božstvem sahasáry.

Tato centra mohou být otevřena různými způsoby. Obvyklá metoda těch, kteří praktikují kundalini jógu, spočívá v silné koncentraci na každé centrum a v nanejvýš oduševnělém vzývání Mateřské síly nebo vládnoucího božstva. Přesto všichni skuteční Mistři ze svých nejhlubších zkušeností říkají, že je lepší si nejprve otevřít srdeční centrum a teprve potom se pokoušet o otevření dalších center.

Jestliže si někdo otevře nejprve srdeční centrum, neexistuje téměř žádné riziko. Začne-li ale jedinec s múladháru, svádhišthánou nebo s ádžná čakrou, je to velmi nebezpečné. Existují však hledající, kteří tuto metodu vůbec nepoužívají.

Nezajímají se totiž o okultní sílu, zajímají se pouze o Boží Lásku, Světlo a Pravdu. Naučí se meditovat nanejvýš oduševněle a když potom ve své meditaci učiní podstatný pokrok, tehdy se tato centra otevřou samovolně. Milostí Absolutního Nejvyššího se tato centra mohou otevřít dokonce bez meditace. Jestliže se tato centra otevřou bez řádného pročištění, hledající se setká s velkou bolestí. Bude to jako hra s ohněm nebo ostrým nožem. Může zničit druhé nebo může zničit sám sebe.

Musíme si uvědomit, že zázračné síly, které jedinec získá, když se jeho centra otevřou, nejsou vlastně ve vnitřním světě vůbec zázračné nebo neobvyklé. Síly, které v sobé centra mají, jsou naprosto přirozené. Duchovní Mistři používají tyto síly ve vnitřním světě neustále. Zde ve vnitřním světě jsou normální a běžné. Pouze když se používají na fyzické úrovni, zdají se neobvyklé nebo zázračné.

Pravý duchovní Mistr má tyto síly

Na druhou stranu, aby je člověk měl, nemusí být  duchovním Mistrem nejvyššího řádu. Člověk nemusí být ani velkým hledajícím.  I někdo, kdo vede normální, obyčejný neduchovní život, si tyto síly může rozvinout.

Zdroj: PannaCz.com JanDy - SRI CHIMNOY, Kundalini, Matka Síla. Praha: Madal Bal, 2003. ISBN 80-86581-10-1 a další.


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality