MAAT - bohyně pravdy a spravedlnosti

kobra
 2
Maat je dcerou boha Rea, stvořitele a vládce světa, boha Slunce. Re a Maat často vystupují společně. Někdy je Maat ztotožňována s posvátnou kobrou na čele Reově a často dokonce přijímá roli Reova ochránce...
Zobrazen: 7921x   3. 11. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Maat je bohyní pravdy a spravedlnosti, zosobnění "toho, co je správné", tedy také práva, zákonnosti, pořádku a všeobecně i společenského a přírodního řádu, tedy zákonitosti ležící v základech veškerého bytí.

Soudci byli proto považováni za kněze bohyně Maat. V hieroglyfickém písmu jí odpovídal znak sedící ženy s pštrosím perem na hlavě a s anchem, symbolem života v ruce. Tento znak znamenal jak Maat, tak i pravda. Druhý symbol, samotné pštrosí pero, pak měl význam buď pero nebo opět Maat či pravda. Nejstarší písemný znak Maat měl pravděpodobně představovat rovný podstavec trůnu, který symbolicky znázorňoval Prapahorek. Přenos fyzického pojmu do etické oblasti má paralelu i ve slově rovnost.

Maat je dcerou boha Rea, stvořitele a vládce světa, boha Slunce.

Re a Maat často vystupují společně. Někdy je Maat ztotožňována s posvátnou kobrou na čele Reově a často dokonce přijímá roli Reova ochránce. Bez Maat není života, ona je pokrmem i nápojem Reovým.

 

V jednom rituálu Reova kultu z období Nové říše se praví: "Putuješ nebem a řídíš zemi (Ree) a Maat je přitom s tebou... Pokud existuješ, je i Maat, a pokud existuje Maat, jsi i ty, Ree. Je spojena s tvou hlavou, je věčně u tebe... Tvé pravé oko je Maat, tvé levé oko je Maat. Tvé maso a každý tvůj úd je Maat, dech tvého života, tvé srdce je Maat. Procházíš zemí s Maat, pomazáváš si hlavu a je při tom Maat, kráčíš a tvé ruce nesou Maat. Tvé roucho je Maat, oděv tvých údů je Maat."

Maat a posmrtný soud

V Textech pyramid ze Staré říše se velebí král, že díky jemu "Maat sedí na místě, kde dříve (sedělo) bezpráví." Dalším významným posláním Maat byla spolupráce při posmrtném soudu. Podle představ Egypťanů byla po smrti člověka jeho duše podrobena soudu. Obřad se konal v podsvětní říši, v síni Obou Pravd před bohem Usirevem, pánem věčnosti a vládcem podsvětí, a soudním tribunálem složeným z 42 bohů. Jako zapisovatel byl přítomen bůh Thoth. Uprostřed síně stály váhy, na jejichž jednu misku se položilo srdce zemřelého, představující jeho svědomí, na druhou pero Maat, případně na misku usedla bohyně sama. Každý z přítomných soudců položil mrtvému jednu otázku, jež předpokládala jeho vinu. Mrtvý musel vždy odpovědět záporně a na závěr prohlásit do všech čtyř světových stran: "Jsem čistý!" Kdykoliv však byla jeho odpověď nepravdivá, jazýček vah se vychýlil, neboť jeho srdce se ukázalo lehčím než pravda.

 

Podle Textů rakví říká zemřelý při zkoušce vážení srdce: "Žiji Maat, existuji skrze ni, jsem Horus v srdci uprostřed útrob, žiji tím, co říkám. Mé srdce existuje, nemůže být uloupeno, mé srdce patří mně, nemůže být poškozeno. Žiji Maat, jím Maat."

 

Pokud byl zemřelý shledán spravedlivým, mohl postoupit dále do podsvětní říše. V opačném případě ho pohltila obluda Amemait, Velká požíračka, a jeho duše, respektive duch přestal existovat.

Kult bohyně Maat

V textech se někdy mluví o Maat v dvojném čísle nebo přímo o dvou Maat. To může symbolizovat její funkci spravedlnosti pro živé a mrtvé, případně být výrazem podvojnosti správního aparátu Egypta - Horní říše a Dolní říše. Dvě bohyně Maat byly též ztotožňovány s oběma slunečními bárkami, zvanými maati. Kult Maat měl vždy oficiální charakter, nikdy nezlidověl, jak se tomu stávalo u jiných egyptských bohů. Je známo několik chrámů, které jí byly zasvěceny. Rozsáhlé pozůstatky se zachovaly v dnešní Dér el-Medíně. Zde se kromě náboženských rituálů konaly soudní procesy a v místnostech jeho komplexu byli věznění vyšetřovaní. Druhý, starší chrám pochází z doby Amenhotepa III. a nachází se v Karnaku.

Bohyně Maat, rituály a Golden Down

V magii západní tradice se s Maat setkáváme teprve v rámci rituálních praktik hermetického řádu Golden Dawn, v jehož obřadech lze vystopovat četné motivy převzaté z egyptské mytologie. (Je třeba ocenit rychlost, s jakou byly tyto prvky integrovány do moderního hermetismu - vždyť v roce 1888, kdy tento řád vznikl, byla egyptologie ještě v plenkách; Tutanchamonova hrobka byla objevena až v roce 1922). V dokumentu označovaném jako Z 1 je zmiňována síň Dvojité manifestace Pravdy, což je obdoba výše zmíněné síně Obou Pravd. Funkce bohyně Maat se zde promítá do role Hegemona (vůdce), který je "předsedou rovnováhy", "usmiřovatelem světla a temnoty" a "představitelem bohyně pravdy a spravedlnosti". V průběhu iniciačního rituálu figuruje Hegemon jako průvodce, nápověda a odpovídající; zároveň představuje "vyšší duši" kandidáta, který je tímto obřadem zasvěcován. Vedle příslušného obřadního roucha symbolizovalo Hegemonovu hodnost zejména žezlo, které držel v ruce. Toto žezlo znázorňovalo náboženství, ne však náboženství pro masy, nýbrž náboženství toho, kdo usiluje přiblížit se Maat. Ani v době největšího rozkvětu Golden Dawn však nikdo netušil, jakou rolí sehraje bohyně Maat v okultismu druhé poloviny 20. století, ba že se dokonce stane vládkyní celého jednoho aeonu.


Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


Zdroj: Josef Veselý - Učení mistrů

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality