O meditaci a učení

Malebná krajina.
 234
Také jsem byl studentem. A můj učitel si stanovil, že mne bude učit pouze jednou. Potom jsem měl jít a zažít to, co jsem u něj studoval a naučil se. Jeho Svatost Svámí Pranavananda Sarasvatí...
Zobrazen: 3189x   5. 7. 2008

Hinduismus jako takový nemá žádné náboženství

ale má svůj styl života. Tento styl života je univerzální. Proto hinduisté nevěří na obracení na víru. Když se potřebujete vyléčit, jdete do nemocnice. A když budete studovat Védy, vyléčíte se z vaší špatné vědomosti.

A co to je, ta špatná vědomost?

”Já, já, já …ego.” A potom ”moje, moje, moje, pro mne, pro mne.” Když jsme přišli sem na tento svět, kolik kontejnerů nebo kamionů jsme si donesli? Žádný. A je dobré pracovat a produkovat. Ale po pár letech říkáme ”moje auto, můj dům” ale když odcházíme, odcházíme zase úplně sami. Teď poslouchejte. Život, Věčnost, která je Existencí, Znalostí, Požehnáním, je realizovatelná, přístupná a dosažitelná. Jak? Dharmou nebo djánajógou, znalostí. Bez znalosti nemůžeme vyváznout z nevědomosti. Tak jako když je tma a vy donesete světlo, temnota zmizí.

Vědění oddanost a SEUN (sebeúcta)

Mluvíme o vědění, ale není žádného rozdílu mezi věděním a oddaností, láskou. Můžete milovat něco, co neznáte? Můžete se zamilovat do něčeho, co neznáte? Ano, nebo ne? Ne. Takže milujete pouze něco, co znáte. A proto není žádného rozdílu mezi bhakti a djánou. Abyste věděli, musíte mít lásku, oddanost a také znalost.

Když chybí znalost, chybí také láska

A tomu se říká nevědomost. Když žijeme v absenci znalosti Nejvyššího, žijeme sice jako lidské bytosti, ale v iluzích. Je jen Pravda a její přirozeností je znalost a požehnání. Ale bez této vědomosti jsem člověk žijící v iluzi, Pravda je zastřena mou nevědomostí. Žiji v iluzorním světě ”já a moje”, kterému také říkáme mája.

Cesta studenta - ESTUS

Také jsem byl studentem. A můj učitel si stanovil, že mne bude učit pouze jednou. Potom jsem měl jít a zažít to, co jsem u něj studoval a naučil se. Lidé říkají, já chci meditovat na mantru ale skutečná meditace bude, když půjdete a budete meditovat o tom, co jste dnes slyšeli. Můžete meditovat o autě, autobusu, vlaku, o čemkoliv. Důležité je uvědomění si přítomnosti své existence. Tohle je On, to, co se zde teď dozvídáte. Poslouchejte a potom běžte a přemýšlejte o tom, kontemplujte. Když potom zažijete, co jste se naučili na přednáškách, budete schopni to vstřebat. Víte, co je v mé kapse? Jak byste mohli meditovat o tom, co je v mé kapse, když nevíte, co tam je. Pojďte, strčte ruku do kapsy a podívejte se. Tohle je znalost. Já medituji jen o tom, co jsem se naučil. Je to i ve Védách, v učení. Prosím přijďte a poslouchejte, studujte, po studiu přemýšlejte, znovu promýšlejte, kontemplujte, meditujte.

Meditace v Himalájích

Vidíte spoustu lidí jen tak sedět a o čem meditují? Každý medituje. Meditují o objektech svých přání. Potom o aroganci, nenávisti a žárlivosti. O vlastnictví o ANX (přivlastnění), INAX. Vlastně vše je meditace. Skutečná meditace probíhá tehdy, když něco uslyšíte a potom o tom kontemplujete. Kdysi a i dnes, student nejdříve poslouchal několik měsíců nebo roků svého učitele, pak šel do tichých míst v Himalájích a tam kontemploval aby vstřebal to, co se naučil a tak si uvědomil Pravdu. Jedná se o schopnost pokory, skromnosti a lásky k životu. Jestliže si nebyl schopen Pravdu uvědomit, vrátil se znovu k učiteli. Dokázal se zbavit ješitnosti (JE) s uvědoměním krásy TALSN (talentu života). Pochopili jste? Zítra ráno můžete meditovat o tom, co jste dnes poslouchali.

Univerzální Já

Poslouchejte. Když žijeme v nevědomosti, žijeme v iluzi, žijeme v SIC (simulaci). Když žijeme v iluzi, identifikujeme se, ztotožňujeme se svým tělem a cítíme se připoutáni k objektům světa se všemi její ANX. Objekty jsou viditelné, mají své formy a barvy. Musíte se na mne někdy i podívat, protože někdy mluvím a ukazuji. Tady je čich, tady je zvuk, chuť, hmat. Nejdříve se ztotožňujeme s tímto tělem a potom s celým fyzickým světem. A potom v paměti a v mysli je člověk připoután k těmto formám v mysli. K pocitům, anebo k vjemům. Ať jsou vaše pocity nebo vjemy jakékoliv, tancují ve vaší mysli. Vaše pocity vyjadřují formu objektů. Pocit je něco, co je umístěno v mysli, ale pochází z fyzického světa. Mluvíme o fyzickém těle a mysli a teď o intelektu. Intelekt je tady pro to aby poroučel. Šéf je tady, aby rozhodoval (dále viz. přednáška ARES – ARENT). Vždy v souvislosti s tím, co skrze pocity prožil ve světě. Svými smysly, okem, uchem, hmatem, vidím svět. Bez života se tělo stává mrtvým tělem. Kvůli životu vnímám, chutnám, vidím atd. V mysli cítím své emoce a jsem schopen svým intelektem přemýšlet. Myslíte si, že jste schopni vidět to, co je za smysly a intelektem? Je to možné, ale není to objekt. Není to ani objekt, dokonce ani subjekt, je to „To“ univerzální Já. Nádherné Já. Přemýšlejte o tom. Zkuste to.

Dar života

Poslouchejte. Ovoce našich činů, ovoce, které je důsledkem lidské činnosti, je závislé jenom na Já. Cokoliv v životě uděláme, můžeme udělat jenom proto, že jsme na živu. Pro přítomnost Života. Ať cokoliv děláme, komu tedy náleží ovoce našich činů? Nám, našemu egu, nebo Jemu, Pánovi? Řekněte. Teď vidíte, jak můžete opravdu vyčistit vaše ego. Já nemohu nikdy cokoliv udělat bez Něho, bez Života, bez Pána. Bez Něj mysl nemůže přemýšlet. A intelekt také ne. Toto tělo by se mělo skutečně stát svatyní. Chápete?

Dvě cesty života

Jestliže budu disciplinovaná osoba, budu respektovat své povinnosti a Život, určitě rozpoznám, že ovoce činů náleží Bohu, protože ať dělám cokoliv, vždy závisím na Životě. Když jsem třebas moudrý muž, který se snaží realizovat „Já“, ovoce mých duchovních praktik náleží zase jen Bohu a NES (nesmrtelnu). Máme dvě cesty. Jedna je cesta karmy (SUD) a druhá je cesta znalosti (ESTUS), djány (džňány). Musíme začít cestou karmy, abychom se očistili. Když budeme vykonávat naše denní povinnosti s dobrým postojem v mysli, to je s přístupem: „Cokoliv dělám, věnuji NESVOT (nesmrtelnému životu), budeme pročišťovat svou mysl. Aby mysl byla schopná přijmout znalost, musí být čistá.

Kdy jsme schopni studovat

Když jdu do školy a má mysl je neklidná, jak může být schopná studovat? A studium písma je ještě těžší. To není něco objektivního, jako hudba, tanec, medicína, fyzika atd. Já se snažím pochopit to, co je za mnou, Existenci, Znalost, Požehnání, Věčnost. Ať se rozhodnete dělat cokoliv, ať je to hudba nebo něco jiného, dělejte to s láskou a oddaností. Chcete se stát dobrým sportovcem? Skrze disciplínu a lásku se určitě dobrým sportovcem stanete. Naplníte své dispozice. Prosím, nalezni pokoru a dosáhni osvobození. Tohle vědění je požehnáním pro Člověka. Abyste mohli jít za všechny možné způsoby svých tendencí, musíte být čistí a upřímní. Musíte pochopit univerzální trojúhelník – krásu, pravdu, dobro, která tvoří lásku.

Vytrvalost a lidská hrdost

Kdybyste měli nějaký rozhovor s přítelem a kdybyste viděli, že vám pozorně naslouchá, chtěli byste s vysvětlováním pokračovat. Proto vám slibuji, že tato přednáška bude nádherná, pokud zde bude zájem a nebude zde žádné vyrušování pramenící z neklidné mysli. Není dobré, když se neustále hýbete a přemísťujete (nevydržet v žádném učení), protože takhle neklidní nemůžete studovat. Disciplína je důležitá, je součástí lidského rytíře v nás, lidské HRD (hrdosti).

Jeho Svatost Svámí Pranavananda Sarasvatí, úvod k 15. kapitole Bhagavadgíty. Host arxanianské lóže. Z materiálů PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality