Poslové smrti

Život a obraz.
Vchází do vašeho života bez zaklepání, když Vás poslové smrti navštíví. Klepat ani nemusí, víte o nich skrze své životní příběhy a výzvy, kdy šlo vždy o jediné "PŘEKROČIT SVŮJ STÍN".
Zobrazen: 4780x   19. 9. 2009

Probuzení člověka

Když se ráno probouzíte ze spánku, v prvních okamžicích je vnímání ještě značně zamlžené. Až po nějaké chvíli jste schopni plně vnímat tělo, okolní prostor a posléze vstát z postele. Náš materiální svět nádherně symbolizuje vyjádřené principy, kterými se vývoj zrání duše řídí a směřuje k nabytí kvalit, ze kterých jsme všichni vzešli.

Duchovní probuzení

Když se duchovně probudíte, zažíváte zcela totožný symbolický proces, probouzíte se z dlouhého spánku (nevědomosti) a v prvních chvílích narážíte na zamlžený závoj iluzí, který se postupně rozpadá a vy se stáváte čím dál bdělejší – vaše pozornost je schopna vnímat čím dál širší spektrum rozdílných rovin forem života, až objevujete prazdroj bytí. Tento proces postupného probuzení se řídí karmickými zákonitostmi akce/reakce, přičemž důležitou součástí veškerého projevu je proces "zániku a znovuzrození", průchod branami smrti do nového života. Symbolický projev těchto procesů často není v událostech života rozeznatelný, přitom každého provází od počátku narození. Samo narození je takovým symbolickým vyjádřením přechodu z jedné dimenze do druhé. Smrt je důležitým spojovacím mostem, díky kterému zažíváte magickou proměnu, kde staré umírající části nahrazují ve stejném rytmu nově rodící části stvoření. Tyto protikladné prvky se projevují v čase a prostoru současně v magickém TEĎ. Smrt je jakousi transformační hranou, přes kterou vše přetéká a může tak probíhat věčná proměna všeho co je ve vyváženém stavu.

S vůlí k bdělosti

Je důležité si uvědomit, proč určité schopnosti je dobré u sebe rozvíjet a především které z těchto schopností vám nejvíce pomáhají váš život chápat a řídit, tzv. mít svůj život pevně ve svých rukou a nebýt obětí okolního dění a mezilidských vztahů. K tomu, aby bylo možné léčivé účinky přirozených proměn celistvě (nejen v sobě) rozpoznat a identifikovat, např. v konkrétních životních situacích, je potřeba trénovat POZORNOST vůlí. Pozornost je základem pro hmatatelný úspěch jakéhokoliv vynaloženého úsilí. Když pozornost je tady a teď, prohlubuje se schopnost vnímání jak protéká pravda vším (vnímání karmy). Postupným sebepoznáním jste schopni lépe rozpoznávat souvislosti mezi událostmi, které vás životem provázejí a určují směr životní cesty (posléze i budoucí vtělení). Ocitáte se přirozeně v proudu pravdy vědomě. V dnešním informačním chaosu je opravdu náročné vybrat pro sebe metody, které skutečně člověk k životu potřebuje. Pestrostí našeho materiálního světa jsou smysly člověka zcela omráčeny, až z toho člověk ztrácí téměř schopnost rozlišování, čím skutečně je a čím už není a co skutečně potřebuje a co je zatěžující harampádí navíc. Pozornost by měla směřovat od sebe k sobě a vše, co k životu potřebujete, nosíte v sobě. Lidé přichází a odchází z vašeho života přirozeně a tok energií se mění dle vašeho aktuálního rozpoložení, tak jak to pro svůj růst potřebujete. Je třeba dbát na čisté, uspořádané karmicky vyvážené prostředí, tak jak dbáme o čistotu těla a domova, je třeba rozlišovat - kvalitu a množství přijatých informací, nenechat se jimi zahltit. Když přijímáte moc informací, vytváříte v sobě chaos (různé informační proudy protékají myslí a mysl zmateně kmitá z jednoho proudu do druhého, je zajatcem ...) a snižuje schopnost uplatnění přijatých informací. Energie se tříští a síla uplatnění se oslabuje. Naopak, když si informace pečlivě vybíráte a zajímáte se (přijímáte do sebe) pouze o oblasti, které aktuálně k životu potřebujete, přijaté informace jsou léčivé a jsou vám k užitku, pomáhají vám v životě, posilují vás ve vašich aktivitách a činech. Je dobré dodržovat vyváženost ve všem, jen tak můžete vnímat jak souzníte v harmonii s proudem života.

Smrt, zánik - znovuzorzení

Tíseň, zmatek, bolest a citová labilita - proměna osobnosti ... "tíseň trvající několik hodin mě vyčerpává až na dno mých sil, jsem jako bez života. Poté přichází vyprázdněnost, stav bez emocí a myšlenek, v němž na jedné straně vnímám, jak se neúprosně blíží další vlna odumírání v tísni, na druhé straně tuším osvobozující ticho a klid, které na mě hledí a čeká kdesi v dáli přede mnou...

až k němu dozraji" ...

Zájem o život

Většinou se o sebe a svůj život opravdu zajímáme až tehdy, když je zle, když se nám děje nějaká křivda, když jsme vážně nemocní, když se nám nedaří a vztahy jsou zraňující. V takových chvílích člověk pravidelně přehodnocuje své životní priority a chování, k čemuž je životními událostmi donucen. Tudíž impulz přichází z venčí, aby Vás upozornil, že jste něco přepískli. Je to v podstatě vyhrocení událostí, které dosáhli kulminačního bodu a tato řetězová reakce vyústila v konkrétní problém, kterému jste donuceni věnovat svou POZORNOST.

Strach z čehokoliv

Pokud jste pozorní a všímáte si nepatrných situací, které ohlašují disharmonii. Takovým nejvýstižnějším příznakem, že potřebujete něčemu zemřít je strach, strach z čehokoliv. Strach Vás blokuje, zabraňuje Vám dělat změny. Strach vzniká z nedůvěry k sobě, nevěříte si, podceňujete se. Když nevěříte sobě, nevěříte ani ostatním, tudíž vzniká nedůvěra i k okolí. (Nepleťte si to ale se zdravou opatrností a důkladností, které se odehrává ve stavu mentální a citové vyváženosti beze strachu.) Podceňujete tak nejen sebe, ale i své okolí a disharmonické pole, ve kterém se díky tomu plácáte, zcela váš život ovládne. Zde jsem vyjmenovala pouze základní energetické bloky, které na sebe nabalují další a další negace. Nedůvěra v sebe vzniká, že nejste plně v kontaktu sám se sebou, neznáte sebe, tak ani nedokážete vnímat váš potenciál ... 

Poznat sebe, svůj charakter, svůj potenciál, je pevným základem, na kterém můžete bezpečně stavět svůj chrám srdce.

Strach a padání do propasti

Jak jste si mohli z mých poznámek zjistit, u mě se sebepoznání otevřelo samo a základem všeho byl veliký dlouhodobý strach udělat jakoukoliv změnu, ze které bych náhle měla pocit, že ztrácím jistotu a padám do propasti. Otevřela se u mě pozornost, která nešla vypnout a stále mě zásobovala v různých situacích pravdivými pohledy a především sebehodnocením. Promlouval ve mě můj hlas a neustále hodnotil mé chování. Najednou část mě mi servírovala holou pravdu o mě, tak tu vznikaly chvíle, kdy jsem se dívala na sebe očima pravdy a nezbylo mi jiné možnosti, než souhlasit. Tyto pohledy jsem později začala ale běžně užívat, začlenila jsem tuto schopnost do svého běžného života, a tak vše jsem chtěla vidět, tak jak skutečně vypadá, nikoliv tak jak to často naše představy malují a ego předkládá.

Co vydáš se ti vrátí

Vše, co se v životě děje ať už na úrovni osobnosti - sebe, či na úrovni kolektivní - společnosti, se vytváří myšlením a představami, které se oživují hmatatelně k životu city. Vše se rodí hmatatelně na tento svět v závislosti na síle, kterou do toho vložíte mentálně, představou, emocí. To jsou události týkají se jak osobní karmy - charakter a chování, tak kolektivní karmy vytvářené postoji a vztahy k okolí.

"Co vyzáříte, to se také k vám vrací."

Osobnost - charakter

Osobnost je pouhým povrchem bytosti sestávající z mnoha slupek a rozličných symbolických masek. Fyzické tělo je jedna z našich mnoha forem a projevů v čase a prostoru. Každá bytost je jedinečná, tvoří jedinečný vesmír, a proto zkušenosti každého jedince se často liší symbolickým projevem, ačkoliv tryskají ze stejné podstaty.

Charakter člověka

je formován jak z živlových energií (oheň, voda, vzduch, země), tak jemnějších kosmických energií (planetárních). Každý živel představuje určité charakterové vlastnosti a každá planetární energie se vyznačuje určitými schopnostmi a dovednostmi (talenty).

Karma osobnosti - zemřít egu je umírání a proměna charakteru

a všeho, co charakterem tvoříte, který často můžete vnímat jako "smažit se ve vnitřním pekle psychické lability". Tato forma umírání vede k znovunabytí - stát se duší a rozpustit osobnost, žít hmatatelný život na úrovni duše. Duše je bezpodmínečná láska, proměna k této kvalitě v mnoha vtěleních může být hotovým vnitřním i vnějším očistcem. Duše je láska, klid, mír, vyrovnanost, nejvíce ji zažíváte, když vás z ničeho nic obejme hřejivé teplo u srdce = to je čistý projev duše. Vědomí začne vědomě zrát a své božské aspekty rozvíjet až od momentu, kdy se stáváte duší. Než k tomu dojde, potřebujete nespočetkrát egu zemřít v mnoha vtěleních. Vaše zkušenosti Vám dovolují vědomě umírat a přibližovat se ke kvalitám duševním, probouzíte se. Kdykoliv trpíte, můžete si být jisti, že trpí vaše umírající ego, které chce mít vše pod kontrolou podle "svých představ". Dokud ale nezažijete stav, kdy jste zemřeli určitým svým charakterovým vlastnostem (egu) a závislostem vědomě, nemůžete poznat blahodárný pocit osvobození smrtí z pout iluze.

Kundaliní

Každý z nás je vybaven primární evoluční energií, a tím je kundaliní, čili hadí síla – která je naším vnitřním božským průvodcem, učitelem, ale především silou v nás, který zprostředkovává sebe-poznání. Hadí síla proudí od narození v každém z nás, a to ve vlnách různé síly. Může se uvolnit při těžkých životních situacích, či při těžkém psychickém vypětí. Intenzita jeho proudění rozhoduje, jak se bytost bude vyvíjet během svého pozemského života, jakou inteligencí osobnosti a moudrostí Duše bude v čase a prostoru disponovat. V tomto ohledu páteř je důležitou základnou bytosti, u kořene páteře se nachází ohnisko hadí síly, která je odrazem ženské polarity všepronikající Božské energie v nás. Ona spouští proces duchovního vzestupu. Je transformující a léčivou silou, aby bytost mohla optimálně fungovat v tomto světě. Je potravou, vyživující láskou, duchovní Matkou v nás. Když začne proudit páteří postupně uvolňuje do vědomí karmické závazky bytosti, které si přenáší z vtělení do vtělení. Karmické závazky jsou nezpracované, nepochopené a nepřijaté akce/reakce, ale také zastaralé vzorce chování či nepružné jednání, závislosti a egoistické představy, které fungují jako nepropustný závoj iluzí. Závazky jsou především oblasti života, ve kterých bytost nezískala dostatek zkušeností. Naopak oblasti, kde bytost má dostatek zkušeností, se stávají bohatstvím a moudrostí Duše, tzv. potenciálem pro život. Její síla očišťuje postupně každou čakru (čakra předstvuje část vědomí, její vlastnosti, oblasti, které zpracovává) a vynáší na povrch nezpracovaná témata, uvolňuje a rozpouští blokády. V každé čakře nějakou dobu působí, dokud se čakra nepročistí. Přitom tomto procesu se dostává do vědomé mysli mnoho témat ke zpracování v souladu s vývojem každé bytosti. Působení její síly není možné přehlédnout, protože tato energie uvolňuje nervový systém a člověk celistvě zažívá záblesky protékající Pravdy. Uvolňuje vnímání vyššími smysly a rozšiřuje o astrální roviny. Seznamujeme se tak se symbolickým projevem vesmíru v nás (mikrokosmu). Naše smysly jsou postupně očištěny od prachu iluzí. Rozšiřuje duchovní (duševní) a kosmické (planetární) vědomí v rovnováze do celého života. Díky ní je možné poznat svůj mnohorozměrný mikrokosmos a makrokosmos. 

Od individuality k jednotě - prvek a celek

Je naprosto jedno, zda se zajímáme o věci mezi nebem a zemí, je naprosto jedno, zda žijete duchovním či materiálním životem. To, co člověk nevědomostí rozděluje a hodnotí, stejně se v harmonické jednotě děje nezávisle na tom, zda si toho člověk vědom je, či není. Neznalost neomlouvá a karma - zákon příčiny a následku nic nepromíjí, vše spravedlivě vyhodnocuje v každém okamžiku našeho života. Vědomost v tomto smyslu napomáhá tomu, že rozumíte své karmě, a tím nedělíte život na dobrý a špatný, protože spočíváte uprostřed všech protikladů. To je stav vědomí, být nad protiklady.

Zkušenosti bohatství člověka

Ať už se člověk vydá na své životní cestě jakýmkoliv směrem a zachová se jakýmkoliv způsobem, každá zkušenost je bohatstvím, nikdy nemůže udělat chybu, protože z hlediska karmických zákonitostí každý čin vytváří spravedlivou reakci a následek. Životní zkušenosti rozšiřují a prohlubují vědomí sebe, díky sebepoznání člověk rozvíjí svůj duševní a kosmický prostor a potenciál. Změněný stav vědomí jako širší rozměr vnímání, se u každého otevírá v souladu s jeho vývojem a posláním. Pobývání v rozšířené realitě učí člověka žít a pobývat v širší harmonii a ctít zákonitosti nejen hmotného světa, ale i kosmických rovin. Toto poznání přináší sebou širší rozměr odpovědnosti za své činy, za své myšlení, za svůj projev v čase a prostoru. Sebepoznání je cíl lidského vývoje a zření pravdy je cestou pro úplné dobro jednotlivce a pro blaho celého světa.

© Yw - PannaCz.com


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality