Reinkarnace

Vzpomínky na minulost.
Ve 20. století se začala myšlenka reinkarnace prosazovat i v západních společenstvích. Gallupův průzkum veřejného mínění uskutečněný v roce 1981 ukázal, že 21 procent amerických protestantů a 25 procent katolíků věří v reinkarnaci...
Zobrazen: 5316x   16. 5. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Více životů a reinkarnace?

Žil Varnasírí Adikari opravdu víckrát než jednou? Varnasírí se narodil 9. listopadu 1957 v jedné vesnici na Cejlonu (dnešní Srí Lanka) asi 30 kilometrů od Colomba. Když mu byly asi čtyři roky, začal otci vyprávět o svém předchozím životě. V roce 1962 pozval Francis Story, který působil jako docent v oboru buddhistické filosofie, profesora Iana Stevensona, známého amerického badatele v oblasti reinkarnace, aby tento případ prozkoumal.

Návštěva Kimbulgodu

Při setkání s oběma muži jim malý chlapec vypověděl různé podrobnosti o svém předchozím životě včetně názvu vesnice, ve které žil - byla to Kimbulgodu vzdálená pouhých 10 kilometrů od jeho nynějšího domova. Jeho současná rodina tuto vesnici nikdy nenavštívila a ani tam nikoho neznali. Zvěsti o chlapci však dorazily až do Kimbulgody. Jistá paní Ranawírová zjistila, že některé z jeho vzpomínek se shodují se zážitky jejího syna Ananda Mahipala, který náhle zemřel 26. října 1956. Když Varnasírí konečné Kimbulgodu navštívil, okamžitě ukázal na místo, kde předtím žit, přestože stavení už mezitím zbořili. V houfu žen se mu také podařilo rozpoznat svou předchozí matku, své předchozí sestry.

Nové tělo, stará duše

Reinkarnace, proces, při kterém se lidské bytosti znovu a znovu zrozují, je víra stará celá staletí a setkáváme se s ní po celém světě. Dávní Egypťané vykonávali přípravy na osvobození duše po smrti, aby jí umožnili znovuzrození. Staří Řekové věřili v mnoho životních cyklů a původní obyvatelé Afriky, Austrálie, Asie i Ameriky byli rovněž přesvědčeni, že existuje nějaká forma reinkarnace. Myšlenka neustálého znovuzrozování je hlavním obsahem hinduismu a buddhismu.

Každý čtvrtý člověk věří v reinkarnaci

Ve 20. století se začala myšlenka reinkarnace prosazovat i v západních společenstvích. Gallupův průzkum veřejného mínění uskutečněný v roce 1981 ukázal, že 21 procent amerických protestantů a 25 procent katolíků věří v reinkarnaci. Průzkum uskutečněný v roce 1979 v Británii zjistil, že toto přesvědčení sdílí 28 procent lidí. Takové názory souvisejí s rozšířením východního náboženského myšlení, ale vycházejí i z přímých zkušeností lidí, jež lze nejlépe vysvětlit právě reinkarnací.

Stevensonův výzkum reinkarnace

Přímé zkušenosti mohou být buď spontánní, nebo mohou být vyvolány postupujícím věkem, popřípadě hypnózou. Nejpodrobnější průzkum spontánních vzpomínek uskutečnil profesor Stevenson na univerzitě ve Virginii - jeho materiál obsahoval přes 2000 případů. O svém předchozím životě vyprávějí malé děti, přičemž mnoho věcí se dá ověřit. Dítě může jevit charakteristické znaky chování předchozího jedince, někdy dokáže rozeznat lidi, kteří byli dané osobě blízcí. Stevensonův průzkum se dokonce zaměřit i na souvislost vzpomínek s mateřskými znaménky a vrozenými vadami, jež se objevily v předchozím životě.

Hypnotická regrese

Od roku 1980 se stala velice populární metodou hypnotická regrese, především z terapeutických důvodů. Pacienti, kteří trpí alergiemi, fóbiemi nebo nočními i můrami se léčí tím, že pátrají ve svých vzpomínkách, jež jim mají pomoci objevit zdroj problémů. Dr. Denys Kelsey, britský psychiatr, který využíval hypnózu od roku 1950, léčil jednoho pacienta s chorobným strachem z létání. Stopy vedly k německému pilotovi, který byl zabit při náletu na Británii. Když si pacient mohl incident „znovu prožít", okamžitě a natrvalo se vyléčil.

Yesterays Children

Případ, který zahrnuje jak spontánní, tak hypnotické vzpomínky, popsala v časopise Yesterays Children v roce 1993. Pacientka si pamatovala, že žila jako Mary, mladá Irka, která zemřela ve třicátých letech. Identifikovala vesnici, ve které Mary bydlela, a poznala i některé z Maryiných dětí. Maryin nejstarší syn užasl, když si vzpomněla na událost spojenou s kladením ok na zajíce, která mu utkvěla v paměti z časů, kdy mu bylo šest let.

Vzpomínky na knihy a filmy

Jedním z vysvětlení, jež se pro hypnotické vzpomínky nabízejí, je kryptomnézie - zasutá paměť, která člověku umožňuje znovu si vybavit podrobnosti z nějaké knihy nebo filmu, aniž si to sám uvědomuje. To se ovšem nemůže vztahovat na děti, které si na některé události vzpomínají ještě v době, kdy neumějí číst.

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality