SVĚTLO - "Boží jiskra"

světlo...
Silou ducha a energií vnitřního světla, kterou můžeme rozzářit v každém atomu svého těla, je možné přivodit v životě situace, kterým říkáme „zázraky“. Naše Bytí tím zakusí světelnou sílu, která vyvolá v srdci pocity štěstí...
Zobrazen: 3528x   25. 10. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

Zázrak světla

Nahlédneme-li do svého srdce, do svého nitra, objevíme poklad, který neztrácí na svém lesku ani po naší fyzické smrti. Je to Poklad, který je zapotřebí opatrovat. Když pak přijde chvíle a my tento poklad v sobě nalezneme, zažíváme pocity blaženosti a radosti. Naše spojení s universální silou je dokonalé a my začínáme žít duchovním životem.

 

Světlo v nitru je „Boží jiskra“, která oduševňuje bytost a zvedá ji z prachu pozemských ohraničení. „Nechte svítit světlo“ jsou slova bible, poukazující na to, že v duši člověka je utajená moc, která je schopná vykonat velké věci. Tato moc se nachází v záři světla, které proniká materií a které může materializaci překonat, aby na tomto základě uskutečnilo nové tvůrčí ideje a plány.

Tím je umožněno zavést svůj život do mohutné tvůrčí fáze, která může nalézt v této zázračné síle naplnění. Duch se pomocí světelné síly osvobodí z materiálních omezení a vznese se vzhůru ke světlu, aby se s ním spojil. Přemožením materie duchem znamená takovou světelnost vnitřního světla, která je schopná přemoci sílu tíže. Ve slově "přemoci" je vlastní problém lidského Bytí, neboť to je TA životní úloha, která vyžaduje řešení a která naléhá, aby byla splněna.

 

Světlo tedy znamená život...

a světlem je také možné tento život zušlechťovat a pozvednout ho z temných plání materiálního omezení a zatížení. Silou ducha a energií vnitřního světla, kterou můžeme rozzářit v každém atomu svého těla, je možné přivodit v životě situace, kterým říkáme „zázraky“. Naše Bytí tím zakusí světelnou sílu, která vyvolá v srdci štěstí, spokojenost a nepopsatelný pocit volnosti a tvůrčí síly, která začne nést plody, protože byla vysvobozena z temnot a našla své naplnění ve světelných pláních.

Duch je energie a světlo je také energie.

Společně tvoří mocný silový potenciál, kterého můžeme v životě použít jako všudypřítomné duchovní pomoci, jsme-li si toho vědomi a uvolníme-li sílu, která dá vše do pohybu a která leží v naší svobodné vůli.

 


Bylo-nebylo…

Staří bohové se radili, kam by mohli schovat velkou sílu universa, aby ji člověk, věci neznalý nemohl najít a zničit.

 

Jeden Bůh řekl: “Schovejme ji na vrcholu nejvyšší hory.“ Ale bohové usoudili, že člověk zdolá i nejvyšší hory, aby ji nešel.

„Uložme ji na mořské dno“, řekl druhý a opět se všichni shodli, že se člověk dostane i na mořské dno, až ji bude hledat.

Další z bohů navrhl: “Schovejme velkou universální sílu do středu Země.“ Ale i tehdy se všichni shodli na tom, že se člověk jednoho dne zmocní i těchto oblastí, aby tento poklad našel.

„Já vím, co musíme udělat“, řekl po dlouhé době ten nejmoudřejší z nich. „Schováme velkou sílu universa v člověku. Když přijde člověk na to, že ji má hledat ve vlastním srdci, pak je hoden toho, aby ji přijal a aby se jí posiloval.“

A tak schovali velkou sílu universa v člověku samém a tam ještě stále leží, aby se zjevila tomu, kdo ji opravdu hledá a kdo ví, jak tento klenot opatrovat a jak si ho vážit.

Velká síla universa je světlo, které nás naplňuje kosmickými energiemi a které má pro nás připravené nesmírné bohatství. Když ho vyneseme ze svých duševních hlubin, je schopné svou mohutnou světelností pozlatit a silou naplnit naše pozemské Bytí.

 

"Čím častěji se budou naše oči dívat ke světlu, tím početnější budou naše světlé okamžiky, časy nápomocných vnuknutí, které nám dává nitro."..........K.O.Schmidt

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com

 


Zdroj: W.M.Hulke - Magie barev

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality