Symbolika ve snech

Symbol podvědomí
 234
Řadě symbolů bývají připisovány univerzální významy. Ty nám mohou ledacos užitečného napovědět, avšak přesto na ně plně nespoléhejme, neboť co člověk, to odlišná řeč symbolů...
Zobrazen: 20118x   26. 8. 2007, aktualizováno: 19. 5. 2008

METAFORY A SYMBOLY

Nejzáhadnější a nejzajímavější vlastností snů je jazyk, v němž je sdělováno jejich poselství. Tento jazyk má podobu metafor a symbolů, které musíme – stejně jako cizí řeči - přeložit a vyložit.

 

Existuje řada teorií o tom, proč s námi naše duchovní já chce či potřebuje komunikovat právě formou symbolů. Jedna taková teorie praví, že nám sny sdělují něco, co nejsme připraveni slyšet; pokud je nám to tedy předloženo v nesrozumitelné podobě, nebudeme se tím příliš trápit. Freud věřil, že symboly nás chrání před skrytým významem snu, který je mnohdy tak znepokojující, že bychom se při jeho plném uvědomění okamžitě probudili. Je tu ale i jiná možnost. Záhadná řeč snů nás nutí, abychom se jejich poselstvím zabývali hlouběji a luštili je, jako v běžném životě luštíme křížovky. Další z teorií říká, že člověk dokáže pojmout jen určité množství informací a že symboly jsou úsporným způsobem, jak tyto informace sdělovat.

 

Řadě symbolů bývají připisovány univerzální významy. Ty nám mohou ledacos užitečného napovědět, avšak přesto na ně plně nespoléhejme, neboť co člověk, to odlišná řeč symbolů. Například sen o utonutí má symbolizovat strach z nezvládnutých emocí, avšak ve skutečnosti se možná jen bojíme vody.

Důležitější než samotný symbol je pocit, který jej doprovází.

 

Snová inkubace - ovládání snů

Již po celá tisíciletí lidé praktikují aktivní tvoření snů, jemuž se také říká snová inkubace. Chcete, aby se vám zdálo o nějakém tématu, člověku či místu? Chcete ve snu vymýšlet nápady, činit rozhodnutí nebo zažít trochu dobrodružství? Zde je několik způsobů, jak na to.

Autosugesce

Pečlivě zvažte, proč chcete mít právě tento sen, a poznamenejte si, co byste se v něm rádi naučili. Než ulehnete ke spánku, soustředěně myslete na téma, člověka a místo, o němž si chcete nechat zdát. Prohlížejte si fotografii daného člověka, přemýšlejte o jeho povaze, snažte se vybavit si společně strávené chvíle, nebo se dívejte na fotografie či předměty z místa, které jste si zvolili. Pokud jste toto místo již někdy navštívili, připomeňte si zážitky z něj. Chcete-li snít o svém partnerovi, myslete na něj, na společně prožité okamžiky, na budoucnost vašeho vztahu či na to, co udělat pro jeho zlepšení.

Kladná ujištění

K tomu, aby vám mysl fungovala tak, jak si přejete, vám pomůže odříkání krátké, pozitivně znějící věty. Optimální je věta v přítomném čase a první osobě, která obsahuje vaše jméno a je snadno zapamatovatelná. Pomocí kladných ujištění můžete rozhodovat o námětu svého snu, například: "Já, Jana, budu dnes ve snu surfovat na pobřeží Anglie", nebo směrovat svou mysl k vyřešení nějakého problému. Jde-li vám o to druhé, zaměřte se pozitivně na výsledek, nikoli negativně na samotný problém, například: „Já, Jana, zítra zvládnu všechny své pracovní úkoly", nikoli "Já, Jana, se zítra nebudu stresovat a podléhat nátlaku". Svou ujišťující větu můžete napsat nebo nahlas odříkávat. Během dne ji několikrát zopakujte a po ulehnutí ji pronášejte do rytmu svého dechu.

Vizualizace snů

Vizualizace je forma snění za bílého dne, jež nám pomáhá docílit toho správného duševního stavu. Jakmile ulehnete a uvolníte se, vyprázdněte svou mysl. Co nejjasněji si představte výsledek, který od svého snu očekáváte, například vyřešení nějakého praktického či partnerského problému. A nyní si v duchu vybavte, jak byste se chovali a cítili, kdyby tento problém byl již vyřešen – uvolněně, klidně a plni sebedůvěry. Snažte se, aby vaše představa byla co nejpodrobnější; poté nechte svou vědomou mysl, aby vše během spánku zpracovala.

Snová setkání

Lidé spolu mohou sdílet nejen každodenní život, nýbrž i sny. Zvládnete-li umění společného snění, můžete se ve snech setkávat s přáteli i s partnerem. Nejlepších výsledků dosahují lidé, kteří se mají rádi. Tito lidé si pro náměty na sny nemusí chodit daleko. Zvolte si místo, které oba dobře znáte. Živě si je představte a co nejpodrobněji je partnerovi popište. Stanovte si dobu setkání. Pečlivě promyslete veškeré postupy a před ulehnutím je několikrát zopakujte. Ráno si co nejdříve sdělte, co se vám zdálo. Vzájemná souvislost vašich snů nemusí být ihned patrná; pokud měly oba symbolickou podobu, musíte je nejprve rozluštit a teprve potom porovnat.

Bdělé snění

Bdělým nazýváme takový sen, v němž si uvědomujeme skutečnost, že sníme. Lidé zběhlí v bdělém snění jsou schopni vědomě manipulovat s obsahem snu - dokáží myslet a uvažovat, činit rozhodnutí a realizovat je. Některým z vás tento způsob snění nepůjde ihned, ale časem jej zvládnete.

Pojem "bdělé snění" poprvé použil holandský lékař Frederik Van Eeden, jenž v roce 1896 začal studovat vlastní sny. Tento druh snění začal být uznáván a zkoumán poměrně nedávno, když odborníci na spánek objevili spolehlivé důkazy toho, že lidé schopni bděle snít mají nejen živé sny, nýbrž si i uvědomují, že sní.

Člověk prožívající bdělý sen je na skutečnost, že se mu vše jen zdá, obvykle upozorněn nějakým nelogickým impulzem, například potká-li člověka, o němž ví, že již zemřel, nebo létá-li z vysoké budovy. Někdy to může být citový impulz, třeba strach či úzkost. Také noční můry často vyvolávají okamžiky bdělého snění - onen náhlý pocit úlevy, když si uvědomíme, že všechna ta hrůza se nám jednom zdá.

Vysoké procento obyčejných snů (podle některých odhadů až dvě třetiny) obsahuje nepříjemné prvky, například násilí, pronásledování či pády z velkých výšek, a vyvolává v nás strach, úzkost či depresi. Bdělé sny však zřídkakdy mívají negativní obsah. Zdá-li se nám něco děsivého, můžeme se od toho distancovat myšlenkou: "Vždyť je to jenom sen."

Pokud jste si vědomi, že sníte, máte teoreticky možnost měnit průběh snu. Můžete si vybrat, kam cestovat, co dělat či s kým se setkat. Můžete se vědomě vypořádat se svým strachem, například konfrontací s příšerou, která vás pronásleduje. Nebo si zkrátka můžete užít trochu dobrodružství.

Chcete-li se bdělému snění naučit, musíte být nejprve schopni poznat, že sníte. Existuje několik metod, které, vám umožní lépe si to uvědomovat. Během dne a před usnutím se sami sebe ptejte: "Zdá se mi to?" Tato otázka se natrvalo zpřítomní ve vaší mysli. Prověřujte své fyzické okolí. Je na něm něco zvláštního či fantaskního? Umíte létat? Nezmenšili jste se? Účelem je, abyste v tomtéž prověřování pokračovali i během spánku, a tak se naučili rozeznávat, co je sen a co skutečnost. Při usínání se snažte zůstat mentálně čilí. Stephen LaBerge, ředitel Institutu bdělého snění v Kalifornii, radí počítat ovečky či odříkávat hodiny na ciferníku. Takto si během usínání zachováte bdělost, díky čemuž si v určitou chvíli uvědomíte, že sníte. Před usnutím si opakujte nějaké kladné ujištění, například: "Dnes v noci si budu plně vědom(a) toho, že sním. "Průběh bdělého snu do určité míry řídíte sami, avšak jsou tu jistá omezení, daná vašimi očekáváními a možnostmi. Svému snu můžete udávat tón, ale nemůžete jej zcela ovládat. Dejme tomu, že se v okamžiku, kdy si své snění uvědomíte, rozhodnete navštívit tropický ostrov - dokud na něj nedorazíte, nebudete vědět, jak vypadá.

Vcelku platí, že snící musí přijmout základní strukturu snu a nechat mu volný průběh, přičemž je schopen řídit své jednání a reakce. Přílišná snaha sen ovládnout by také mohla vést k probuzení.

 

Časté náměty snů

Létání či vznášení: Sny o létání obvykle přinášejí pocit svobody a radosti, jen zřídkakdy bývají děsivé či nepříjemné. Snící se probouzí dobře naladěn. Létání mu jde samo od sebe a cítí se lehký jako peříčko.

 

Pronásledování: Jste-li ve snu pronásledováni, znamená to, že utíkáte před nějakou situací, která vás děsí, zneklidňuje nebo vás může zcela pohltit. Možná jsou to nevyřešené problémy či nesplněné povinnosti.

 

Padání: Pád, ať z útesu, budovy či zdi, je univerzálním snovým tématem s celou řadou významů. Může ztělesňovat pocit, že se vám život vymkl z rukou, třeba po ztrátě zaměstnání nebo po rozvodu. Odráží též dojem, že jste někde selhali či "dopadli natvrdo" - možná jste si v osobním či profesním životě stanovili příliš vysoké cíle a vaše snažení nemohlo skončit jinak než pádem. Jiný výklad je ten, že máte strach dát věcem volný průběh.

 

Tonutí: Sen, ve kterém se topíte, symbolizuje tu oblast vašeho života, v níž se jen stěží dokážete "udržet nad vodou". Velké vodní plochy tradičně symbolizují podvědomí, takže tonutí by mohlo ztělesňovat pocit, že vám vaše potlačené či podvědomé problémy přerůstají přes hlavu.

 

Vypadávání zubů: Ať už vám zuby vypadávají či se drolí, je to poněkud znepokojivý, třebaže častý sen. Obvykle symbolizuje strach ze stárnutí (a oslabení sexuální přitažlivosti), ze ztráty moci či ze změny. Zuby a kousání jsou očividnými symboly agresivity.

 

Znehybnění: Neschopnost pohybu doprovázená zoufalou touhou uniknout je poměrně klasickou noční úzkostí. Fyzická paralýza může být odrazem paralýzy emoční - možná máte strach či nechuť něco rozhodnout či měnit.

 

Nahota na veřejnosti: Nahota symbolizuje touhu po volnosti a svobodě konání, která se projevuje únikem k nevinnosti dítěte. Nahota vyvolávající nesouhlas druhých ztělesňuje strach z odhalení vašeho skutečného já.

 

Sny k nám promlouvají jazykem symbolů a metafor.

Snové symboly jsou někdy průzračné a jindy zase naprosto matoucí a nesrozumitelné. Některé symboly jsou univerzální (například holubice jako znak míru nebo kříž jako znamení Krista), avšak některé mohou mít pro člověka zcela specifický význam. Zde je několik příkladů:

 

Anděl – Andělé tradičně považováni za boží posly, jsou ztělesněním čistoty a dobra. Lidé v nich spatřují své ochránce a rádce.

 

Malé dítě – Dítě může představovat nový počátek, rozvoj nebo možnost v životě. Rovněž se může jednat o dítě ve vás, onu část dospělého, jež touží po bezpečí a péči.

 

Pták – Tento symbol může mít řadu významů. Ptačí let představuje svobodu. Pták má rovněž různé náboženské významy jako posel boží nebo symbol duše. V mnoha kulturách symbolizuje vyšší já. Vrány, havrani a supi se zpravidla považují za zvěst smrti. Holubice je symbolem míru a smíření.

 

Kniha – Kniha symbolizuje znalosti a moudrost nebo historický záznam života snícího. Stará zaprášená kniha může znamenat zapomenuté nebo zanedbávané vědomosti nebo nějakou významnější kapitolu vašeho života.

 

Kočka – Kočka symbolizuje ženskost, sexualitu, sílu a prosperitu. Má význam pozitivní i negativní. Lze ji chápat jako tvůrčí a plodnou, ale i falešnou.

 

Hodiny – Hodiny často symbolizují strach, že nezvládneme své povinnosti.

 

Smrt – Sny o smrti občas vyjadřují strach z umírání, avšak smrt je především symbolem nového počátku, nikoli konce. Zdá-li se vám někdy o vlastní smrti, znamená to, že se ve vašem životě chystá něco nového. Zemře-li vám ve snu někdo blízký, možná si tuto událost předem nacvičujete a podvědomě se připravujete na jeho odchod.

 

Květina – Květina je přirozeným symbolem krásy, křehkosti, nevinnosti a přitažlivosti. V asijských jógových naukách představují květy energetická centra neboli čakry, na něž se můžeme soustřeďovat při meditaci.

 

Kůň – Toto mocné zvíře ztělesňuje ušlechtilé skutky. Všeobecně je to symbol spoutání divoké přírody s člověkem. Jedete-li ve snu na koni, znamená to, že držíte svůj život pevně v otěžích. Kůň může symbolizovat i vaše citové rozpoložení, pokud s vámi uhání pryč či jej sedláte.

 

Dům – Dům je zpravidla vykládán jako obraz spícího. Obývací pokoj symbolizuje každodenní život, půda představuje vyšší já a sklep zobrazuje podvědomí. Důležité je též, v jakém stavu se dům nachází. Je tmavý přeplněný nebo světlý a vzdušný? Panuje v něm nepořádek? Je snadné v něm zabloudit? Je či není dostavěn? Malují se pokoje?

 

Zrcadlo - Prožívá-li člověk krizi identity často mívá sen, ve kterém na něj ze zrcadla hledí cizí tvář. Tento obraz v zrcadle vám může napovědět, v čem váš problém s identitou vězí. Puklé či zamlžené zrcadlo odráží vaše nepravé já, které ukazujete okolnímu světu.

 

Příšera – Zjeví-li se vám ve snu příšera, obvykle za to mohou potlačované emoce a strach. Vedle toho může příšera ztělesňovat i tu stránku vaší osobnosti, která vám připadá ošklivá a nepříjemná.

 

Hora – Pokud ve snu vystupujete na horu, znamená to uskutečnění vašich životních cílů. Shlížíte-li z vrcholu hory na krajinu pod sebou, prozrazuje to, že se na život díváte s nadhledem a posuzujete jej bez citové zaujatosti. Sestup z hory pak symbolizuje setřesení neřešitelných problémů.

 

Řeka – Stejně jako moře je i řeka velkou vodní plochou symbolizující především lidské city. Pokud jen nečinně sledujete její tok, znamená to, že svým životem proplouváte bez významnějšího cíle. Jestliže se řeka vylévá z břehů, máte zřejmě pocit, že se vám věci vymkly z rukou.

 

Moře - Velké vodní plochy vždy symbolizují podvědomí a tak moře nejspíše představuje stav vašich citů. Cítíte se ztraceni v malé loďce nebo v bezpečí na velké lodi? Je mořská hladina klidná nebo rozbouřená?

 

Je důležité si uvědomit, že při hledání osobního významu symbolů je důležité posoudit nejen to, kde se sen odehrává a co se v něm odehrává, nýbrž i to, jakou má atmosféru a jaké pocity ve vás vyvolává.

 

"Jednou z cest, jak dosáhnout lepšího porozumění svému vnitřnímu světu, je rozvíjet hlubší vztah mezi modely a symboly nejen ve snech, ale i ve vnějším světě..."

Z materiálů telestézické společnosti PannaCz.com


Zdroj: Výklad a využití snů - Svojtka&Co.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality