Manipulace jako programování lidské mysli

manipulace
Manipulace vpouští do naší mysli cizí jedovaté myšlenky. S manipulací se setkáváme běžně - v práci, rodině, mezi přáteli. Nejlépe se lidem programuje mysl, pokud jsou hodní, mají nízké sebevědomí a jsou důvěřiví.
Zobrazen: 1523x   24. 4. 2020

Je to zvláštní, když si vzpomeneme, kolikrát jsme kvůli druhému člověku udělali něco, co by nás normálně nenapadlo, nebo by se nám to dokonce příčilo. Tato “naše” rozhodnutí nazýváme všelijak. Tolerancí, kompromisem, ústupkem… Ale do jaké míry lze toto uskutečňovat? Kde se nachází hranice mezi rozhodnutím, které je stále naše vlastní, byť jej uděláme třeba z jiného úhlu pohledu, a manipulací, která naše vědomí ovlivní natolik, že si sice budeme myslet, že všechno byl náš nápad, ale opak je pravdou? Může si člověk vůbec dovolit někomu spravovat jeho myšlenky?

manipulace

S manipulací se můžeme setkat téměř všude

U osob blízkých, ale manipulovat nás mohou například i tzv. obchodní šmejdi, které jsme předtím v životě nikdy nepotkali. Někdy i člověk, partner, kterému naprosto důvěřujeme, tiše programuje naši mysl. I přesto, že je to ta bytost, od které bychom to nikdy nečekali. Nebo právě proto?

Nejlépe se programuje mysl lidem s nízkým sebevědomím

nižším intelektem, nebo osobě, která je prostě až moc hodná a naivní. Obecně se má za to, že více manipulují ženy. Vzpomeňme si na větu, kterou jsme určitě v různých podobách slyšeli od mužů: Tak dlouho mě přesvědčovala, až jsem to nakonec udělal, a dokonce jsem si myslel, že to byl původně můj nápad! Třeba ta slova nemusela znamenat ani nic zlého. Žena takového muže ho mohla například jednou z forem manipulace dovést k vysněnému cíli. Ale je tohle dobře? Každý člověk má svobodnou vůli a zasahovat do ní byť s dobrým úmyslem, je prostě vpád našich myšlenek a tužeb, do jeho vlastní mysli.

Vyspělé osoby nikdy nepoužívají ani náznak manipulace

Potřeba svobody jiných lidí je pro ně stejně důležitá, jako ta jejich. Vědí, že řídit druhé svými myšlenkami je nečisté a považují jej za narušení svobodné vůle. Naštěstí člověk, který se snaží ovládat druhé, mluví pouze prostřednictvím svého ega a nemá dostatečné schopnosti na to, aby manipulaci mohl využívat v plné síle. Existují ale osoby, které tyto dovednosti mají. Naštěstí jsou již natolik vyspělé, že je nepotřebují využívat.

místnost

Manipulátor bere svobodu ovládaným lidem

vysává jejich vlastní myšlenky a jako jed vpouští do jejich mozku své vlastní. Vysílá tím ale silné negativní frekvence do vesmíru, od kterého se tím odděluje. Paradoxně pro něj se tím spíše odvrací od svých tužeb a přání, i když je chce nabouráním se do systému druhé bytosti nabýt. Nesmíme se na tyto prosté duše zlobit. Neprošli ještě tolika zkušenostmi a neví, jak funguje zákon karmy, která je odpovědí na naše činy a myšlenky. Někteří si svého vlivu ani nejsou vědomi, jiní jen prostě využívají síly svého ega, ale ani těm nezbývá, než odpustit a poprosit vesmír o svobodu jejich myšlení a sami se od nich tímto musíme očistit. Očistit svou vůli od jedu jejich špinavých myšlenek.

Manipulace je násilí

Násilí páchané na lidských myšlenkách. Proč tak silné slovo? Jenom si uvědomme, kolik vražd bylo spácháno pod nátlakem jiné osoby. Kolik lidí vzalo do svých rukou karmu (nebo si to alespoň mysleli) a mstili se druhým bytostem za něco, co podle nich neměli udělat - jenom proto, že jim někdo našeptával: To přece nemůžeš nechat být. Musíš jim ukázat co proto!

žena

Manipulátoři v našem světě neexistují proto, aby nám škodili

nýbrž proto, abychom se naučili jejich vlivu odolávat. Opět zde záleží na vyzrálosti duše - té naší. A jak dokážeme sami sebe očistit od vlivu druhých. Pokud to nezvládneme, dostaneme se do začarovaného kruhu lží, podvodů, jedovatých myšlenek a praktik, který nasává hlavně naše vědomí a podvědomí se dostává do ústraní. A i když křičí ze všech sil, že tohle není správné, my jej neslyšíme. Jsme pod vlivem někoho, kdo uspokojuje své jednoduché potřeby skrz naši mysl.

Pozorujme se

Jak se chováme ve společnosti jiných lidí. Když k nám hovoří, co cítíme? Jsme uvolnění, spokojení a tak nějak přirozeně nasloucháme? Nebo stojíme shrbení se skříženýma rukama, koluje v nás strach, obavy, jsme sklíčení a vystrašení? Pokud odpovídáme ano na první otázku, jsme druhé osobě rovnocenným partnerem (ve vztahu, v práci, v obchodě). Jestliže se ale vidíme spíše v pocitech druhé otázky, něco je špatně. Možná jsme si právě vzpomněli, s kým tyto situace zažíváme a uvědomujeme si, že s námi nejedná fér.

  • Manipulátor totiž nejedná fér. Když budeme mluvit pouze o negativní manipulaci, poznáme ji takto:
  • Manipulátor se vám bude snažit namluvit, že všechno, co je špatně, je vaše vina.
  • Nikdy podle něj neuděláte nic dobře, i když splníte všechny jeho požadavky. Kdo chce psa bíti, hůl si vždy najde.
  • Bude lhát. Nejenom vám, ale i lidem okolo. Připomíná schizofrenní osobnost. V soukromí vás bude napadat a ponižovat, ale na veřejnosti se bude tvářit jako ten nejlepší partner, zaměstnavatel, kamarád.
  • Nikdy mu nebude stačit to, co právě děláte. A pokud se budete snažit všemu vyhovět, navýší své nároky do té doby, než si z vás udělá svou loutku. A vy se jí stanete, protože budete natolik psychicky i fyzicky vyčerpaní, že se nezmůžete na reálné uvažování a odpor.
  • Mohou zaznít věty, které nás shazují. Něco nedokážeme, nejsme dost dobří, nebo v nás vyvolávají pocit, že jsme něco zapomněli, přitom manipulátor nám o tom neřekl.

Ti “nejlepší” manipulátoři žijí dva životy

Musejí, aby jejich manipulace byla co nejefektivnější a pro případ, že bychom se třeba někdy chtěli bránit, si schraňují alibi. Pokud uvedeme příklad, vypadá to následovně: Manipulátor vás v soukromí ponižuje, na veřejnosti vás ale chválí a vyzdvihuje jako nejlepšího partnera, kolegu, kamaráda. Co je psáno, to je dáno - opravdu dobrý manipulátor si bude dávat pozor na svá slova v textových zprávách. Může být neutrální, nebo až příliš přátelský, láskyplný. Vsází na slovo proti slovu, jenže tak, jak manipuluje s vámi, dostává se do myšlenek i lidí kolem sebe. Někdy dokonce věří svým vlastním lžím a výmyslům a prezentuje je jako fakta.

muž

Všimněte si, manipulátor nikdy nebude dělat kompromisy

Vždycky všechno bude tak, jak se to zrodilo v jeho představách. Poslušná manželka se bude bát manželovi odporovat, a tak i když on bude dennodenně chodit do hospody a ona by si tak přála alespoň jednou týdně mít čas sama pro sebe, odpočinout si od práce, domácnosti a dětí, nikam se stejně nedostane. Pokud manipulátor se svou infekcí jejích myšlenek teprve začíná, možná to manželce povolí, ale bude neustále dokola opakovat, jak si toho má vážit, jak je on úžasný a hodný a přesně jí nastaví čas, který si ona pro sebe může udělat. Pokud se nevymaní, zůstává manželka ve vězení a stává se jeho loutkou.

Jako druhý příklad si uvedeme soužití dvou kolegů na pracovišti

Svědomitý a pracovitý pán vykonává svou práci nejlépe, jak umí. Méně šikovná kolegyně mu závidí a chce se skrz jeho myšlenky dostat na pozici, o kterou ti dva mají podle vedení bojovat. A tak zatímco jeden hraje čistou hru, druhý do jeho myšlenek vpouští jed. Žena se tváří tak, jako že chce svému kolegovi se vším pomoci. Říká mu, že ví, že on je ten lepší, zaslouží si povýšit. Ale díky takovému jednání akorát sbírá jeho nápady a myšlenky, stejně tak jí ale neunikne ani žádná jeho sebemenší chybička a zaváhání. Nakonec se ona podvodem dostane na místo, které získala odpornou manipulací mysli jednoho moc hodného a naivního člověka.

dítě

Možná jste to již někdy zažili, možná to zažíváte právě teď

Můžete si ale být jistí, že nic vám nepomůže více, než duchovní očištění sebe sama. Nemusíte se zlobit, nemusíte se mstít. Ona karma zařídí, aby takový člověk jednou zůstal úplně sám. Vesmír mu vrátí přesně to, co on sám do něj poslal svými jedovatými myšlenkami a nečistým zacházením s druhou osobou. Pokud se z jeho spárů chcete vymanit, musíte se dát na cestu sebeuvědomění. Život není o síle, o prosazení a uspokojení svého ega. Jde o vaše srdce, o vaši duši, a ta musí být naplněna bezpodmínečnou láskou, bez očekávání. Láska je svoboda. A svoboda je to, co vám nedovolí nechat programovat vaši mysl podle obrazu, který není váš.


(c) panna.cz CLAIRE

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality