Vývoj duší a vliv fáze vývoje na vlastnosti a sebepoznání člověka

sebepoznani
Naše vlastnosti určuje genetika, ale také fáze vývoje duše, ve které se právě nacházíme. Se sebepoznáním se určité vlastnosti a hodnoty mění. Etapy sebepoznání a dosažení osobní svobody.
Zobrazen: 1654x   24. 4. 2020

Existuje věda, která studuje chování člověka

a to, jak se jeho povaha postupem času vytváří. Tou vědou je etologie neboli behaviorismus. Zajisté jste si někdy již položili otázku, proč se lidé liší ve svých vlastnostech? Proč jsou někteří zlí, násilničtí, líní, nebo závistiví? Proč je někdo heterosexuál a druhý preferuje homosexualitu? Ale také proč jsou mezi námi osoby hodné, přející, upřímní, čestní a laskaví, kteří jsou nezištní v pomoci ostatním a hledají cestu k nejvyššímu poznání duchovního vývoje? Co určuje takové propastné rozdíly?

Mohou to být genetické faktory

které určují do jisté míry naši povahu a vlastnosti. Například zvýšená produkce adrenalinu a noradrenalinu podporuje tvorbu energetického (někdy až agresivního) charakteru.Chronicky nízké hladiny těchto hormonů vedou k letargii a pasivitě. Některé faktory také ovlivňují plod matky během těhotenství - mohou vést k poruchám sexuální orientace atp.

inkarnace

Velmi důležitou roli hraje přiměřený kontakt matky s dítětem po jeho narození

Pokud se dítěti v jeho prvních letech nedostane přiměřené pozornosti, může to vést ke vzniku charakteristických znaků nepřátelství vůči jiným lidem. Později dítě potřebuje komunikovat i mezi svými vrstevníky. Pokud k tomu nedojde, určité znaky asociálního chování se mohou objevit například v jeho sexualitě či dalším vývoji jeho duše.

Ale mnohem důležitější než všechny výše uvedené faktory je zkušenost z předchozích inkarnací

s nimiž přišel člověk do nynějšího fyzického těla. Toto je hlavní faktor, který má vliv na vlastnosti člověka a všechny ostatní faktory mají vliv pouze na další vývoj inkarnované duše.

Při analýze konkrétní vtělené duše je tedy nutné rozlišovat dvě skupiny vlastností:

 1. ty které jsou způsobeny psychogenním věkem a počtem předchozích inkarnací
 2. to dobré a špatné, co se nahromadilo v předchozích inkarnacích

  Musíme vzít v úvahu, že psychogeneticky mladé duše jsou náchylnější k různým faktorům, které je ovlivňují v jejich současné inkarnaci. Tito lidé mají méně pevné vůle a neumí tak “zamést mysl”. jejich rozhodnutí jsou méně pevná.

  Bůh se stará o každého člověka který se vždy snaží pomoci všem - vytvářením příznivých situací, laskavostí, inspirací. Někteří lidé jsou ale hloupí a kvůli svému vlastnímu egu nebo pod vedením falešného náboženství ignorují péči Stvořitele a modlí se pouze za hmotné statky, sami za sebe a svá přání, zatímco On nabízí nebeské odměny.

obloha

Nic v životě nestojí na místě

Vše kolem nás je v neustálém pohybu. Vesmír, Země, Slunce i Měsíc, voda, vzduch, zvěř i lidé. Nic z toho není statické. Stejně je to i s našimi životy. Duše se vyvíjí a každý z nás to více či méně vnímá. Pokud uvažujete o své dosavadní životní cestě ,jistě budete souhlasit s tím, že jste si již prošli některou z následujících etap. Nemusí to být nutně v pořadí, které je zde uvedeno. Některé fáze jste možná přeskočili, jiné dokončili, v některých můžete setrvávat, protože vaše duše ještě nepochopila, co pochopit měla.

 1. etapa - spousta lidí se snaží prožít život v relativním klidu. V jakési rutině. V tom, co od něj vyžaduje společnost a co mu přijde správné podle jakýchsi norem. Je to materiální nastavení, které jim společnost nastaví. Považujete za normální a žádoucí se vzdělat, založit rodinu, budovat partnerské vztahy, postavit dům, pracovat… Vůbec si neuvědomujete, že nic z toho neděláte pro sebe, ale neustále se snažíte zavděčit druhým. Abych měl papír, že jsem něco vystudoval, abych měl rodinu, jakou mají všichni okolo, abych měl dobrou práci, ať tu rodinu mohu uživit. Jenže cílem vaší duše je snažit se pochopit opravdový smysl bytí, stát se znalým a moudrým. Ale lidé jsou odjakživa pohodlné bytosti a mají pocit že rutina jim zajistí bezpečí. Pak je nutné je vytrhnout z tohoto kontextu, aby si uvědomili, že život má s člověkem větší a hodnotnější záměr. Většinu takových osob lze takto probudit pouze velkou krizí: ztráta milovaného člověka, autonehoda, těžká choroba, náhlá složitá životní situace. V této chvíli se dotyčný zastaví a přehodnotí svůj život. Začne zpochybňovat svou dosavadní roli a nastává potřebná transformace duše.
 2. etapa - jakmile jste se probudili, vaše zvědavost vás neúnavně povede k hledání odpovědí na všechny vaše otázky, které ne a ne odejít z vaší mysli. Dávejte pozor, protože to skrze vás mluví vaše duše. Zpočátku můžete vyhledávat informace v různých knihách, navštěvovat knihovny nebo knihkupectví, a budete se zajímat o témata sebepoznání, svépomoci, přírodním léčení nebo duchovní četbu. Přestože některé odpovědi na své otázky najdete, zůstanete ve fázi naléhavé zvědavosti. Tato fáze je začátkem růstu vaší duše.
 3. etapa - vaše snaha o nalezení stoprocentních odpovědí na vaše otázky bude neutuchající. Někdy se vám může zdát, že pobíháte tam a zpátky v bludném kruhu. V této fázi je opravdu důležité uvědomit si, které oblasti skutečně přitahují vaši pozornost a zda se v tom odvětví cítíte dobře. Vaše touha po větších vědomostech bude pravděpodobně pokračovat, dokud nezjistíte, že jste již zúžili pole hledání poznání. Nikdy totiž nemůžete rozumět všemu. Je zhola zbytečné se snažit být mistrem všech odvětví, protože to je nemožné. Může z vás být ale velmistr jednoho, a to si v této fázi uvědomujete. Je na čase odemknout své skryté talenty a zájmy, které jen čekají na to, aby byly objeveny a využity ve správnou dobu.
 4. etapa - ve svém hledání odpovědí a znalostí je přirozené, že budete zpochybňovat váš rozum. Vystupování z komfortní zóny může být docela děsivé, ale onen děs je tvořen akorát strachem z neznámého. Pravděpodobně se setkáte s pochybami svého okolí, rodiny, přátel, známých. Ale nesmíte se nechat odradit žádnou kritikou, protože nejdůležitější ze všeho je důvěra v sebe sama. Věnujte pozornost své intuici! I vaše vlastní ego vám bude dávat tisíce důvodu, proč byste se měli zastavit a nepokračovat. Ego totiž nemá rádo změnu. V této etapě duše roste rychlým tempem.


  sen
 5. etapa - je zcela přirozené, že se cítíte nejistě, pokud ve vašem životě nastávají změny, které jste nikdy předtím nezažili. Můžete mít obavu, co si o vás ostatní pomyslí. Ale než si tuto otázku položíte, zaměřte se na jinou. Zamyslete se nad tím, zda jde o změny pozitivní, které z vás dělají spokojeného, šťastnějšího, mírumilovného člověka. Pokud cítíte více pozitiv, než negativ, nechte ostatní, ať si myslí, co chtějí. Uvolněte se a nechte odplout vaše obavy. Pokud tím nezpůsobujete škodu někomu druhému, nikomu neubližujete (záměrně), je to opravdu jenom vaše vlastní rozhodnutí. Je zdravé být skeptický. Váhat. Udržuje vás v rovnováze a nestáváte se pouze další ovcí ve stádě, nebo nevědomým následovníkem. V této fázi je důležité si vybudovat sebevědomí, otevřít svou mysl i srdce.
 6. etapa - tato fáze podporuje růst a rozvoj vaší duše. V určitém okamžiku budete mít potřebu připojit se ke skupině, ale ne jen tak ledajaké skupině, S největší pravděpodobností budete přitahováni do společnosti lidí s podobnými názory, kde nemusíte mít pocit, že jste “divní”. Připojit se k dalším lidem je žádoucí pro váš další rozvoj duše. Zde se můžete od jiných mnoho naučit. Je ale důležité se vyhnout skupinám, které zakazují svobodné myšlení, či zpochybňují možnost volby. Pro váš vývoj je důležité, abyste se cítili přijímáni, v bezpečí a v důvěře. Naučíte se větší trpělivosti, přizpůsobení se, spolupráci a toleranci.
 7. etapa - abyste se mohli rozvíjet, budete hledat vhodného učitele. Jen si pamatujte, jaký by učitel měl být: měl by to být někdo, kdo vás nabádá, abyste mysleli sami za sebe. Vyzývá vás ke cvičení a praxi. Ochotně sdílí poznání. Nabádá vás, abyste rozvíjeli svůj talent a schopnosti. Nesrovnává vás s ostatními. Ochotně vás uvolní, když jste připraveni jít dál. Nebuduje vtah na zastrašování, nejistotě a nadvládě. Je šťastný z vašich pokroků. Považuje vás za sobě rovného.


Jakmile opustíte učení svého učitele vydáváte se na cestu na vlastní pěst. Vyžaduje to hodně odhodlání a odvahy. Pokud si nebudete sami sebou dostatečně jistí, pak se zřejmě vrátíte do skupiny lidí podobně smýšlejících, nebo vyhledáte dalšího učitele. Tato fáze je rozhodující pro vývoj vaší duše. Musíte být připraveni naslouchat, spolupracovat a učit se, ale bez ztráty vlastní identity.

8. etapa - spousta lidí v této fázi se uchyluje k psaní jakéhosi vlastního deníku, díky kterému mohou posléze rozvíjet své schopnosti tím, že budou vnímat své posuny či stagnaci. Nesmí ale porovnávat svou cestu s něčí jinou. V této fázi se učíte disciplíně a více trpělivosti.

9. etapa - pokud nedůvěřujete sami sobě, nemůžete očekávat důvěru ani od ostatních. A abyste mohli věřit sami v sebe, musíte se pochopit jako celek - své silné ale i slabé stránky, poznat své přátele a nepřátele, vaše radosti i strasti, obavy, záliby. Vašim cílem není to, abyste se stali někým dokonalým, protože nikdo na světě není dokonalý. Důležité je, abyste se učili ze svých chyb, nesetrvávali na místě a usilovali o konání dobra ve světě (a sami jej také činili). Musíte pochopit, jak důležitá se sebeláska, sebepochopení a sebeúcta, abyste dosáhli vyššího poznání. Nesmíte kritizovat druhé, ale pouze být kritikem své vlastní duše.

10. etapa - přestože jste možná udělali velký pokrok ve vaší cestě za sebepoznáním, může se stát, že vám do života vstoupí událost, která vás bude nutit opět přemýšlet o tom, zda vše co děláte, je správné, zda je to to, co opravdu chcete. V této fázi je velice snadné stát se cynikem a ztratit směr. Skutečné poučení ale vyplývá z toho, abyste se nevzdali a pokračovali ve své cestě. Udržet víru, že existuje vyšší moc pro prosperitu vašeho většího dobra.

11. etapa - můžete se ponořit do vln nekonečných výmluv - jste zaneprázdněni, bojíte se, budete zavrženi, jste unavení, máte pocit, že nejste dost dobří… Můžete odmítat své hlubší vnitřní pocity, ale dříve či později vám bude připadat, že vám chybí něco důležitého. Opět jste vyzváni abyste si sami sebe více všímali, přijali se a vcítili se do své duše.

12. etapa - když získáte důvěru ve znalost a moudrost, které jste získali ve svém konkrétním učení, je čas sdílet je s ostatními. Můžete učit, psát na web, či do časopisů, stát se dobrovolníkem v různých organizacích, kde nabídnete svůj čas, znalosti a zkušenosti. V této fázi se více zaměříte na pomoc ostatním najít jejich duši v nich samých.

13. etapa - je dosažením svobodné duše. Cesta nebyla snadná a vyžadovala plné úsilí a neustálé bdění mysli. svoboda duše se pozná několika způsoby:

 • hluboké vnitřní pocity spokojenosti, míru a blaženosti
 • i přes nějakou zdravotní neschopnost, ať už fyzickou či duševní se cítíte silní, šťastní a zdraví
 • vaše prostředí o vás vypovídá, že žijete vyrovnaní - bez stresu a chaosu
 • uvědomujete si, že vaše myšlenky nyní, jsou vaší budoucnosti (co vysíláte, to přijímáte)
 • můžete se setkat s krizí, ale umíte ji jednodušeji zvládnout
 • získáváte kontrolu nad svým životem, nespoléháte se na jiné, ale pouze sami na sebe
 • nasloucháte jiným lidem a cítíte jako svou povinnost nezištně druhým pomáhat a zlepšovat život na zemi

  duše

  Pokud jste dosáhli posledního bodu, dostali jste se na úroveň nejvyšší možné osobní svobody. Jenže ani zde nemůžete stagnovat, ale to vy už víte, takže vám patří obrovský potlesk a uznání. A těm ostatním, ať už jste v jakékoli fázi jen tolik: pracujte na sobě a nevzdávejte se. Vesmír vás odmění skutečným bohatstvím, jakým je víra v sebe sama a napoví vám, o čem skutečný život je.

(c) panna.cz CLAIRE

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality