Magické tvoření - elementálové a imaginace

Ilustrační foto
 23
Co jsou astrální bytosti a jak je dělíme? Jak se vytvářejí elementálové a kterým podléhají principům? Jaký je postup imaginace v magickém tvoření? Imaginace dle Františka Bardona...
Zobrazen: 5203x   24. 4. 2006

Astrální bytosti

V širším smyslu se tím rozumí vědomá produkce několika druhů astrálních bytostí

 • larev
 • schémat
 • elementálů
 • fantomů

Spontánně tvoří člověk v astrálu bytost každým hnutím své mysli, zejména svými afekty, obsedantními představami a myšlenkami; takto spontánně vytvořené astrální bytosti se nazývají larvy; schémata vznikají z opakovaných afektogenních fantazií (obvykle sexuálních u abstinujících jedinců), kdežto fantomy jsou představové formy zemřelých (F. Bardon 1956). Elementálové jsou bytosti vytvářené vědomě, záměrně, prostřednictvím magické formy, a to obvykle jako „služebné bytosti", jejichž existenci je dán určitý a dočasný cíl.

Vytváření elementálů

Podrobně popsal vytváření elementálů magickou cestou F. Bardon (Der Weg zum wahren Adepten, Freiburg im Breisgau 1956, str. 153 násl.). Podle tohoto autora je třeba při tvoření elementálů zachovávat následující principy

 • forma elementála je libovolná a vytváří se intenzívní imaginací
 • forma musí dostat jméno, neboť co nemá jméno, neexistuje
 • elementálů je vůlí a imaginací jeho tvůrce impregnován účinek, který má způsobit.

Uplatňují se zde tedy dva základní magičtí činitelé (jak to zdůraznil již Paracelsus)

 • imaginace
 • vůle

Postup imaginace

při vytváření formy elementála je následující

 • imaginuje se nejprve velké „moře světla", z něho se vytvoří „velká světelná koule", ta se imaginativně stále stlačuje, až má velikost asi 30—50 cm
 • tato koule se impregnuje určitým přáním, vytvořený útvar se pojmenuje, určí se čas jeho existence
 • vytvořený útvar se v představách a gestem odešle, aby splnil danou úlohu.

Přivoláván je vytvořený elementál svým jménem obvykle proto, aby byla imaginativně posílena jeho existence. Po uplynutí vymezené doby existence udílí magik elementálů příkaz, aby se rozpustil ve světelném moři. Po dobu své existence může být elementál poután na určitém místě (obvykle v kamenné zdi nebo ve skále). Obranou proti škodícímu elementálů je použití hrotů, dřevěného uhlí — všechny tyto prostředky ho ničí.

V případě zájmu Vám doporučujeme zakoupení celé publikace.


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality