Magické zrcadlo a zvědná magie

Magie
 23
Zvědná magie, druhy magických zrcadel, tvar magického zrcadla, materiál pro magická zrcadla, rituální příprava zrcadla v magii, uchování magického zrcadla a magnetizace, vize a magické zrcadlo...
Zobrazen: 17497x   13. 4. 2006, aktualizováno: 24. 4. 2006

Zvědná magie

Magické zrcadlo je nástroj tzv. zvedné magie, jejímž předmětem je zjišťování událostí minulých i budoucích, jakož i pozorování smysly nevnímatelné současnosti metodou nazírání astrálu. V astrálním čase se nerozlišuje minulost, přítomnost a budoucnost, astrál je kronikou a programem současně. Magická zrcadla jsou předměty různého tvaru a velikosti, z různých materiálů, magicky posvěcené, opatřené implantovaným magickým nábojem a zhotovené za přísných podmínek astrologických korespondencí. Umožňují pro¬niknout do astrálu optickou cestou a při plném vědomí operatéra.

Druhy magických zrcadel

Objevují se ve všech vyspělých magických kulturách. V japonské magii se používalo zrcadel z hlazeného nefritu, v arabské černých zrcadel zva¬ných „mandeb", v egyptské zrcadel zlatých, staří Hebrejové používali jako magického zrcadla dva velké drahokamy zvané Urim a Thumim, hrabě Cagliostro zmagnetované křišťálové koule nebo prostě poháru naplněného zmagnetizovanou vodou. Arabští mágové používali i nehtu natřeného zvláštní směsí. Nejprostším magickým zrcadlem je vyhlazený a vyleštěný kus kamenného uhlí.

Tvar magického zrcadla

Předpisy ke zhotovování magických zrcadel podali du Potet, Cahagnet, Randolph, Kabelák a další. Tvar magického zrcadla je obvykle kruhovitý nebo elipsovitý, plocha je rovná, konkávní nebo konvexní, velikost 12 až 20 cm v průměru u kruhovitého tvaru zrcadla.

Materiál pro magická zrcadla

Materiálem ke zhotovení magického zrcadla, jehož podstatou je hladká nazírací plocha, může být sklo, kazivec, křišťál, ztvrdlá masa různého složení, ale i kov, grafit a jiné materiály. Důležité je složení laku, kterým se natírá spodní strana plochy zrcadla. Zrcadlo se zhotovuje rituálně za přísně dodržovaných astrologických korespondencí a opatřuje se magickým nábojem, v současnosti často sexuálním, který vytvářejí mužské a ženské sexuální sekrety.

Rituální příprava zrcadla v magii

Se zrcadlem pracuje operatér rovněž rituálně, oděn v bílém rouchu, v magickém kruhu, za užití světel a vykuřovadel. Zrcadlo kondenzuje astrální světlo, přičemž kondenzátorem jsou jisté rostlinné substance rozpuštěné ve včelím vosku. K izolaci slouží obvykle skleněná destička a zlatá fólie, kterou se zrcadlo vroubí.

Uchování magického zrcadla a magnetizace

Zrcadlo se uchovává ve zvláštní skříňce, jejíž izolaci tvoří sedm koulí zhotovených ze sedmi planetárních kovů, spojených tenkými řetízky, přičemž jeden článek je vždy měděný a druhý zinkový. Zrcadlo musí být uchováváno ve skrytu a nesmí být vystaveno slunečnímu světlu. Magickým nábojem mohou být i planetární, zodiakální nebo živlové prvky, které se na zrcadlo určitou operací fixují. Zrcadlo je nutno po dohotovení několik minut denně magnetizovat. Zrcadla si má zhotovovat operatér sám, zrcadla zhotovená na objednávku cizí osobou jsou podstatně méně účinná. Magické zrcadlo slouží jako nástroj projekce, jako divinační prostředek a jako prostředek komunikace s astrálními bytostmi. Obecně pak jako vysílač, přijímač a generátor vlivů na okolí (F. Bardon). Operatér při práci se zrcadlem nahlíží do jeho plochy, která je od něho vrcholem poněkud vzdálena, a po určité době získává vize, což je podle Cahagneta způsobováno tím, že dochází ke stimulaci určitého okultního centra, které leží v oblasti epifýzy (tzv. „třetí oko"). Současně se uplatňuje zpředmětněná kondenzace astrálního světla.

Vize a magické zrcadlo

Vize jsou velmi konkrétní a dynamické, barevné. Zásadně platí, že pohyb ve směru k operatérovi znamená projekci jeho vlastního nevědomí, případně transcendentálního jáství. Vize mohou být často příšerné, protože jde o personifikaci animálních sklonů, která se projevuje kontaminací zvířecích tvarů (ještěří, dračí a hadí prvky). Naopak pohyb obrazu ve směru od operatéra poukazuje na přítomnost mimoosobního astrálního útvaru. Může jím být minulý, přítomný nebo budoucí děj, živá nebo zemřelá bytost, živlový „duch", démon apod. Pokud je pozorován pohyb obrazu od pravé strany k levé, je nutno práci se zrcadlem ihned ukončit. Pohyb zjevu bývá velmi rychlý. Práce s magickými zrcadly je velmi nebezpečná, a je proto nutno, aby operatér pracoval v magickém ochranném kruhu nebo byl opatřen příslušnými pantakly.

Literatura

Bose E.: Miroirs magiques, Paris 1912. — Cahagnet A.: Les miroirs magiques, Paris b. 1. — Sédir P.: Magická zrcadla, Přerov 1921, M. Nakonečný - Lexikon magie. V případě zájmu Vám doporučujeme zakoupení celé publikace.


 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality