Očištění aury

Energie.
Harmonické, jednotné a tím homogenní vlastnosti aury jsou nutným předpokladem pro ochrannou funkci světla a pro bezpečí, které tím získáme v našem bytí. Chráněné silové pole je totiž také současně neobtěžující silové pole...
Zobrazen: 8878x   9. 2. 2009

Pečlivé a svědomité očištění aury

má velikou přednost. Pokud je není naše aura dostatečně vyčištěna od negativních vibrací, které se v auře projevují temnějšími odstíny šedé až černé barvy nebo také výrazným ztmavnutím a zešednutím původní barvy v auře, vznikají tak nečisté odstíny např.modrošedá, červenošedá, zelenošedá apod. Neuvolněné, zablokované a záporné částečky energie, které v auře (tj. našem jemnohmotném elektromagnetickém silovém poli) stále krouží a tím pozvedají zesilují svou vibraci. Pokud se aura od těchto škodlivých vibrací neočistí může to mít za následek vznik fyzických či duševních poruch… Proto je bezpodmínečně nutné alespoň jednou týdně provést očistný rituál, abychom uvolnili zablokované frekvence energie pomocí světla a rozpustili vše negativní a zatěžující. Negativní složky pak nahradíme strukturami energie naplněnými světlem.

Modrá barevná energie- aura

je k tomuto účelu velice vhodná, proto že má očistný a uvolňující účinek a může přispět k mimořádně vysokému zvýšení energie. Modrá barva je známá svými vysokými vibracemi v rámci viditelného záření, jejíž vlnová délka je cca 455 nm. Energie pak ještě více naroste, protože podobné procesy probíhají vždy za současného naplnění víry a obrácení se na božskou stvořitelskou sílu. Navíc se zvýší duchovno. Působí pak jako vichřice ženoucí se krajinou, která vše rozmetá a mění. Něco podobného probíhá i v auře. Pomocí mocné vizualizace jasného modrého světla se stávající vzory energie rozvíří a jsou proto nuceny se nově seskupit. Při tomto procesu negativní složka zatížená destruktivními energiemi víří v opačném směru, aby byla vyčištěna a odstředěna jako v odstředivce. Tmavé „škodlivé látky“ se usazují ve spodní části a zhušťují se tam. Po oddělení je pak možné je lépe odstranit. Vyčištěný zbytek se znovu spojí nabitý, naplněný světlem se pokouší zaujmout novou pozici v jemnohmotném poli, vykazujícím se vzorem světla, kterýže mnohem jasnější, svítivější poskytuje lepší ochranu než předtím.

Dýchání a uvolnění: zde uvedeme jednotlivé kroky tohoto procesu

Nejprve se dokonale uvolníme. Uvolněním můžeme ještě posílit pomocí dechové techniky rozčleněné n a tři úseky:

vdech - počítat do tří zadržení vdechu - počítat do tří výdech - počítat do tří apod. Pak si představíme, že stojíme pod zářivě modrým, klokotajícím a bublajícím vodopádem a vychutnáváme blahodárně, očišťující energie, které protékají naším tělem a kolem něj. Přitom pozorujeme, jak se vše zatěžující, těžké a tmavé začíná stále více uvolňovat a jak se odplavuje zářivě modrou vodou. Po určité době se cítíme stále lehčí, uvolněnější, svobodnější a plní sil, probouzejí se v nás nové životní pocity a přání, které vycházejí z duše a žádají o pozornost. Nyní se nalézáme v uvolněném stavu svobody a nevázanosti a cítíme se v dokonalé harmonii s Bohem a jeho požehnáním. V tomto okamžiku plné vděčnosti a vnitřní radosti z nové získaného vnímání je vhodné obrátit se k Bohu a jemu poděkovat z celého srdce. V takovém okamžiku se zdá, jako by miliony a miliony tančících, smějících a veselých světelných jisker vystupovaly vzhůru ke Stvořiteli, aby mu řekly o svém štěstí. Tímto způsobem se projevuje nový stav a stane se hmatatelnou skutečností. Vše, co neodpovídá světlu, je odstraněno a klesá dolů do oblastí, se kterými existuje rezonance. Znalost tohoto neměnného koloběhu přispívá k tomu, že si nyní můžeme zcela přesně uvědomit, k čemu dojde když se člověk pohybuje za hranicí světla a tam vytváří frekvence energie, popírající život a neodpovídající vesmírným zákonům.

Pomocí takto očištěné aury můžeme zesílit ochranný obal

kolem nás a nabít jej světlem, neboť energie, která nás zahaluje, je nyní homogenní a světlem zsílená, proto v ní nejsou žádné díry a deformace, jo u nečištěných energetických systémů. Harmonické, jednotné a tím homogenní vlastnosti aury jsou nutným předpokladem pro ochrannou funkci světla a pro bezpečí, které tím získáme v našem bytí. Chráněné silové pole je totiž také současně neobtěžující silové pole. Ochranné funkci naší aury přikládáme proto tak velký význam, protože díky ní se zde nemohou usadit možné nežádoucí energetické bytosti. Je to skutečně možné a také k tomu dochází. Abychom tomu lépe porozuměli, musíme si představit následující. Každá myšlenka, vytvořená jiným člověkem a tudíž vybavená energií, má schopnost se osamostatnit a vyvinout tím vlastní dynamiku. Proto můžeme řídit jemnohmotné tělo té osoby, která je původcem myšlenky a která jí tak říkajíc dopomohla k životu. Setká-li se nyní taková myšlenková formace s nechráněnou aurou chudou na světlo, pak k ní může získat bez problému přístup a spojit se s ní, nabít se a projevovat shodnými energiemi. Narazí-li však na dobře chráněné a světlem naplněné silové pole, pak se od něj odrazí a padá dle zákona tíže dolů, aby se tam zorientovala a mohla se nově zformovat. Je to stále stejný koloběh, který začne, probíhá a končí stejným způsobem – buďto pro nebo proti světlu. Z toho vidíme, že je nezbytně nutné provádět čištění aury, jakož i vytváření ochranné bariéry ze světla. Tu je třeba vytvořit kolem elipsovitého obalu našeho jemnohmotného těla, abychom mohli kráčet životem dobře chráněni a bet obtíží.JanDy pannacz.com. www.noetika.cz Archandělé bytosti světla, Waltraud-Maria Hulke.

 
diskuzní
fórum
Diskusní fórum k tomuto článku není aktivováno.

 Poslední aktuality